Hợp âm 小宇 (Tiểu vũ) – 張震嶽 (Lam Tâm Vũ) (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm Chuẩn

capo 6Nhịp : ( Bass 134 ) 2 ( 34 ) 2 ( Bass 134 ) 2 ( 34 ) 2

tone

[C]

Zǒng yǒuxiē

[F]

jīngqí de

[G]

[C]

bǐfāng shuō

[F]

dāng wǒ

[G]

yùjiàn

[C]

nǐ nà shuāng

[F]

wēnróu yíng

[G]

tītòu

[Am]

de yǎn

[Am / F #]

jīng

[F]

chūxiànzài wǒ mèng

[G]

wǒ de ài

[F]

jiù xiàng yī

[G]

piàn yún

[C]

zài nǐ de

[F]

tiānkōng wú

[G]

chù

[C]

tíng

duō kěwàng

[F]

huàchéng zhèn

[G]

zhèn

[Am]

de xiǎo

[Am / F #]

zīrùn

[F]

nǐ xīnzhōng

[G]

de tǔ

[C]

de

[C]

guǎn wèi

[G]

lái huì

[Am]

zěnmó

[Em]

yàng

zhìshǎo

[F]

wǒmen xiànzài

[G]

hěn kāi

[C]

xīn

[C]

guǎn jié

[G]

jú huì

[Am]

zěnmó

[Em]

yàng

zhìshǎo

[F]

xiǎngniàn de rén shì

[G]

wǒ bù huì

[Am]

bǎ tā

[G]

dàng zuò

[Am / F #]

yóuxì

yīnwèi

[F]

wǒ zhēnxīn

[G]

duì nǐ

[C]

zǒng yǒuxiē

[F]

huà shì bù

[G]

néng

[C]

pà nǐ huì

[F]

diào rùxuǎn

[G]

[C]

wǒ bǎ qíng

[F]

gǎn zìsī

[G]

de

[Am]

nà yī

[Am / F #]

miàn

[F]

yǐncáng zài hēiyè

[G]

wǒ de ài

[F]

jiù xiàng

[G]

yīpiàn

[C]

zhōu

zài nǐ de

[F]

xīn hú

[G]

wú chù

[C]

tíng

xún xúnmì

[F]

mì yīgè

[G]

měilì

[Am]

dì gǎng

[Am / F #]

wān

xīwàng

[F]

bù zài liúlàng

[G]

piào

[C]

dàng

wǒ bù

[C]

guǎn wèi

[G]

lái huì

[Am]

zěnmó

[Em]

yàng

zhìshǎo

[F]

wǒmen xiàn zài

[G]

hěn kāi

[C]

xīn

wǒ bù

[C]

guǎn jié

[G]

jú huì

[Am]

zěnmó

[Em]

yàng

zhìshǎo

[F]

xiǎngniàn de rén shì

[G]

wǒ bù

[C]

guǎn wèi

[G]

lái huì

[Am]

zěnmó

[Em]

yàng

dàn wǒ

[F]

měitiān dū xiǎng

[G]

jiàn dào

[C]

wǒ bù

[C]

guǎn jié

[G]

jú huì

[Am]

zěnmó

[Em]

yàng

wǒ xiǎng

[F]

zhēn de gēn nǐ zài yī

[G]

rúguǒ nǐ

[Am]

háishì

[G]

méi fǎ

[Am / F #]

xiāngxìn

zhēn de

[F]

méiguānxì wǒ huì

[G]

ānjìng de lí

[C]

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..