Hợp âm Sứ Mạng – Quân Keyboard (Phiên bản 1) – Hợp Âm Chuẩn

Đường nhân gian

[

F

]

Chúa đi

[G]

một mình

[C]

chông gai !

Hãy để con

[F]

đi

[G]

cùng Ngài

[C]

Dẫu máu rơi

[F]

hay

[G]

khi lệ tràn

[C]

trên mi

Thì con xin

[F]

bước theo

[Em]

một mình Cha

[Am]

Dù non cao

[F]

con

[G]

không ngại gì

[C]

gian lao

Dù đại dương

[F]

thẳm sâu

[G]

con không sợ gì

[C]

nguy khốn

Quyết lao vào

[F]

ra

[G]

đi ship hàng

[C]

tha nhân

vì tình yêu

[F]

những linh

[Em]

hồn hư vong

[Am]

Lạy Cha yêu !

[Dm]

Xin Cha

[Em]

biệt phái chính con

[Am]

Nguyện theo Cha

[Dm]

con đường

[G]

phía trước

[C]

Con

[Dm]

bằng lòng

[G]

dâng hiến từ bỏ

[Am]

chính

[G]

mình

[F]

Xin

[Dm7]

Chúa tiếp

[Em]

nhận đời con

[Am]

……………….

Dù non cao

[F]

con

[G]

không ngại gì

[C]

gian lao

Dù đại dương

[F]

thẳm sâu

[G]

con không sợ gì

[C]

nguy hại

Quyết lao vào

[F]

ra

[G]

đi ship hàng

[C]

tha nhân

vì tình yêu

[F]

những linh

[Em]

hồn hư vong

[Am]

Lạy Cha yêu !

[Dm]

Xin Cha

[Em]

biệt phái chính con

[Am]

Nguyện theo Cha

[Dm]

con đường

[G]

phía trước

[C]

Con

[Dm]

bằng lòng

[G]

dâng hiến từ bỏ

[Am]

chính

[G]

mình

[F]

Xin

[Dm7]

Chúa tiếp

[Em]

nhận đời con

[Am]

Dù nhân gian

[Dm]

khinh chê

[Em]

thù ghét con đây

[Am]

Tình yêu con

[Dm]

không hề

[G]

biến hóa

[C]

Với

[Dm]

năng quyền

[G]

thập giá tình yêu

[Am]

cứu

[G]

chuộc

[F]

Con

[Dm7]

quyết theo

[Em]

hầu việc Cha

[Am]

Ngài vì con

[Dm]

hi sinh

[Em]

từ bỏ chính mình

[Am]

Tình yêu Cha

[Dm7]

biển trời

[G]

ví sánh

[C]

Xin

[Dm]

hãy dùng

[G]

đời sống của con

[Am]

cho

[G]

Ngài

[F]

Con

[Dm7]

mãi yêu

[

Em

]

Ngài Cha ơi !

[Am]

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..