Tải Lời bài hát Hồng nhan – Jack – Hợp âm – Lyrics Hồng nhan

Ngày đăng: 04/03/2021, 23:40

Bài hát Hồng nhan – Jack Bài hát Hồng nhan – Jack rap nói tình yêu sư chia xa, khoảng cách hay câu chuyện gặp phải cặp đôi yêu nhau. Với giai điệu bắt tai với ca từ lạ Hồng nhan đặc biệt ý và xếp hạng cao bảng xếp hạng âm nhạc online. Lời hát Hồng nhan – Jack [Mel:] Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày Giờ cịn lại hư vơ em gửi anh lời chào Mà nhìn người vội làm nên tội Tại lại cách xa cịn u mà Để lệ hoen mi mùa xuân thầm Nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng thương nhìn cố hương Tìm em bốn phương say nên vấn vương Em vơ tình dù tình gặp khơng may Em xa nơi để giọt lệ bên Bầu trời hắt hiu nhìn nơi Ngồi trời có mây lại đắng cay Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng 25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng Bên pháo hoa rộn ràng người đến xem (2)[Rap 1:] Ohh Anh kẻ lạc cịn tâm tối rừng thơng Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đỗ để ngừng trơng Anh đom đóm mắt anh sáng đến xoay vòng Gieo cho anh mầm sống chẳng chịu cơng vun trồng Vì lúc ta cịn trẻ nên đời bạc mưu sinh Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi lưu linh Anh gắn bó với sơng nước cảnh vật hữu tình Cịn người ta cho em áo lụa hỏi chẳng phụ [Mel:] Tình yêu bình yên Về để anh ôm để gió đêm đưa nhà Để gió vang lên câu tình ca Để lệ hoen mi mùa xuân thầm Nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng thương nhìn cố hương Tìm em bốn phương say nên vấn vương Hết cuối nắng ngã vàng (3)[Rap 2:] Buồn phải không giã tràng lấp biển Đông Biết người chả trông nên câu chuyện thả sông Nhưng anh say xem Người ta nói anh tệ với thứ mà em đem Vì nên anh phải sống cách anh mơ Dù cho thân hóa đá trái tim chẳng ngừng thở Và ba anh lính má anh làm cán Anh khơng cho phép khóc xe có hư ráng độ Đời người kiếp lãng du, anh chẳng may làm lữ khách Đi với hành trình có xa chẳng nỡ trách Em ước đời em bình yên Chẳng buồn phiền người ta Mà mà xem có người lên kiệu hoa Và tốt mà nơi khác chẳng bận lòng Tình u anh có đủ mùi vị mà chẳng tây [Mel:] Nà na na na (xN) (4)Mà nghe đáng thương nhìn cố hương Tìm em bốn phương say nên vấn vương Hợp âm Hồng nhan Mel: Và dòng thư [Dm] tay em gửi trao anh ngày cịn lại hư vơ em gửi anh lời chào Mà nhìn người [Am] vội làm nên tội lại cách xa yêu mà Để lệ hoen [Dm] mi mùa xuân thầm nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng [Am] thương nhìn cố hương tìm em bốn phương say nên vấn vương Em vơ [Dm] tình dù tình gặp khơng may em xa nơi để giọt lệ bên Bầu trời hắt [Am] hiu nhìn nơi ngồi trời có mây cịn lại đắng cay Thương cha thương [Dm] mẹ để đành lịng mà quay lưng 25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng Bên pháo [Am] hoa rộn ràng người đến xen họ hàng mừng kết duyên cịn phần hết dun Rap 1: Ohh (5)Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đỗ để ngừng trơng Anh đom [Am] đóm mắt anh sáng đến xoay vòng Gieo cho anh mầm sống chẳng chịu cơng vun trồng Vì lúc ta cịn [Dm] trẻ nên đời bạc mưu sinh Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi lưu linh Anh gắn bó với sơng [Am] nước cảnh vật hữu tình Cịn người ta cho em áo lụa hỏi chẳng phụ Mel: Tình [Dm] yêu bình yên để anh ơm Để gió [Am] đêm đưa nhà để gió vang lên câu tình ca Để lệ hoen [Dm] mi mùa xuân thầm nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng [Am] thương nhìn cố hương tìm em bốn phương say nên vấn vương [Dm] Hết cuối nắng ngả vàng bên người nhân tình em phải thương thân Rap 2: [Am] Buồn phải không dã tràng lấp biển Đông biết người chả trông nên câu chuyện thả sơng (6)Vì nên anh phải [Am] sống cách anh mơ thân hóa đá trái tim chẳng ngừng thở Và ba anh [Dm] lính má anh làm cán anh khơng cho phép khóc xe có hư ráng độ Đời người kiếp lãng [Am] du, anh chẳng may làm lữ khách với hành trình có xa chẳng nỡ trách Em ước [Dm] đời em bình yên chẳng buồn phiền người ta mà mà xem có người lên kiệu hoa Và [Am] tốt mà nơi khác chẳng bận lòng tình u anh có đủ mùi vị mà chẳng tây Mel: Nà na [Dm] na na na na Nà na [Am] na na na na Để lệ hoen [Dm] mi mùa xuân thầm nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng [Am] thương nhìn cố hương tìm em bốn phương say nên vấn vương Tham khảo lời hát:

Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào Mà nhìn người đi vội mình làm gì nên tội Tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà Để lệ hoen mi khi m[r] (1)[Mel:] Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày Giờ cịn lại hư vơ em gửi anh lời chào Mà nhìn người vội làm nên tội Tại lại cách xa cịn u mà Để lệ hoen mi mùa xuân thầm Nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng thương nhìn cố hương Tìm em bốn phương say nên vấn vương Em vơ tình dù tình gặp khơng may Em xa nơi để giọt lệ bên Bầu trời hắt hiu nhìn nơi Ngồi trời có mây lại đắng cay Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng 25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng Bên pháo hoa rộn ràng người đến xem (2)[Rap 1:] Ohh Anh kẻ lạc cịn tâm tối rừng thơng Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đỗ để ngừng trơng Anh đom đóm mắt anh sáng đến xoay vòng Gieo cho anh mầm sống chẳng chịu cơng vun trồng Vì lúc ta cịn trẻ nên đời bạc mưu sinh Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi lưu linh Anh gắn bó với sơng nước cảnh vật hữu tình Cịn người ta cho em áo lụa hỏi chẳng phụ [Mel:] Tình yêu bình yên Về để anh ôm để gió đêm đưa nhà Để gió vang lên câu tình ca Để lệ hoen mi mùa xuân thầm Nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng thương nhìn cố hương Tìm em bốn phương say nên vấn vương Hết cuối nắng ngã vàng (3)[Rap 2:] Buồn phải không giã tràng lấp biển Đông Biết người chả trông nên câu chuyện thả sông Nhưng anh say xem Người ta nói anh tệ với thứ mà em đem Vì nên anh phải sống cách anh mơ Dù cho thân hóa đá trái tim chẳng ngừng thở Và ba anh lính má anh làm cán Anh khơng cho phép khóc xe có hư ráng độ Đời người kiếp lãng du, anh chẳng may làm lữ khách Đi với hành trình có xa chẳng nỡ trách Em ước đời em bình yên Chẳng buồn phiền người ta Mà mà xem có người lên kiệu hoa Và tốt mà nơi khác chẳng bận lòng Tình u anh có đủ mùi vị mà chẳng tây [Mel:] Nà na na na (xN) (4)Mà nghe đáng thương nhìn cố hương Tìm em bốn phương say nên vấn vươngMel: Và dòng thư [Dm] tay em gửi trao anh ngày cịn lại hư vơ em gửi anh lời chào Mà nhìn người [Am] vội làm nên tội lại cách xa yêu mà Để lệ hoen [Dm] mi mùa xuân thầm nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng [Am] thương nhìn cố hương tìm em bốn phương say nên vấn vương Em vơ [Dm] tình dù tình gặp khơng may em xa nơi để giọt lệ bên Bầu trời hắt [Am] hiu nhìn nơi ngồi trời có mây cịn lại đắng cay Thương cha thương [Dm] mẹ để đành lịng mà quay lưng 25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng Bên pháo [Am] hoa rộn ràng người đến xen họ hàng mừng kết duyên cịn phần hết dun Rap 1: Ohh (5)Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đỗ để ngừng trơng Anh đom [Am] đóm mắt anh sáng đến xoay vòng Gieo cho anh mầm sống chẳng chịu cơng vun trồng Vì lúc ta cịn [Dm] trẻ nên đời bạc mưu sinh Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi lưu linh Anh gắn bó với sơng [Am] nước cảnh vật hữu tình Cịn người ta cho em áo lụa hỏi chẳng phụ Mel: Tình [Dm] yêu bình yên để anh ơm Để gió [Am] đêm đưa nhà để gió vang lên câu tình ca Để lệ hoen [Dm] mi mùa xuân thầm nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng [Am] thương nhìn cố hương tìm em bốn phương say nên vấn vương [Dm] Hết cuối nắng ngả vàng bên người nhân tình em phải thương thân Rap 2: [Am] Buồn phải không dã tràng lấp biển Đông biết người chả trông nên câu chuyện thả sơng (6)Vì nên anh phải [Am] sống cách anh mơ thân hóa đá trái tim chẳng ngừng thở Và ba anh [Dm] lính má anh làm cán anh khơng cho phép khóc xe có hư ráng độ Đời người kiếp lãng [Am] du, anh chẳng may làm lữ khách với hành trình có xa chẳng nỡ trách Em ước [Dm] đời em bình yên chẳng buồn phiền người ta mà mà xem có người lên kiệu hoa Và [Am] tốt mà nơi khác chẳng bận lòng tình u anh có đủ mùi vị mà chẳng tây Mel: Nà na [Dm] na na na na Nà na [Am] na na na na Để lệ hoen [Dm] mi mùa xuân thầm nhìn người mà anh chẳng níu kéo điều Mà nghe đáng [Am] thương nhìn cố hương tìm em bốn phương say nên vấn vương Tham khảo lời hát: https://vndoc.com/tai-lieu-loi-bai-hat

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,