Kho tàng Vọng cổ

  Mã số: 1142

  Số lượt xem tác phẩm 8278

Lời Bác là niềm tin hy vọng

 

Bạn đang đọc: Kho tàng Vọng cổ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1168

  Số lượt xem tác phẩm 8425

Tết đông vui

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1282

  Số lượt xem tác phẩm 14355

Phượng thắm sân trường

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1288

  Số lượt xem tác phẩm 11813

Tây Ninh nỗi nhớ

   Tác giả: Phan Giang Châu  Đăng bởi: Phan Giang Châu
Đăng bởi : Phan Giang Châu

  Mã số: 1300

  Số lượt xem tác phẩm 12861

Mùa hạ bâng khuâng

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1304

  Số lượt xem tác phẩm 11373

Cánh cò trong mơ

   Tác giả: Phan Văn Dài  Đăng bởi: Phan Giang Châu
Đăng bởi : Phan Giang Châu

  Mã số: 1306

  Số lượt xem tác phẩm 13962

Nhớ khách đường xa

   Tác giả: Phan Văn Dài  Đăng bởi: Phan Giang Châu
Đăng bởi : Phan Giang Châu

  Mã số: 1341

  Số lượt xem tác phẩm 8157

Tiếng hát từ trái tim

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1343

  Số lượt xem tác phẩm 9303

Cung đàn đêm lạnh

   Tác giả: Hoài Phong  Đăng bởi: Trương Hoài Phong
Đăng bởi : Trương Hoài Phong

  Mã số: 1355

  Số lượt xem tác phẩm 14952

Vọng cổ Đồng Quê – Tình yêu của tôi

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1367

  Số lượt xem tác phẩm 16305

Giữa nắng thu Ba Đình

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1471

  Số lượt xem tác phẩm 7239

Từ Trường Sa về lại xứ dừa

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1476

  Số lượt xem tác phẩm 8230

Đẹp lắm áo bà ba

   Tác giả: Đặng Hoàng  Đăng bởi: Đặng Hoàng Tâm
Đăng bởi : Đặng Hoàng Tâm

  Mã số: 1501

  Số lượt xem tác phẩm 4223

Hương Hoa Sứ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1513

  Số lượt xem tác phẩm 16644

Người mẹ Lai Hoà

   Tác giả: Soạn giả Thanh Quang  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1571

  Số lượt xem tác phẩm 1772

Ước nguyện đầu xuân

   Tác giả: Phạm Văn Đằng  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1581

  Số lượt xem tác phẩm 3498

Vòng Cung ngày trở lại

   Tác giả: Nguyễn Thành Kiên  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1582

  Số lượt xem tác phẩm 2341

Cây Bã Đậu

   Tác giả: Chí Văn  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1860

  Số lượt xem tác phẩm 600

Ngựa Quen Đường Cũ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1885

  Số lượt xem tác phẩm 215

Thương Nhớ Chị Tôi

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1899

  Số lượt xem tác phẩm 661

Viếng Mộ Chồng

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1891

  Số lượt xem tác phẩm 569

Gửi Ba Mẹ tuyến đầu chống dịch

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1108

  Số lượt xem tác phẩm 13764

Nỗi niềm nghe “Vọng cổ Đồng Quê”

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

Bác Hồ một tình yêu bao la

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1249

  Số lượt xem tác phẩm 9807

Tự hào Kho tàng Vọng cổ Việt Nam

   Tác giả: Sông Vàm Lẽo  Đăng bởi: Hoàng Long
Đăng bởi : Hoàng Long

  Mã số: 1332

  Số lượt xem tác phẩm 25509

Cây bàng Trường Sa trên quê hương chị Sứ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1536

  Số lượt xem tác phẩm 4963

Tình gửi Trường Sa

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1551

  Số lượt xem tác phẩm 4060

Huyền thoại mẹ anh hùng

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1713

  Số lượt xem tác phẩm 5916

Nhớ mẹ kính yêu

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1715

  Số lượt xem tác phẩm 8126

Tiễn Mẹ Hiền

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1810

  Số lượt xem tác phẩm 1425

Xin hãy sống vì chữ tâm

   Tác giả: Trần Việt Liêm  Đăng bởi: Trần Việt Liêm
Đăng bởi : Trần Việt Liêm

  Mã số: 1857

  Số lượt xem tác phẩm 6149

Giồng Riềng quê mẹ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1858

  Số lượt xem tác phẩm 6294

Xuân về trên thành phố Bạc Liêu

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1859

  Số lượt xem tác phẩm 5872

Từ câu vọng cổ lặng thầm

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1861

  Số lượt xem tác phẩm 4790

Làng gốm quê em

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1862

  Số lượt xem tác phẩm 1330

Hoa Công Ơn Rộ Nở

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1863

  Số lượt xem tác phẩm 5220

Lời Yêu Miệt Vườn

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1876

  Số lượt xem tác phẩm 2967

Mùa Hè Nhung Nhớ

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1877

  Số lượt xem tác phẩm 9451

Thương Nhớ Ba

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1878

  Số lượt xem tác phẩm 5900

Tình Người Áo Trắng

   Tác giả: BS Nguyễn Thanh Điền  Đăng bởi: Bs Nguyễn Thanh Điền
Đăng bởi : Bs Nguyễn Thanh Điền

  Mã số: 1812

  Số lượt xem tác phẩm 10254

Khóc bạn đêm mưa

   Tác giả: Mạnh Quỳnh  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1397

  Số lượt xem tác phẩm 17138

Giữ yên giấc ngủ của Người

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1469

  Số lượt xem tác phẩm 6031

Giọt lệ nữ hoàng

   Tác giả: Đặng Hoàng  Đăng bởi: Đặng Hoàng Tâm
Đăng bởi : Đặng Hoàng Tâm

  Mã số: 1521

  Số lượt xem tác phẩm 4820

Vương tơ một kiếp thân tằm

   Tác giả: Bạch Long  Đăng bởi: Vọng cổ Đồng Quê
Đăng bởi : Vọng cổ Đồng Quê

  Mã số: 1014

  Số lượt xem tác phẩm 9207

Tặng người nghệ sĩ tài hoa

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

  Mã số: 1015

  Số lượt xem tác phẩm 10243

Chút tình gởi bác Viễn Châu

   Tác giả: Ngô Trực  Đăng bởi: Ngô Trung Trực
Đăng bởi : Ngô Trung Trực

  Mã số: 1023

  Số lượt xem tác phẩm 9246

Thiêng liêng bến cảng Nhà Rồng

   Tác giả: Đặng Thanh Huyền  Đăng bởi: Đặng Thanh Huyền
Đăng bởi : Đặng Thanh Huyền

Nhớ mẹ quê hương

   Tác giả: Đặng Kim Ngân  Đăng bởi: Đặng Kim Ngân
Đăng bởi : Đặng Kim Ngân

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,