Kho tàng Vọng cổ

  Mã số: 1142

  Số lượt xem tác phẩm 8278

Lời Bác là niềm tin hy vọng

 

Bạn đang đọc: Kho tàng Vọng cổ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1168

  Số lượt xem tác phẩm 8425

Tết đông vui

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1282

  Số lượt xem tác phẩm 14355

Phượng thắm sân trường

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1288

  Số lượt xem tác phẩm 11813

Tây Ninh nỗi nhớ

   Tác giả: Phan Giang Châu  Đăng bởi: Phan Giang Châu
Đăng bởi : Phan Giang Châu

  Mã số: 1300

  Số lượt xem tác phẩm 12861

Mùa hạ bâng khuâng

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1304

  Số lượt xem tác phẩm 11373

Cánh cò trong mơ

   Tác giả: Phan Văn Dài  Đăng bởi: Phan Giang Châu
Đăng bởi : Phan Giang Châu

  Mã số: 1306

  Số lượt xem tác phẩm 13962

Nhớ khách đường xa

   Tác giả: Phan Văn Dài  Đăng bởi: Phan Giang Châu
Đăng bởi : Phan Giang Châu

  Mã số: 1341

  Số lượt xem tác phẩm 8157

Tiếng hát từ trái tim

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1343

  Số lượt xem tác phẩm 9303

Cung đàn đêm lạnh

   Tác giả: Hoài Phong  Đăng bởi: Trương Hoài Phong
Đăng bởi : Trương Hoài Phong

  Mã số: 1355

  Số lượt xem tác phẩm 14952

Vọng cổ Đồng Quê – Tình yêu của tôi

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1367

  Số lượt xem tác phẩm 16305

Giữa nắng thu Ba Đình

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1471

  Số lượt xem tác phẩm 7239

Từ Trường Sa về lại xứ dừa

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1476

  Số lượt xem tác phẩm 8230

Đẹp lắm áo bà ba

   Tác giả: Đặng Hoàng  Đăng bởi: Đặng Hoàng Tâm
Đăng bởi : Đặng Hoàng Tâm

  Mã số: 1501

  Số lượt xem tác phẩm 4223

Hương Hoa Sứ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1513

  Số lượt xem tác phẩm 16644

Người mẹ Lai Hoà

   Tác giả: Soạn giả Thanh Quang  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1571

  Số lượt xem tác phẩm 1772

Ước nguyện đầu xuân

   Tác giả: Phạm Văn Đằng  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1581

  Số lượt xem tác phẩm 3498

Vòng Cung ngày trở lại

   Tác giả: Nguyễn Thành Kiên  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1582

  Số lượt xem tác phẩm 2341

Cây Bã Đậu

   Tác giả: Chí Văn  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1860

  Số lượt xem tác phẩm 600

Ngựa Quen Đường Cũ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1885

  Số lượt xem tác phẩm 215

Thương Nhớ Chị Tôi

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1899

  Số lượt xem tác phẩm 661

Viếng Mộ Chồng

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1891

  Số lượt xem tác phẩm 569

Gửi Ba Mẹ tuyến đầu chống dịch

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1108

  Số lượt xem tác phẩm 13764

Nỗi niềm nghe “Vọng cổ Đồng Quê”

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

Bác Hồ một tình yêu bao la

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1249

  Số lượt xem tác phẩm 9807

Tự hào Kho tàng Vọng cổ Việt Nam

   Tác giả: Sông Vàm Lẽo  Đăng bởi: Hoàng Long
Đăng bởi : Hoàng Long

  Mã số: 1332

  Số lượt xem tác phẩm 25509

Cây bàng Trường Sa trên quê hương chị Sứ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1536

  Số lượt xem tác phẩm 4963

Tình gửi Trường Sa

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1551

  Số lượt xem tác phẩm 4060

Huyền thoại mẹ anh hùng

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1713

  Số lượt xem tác phẩm 5916

Nhớ mẹ kính yêu

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1715

  Số lượt xem tác phẩm 8126

Tiễn Mẹ Hiền

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1810

  Số lượt xem tác phẩm 1425

Xin hãy sống vì chữ tâm

   Tác giả: Trần Việt Liêm  Đăng bởi: Trần Việt Liêm
Đăng bởi : Trần Việt Liêm

  Mã số: 1857

  Số lượt xem tác phẩm 6149

Giồng Riềng quê mẹ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1858

  Số lượt xem tác phẩm 6294

Xuân về trên thành phố Bạc Liêu

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1859

  Số lượt xem tác phẩm 5872

Từ câu vọng cổ lặng thầm

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1861

  Số lượt xem tác phẩm 4790

Làng gốm quê em

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1862

  Số lượt xem tác phẩm 1330

Hoa Công Ơn Rộ Nở

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1863

  Số lượt xem tác phẩm 5220

Lời Yêu Miệt Vườn

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1876

  Số lượt xem tác phẩm 2967

Mùa Hè Nhung Nhớ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1877

  Số lượt xem tác phẩm 9451

Thương Nhớ Ba

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1878

  Số lượt xem tác phẩm 5900

Tình Người Áo Trắng

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1812

  Số lượt xem tác phẩm 10254

Khóc bạn đêm mưa

   Tác giả: Mạnh Quỳnh  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1397

  Số lượt xem tác phẩm 17138

Giữ yên giấc ngủ của Người

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1469

  Số lượt xem tác phẩm 6031

Giọt lệ nữ hoàng

   Tác giả: Đặng Hoàng  Đăng bởi: Đặng Hoàng Tâm
Đăng bởi : Đặng Hoàng Tâm

  Mã số: 1521

  Số lượt xem tác phẩm 4820

Vương tơ một kiếp thân tằm

   Tác giả: Bạch Long  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1014

  Số lượt xem tác phẩm 9207

Tặng người nghệ sĩ tài hoa

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1015

  Số lượt xem tác phẩm 10243

Chút tình gởi bác Viễn Châu

   Tác giả: Ngô Trực  Đăng bởi: Ngô Trung Trực
Đăng bởi : Ngô Trung Trực

  Mã số: 1023

  Số lượt xem tác phẩm 9246

Thiêng liêng bến cảng Nhà Rồng

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

Nhớ mẹ quê hương

   Tác giả: Đặng Kim Ngân  Đăng bởi: Đặng Kim Ngân
Đăng bởi : Đặng Kim Ngân

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..