Lời bài hát Sám Nguyện – Diệu Đan

Lời bài hát

Trang nghiêm đài sen ngự tọa 
Đại hùng từ phụ Thích Ca 
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh 
Bàn tay chắp thành liên hoa 
Cung kính hướng về Điều ngự 
Dâng lời sám nguyện thiết tha 

Đệ tử phước duyên thiếu kém 
Sống trong thất niệm lâu dài 
Không được sớm gặp chánh pháp 
Bao nhiêu phiền lụy đã gây 
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại 
Vô minh che lấp tháng ngày 

Vườn tâm gieo hạt giống xấu 
Tham, sân, tự ái dẫy đầy 
Những nghiệp sát, đạo, ***, vọng 
Gây nên từ trước đến nay. 
Những điều đã làm, đã nói 
Thường gây đổ vỡ hàng ngày. 
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng 
Nguyện xin sám hối từ đây 

Đệ tử thấy mình nông nổi 
Con đường chánh niệm lãng xao 
Chất chứa vô minh phiền não 
Tạo nên bao nỗi hận sầu; 
Có lúc tâm tư buồn chán 
Mang đầy dằn vặt lo âu, 
Vì không hiểu được kẻ khác 
Cho nên hờn giận, oán cừu; 

Lý luận xong rồi trách móc 
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau 
Chia cách hố kia càng rộng 
Có ngày không nói với nhau 
Cũng không muốn nhìn thấy mặt 
Gây nên nội kết dài lâu; 
Nay con hướng về Tam Bảo 
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu 

Đệ tử biết trong tâm thức 
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi 
Hạt giống thương yêu, hiểu biết 
Và bao hạt giống an vui. 
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm 
Hạt lành không mọc tốt tươi 
Cứ để khổ đau tràn lấp 
Làm cho đen tối cuộc đời 
*** lối bỏ hình bắt bóng 
Đuổi theo hạnh phúc xa vời. 
Tâm cứ bận về quá khứ 
Hoặc lo rong ruổi tương lai 
Quanh quẩn trong vòng buồn giận 
Xem thường bảo vật trong tay 
Dày đạp lên trên hạnh phúc 
Tháng năm sầu khổ miệt mài 
Giờ đây trầm xông bảo điện 
Con nguyện sám hối đổi thay 

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng 
Hướng về chư Phật mười phương 
Cùng với các vị Bồ Tát 
Thanh văn, Duyên giác,Thánh hiền 

Chí thành cầu xin sám hối. 
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên 
Xin lấy cam lồ tịnh thủy 
Tưới lên dập tắt não phiền. 
Xin lấy con thuyền chánh pháp 
Đưa con vượt nẻo oan khiên. 
Xin nguyện sống đời tỉnh thức 
Học theo đạo lý chơn truyền. 
Thực tập nụ cười hơi thở 
Sống đời chánh niệm tinh chuyên 

Đệ tử xin nguyện trở lại 
Sống trong hiện tại nhiệm mầu 
Vườn tâm ươm hạt giống tốt 
Vun trồng hiểu biết, thương yêu. 
Xin nguyện học phép quán chiếu 
Tập nhìn tập hiểu thật sâu 
Thấy được tự tánh các pháp 
Thoát ngoài sinh tử trần lao. 
Nguyện học nói lời ái ngữ 
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều 
Đem nguồn vui tới mọi nẻo 
Giúp người vơi nỗi sầu đau 
Đền đáp công ơn cha mẹ 
Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. 
Tín thành tâm hương một nén 
Đài sen con nguyện hồi đầu. 

Nguyện đức từ bi che chở 
Trên con đường đạo nhiệm mầu 
Nguyện xin chuyên cần tu tập 
Vuông tròn đạo quả về sau 

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát 
Nam mô Cầu Sám Hối Chư Phật 
Nam mô Cầu Sám Hối Phật Đà.

Bạn đánh giá chất lượng

bản lyrics

này như thế nào?

Tốt

Tệ

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..