[Lyrics + Vietsub] Roses – SAINt JHN – Lyrics Hot

SAINt JHN – Roses

Roses (Official)

Lời bài hát:

Roses
I walked in the corner with the body toàn thân screaming dolo
Never sold a bag but look like Pablo in a photo
This gon ’ make ’ em feel the way like Tony killed Manolo
You already know though, you already know though
I walk in the corner with the money, on my finger
She might get it popping, I might wife her for the winter
I already know, already know, nigga roses
All i need is roses
Turn up baby, turn up, when i turn it on
You know how i get too lit when i turn it on
Can’t handle my behavior when i turn it on
Too fast, never ask, if the light don’t last
Done been through it all
F * * * with a nigga raw, this who you wanna be
And i know you won’t tell nobody nothing
And i know you won’t tell nobody no
ROSES
I might pull up flexing on these nigga like aerobics
I might tell her girl you cute but balling
That shit gorgeous
Standing on the table, Roses, Roses, f * * * the water
You know who the god is
Turn up baby, turn up, when i turn it on
You know how i get too lit when i turn it on
Can’t handle my behavior when i turn it on
Too fast, never ask, if the light don’t last
Done been through it all
F * * * with a nigga raw
Show you what I mean
I might bring them Brooklyn niggas out, oh lord it’s overs
I might bring them strippers out and tell ’ em do it pole-less
I already know, already know, nigga roses
Kill ’ em, make it
Turn up baby, turn up, when i turn it on
You know how i get too lit when i turn it on
Can’t handle my behavior when i turn it on
Too fast, never ask, if the light don’t last
Done been through it all
F * * * with a nigga raw, this who you wanna be
And i know you won’t tell nobody nothing
And i know you won’t tell nobody no
Roses
Roses

Lời dịch:

Roses
Một mình bước trên hè phố với vẻ bên ngoài không bình thường
Đéo cần phạm tội nhưng anh đây chẳng khác gì trùm buôn
Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm chúng chết khiếp như cách Tony giết Manolo
Cưng hẳn đã biết rõ tôi, nhưng cưng chưa biết hết đâu
Tôi bước trên hè phố cùng vài tờ tiền lẻ kẹp giữa ngón tay
Ả giờ là của tôi, bắt được nàng trong ngày đông lạnh giá
Thế là xong, tôi đã rõ quá rồi, cánh hồng đen điệu đàng ạ
Tất cả tôi cần là cưng bóng hồng ạ
Khi tôi dùng sức thì cưng chỉ việc lên thôi, tới đi nào
Cưng biết sẽ ra sao khi tôi tăng nhịp nhỉ
Tôi không hề điều khiển và tinh chỉnh nổi bản thân nữa rồi
Quá nhanh, chẳng thể ngừng trừ khi ta tắt thở
Thử toàn bộ mọi thứ đi
Nhún cùng cậu nhóc đi, đó là con người cưng đấy
Và tôi biết cưng sẽ không nói cho ai biết đâu
Cưng sẽ không nói cho ai là cưng đã quật với thằng da đen đâu
Tôi hoàn toàn có thể kéo đẩy em uyển chuyển như tập aerobics vậy
Tôi phải nói rằng cưng cute lắm nhưng mút cây kẹo đó đi
Đúng là bùng cháy rực rỡ
Dứng lên bà, cánh hồng, cánh hồng à, chơi tới bến đi
Giờ em biết ai là thánh chưa
Khi tôi dùng sức thì cưng chỉ việc lên thôi, tới đi nào
Cưng biết sẽ ra sao khi tôi tăng nhịp nhỉ
Tôi không hề điều khiển và tinh chỉnh nổi bản thân nữa rồi
Quá nhanh, chẳng thể ngừng trừ khi ta tắt thở
Thử tổng thể mọi thứ đi
Nhún cùng cậu nhóc đi
Cưng biết ý anh là gì mà
Anh hoàn toàn có thể gọi mấy em thoát y ra làm điều đó thuận tiện
Thế là xong, tôi đã rõ quá rồi, cánh hồng đen điệu đàng ạ
Giết chúng, làm đi
Khi tôi dùng sức thì cưng chỉ việc lên thôi, tới đi nào
Cưng biết sẽ ra sao khi tôi tăng nhịp nhỉ
Tôi không hề tinh chỉnh và điều khiển nổi bản thân nữa rồi
Quá nhanh, chẳng thể ngừng trừ khi ta tắt thở
Thử tổng thể mọi thứ đi
Nhún cùng cậu nhóc đi, đó là con người cưng đấy
Và tôi biết cưng sẽ không nói cho ai biết đâu
Cưng sẽ không nói cho ai là cưng đã quật với thằng da đen đâu
Roses
Roses

Roses (Imanbek remix)

Lời bài hát:

ROSES
I walked in the corner with the body toàn thân screaming dolo
Never sold a bag but look like Pablo in a photo
This gon ’ make ’ em feel the way like Tony killed Manolo
You already know though, you already know though
I walk in the corner with the money, on my finger
She might get it popping, I might wife her for the winter

I already know, already know, nigga roses

All I need is roses
Turn up baby, turn up, when I turn it on
You know how I get too lit when I turn it on
Can’t handle my behavior when I turn it on
Too fast, never ask, if the light don’t last
Done been through it all
F * * * with a nigga raw, this who you wanna be
And I know you won’t tell nobody nothing
And I know you won’t tell nobody no
ROSES
I might pull up flexing on these nigga like aerobics
I might tell her girl you cute but balling
That shit gorgeous
Standing on the table, Roses, Roses, f * * * the water
You know who the god is
Turn up baby, turn up, when I turn it on
You know how I get too lit when I turn it on
Can’t handle my behavior when I turn it on
Too fast, never ask, if the light don’t last
Done been through it all
F * * * with a nigga raw, this who you wanna
ROSES
I walked in the corner with the body toàn thân screaming dolo
Never sold a bag but look like Pablo in a photo
This gon ’ make ’ em feel the way like Tony killed Manolo
You already know though, you already know though
I walk in the corner with the money, on my finger
She might get it popping, I might wife her for the winter
I already know, already know, nigga roses
All I need is roses
Turn up baby, turn up, when I turn it on
You know how I get too lit when I turn it on
Can’t handle my behavior when I turn it on
Too fast, never ask, if the light don’t last
Done been through it all
F * * * with a nigga raw, this who you wanna
And I know you won’t tell nobody nothing
And I know you won’t tell nobody no
ROSES
I might pull up flexing on these nigga like aerobics
I might tell her girl you cute but balling
That shit gorgeous
Standing on the table, Roses, Roses, f * * * the water
You know who the god is
Turn up baby, turn up, when I turn it on
You know how I get too lit when I turn it on
Can’t handle my behavior when I turn it on
Too fast, never ask, if the light don’t last
Done been through it all
F * * * with a nigga raw, this who you wanna

Lời dịch:

ROSES
Một mình bước trên hè phố với vẻ bên ngoài không bình thường
Đéo cần phạm tội nhưng anh đây chẳng khác gì trùm buôn
Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm chúng chết khiếp như cách Tony giết Manolo
Cưng hẳn đã biết rõ tôi, nhưng cưng chưa biết hết đâu
Tôi bước trên hè phố cùng vài tờ tiền lẻ kẹp giữa ngón tay
Ả giờ là của tôi, bắt được nàng trong ngày đông lạnh giá
Thế là xong, tôi đã rõ quá rồi, cánh hồng đen điệu đàng ạ
Tất cả tôi cần là cưng bóng hồng ạ
Khi tôi dùng sức thì cưng chỉ việc lên thôi, tới đi nào
Cưng biết sẽ ra sao khi tôi tăng nhịp nhỉ
Tôi không hề tinh chỉnh và điều khiển nổi bản thân nữa rồi
Quá nhanh, chẳng thể ngừng trừ khi ta tắt thở
Thử tổng thể mọi thứ đi
Nhún cùng cậu nhóc đi, đó là con người cưng đấy
Và tôi biết cưng sẽ không nói cho ai biết đâu
Cưng sẽ không nói cho ai là cưng đã quật với thằng da đen đâu
ROSES
Tôi hoàn toàn có thể kéo đẩy em uyển chuyển như tập aerobics vậy
Tôi phải nói rằng cưng cute lắm nhưng mút cây kẹo đó đi, đúng là rực rỡ tỏa nắng
Dứng lên bà, cánh hồng, cánh hồng à, chơi tới bến đi
Giờ em biết ai là thánh chưa
Khi tôi dùng sức thì cưng chỉ việc lên thôi, tới đi nào
Cưng biết sẽ ra sao khi tôi tăng nhịp nhỉ
Tôi không hề điều khiển và tinh chỉnh nổi bản thân nữa rồi
Quá nhanh, chẳng thể ngừng trừ khi ta tắt thở
Thử toàn bộ mọi thứ đi
Nhún cùng cậu nhóc đi, đó là con người cưng đấy
ROSES
Một mình bước trên hè phố với vẻ bên ngoài không bình thường
Đéo cần phạm tội nhưng anh đây chẳng khác gì trùm buôn
Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm chúng chết khiếp vì anh rồi
Cưng hẳn đã biết rõ tôi, nhưng cưng chưa biết hết đâu
Tôi bước trên hè phố cùng vài tờ tiền lẻ kẹp giữa ngón tay
Ả giờ là của tôi, bắt được nàng trong ngày đông lạnh giá
Thế là xong, tôi đã rõ quá rồi, cánh hồng đen điệu đàng ạ
Tất cả tôi cần là cưng bóng hồng ạ
Khi tôi dùng sức thì cưng chỉ việc lên thôi, tới đi nào
Cưng biết sẽ ra sao khi tôi tăng nhịp nhỉ
Tôi không hề tinh chỉnh và điều khiển nổi bản thân nữa rồi
Quá nhanh, chẳng thể ngừng trừ khi ta tắt thở
Thử tổng thể mọi thứ đi
Nhún cùng cậu nhóc đi, đó là con người cưng đấy
Và tôi biết cưng sẽ không nói cho ai biết đâu
Cưng sẽ không nói cho ai là cưng đã quật với thằng da đen đâu
ROSES
Tôi hoàn toàn có thể kéo đẩy em uyển chuyển như tập aerobics vậy
Tôi phải nói rằng cưng cute lắm nhưng mút cây kẹo đó đi, đúng là bùng cháy rực rỡ
Dứng lên bà, cánh hồng, cánh hồng à, chơi tới bến đi
Giờ em biết ai là thánh chưa
Khi tôi dùng sức thì cưng chỉ việc lên thôi, tới đi nào
Cưng biết sẽ ra sao khi tôi tăng nhịp nhỉ
Tôi không hề tinh chỉnh và điều khiển nổi bản thân nữa rồi

Quá nhanh, chẳng thể ngừng trừ khi ta tắt thở

Thử tổng thể mọi thứ đi
Nhún cùng cậu nhóc đi, đó là con người cưng đấy

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,