báo cáo kết nạp đảng viên dự bị

Ngày đăng: 16/02/2015, 04:00

ĐẢNG BỘ XÃ SÙNG ĐÔ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ II trường TH-THCS Sùng Đô Sùng Đô, ngày 23 tháng 11 năm 2013 BÁO CÁO VỀ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ CHI BỘ II TRƯỜNG TH –THCS SÙNG ĐÔ Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua ngày 25/4/2006 và hướng dẫn số 03 ngày 29/12/2006 tại Mục 3.12 điểm d về tổ chức lễ kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Thực hiện Quyết định số: …………. QĐ/HU ngày …… /……./2013 của Ban thường vụ Huyện ủy Văn Chấn về chuẩn y kết nạp đảng viên. Căn cứ theo hướng dẫn số 04-HD/TCTƯ ngày 05/02/2002 về trình tự buổi lễ kết nạp đảng viên Sáng ngày 23 tháng11 năm 2013.Vào lúc 8h30 chi bộ II trường TH-THCS Sùng Đô long trọng làm lễ kết nạp quần chúng Chu Thế Khánh vào Đảng Cộng sản Việt Nam .Thành phần gồm có: Đại biểu cấp ủy: Đồng chí Hờ A Ký – PBT thường trực Đảng ủy xã Sùng Đô. Chủ trì hội nghị : Đồng chí Hoàng Đình Tuyền chức vụ bí thư chi bộ. Thư ký hội nghị: Đồng chí Nguyễn Việt Hưng. Tổng số Đảng viên trong chi bộ 10 đồng chí, có mặt 10 đồng chí.Không có đồng nào vắng mặt. Tiến hành làm lễ kết nạp đảng viên đúng theo các bước quy định cụ thể như sau: 1.chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu 2.Đồng chí Hoàng Đình Tuyền-Bí thư chi bộ lên tuyên bố khai mạc buổi lễ 3.Quần chúng ưu tú Chu Thế Khánh lên đọc đơn xin vào Đảng. 4.Đồng chí: +Nguyễn Ngọc tuấn – Bí thư chi Đoàn lên thông qua nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. + Hà Văn ngần – chủ tịch Công Đoàn lên thông qua nghị quyết giới thiệu công đoàn viên ưu tú vào Đảng. +Nguyễn Thành Tống Đảng Viên trong chi bộ lên thông qua ý kiến giới thiệu giúp đỡ quần chúng Chu Thế khánh vào Đảng. 5. Đồng chí Hoàng Đình Tuyền -Bí thư chi bộ lên đọc quyết định kết nạp đảng viên và trao quyết định 6.Đồng chí chu thế khánh lên đọc lời tuyên thệ trước Đảng. 7. Đồng chí Hoàng Đình Tuyền -Bí thư chi bộ lên giao nhiệm vụ cho đồng chí Chu Thế Khánh. 8. Đại diện Đảng ủy đồng chí Hờ A Ký – PBT thường trực Đảng ủy xã Sùng Đô phát biểu ý kiến. 9.Chào cờ bế mạc. Buổi lễ kết nạp kết thúc lúc 10h30.Nay chi bộ II trường TH –THCS Sùng Đô xin báo cáo. T/M CHI BỘ Bí Thư. ĐẢNG BỘ XÃ SÙNG ĐÔ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ II trường TH-THCS Sùng Đô Sùng Đô, ngày 23 tháng 11 năm 2013 BÁO CÁO VỀ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ CHI BỘ II TRƯỜNG TH. 05/02/2002 về trình tự buổi lễ kết nạp đảng viên Sáng ngày 23 tháng11 năm 2013.Vào lúc 8h30 chi bộ II trường TH-THCS Sùng Đô long trọng làm lễ kết nạp quần chúng Chu Thế Khánh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. diện Đảng ủy đồng chí Hờ A Ký – PBT thường trực Đảng ủy xã Sùng Đô phát biểu ý kiến. 9.Chào cờ bế mạc. Buổi lễ kết nạp kết thúc lúc 10h30.Nay chi bộ II trường TH –THCS Sùng Đô xin báo cáo .

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..