Mãi Yêu Người – Quang Dũng – https://nhacchuong.net

nồng ấm với những ngất ngây trên đôi môi chiếc hôn đầu,

đắm đuối thiết tha bên nhau ta yêu em điên dại.

Rồi bỗng gió cuốn cuốn trôi em dần xa vắng rồi,

tình ấy cứ mãi đắm say trong con tim lỡ yêu người,

vẫn ánh mắt chứa chan đêm đêm,

ta luôn trông chờ.

ĐK :

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,

rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,

giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.

Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.

Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .

Dù đến suốt kiếp sẽ yêu trong hoang vu áng mây mù.

Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…

ĐK :

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,

rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,

giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.

Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.

Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .

Dù đến suốt kiếp sẽ yêu cho dù em nay đã xa

Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta yêu thương bao nhiêu say nồng,

rồi tình nơi đâu cho ta đêm đêm chờ trông

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình ngỡ đã đến với ta trong đời như giấc mộng,

nồng ấm với những ngất ngây trên đôi môi chiếc hôn đầu,

đắm đuối thiết tha bên nhau ta yêu em điên dại.

Rồi bỗng gió cuốn cuốn trôi em dần xa vắng rồi,

tình ấy cứ mãi đắm say trong con tim lỡ yêu người,

vẫn ánh mắt chứa chan đêm đêm,

ta luôn trông chờ.

ĐK :

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,

rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,

giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.

Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.

Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .

Dù đến suốt kiếp sẽ yêu trong hoang vu áng mây mù.

Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…

ĐK :

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,

rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,

giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.

Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.

Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .

Dù đến suốt kiếp sẽ yêu cho dù em nay đã xa

Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…

Biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào ,

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .

Tình nào cho ta yêu thương bao nhiêu say nồng,

rồi tình nơi đâu cho ta đêm đêm chờ trông

biết bao giờ,

trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .

Giấc mơ nào

đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường…

Tình ngỡ đã đến với ta trong đời như giấc mộng,nồng ấm với những ngất ngây trên đôi môi chiếc hôn đầu,đắm đuối thiết tha bên nhau ta yêu em điên dại.Rồi bỗng gió cuốn cuốn trôi em dần xa vắng rồi,tình ấy cứ mãi đắm say trong con tim lỡ yêu người,vẫn ánh mắt chứa chan đêm đêm,ta luôn trông chờ.ĐK :Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .Dù đến suốt kiếp sẽ yêu trong hoang vu áng mây mù.Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…ĐK :Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .Dù đến suốt kiếp sẽ yêu cho dù em nay đã xaEm sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta yêu thương bao nhiêu say nồng,rồi tình nơi đâu cho ta đêm đêm chờ trôngbiết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nàođã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình ngỡ đã đến với ta trong đời như giấc mộng,nồng ấm với những ngất ngây trên đôi môi chiếc hôn đầu,đắm đuối thiết tha bên nhau ta yêu em điên dại.Rồi bỗng gió cuốn cuốn trôi em dần xa vắng rồi,tình ấy cứ mãi đắm say trong con tim lỡ yêu người,vẫn ánh mắt chứa chan đêm đêm,ta luôn trông chờ.ĐK :Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .Dù đến suốt kiếp sẽ yêu trong hoang vu áng mây mù.Em sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…ĐK :Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta bao nhiêu yêu thương ngất say,rồi tình nơi đâu ta mong chờ trông mãi,biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Tình vẫn mãi cứ xa bên đời ta đứng nhìn,giọt nước mắt nóng cứ rơi rơi quanh nỗi im lìm.Tiếng hát cất lên chứa chan bao ưu phiền.Ngày ấy sẽ giữ mãi thôi muôn đời ta nhớ người .Dù đến suốt kiếp sẽ yêu cho dù em nay đã xaEm sẽ cất bước chân xa nơi chốn phương trời…Biết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nào ,đã không còn đến bên bờ cõi thiên đường .Tình nào cho ta yêu thương bao nhiêu say nồng,rồi tình nơi đâu cho ta đêm đêm chờ trôngbiết bao giờ,trái tim người sẽ quay về chốn nơi này .Giấc mơ nàođã không còn đến bên bờ cõi thiên đường…

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,