Dâng Lễ – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

ALBUM. Album: Lễ vật con dâng Nhạc sĩ Phong Trần A. Ăn cùng tấm bánh Nguyễn Hùng Cường Lời bài hát + B. Bài ca dâng lên Văn Chi Lời bài hát Bánh miến rượu nho Anh Tuấn Lời bài hát Bánh miến tinh tuyền* Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên Đinh Công Huỳnh Lời bài hát + C. Của lễ con dâng Cát Minh Lời bài hát Của lễ mới* Thái Nguyên Lời bài hát Của lễ nhân sinh* Trần Mừng Lời bài hát Của lễ tình yêu Hiếu Anh Lời bài hát Của lễ tình yêu 1 Hiếu Anh & Hồ Đăng Tín Lời bài hát Cùng dâng  Viễn Xứ Lời bài hát + Ch. Chẳng biết lấy gì Thành Tâm Lời bài hát Chúa ban bốn mùa Hải Triều Lời bài hát + D. Dâng Hải Nguyễn Lời bài hát Dâng Thiên Lý Lời bài hát Dâng Vinam Lời bài hát Dâng bánh Duy Tân Lời bài hát Dâng cao của lễ Lời bài hát * Dâng Cha Quốc Vinh Lời bài hát Dâng Cha  Từ Duyên Lời bài hát Dâng Cha Thái Nguyên Lời bài hát Dâng Cha rượu bánh Lời bài hát * Dâng Chúa Nguyễn Duy Lời bài hát Dâng Chúa Phanxicô Lời bài hát Dâng Chúa tuổi trẻ Lời bài hát Dâng Chúa Trời  Phanxicô Lời bài hát * Dâng đời Vinam Lời bài hát Dâng hiến Nguyễn Duy Lời bài hát * Dâng lễ tạ ơn Lời bài hát Dâng lên Hải Triều Lời bài hát Dâng lên Ba Ngôi Vũ Đình Ân Lời bài hát * * Dâng tiến Mi Trầm Lời bài hát Dâng tiến/4 Lời bài hát + Đ. Đây bánh miến Kim Long Lời bài hát Đây bánh rượu Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Đây là bánh thơm Hoài Đức Lời bài hát Đoàn con dâng lên Lời bài hát Đồi xưa  Thái Nguyên Lời bài hát + G. Giờ đây  Kim Long Lời bài hát + H. * Hiệp dâng Nguyễn Duy Lời bài hát Hiệp dâng Thái Nguyên Lời bài hát * Hương hoa Phanxicô Lời bài hát Hương lễ mới Vinam Lời bài hát Hương trầm Mây Sơn Lời bài hát + K. Kinh dâng Nguyễn Duy Lời bài hát Kính dâng  Kim Long Lời bài hát Kính dâng Nguyễn Duy Lời bài hát Kính dâng Ngài Phanxicô Lời bài hát * Khi cuộc đời là của lễ 5 Ánh Đăng Lời bài hát Khói trắng Cát Bụi Lời bài hát + L. Lao công  Mi Trầm Lời bài hát Làn hương thơm Vinam Lời bài hát * Lễ an bình Vinam Lời bài hát Lễ dâng Anh Trâm Lời bài hát Lễ dâng Hồng Dung Lời bài hát Lễ dâng Thu Hương Lời bài hát Lễ dâng Thy Yên Lời bài hát Lễ dâng 3 Nguyễn Mộng Huỳnh Lời bài hát Lễ dâng đời con – Lữ Hành Lời bài hát Lễ dâng đơn sơ Vũ Đình Ân Lời bài hát Lễ dâng gia đình Hải Triều Lời bài hát Lễ dâng hiệp nhất Anh Tuấn Lời bài hát Lễ dâng hiệp nhất Quốc Thái Lời bài hát Lễ dâng hôm nay Kim Long Lời bài hát Lễ dâng kết hiệp Sơn Dương Lời bài hát Lễ dâng mọn hèn Sơn Dương Lời bài hát Lễ dâng một đời Vũ Văn Lịch Lời bài hát Lễ dâng mùa cứu độ – Viết Chung Lời bài hát Lễ dâng mùa hồng ân – Nam Sơn Lời bài hát Lễ dâng mùa hồng ân 2 – Nam Sơn Lời bài hát Lễ dâng ngày mùa – Cung Thương Lời bài hát Lễ dâng sương chiều – Lữ Hành Lời bài hát Lễ dâng tạ ơn – Nam Sơn Lời bài hát Lễ dâng tạ ơn – Phanxicô Lời bài hát Lễ dâng Thánh Gia Thất – Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lễ dâng tín thác – Nguyên Kha Lời bài hát Lễ dâng tình yêu – Đào Trung Lời bài hát Lễ dâng tình yêu – Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lễ dâng tình yêu – Thiên Thanh Lời bài hát Lễ dâng tuổi thơ – Quốc Vinh Lời bài hát Lễ dâng trọn niềm – Thanh Thanh Lời bài hát Lễ dâng trong đời – Viết Chung Lời bài hát Lễ dâng vượt qua Lời bài hát Lễ đời con 2 – Vinam Lời bài hát Lễ hy sinh – Lữ Hành Lời bài hát Lễ tế đầu mùa – Vũ Đình Ân Lời bài hát Lễ tế tạ ơn (Tv. 115) – Lm. Nguyễn Duy Lời bài hát Lễ tình thương – Vũ Đình Ân Lời bài hát Lễ tình yêu – Vũ Đình Ân Lời bài hát Lễ toàn thiêu – Vũ Đình Ân Lời bài hát * Lễ vật con dâng Vũ Đình Ân Lời bài hát Lễ vật cung tiến – Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lễ vật dâng Cha – Hải Nguyễn Lời bài hát Lễ vật dâng Cha – Lm. Xuân Hy Vọng Lời bài hát Lễ vật dâng hiến – Nguyễn Duy Lời bài hát Lễ vật đầu năm – Liên Bình Định Lời bài hát Lễ vật đời con Từ Duyên Lời bài hát Lễ vật đời con Viễn Xứ Lời bài hát Lễ vật giao hòa Nguyên Kha Lời bài hát Lễ vật giao hòa Viết Chung Lời bài hát Lễ vật hiến tế Lời bài hát Lễ vật hòa bình Lời bài hát Lễ vật hòa bình – Lm. Mi Trầm Lời bài hát Lễ vật huyền siêu Lời bài hát Lễ vật huyền siêu – Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lễ vật huyền siêu – Văn Chi Lời bài hát Lễ vật niềm tin – Lm. Mi Trầm Lời bài hát Lễ vật phục vụ – Lm. Mi Trầm Lời bài hát Lễ vật tạ ơn – Ngọc Linh Lời bài hát Lễ vật tạ ơn – Việt Khôi Lời bài hát Lễ vật tâm tình – Nguyễn Hùng Lân Lời bài hát Lễ vật tiến dâng Lời bài hát Lễ vật tình yêu – Đức Độ Lời bài hát Lễ vật tình yêu – Lm. Mi Trầm Lời bài hát Lễ vật toàn thiêu – Gioan Minh Lời bài hát Lễ vật thống hối – Lm. Mi Trầm Lời bài hát Lễ vật tri ân Lời bài hát Lễ vật tri ân – Hương Đan Lời bài hát Lễ vật trung kiên – Nguyễn Hùng Lân Lời bài hát Lễ yêu thương – Hồng Trần Lời bài hát * Lòng hợp lòng – Hải Triều Lời bài hát Lời chân thành Kim Long Lời bài hát Lời con kêu khấn (Tv. 142) – Kim Long Lời bài hát Lời con kêu khấn (Tv. 142) – Vũ Đình Ân Lời bài hát Lời con thiết tha Vũ Đình Ân Lời bài hát Lời chân thành Kim Long Lời bài hát Lời dâng 2 Nguyễn Duy Lời bài hát Lời dâng – Vũ Đình Ân Lời bài hát Lời kinh tiến dâng – Văn Chi Lời bài hát Lời kinh yêu thương Cao Minh Thắng Lời bài hát Lời nguyện dâng lên Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lời nguyện dâng lên Ngọc Linh Lời bài hát Lời nguyện hương bay Nguyễn Duy Lời bài hát Lời thiêng Xuân Tưởng Lời bài hát Lời trầm hương Trăng Huyền Thoại Lời bài hát Lúa đơm bông Mi Trầm Lời bài hát Ly rượu nồng – Kim Long Lời bài hát + M. Máu chiên bò – Kim Long Lời bài hát Mọi sự con có – Đức Dũng Lời bài hát Mỗi lời kinh – Kim Long Lời bài hát Một bài ca – Hải Ánh Lời bài hát + + + N. Nén hương lòng Viết Chung Lời bài hát Nếu con chợt nhớ Phương Anh Lời bài hát Niềm tin dâng lễ Vũ Đình Ân Lời bài hát Nỗi niềm con dâng Thiên Lý Lời bài hát + Ng. Ngợi khen Chúa tể càn khôn  Hải Nguyễn Lời bài hát Nguyện cầu Chúa chí ái Kim Long Lời bài hát Nguyện dâng Lời bài hát Nguyện dâng Nguyễn Duy Lời bài hát + Nh. + O. + Q. Quỳ đây Kim Long Lời bài hát + R. + S. + T. Tiến dâng Kim Long Lời bài hát Tiến dâng Ngài Phanxicô Lời bài hát Tình Cha  Hải Ánh Lời bài hát Tình dâng Hà Trần Lời bài hát Tình yêu con dâng Lời bài hát + Th. Thành kính dâng Kim Long Lời bài hát Thánh lễ tạ ơn Mi Trầm Lời bài hát Theo hương trầm Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Thượng tiến lên Ba Ngôi Nguyễn Quang Hưng Lời bài hát + Tr. + V. Về đi Mi Trầm Lời bài hát + X. Xin Ba Ngôi  Thanh Thanh Lời bài hát Xin ban bánh Kim Long Lời bài hát Xin cảm tạ Chúa Kim Long Lời bài hát Xin cho lời con Mi Trầm Lời bài hát Xin Chúa Thiên Đình Kim Long Lời bài hát Xin Chúa vui nhận Nguyễn Văn Tuyên Lời bài hát Xin chúc tụng Chúa Hoài Bắc Lời bài hát Xin dâng Anh Tuấn Lời bài hát Xin dâng  Đinh Công Lý Lời bài hát Xin dâng Hải Nguyễn Lời bài hát Xin dâng  Khuyết danh Lời bài hát Xin dâng Nguyễn Duy Lời bài hát Xin dâng Phanxicô Lời bài hát Xin dâng Sơn Dương Lời bài hát Xin dâng Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin dâng/6 Nguyễn Tiến Dũng Lời bài hát Xin dâng/9 Nguyễn Tiến Dũng Lời bài hát Xin dâng/16 Nguyễn Tiến Dũng Lời bài hát Xin dâng/18 Nguyễn Tiến Dũng Lời bài hát Xin dâng cuộc đời con Ngọc Linh Lời bài hát Xin dâng Cha Huy Hoàng Lời bài hát Xin dâng Cha Ngọc Hân Lời bài hát Xin dâng Cha Nguyễn Duy Lời bài hát Xin dâng Cha/2 Phạm Quang Lời bài hát Xin dâng Cha 1 Từ Duyên Lời bài hát Xin dâng Cha 2 Từ Duyên Lời bài hát Xin dâng Cha  Vinam Lời bài hát Xin dâng Chúa Mi Trầm Lời bài hát Xin dâng Chúa Ngọc Hân Lời bài hát Xin dâng Chúa Nguyên Kha Lời bài hát Xin dâng Chúa Từ Duyên Lời bài hát Xin dâng lên Phanxicô Lời bài hát Xin dâng lên Chúa Ngọc Hân Lời bài hát Xin dâng lên Chúa  Phanxicô Lời bài hát Xin dâng lên Chúa Sơn Dương Lời bài hát Xin dâng lên Ngài  Kim Long Lời bài hát Xin dâng lên Ngài Khuyết danh Lời bài hát Xin hiệp dâng Nguyễn Duy Lời bài hát Xin hiệp dâng Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin hiệp dâng (2)  Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin hiệp nhất  Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin mở mắt con Khổng Vĩnh Thành Lời bài hát Xin ơn thái hòa Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin tiến dâng Kim Long Lời bài hát Xin tiến dâng Nguyễn Duy Lời bài hát Xin tiến dâng Nguyễn Quang Hưng Lời bài hát Xin tiến dâng Nguyễn Vũ Lời bài hát Xin tiến dâng Vinam Lời bài hát Xin thương vui nhận Thy Anh Lời bài hát Xưa trên Canvê Kim Long Lời bài hát

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,