Lời Bài Hát Nàng Sơn Ca Lyrics, Nàng Sơn Ca

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát… Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhập bất kể thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD : … Hệ thống tương hỗ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bạn đang xem: Lời bài hát nàng sơn ca

bập bùng lửa khuya trong màn đêm núi rừng nhịp trống vui chiêng cồng hội đêm nay ngô sắn khoai rượi cần ngon vui uống say vui lễ hội rừng thiêng hôm nay bức nhịp múa cười đùa vui gái trai bên ánh lửa rừng thông non cao nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp thêm muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngấy say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bản làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp thêm muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngấy say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bản làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp thêm muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngấy say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bản làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp thêm muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngấy say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bản làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa

bập bùng lửa khuya trong màn đêm núi rừng nhịp trống vui chiêng cồng hội đêm nay ngô sắn khoai rượi cần ngon vui uống say vui lễ hội rừng thiêng hôm nay bức nhịp múa cười đùa vui gái trai bên ánh lửa rừng thông non cao nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp thêm muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngấy say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bản làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp thêm muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngấy say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bản làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp thêm muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngấy say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bản làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp thêm muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngấy say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bản làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa

Xem thêm : Lời Bài Hát Xe Đạp Tiếng Nhật Bản Nổi Tiếng, Lời Bài Hát : Xe Đạp ( Japanese Ver ) *
bap bung lua khuya trong man dem nui rung nhip trong vui chieng cong hoi dem nay ngo san khoai ruoi can ngon vui uong say vui le hoi rung thieng hom nay buc nhip mua cuoi dua vui gai trai ben anh lua rung thong non cao nang da mang ten loai chim nui rung giong hat em nhu loi ru suoi trong em trang trong nhu giot suong lung linh nang mai noi nui rung nang dep them muon hoa tieng em hat troi ngung may chim lang nghe ten cua nang la loai chim son ca chang ngat ngay say tinh son nu yeu kieu dep thiet tha moi cuoi tuoi nhu no hoa huong toc thom doi bo vai buong loi thuot tha trai ban lang nhin son ca si me anh trang sang nang dep hon anh trang noi nui rung nang la tien muon hoa nang da mang ten loai chim nui rung giong hat em nhu loi ru suoi trong em trang trong nhu giot suong lung linh nang mai noi nui rung nang dep them muon hoa tieng em hat troi ngung may chim lang nghe ten cua nang la loai chim son ca chang ngat ngay say tinh son nu yeu kieu dep thiet tha moi cuoi tuoi nhu no hoa huong toc thom doi bo vai buong loi thuot tha trai ban lang nhin son ca si me anh trang sang nang dep hon anh trang noi nui rung nang la tien muon hoa nang da mang ten loai chim nui rung giong hat em nhu loi ru suoi trong em trang trong nhu giot suong lung linh nang mai noi nui rung nang dep them muon hoa tieng em hat troi ngung may chim lang nghe ten cua nang la loai chim son ca chang ngat ngay say tinh son nu yeu kieu dep thiet tha moi cuoi tuoi nhu no hoa huong toc thom doi bo vai buong loi thuot tha trai ban lang nhin son ca si me anh trang sang nang dep hon anh trang noi nui rung nang la tien muon hoa nang da mang ten loai chim nui rung giong hat em nhu loi ru suoi trong em trang trong nhu giot suong lung linh nang mai noi nui rung nang dep them muon hoa tieng em hat troi ngung may chim lang nghe ten cua nang la loai chim son ca chang ngat ngay say tinh son nu yeu kieu dep thiet tha moi cuoi tuoi nhu no hoa huong toc thom doi bo vai buong loi thuot tha trai ban lang nhin son ca si me anh trang sang nang dep hon anh trang noi nui rung nang la tien muon hoa
bap bung lua khuya trong man dem nui rung nhip trong vui chieng cong hoi dem nay ngo san khoai ruoi can ngon vui uong say vui le hoi rung thieng hom nay buc nhip mua cuoi dua vui gai trai ben anh lua rung thong non cao nang da mang ten loai chim nui rung giong hat em nhu loi ru suoi trong em trang trong nhu giot suong lộng lẫy nang mai noi nui rung nang dep them muon hoa tieng em hat troi ngung may chim lang nghe ten cua nang la loai chim son ca chang ngat ngay say tinh son nu yeu kieu dep thiet tha moi cuoi tuoi nhu no hoa huong toc thom doi bo vai buong loi thuot tha trai ban lang nhin son ca si me anh trang sang nang dep hon anh trang noi nui rung nang la tien muon hoa nang da mang ten loai chim nui rung giong hat em nhu loi ru suoi trong em trang trong nhu giot suong lộng lẫy nang mai noi nui rung nang dep them muon hoa tieng em hat troi ngung may chim lang nghe ten cua nang la loai chim son ca chang ngat ngay say tinh son nu yeu kieu dep thiet tha moi cuoi tuoi nhu no hoa huong toc thom doi bo vai buong loi thuot tha trai ban lang nhin son ca si me anh trang sang nang dep hon anh trang noi nui rung nang la tien muon hoa nang da mang ten loai chim nui rung giong hat em nhu loi ru suoi trong em trang trong nhu giot suong lộng lẫy nang mai noi nui rung nang dep them muon hoa tieng em hat troi ngung may chim lang nghe ten cua nang la loai chim son ca chang ngat ngay say tinh son nu yeu kieu dep thiet tha moi cuoi tuoi nhu no hoa huong toc thom doi bo vai buong loi thuot tha trai ban lang nhin son ca si me anh trang sang nang dep hon anh trang noi nui rung nang la tien muon hoa nang da mang ten loai chim nui rung giong hat em nhu loi ru suoi trong em trang trong nhu giot suong lộng lẫy nang mai noi nui rung nang dep them muon hoa tieng em hat troi ngung may chim lang nghe ten cua nang la loai chim son ca chang ngat ngay say tinh son nu yeu kieu dep thiet tha moi cuoi tuoi nhu no hoa huong toc thom doi bo vai buong loi thuot tha trai ban lang nhin son ca si me anh trang sang nang dep hon anh trang noi nui rung nang la tien muon hoa

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..