Thánh Ca Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH. + Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Mc. 24) Lời bài hát Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến (Mt. 3)  Lời bài hát Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Gioan! Người Được Sai Đến (Ga. 11) Lời bài hát Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1) Lời bài hát + Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Mc. 13) Lời bài hát Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Trong Sông Giođan (Mc. 1) Lời bài hát Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Chúa Là Nguồn Sự Sáng (Ga. 1) Lời bài hát + + + MÙA CHAY – PHỤC SINH + Thứ 4 Lễ Tro A.B.C Trở Về Với Bụi Tro (Mt. 6) Lời bài hát + Chúa Nhật 1A Mùa Chay Xin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4) Lời bài hát Chúa Nhật 2A Mùa Chay Nên Một Với Chúa (Mt. 14) Lời bài hát Chúa Nhật 4A Mùa Chay Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9) Lời bài hát Chúa Nhật 5A Mùa Chay Sự Sống Và Sự Chết (Ga. 11) Lời bài hát + Chúa Nhật 2B Mùa Chay Cùng Thầy Lên Núi (Mc. 9) Lời bài hát Chúa Nhật 3B Mùa Chay Trong Lề Luật Chúa (Ga. 2) Lời bài hát + Chúa Nhật 5C Mùa Chay Hãy Về Đi Đừng Phạm Tội Nữa (Ga. 8) Lời bài hát + Thứ 5 Tuần Thánh – A.B.C Chính Vì Tình Yêu (Ga. 13) Lời bài hát Thứ 6 Tuần Thánh – A.B.C Tình Ngài Thập Giá (Ga. 18) Lời bài hát Thứ 7 Vọng Phục Sinh – A Người Đã Sống Lại (Mt. 28) Lời bài hát Thứ 7 Vọng Phục Sinh – B Đừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh (Mc. 16) Lời bài hát + Chúa Nhật Phục Sinh – A.B.C Chúa Là Đấng Phục Sinh (Ga. 20) Lời bài hát + Chúa Nhật 2A Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20) Lời bài hát Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường Chiều Emmau (Lc. 24) Lời bài hát Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10) Lời bài hát Chúa Nhật 5A Phục Sinh Con Đường Sự Sống (Ga. 14) Lời bài hát Chúa Nhật 6A Phục Sinh Yêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14) Lời bài hát Chúa Nhật 7A Phục Sinh Lạy Cha! Giờ Đã Đến (Ga. 17) Lời bài hát + Chúa Nhật 2B Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20) Lời bài hát Chúa Nhật 3B Phục Sinh Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây (Lc. 24) Lời bài hát Chúa Nhật 4B Phục Sinh Hy Sinh Vì Đàn Chiên (Ga. 10) Lời bài hát Chúa Nhật 5B Phục Sinh Chính Thầy Là Cây Nho (Ga. 15) Lời bài hát Chúa Nhật 6B Phục Sinh Hãy Yêu Mến Nhau (Ga. 15) Lời bài hát Chúa Nhật 7B Phục Sinh Để Chúng Nên Một (Ga. 17) Lời bài hát + Chúa Nhật 2C Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20) Lời bài hát Chúa Nhật 3C Phục Sinh Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài (Ga. 21) Lời bài hát Chúa Nhật 4C Phục Sinh Lắng Nghe Tiếng Chúa (Ga. 10) Lời bài hát Chúa Nhật 5C Phục Sinh Dấu Chỉ Yêu Thương (Ga. 13) Lời bài hát Chúa Nhật 6C Phục Sinh Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14) Lời bài hát Chúa Nhật 7C Phục Sinh Để Chúng Nên Một (Ga. 17) Lời bài hát + THƯỜNG NIÊN. + Chúa Nhật 1A Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu (Mt. 3) Lời bài hát Chúa Nhật 2A Thường Niên Ngài Là Con Thiên Chúa (Ga. 1) Lời bài hát Chúa Nhật 3A Thường Niên Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4) Lời bài hát Chúa Nhật 4A Thường Niên Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5) Lời bài hát Chúa Nhật 5A Thường Niên Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5) Lời bài hát Chúa Nhật 6A Thường Niên Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5) Lời bài hát Chúa Nhật 7A Thường Niên Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5) Lời bài hát Chúa Nhật 8A Thường Niên Đừng Lo Lắng Chi (Mt. 6) Lời bài hát Chúa Nhật 9A Thường Niên Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7) Lời bài hát Chúa Nhật 10A Thường Niên Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9) Lời bài hát Chúa Nhật 11A Thường Niên Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9) Lời bài hát Chúa Nhật 12A Thường Niên Hãy Tuyên Xưng Thầy (Mt. 10) Lời bài hát Chúa Nhật 13A Thường Niên Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Mt. 10) Lời bài hát Chúa Nhật 16A Thường Niên Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13) Lời bài hát Chúa Nhật 18A Thường Niên Bánh Và Cá (Mt. 14) Lời bài hát Chúa Nhật 19A Thường Niên Thầy Ơi Cứu Con (Mt. 14) Lời bài hát Chúa Nhật 20A Thường Niên Lạy Chúa! Xin Thương Con (Mt. 15) Lời bài hát Chúa Nhật 21A Thường Niên Phêrô, Con Có Phúc (Mt. 16) Lời bài hát Chúa Nhật 22A Thường Niên Hãy Từ Bỏ Mình (Mt. 16) Lời bài hát Chúa Nhật 23A Thường Niên Giúp Nhau Hoàn Thiện (Mt. 18) Lời bài hát Chúa Nhật 24A Thường Niên Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (Mt. 18) Lời bài hát Chúa Nhật 25A Thường Niên Chớ Ganh Tị (Mt. 20) Lời bài hát Chúa Nhật 26A Thường Niên Này Con Đi Làm Vườn Nho (Mt. 21) Lời bài hát Chúa Nhật 27A Thường Niên Con Chúa Hy Sinh Lời bài hát Chúa Nhật 28A Thường Niên Hạnh Phúc Nước Trời Lời bài hát Chúa Nhật 29A Thường Niên Trả Lại Cho Thiên Chúa Lời bài hát Chúa Nhật 30A Thường Niên Giới Răn Trọng Nhất Lời bài hát Chúa Nhật 31A Thường Niên Hãy Hành Động Lời bài hát Chúa Nhật 33A Thường Niên Hãy Sinh Lợi Lời bài hát Chúa Nhật 34A Thường Niên Chúc Tụng Đức Vua Lời bài hát + Chúa Nhật 1B Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu Lời bài hát Chúa Nhật 4B Thường Niên Sức Mạnh Lời Chúa Lời bài hát Chúa Nhật 5B Thường Niên Xin Chúa Cứu Chữa Con Lời bài hát Chúa Nhật 6B Thường Niên Chúa Động Lòng Thương Lời bài hát Chúa Nhật 7B Thường Niên Trỗi Dậy Mà Về Lời bài hát Chúa Nhật 8B Thường Niên Hãy Biết Canh Tân Lời bài hát Chúa Nhật 9B Thường Niên Ngày Sabbát Lời bài hát Chúa Nhật 10B Thường Niên Nghe Lời Chúa Dạy Lời bài hát Chúa Nhật 11B Thường Niên Nước Trời Như Hạt Giống Lời bài hát Chúa Nhật 12B Thường Niên Sao Lại Sợ Hãi? Lời bài hát Chúa Nhật 13B Thường Niên Xin Chạm Vào Con Lời bài hát Chúa Nhật 14B Thường Niên Xin Củng Cố Niềm Tin Lời bài hát Chúa Nhật 15B Thường Niên Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng Lời bài hát Chúa Nhật 16B Thường Niên Đàn Chiên Không Người Chăn Lời bài hát Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá  Lời bài hát Chúa Nhật 18B Thường Niên Hãy Đến Với Ta  Lời bài hát Chúa Nhật 19B Thường Niên Ta Là Bánh Ban Sự Sống Lời bài hát Chúa Nhật 20B Thường Niên Bánh Hằng Sống Lời bài hát Chúa Nhật 21B Thường Niên Không Thầy Con Đến Với Ai? Lời bài hát Chúa Nhật 22B Thường Niên Chớ Giả Hình Lời bài hát Chúa Nhật 23B Thường Niên Chúa Chữa Người Câm Điếc Lời bài hát Chúa Nhật 24B Thường Niên Ai Muốn Theo Ta? Lời bài hát Chúa Nhật 25B Thường Niên Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất Lời bài hát + + LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH. + Chúa Ba Ngôi – A Tin Vào Con Chúa (Ga. 3) Lời bài hát Chúa Ba Ngôi – B Loan Tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28) Lời bài hát Chúa Ba Ngôi – C Ôi Nhiệm Mầu Tình Yêu Ba Ngôi (Ga. 16) Lời bài hát Lễ Hiện Xuống Xin Chúa Ban Thần Khí (Ga. 20) Lời bài hát Mình Máu Thánh Chúa – B Này Là Mình Máu Ta Ban (Mc. 14) Lời bài hát Mình Máu Thánh Chúa – C Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Lc. 9) Lời bài hát Các Thánh Nam Nữ Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5) Lời bài hát Các Thánh Anh Hài Rama, Vọng Tiếng Khóc Than (Mt. 2) Lời bài hát Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Đáp Tiếng Xin Vâng (Lc. 1) Lời bài hát Lễ Hiển Linh Theo Ánh Sao (Mt. 2) Lời bài hát Lễ Minh Niên Dâng Chúa Xuân Những Tân Toan (Mt. 6) Lời bài hát S.N Thánh Gioan Tẩy Giả A Gioan, Người Được Tuyển Chọn (Lc. 1) Lời bài hát S.N Thánh Gioan Tẩy Giả B Niềm Vui Chào Đời (Lc. 1) Lời bài hát Suy Tôn Thánh Giá Vì Chúa Yêu Thế Gian (Ga. 3) Lời bài hát Lễ Thăng Thiên A Mừng Chúa Về Trời (Mt. 28) Lời bài hát Lễ Thăng Thiên B Chúa Giêsu Lên Trời (Mc. 16) Lời bài hát Lễ Thăng Thiên C Chúa Đã Về Trời (Lc. 24) Lời bài hát Lễ Thánh Gia Thất A Noi Gương Gia Đình Thánh Gia (Mt. 2) Lời bài hát Lễ Thánh Gia Thất B Noi Gương Thánh Gia (Lc. 2) Lời bài hát Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A Hỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11) Lời bài hát Lễ Truyền Tin Phận Tôi Tớ Chúa (Lc. 1) Lời bài hát + CẢM HỨNG TIN MỪNG. + Ai Được Cứu Rỗi (Mc. 10: 17-27) Lời bài hát Anh Em Hãy Cho Họ Ăn (Lc. 9: 13) Lời bài hát Bà Góa Nghèo (Mc. 12: 38-44) Lời bài hát Bài Ca Đức Ái (Lc. 10: 25-37) Lời bài hát Các Ngươi Chớ Phân Ly (Mc. 10: 2-12) Lời bài hát Con Chiên Lạc (Lc. 15: 3-7) Lời bài hát Cuộc Đời Sẽ Qua Đi (Gv. 3: 1-8) Lời bài hát Chúa Là Vua (Ga. 18: 33b-37) Lời bài hát Chúa Ở Cùng Con (Mt. 1: 18-24) Lời bài hát Chúa Quy Tụ Dân Người (Mc. 13: 24-32) Lời bài hát Chúng Tôi Phải Làm Gì? (Lc. 3: 10-18) Lời bài hát Chứng Nhân Sự Sáng (Ga. 1: 6-8, 19-28) Lời bài hát Dacaria! Đừng Sợ (Lc. 1: 5-25) Lời bài hát Dấu Hiệu Nhận Ra Chúa (Ga. 1: 29-34) Lời bài hát Dọn Đường Cho Chúa (Mc. 1: 1-8) Lời bài hát Đấng Cao Trọng (Mt: 11: 2-11) Lời bài hát Điềm Lạ Giona (Lc. 11: 29-32 & Rm. 1: 1-7) Lời bài hát Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) Lời bài hát Giờ Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-38) Lời bài hát Hạt Giống Nảy Mầm (Ga. 12: 24-26) Lời bài hát Hãy Ăn Năn Thống Hối (Mt. 3: 1-12) Lời bài hát Hãy Chỗi Dậy (Lc. 5: 17-26) Lời bài hát Hãy Dọn Đường Cho Chúa (Lc. 3: 1-6) Lời bài hát Hãy Nên Công Chính (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) Lời bài hát Hãy Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 24: 44-53) Lời bài hát Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) Lời bài hát Hãy Tha Thứ (Lc. 17: 1-6) Lời bài hát Hãy Tỉnh Thức (Mc. 13: 33-37) Lời bài hát Hãy Trả Cho Cêsarê (Mt. 22: 15-21) Lời bài hát Hãy Trở Nên Như Trẻ Thơ (Lc. 9: 46-50) Lời bài hát Lòng Tin Mạnh Mẽ (Mt. 8: 5-11) Lời bài hát Maria! Mẹ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 26-38) Lời bài hát Mười Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13) Lời bài hát Nước Trời Đã Đến Gần (Mt. 4: 12-17) Lời bài hát Phần Thưởng Trên Trời (Mt. 5: 1-12a) Lời bài hát Phép Lạ Bánh Và Cá (Ga. 6: 1-15) Lời bài hát Phục Vụ Như Chúa (Mc. 10: 35-45) Lời bài hát Quyền Năng Của Chúa (Lc. 13: 10-17) Lời bài hát Tấm Lòng Khiêm Cung (Mt. 23: 1-12) Lời bài hát Tiệc Cưới Chúa Mời (Mt. 22: 1-14) Lời bài hát Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6) Lời bài hát Tin Mừng Chúa Cứu Độ (Lc. 2: 1-14) Lời bài hát Tôma! Chớ Cứng Tin (Ga. 20: 19-31) Lời bài hát Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) Lời bài hát Yến Tiệc Với Người Nghèo (Lc. 14: 12-14) Lời bài hát Yêu Người Như Chúa (Mt. 22: 34-40) Lời bài hát

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..