Mãi Yêu Người – Quang Dũng – https://nhacchuong.net

nồng ấm với những ngất ngây trên đôi môi chiếc hôn đầu,

đắm đuối thiết tha bên nhau ta yêu em điên dại.

Rồi bỗng gió cuốn cuốn trôi em dần xa vắng rồi,

tình ấy cứ mãi đắm say trong con tim lỡ yêu người,

vẫn ánh mắt chứa chan đêm đêm,

ta luôn trông chờ.

ĐK :

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,

rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,

giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.

Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.

Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .

Dù đến suốt kiếp sẽ yêu trong hoang vu áng mây mù.

Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…

ĐK :

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,

rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,

giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.

Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.

Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .

Dù đến suốt kiếp sẽ yêu cho dù em nay đã xa

Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta yêu thương bao nhiêu say nồng,

rồi tình nơi đâu cho ta đêm đêm chờ trông

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình ngỡ đã đến với ta trong đời như giấc mộng,

nồng ấm với những ngất ngây trên đôi môi chiếc hôn đầu,

đắm đuối thiết tha bên nhau ta yêu em điên dại.

Rồi bỗng gió cuốn cuốn trôi em dần xa vắng rồi,

tình ấy cứ mãi đắm say trong con tim lỡ yêu người,

vẫn ánh mắt chứa chan đêm đêm,

ta luôn trông chờ.

ĐK :

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,

rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,

giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.

Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.

Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .

Dù đến suốt kiếp sẽ yêu trong hoang vu áng mây mù.

Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…

ĐK :

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,

rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,

giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.

Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.

Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .

Dù đến suốt kiếp sẽ yêu cho dù em nay đã xa

Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta yêu thương bao nhiêu say nồng,

rồi tình nơi đâu cho ta đêm đêm chờ trông

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường…

Tình ngỡ đã đến với ta trong đời như giấc mộng,nồng ấm với những ngất ngây trên đôi môi chiếc hôn đầu,đắm đuối thiết tha bên nhau ta yêu em điên dại.Rồi bỗng gió cuốn cuốn trôi em dần xa vắng rồi,tình ấy cứ mãi đắm say trong con tim lỡ yêu người,vẫn ánh mắt chứa chan đêm đêm,ta luôn trông chờ.ĐK :Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .Dù đến suốt kiếp sẽ yêu trong hoang vu áng mây mù.Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…ĐK :Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .Dù đến suốt kiếp sẽ yêu cho dù em nay đã xaEm sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta yêu thương bao nhiêu say nồng,rồi tình nơi đâu cho ta đêm đêm chờ trôngbiết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nàođã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình ngỡ đã đến với ta trong đời như giấc mộng,nồng ấm với những ngất ngây trên đôi môi chiếc hôn đầu,đắm đuối thiết tha bên nhau ta yêu em điên dại.Rồi bỗng gió cuốn cuốn trôi em dần xa vắng rồi,tình ấy cứ mãi đắm say trong con tim lỡ yêu người,vẫn ánh mắt chứa chan đêm đêm,ta luôn trông chờ.ĐK :Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .Dù đến suốt kiếp sẽ yêu trong hoang vu áng mây mù.Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…ĐK :Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .Dù đến suốt kiếp sẽ yêu cho dù em nay đã xaEm sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta yêu thương bao nhiêu say nồng,rồi tình nơi đâu cho ta đêm đêm chờ trôngbiết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nàođã không còn đến bên bờ cõi thiên đường…

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..