[Lyrics + Vietsub] Without Me – Halsey – Bungo Stray Dogs – Lyrics Hot

Tên bài hát : Without meCa sĩ : Halsey
Tên anime : Bungo Stray Dogs

Nhân vật: Dazai, Chuuya, Odasaku

Lời bài hát :
( Tiếng Anh )
Found you when your heart was broke
I filled your cup until it overflowed
Took it so far to keep you close ( keep you close )
I was afraid to leave you on your own
I said I’d catch you if you fall
And if they laugh, then f * ck ’ em all ( all )
And then I got you off your knees
Put you right back on your feet
Just so you could take advantage of me
Tell me how’s it feel sittin ’ up there
Feeling so high but too far away to hold me
You know I’m the one who put you up there
Name in the sky
Does it ever get lonely ?
Thinking you could live without me
Thinking you could live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why ( yeah, I don’t know why )
Thinking you could live without me
Live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why ( I don’t know why, yeah yeah )
Gave love ’ bout a hundred tries ( hundred tries )
Just running from the demons in your mind
Then I took yours and made ’ em mine ( made ’ em mine )
I didn’t notice ’ cause my love was blind
Said I’d catch you if you fall ( fall )
And if they laugh, then f * ck ’ em all ( all )
And then I got you off your knees
Put you right back on your feet
Just so you can take advantage of me
Tell me how’s it feel sittin ’ up there
Feeling so high but too far away to hold me
You know I’m the one who put you up there
Name in the sky
Does it ever get lonely ?
Thinking you could live without me
Thinking you could live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why ( yeah, I don’t know why )
Thinking you could live without me
Live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why, yeah
You don’t have to say just what you did
I already know ( I know )
I had to go and find out from them
So tell me how’s it feel ( oh-woah )
Tell me how’s it feel sittin ’ up there
Feeling so high but too far away to hold me
You know I’m the one who put you up there
Name in the sky
Does it ever get lonely ?

Thinking you could live without me

Thinking you could live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why ( yeah, I don’t know why )
Lời bài hát : ( Tiếng việt )
Tìm thấy bạn khi trái tim bạn tan vỡ
Tôi rót đầy cốc của bạn cho đến khi nó tràn ra
Mất đến nay để giữ cho bạn gần ( giữ cho bạn gần )
Tôi sợ phải rời xa bạn
Tôi nói tôi sẽ bắt bạn nếu bạn ngã
Và nếu họ cười, thì tổng thể ( toàn bộ )
Và sau đó tôi đã đưa bạn ra khỏi đầu gối của bạn
Đặt bạn trở lại ngay trên đôi chân của bạn
Chỉ cần để bạn hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của tôi
Nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào khi ở đó
Cảm giác thật cao nhưng quá xa để ôm tôi
Bạn biết tôi là người đưa bạn lên đó
Tên trên khung trời
Có khi nào đơn độc ?
Nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể sống mà không có tôi
Nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể sống mà không có tôi
Em yêu, anh là người đưa em lên đó
Tôi không biết tại sao ( vâng, tôi không biết tại sao )
Nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể sống mà không có tôi
Sống mà không có tôi
Em yêu, anh là người đưa em lên đó
Tôi không biết tại sao ( Tôi không biết tại sao, vâng vâng )
Đã cho tình yêu ‘ một trăm lần thử ( trăm lần thử )
Chỉ cần chạy từ những con quỷ trong tâm lý của bạn
Sau đó, tôi lấy của bạn và tạo ra chúng ( làm cho chúng )
Tôi đã không chú ý quan tâm vì tình yêu của tôi bị mù
Nói rằng tôi sẽ bắt bạn nếu bạn rơi ( mùa thu )
Và nếu họ cười, thì tổng thể ( toàn bộ )
Và sau đó tôi đã đưa bạn ra khỏi đầu gối của bạn
Đặt bạn trở lại ngay trên đôi chân của bạn
Chỉ để bạn hoàn toàn có thể tận dụng tôi
Nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào khi ở đó
Cảm giác thật cao nhưng quá xa để ôm tôi
Bạn biết tôi là người đưa bạn lên đó
Tên trên khung trời
Có khi nào đơn độc ?
Nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể sống mà không có tôi
Nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể sống mà không có tôi
Em yêu, anh là người đưa em lên đó
Tôi không biết tại sao ( vâng, tôi không biết tại sao )
Nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể sống mà không có tôi
Sống mà không có tôi
Em yêu, anh là người đưa em lên đó
Tôi không biết tại sao, vâng
Bạn không cần phải nói những gì bạn đã làm
Tôi đã biết ( tôi biết )
Tôi đã phải đi và tìm hiểu và khám phá từ họ
Vì vậy, hãy cho tôi biết cảm xúc của bạn ( oh-woah )
Nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào khi ở đó
Cảm giác thật cao nhưng quá xa để ôm tôi
Bạn biết tôi là người đưa bạn lên đó
Tên trên khung trời
Có khi nào đơn độc ?

Nghĩ rằng bạn có thể sống mà không có tôi

Nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể sống mà không có tôi
Em yêu, anh là người đưa em lên đó
Tôi không biết tại sao ( vâng, tôi không biết tại sao ) ​

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..