Tài liệu Học Hát Bài : Bài Ca Đi Học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) pptx – Tài liệu text

Tài liệu Học Hát Bài : Bài Ca Đi Học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (193.94 KB, 5 trang )

Học Hát Bài : Bài Ca Đi Học
(Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)

I/Mục tiêu:
– Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
– Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,
to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.
– Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng viết.
– Giáo dục tình yêu thương mái trường, thầy cô, bạn bè, thiên nhiên
tươi đẹp.
II/Chuẩn bị của giáo viên:
– Nhạc cụ đệm.
– Băng nghe mẫu.
– Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
– Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
– Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
– Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Bài Ca Đi Học
– Giới thiệu bài hát, tác giả.
– GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
– Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát
.
– Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3

lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
– Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức.

– Cho học sinh tự nhận xét:
– Giáo viên nhận xét:
– Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
điệu của bài hát.

– HS lắng nghe.
– HS nghe mẫu.
– HS thực hiện.

– HS thực hiện.

– HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
– HS nhận xét.

– HS chú ý.

*
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
– Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp
của bài hát.

– Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu
của bài hát.
– Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát
do ai viết?

– Giáo Viên mời học sinh nhận xét:
– Giáo viên nhận xét:

– HS thực hiện.

– HS thực hiện.

– HS trả lời:
+ Bài :Bài Ca Đi Học
+ Nhạc sĩ: Phan Trần
Bảng
– HS nhận xét.

– Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát
* Cũng cố dặn dò:
– Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học.
– Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần
chú ý hơn.
– Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

– HS thực hiện.

– HS chú ý.

-HS ghi nhớ.

lần để học viên thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. – Sau khi tập xong giáo viên cho học viên hát lại bài hátnhiều lần dưới nhiều hình thức. – Cho học viên tự nhận xét : – Giáo viên nhận xét : – Giáo viên sửa cho học viên hát chuẩn xác lời ca và giaiđiệu của bài hát. – HS lắng nghe. – HS nghe mẫu. – HS triển khai. – HS thực thi. – HS thực thi. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá thể. – HS nhận xét. – HS quan tâm. Hoạt động 2 : Hát phối hợp hoạt động phụ hoạ. – Hướng dẫn học viên hát bài hát phối hợp vỗ tay theo nhịpcủa bài hát. – Hướng dẫn học viên hát bài hát tích hợp vỗ tay theo tiết tấucủa bài hát. – Giáo viên hỏi học viên, bài hát có tên là gì ? Lời của bài hátdo ai viết ? – Giáo Viên mời học viên nhận xét : – Giáo viên nhận xét : – HS triển khai. – HS thực thi. – HS vấn đáp : + Bài : Bài Ca Đi Học + Nhạc sĩ : Phan TrầnBảng – HS nhận xét. – Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò : – Cho học viên hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kếtthúc tiết học. – Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắcnhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý quan tâm trong giờ học cầnchú ý hơn. – Dặn học viên về nhà ôn lại bài hát đã học. – HS triển khai. – HS quan tâm. – HS ghi nhớ .

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..