Học tiếng Trung qua bài hát – Thiếu niên – 少年 – Shàonián (Vietsub,pinyin)

Bài hát : ” Thiếu niên ” là 1 bài hát nổi tiếng do 

Mộng Nhiên

trình diễn –

少年-Shàonián

 

( Vietsub,pinyin,remix )

Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt

换种生活让自己变得快乐
huàn zhǒng shēnghuó ràng zìjǐ biàn dé kuàilè
Thay đổi cuộc sống để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ

放弃执着天气就会变得不错
fàngqì zhízhuó tiānqì jiù huì biàn dé bùcuò
Từ bỏ sự cố chấp, rồi trời sẽ lại sáng thôi

每种走过都是一次收获
měi zhǒng zǒu guò dōu shì yī cì shōuhuò
Mỗi bước đi đều là một lần gặt hái

还等什么做对的选择
hái děng shén·me zuò duì de xuǎnzé
Còn chờ đợi điều gì nữa, đưa ra lựa chọn đúng đắn đi thôi

过去的就让它过去吧
guòqù de jiùràng tā guòqù ba
Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi
 
别管那是一个玩笑还是谎话
biéguǎn nà shì yī gè wánxiào hái·shi huǎnghuà
Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối

路在脚下其实并不复杂
lù zài jiǎoxià qíshí bìngbù fùzá
Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp

只要记得你是你呀
zhǐyào jìdé nǐ shì nǐ yā
Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu
wu~ oh oh
wu~ oh oh

我还是从前那个少年没有一丝丝改变
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián méi·yǒu yīsī sī gǎibiàn
Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减
shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn
Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim
này

眼前这个少年还是最初那张脸
yǎnqián zhè·ge shàonián hái·shi zuìchū nà zhāng liǎn
Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

面前再多艰险不退却
miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè
Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

say never never give up
like a fighter
wu~ oh oh

换种生活让自己变得快乐
huàn zhǒng shēnghuó ràng zìjǐ biàn dé kuàilè
Thay đổi cuộc sống để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ

放弃执着天气就会变得不错
fàngqì zhízhuó tiānqì jiù huì biàn dé bùcuò
Từ bỏ sự cố chấp, rồi trời sẽ lại sáng thôi

每种走过都是一次收获
měi zhǒng zǒu guò dōu shì yī cì shōuhuò
Mỗi bước đi đều là một lần gặt hái
还等什么做对的选择
hái děng shén·me zuò duì de xuǎnzé
Còn chờ đợi điều gì nữa, đưa ra lựa chọn đúng đắn đi thôi

过去的就让它过去吧
guòqù de jiùràng tā guòqù ba
Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi

别管那是一个玩笑还是谎话
biéguǎn nà shì yī gè wánxiào hái·shi huǎnghuà
Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối

路在脚下其实并不复杂
lù zài jiǎoxià qíshí bìngbù fùzá
Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp

只要记得你是你呀
zhǐyào jìdé nǐ shì nǐ yā
Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu

miya miya miya miya miya
call me
miya miya miya miya miya

我还是从前那个少年没有一丝丝改变
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián méi·yǒu yīsī sī gǎibiàn
Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减
shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn
Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim
này

眼前这个少年还是最初那张脸
yǎnqián zhè·ge shàonián hái·shi zuìchū nà zhāng liǎn
Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

面前再多艰险不退却
miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè
Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

say never never give up
like a fighter

追逐生命里光临身边的每道光
zhuīzhú shēngmìng lǐ guānglín shēnbiān de měi dàoguāng
Theo đuổi ánh sáng trong cuộc đời bạn

让世界因为你的存在变的闪亮
ràng shìjiè yīnwèi nǐ de cúnzài biàn de shǎnliàng
Khiến thế giới vì có sự tồn tại của bạn mà lấp lánh rực rỡ

其实你我他并没有什么不同
qíshí nǐ wǒ tā bìng méi·yǒu shén·me bù tóng
Thực ra cậu, tôi và anh ta không hề có sự khác biệt

只要你愿为希望画出一道想象
zhǐyào nǐ yuàn wèi xīwàng huà chū yīdào xiǎngxiàng
Chỉ cần cậu sẵn sàng tượng tượng ra một hoài bão để hi vọng

成长的路上必然经历很多风雨
chéngzhǎng de lù·shang bìrán jīnglì hěn duō fēngyǔ
Trên con đường trưởng thành tất nhiên phải trải qua rất nhiều khó khăn giông bão

相信自己终有属于你的盛举
xiāngxìn zìjǐ zhōng yǒu shǔyú nǐ de shèngjǔ
Tin tưởng bản thân cuối cùng rồi sẽ thành công

别因为磨难停住你的脚步
bié yīnwèi mónàn tíng zhù nǐ de jiǎobù
Đừng vì gặp khó khăn mà dừng bước

坚持住就会拥有属于你的蓝图
jiānchí zhù jiù huì yōngyǒu shǔyú nǐ de lántú
Kiên trì rồi sẽ có chỉ dẫn cho mình thôi

wu~ oh oh

我还是从前那个少年没有一丝丝改变
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián méi·yǒu yīsī sī gǎibiàn
Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减
shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn
Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim
này

眼前这个少年还是最初那张脸
yǎnqián zhè·ge shàonián hái·shi zuìchū nà zhāng liǎn
Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

面前再多艰险不退却
miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè
Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

say never never give up
like a fighter

我还是从前那个少年miya
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián miya
Tôi vẫn là cậu thanh niên lúc đó

我还是从前那个少年miya
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián miya
Tôi vẫn là cậu thanh niên lúc đó

我还是眼前这个少年miya
wǒ hái·shi yǎnqián zhè·ge shàonián miya
Tôi vẫn là cậu thanh niên trước mặt này

我还是眼前这个少年miya
wǒ hái·shi yǎnqián zhè·ge shàonián miya
Tôi vẫn là cậu thanh niên trước mặt này

 

Bài hát Thiếu niên – lời Trung

换种生活让自己变得快乐

放弃执着天气就会变得不错

每种走过都是一次收获

还等什么做对的选择

过去的就让它过去吧

别管那是一个玩笑还是谎话

路在脚下其实并不复杂

只要记得你是你呀

我还是从前那个少年没有一丝丝改变

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减

眼前这个少年还是最初那张脸

面前再多艰险不退却

换种生活让自己变得快乐

放弃执着天气就会变得不错

每种走过都是一次收获

还等什么做对的选择

过去的就让它过去吧

别管那是一个玩笑还是谎话

路在脚下其实并不复杂

只要记得你是你呀

我还是从前那个少年没有一丝丝改变

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减

眼前这个少年还是最初那张脸

面前再多艰险不退却

追逐生命里光临身边的每道光

让世界因为你的存在变的闪亮

其实你我他并没有什么不同

只要你愿为希望画出一道想象

成长的路上必然经历很多风雨

相信自己终有属于你的盛举

别因为磨难停住你的脚步

坚持住就会拥有属于你的蓝图

我还是从前那个少年没有一丝丝改变

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减

眼前这个少年还是最初那张脸

面前再多艰险不退却

我还是从前那个少年

我还是从前那个少年

我还是眼前这个少年

我还是眼前这个少年

Bài hát Thiếu niên – phiên âm

huàn zhǒng shēnghuó ràng zìjǐ biàn dé kuàilè

fàngqì zhízhuó tiānqì jiù huì biàn dé bùcuò

měi zhǒng zǒu guò dōu shì yī cì shōuhuò

hái děng shén me zuò duì de xuǎnzé

guòqù de jiùràng tā guòqù ba

biéguǎn nà shì yī gè wánxiào hái shi huǎnghuà

lù zài jiǎoxià qíshí bìngbù fùzá

zhǐyào jìdé nǐ shì nǐ yā

wu~ oh oh

wǒ hái shi cóngqián nà ge shàonián méi yǒu yīsī sī gǎibiàn

shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn

yǎnqián zhè ge shàonián hái shi zuìchū nà zhāng liǎn

miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè

huàn zhǒng shēnghuó ràng zìjǐ biàn dé kuàilè

fàngqì zhízhuó tiānqì jiù huì biàn dé bùcuò

měi zhǒng zǒu guò dōu shì yī cì shōuhuò

hái děng shén me zuò duì de xuǎnzé

guòqù de jiùràng tā guòqù ba

biéguǎn nà shì yī gè wánxiào hái shi huǎnghuà

lù zài jiǎoxià qíshí bìngbù fùzá

zhǐyào jìdé nǐ shì nǐ yā

wǒ hái shi cóngqián nà ge shàonián méi yǒu yīsī sī gǎibiàn

shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn

yǎnqián zhè ge shàonián hái shi zuìchū nà zhāng liǎn

miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè

zhuīzhú shēngmìng lǐ guānglín shēnbiān de měi dàoguāng

ràng shìjiè yīnwèi nǐ de cúnzài biàn de shǎnliàng

qíshí nǐ wǒ tā bìng méi yǒu shén me bù tóng

zhǐyào nǐ yuàn wèi xīwàng huà chū yīdào xiǎngxiàng

chéngzhǎng de lù shang bìrán jīnglì hěn duō fēngyǔ

xiāngxìn zìjǐ zhōng yǒu shǔyú nǐ de shèngjǔ

bié yīnwèi mónàn tíng zhù nǐ de jiǎobù

jiānchí zhù jiù huì yōngyǒu shǔyú nǐ de lántú

wǒ hái shi cóngqián nà ge shàonián méi yǒu yīsī sī gǎibiàn

shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn

yǎnqián zhè ge shàonián hái shi zuìchū nà zhāng liǎn

miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè

wǒ hái shi cóngqián nà ge shàonián

wǒ hái shi cóngqián nà ge shàonián

wǒ hái shi yǎnqián zhè ge shàonián

wǒ hái shi yǎnqián zhè ge shàonián

Bài hát Thiếu niên – lời Việt

Thay đổi cuộc sống để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ

Từ bỏ sự cố chấp, rồi trời sẽ lại sáng thôi

Mỗi bước đi đều là một lần gặt hái

Còn chờ đợi điều gì nữa, đưa ra lựa chọn đúng đắn đi thôi

Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi

Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối

Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp

Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu

Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này

Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

Thay đổi cuộc sống để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ

Từ bỏ sự cố chấp, rồi trời sẽ lại sáng thôi

Mỗi bước đi đều là một lần gặt hái

Còn chờ đợi điều gì nữa, đưa ra lựa chọn đúng đắn đi thôi

Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi

Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối

Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp

Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu

Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này

Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

Theo đuổi ánh sáng trong cuộc đời bạn

Khiến thế giới vì có sự tồn tại của bạn mà lấp lánh rực rỡ

Thực ra cậu, tôi và anh ta không hề có sự khác biệt

Chỉ cần cậu sẵn sàng tượng tượng ra một hoài bão để hi vọng

Trên con đường trưởng thành tất nhiên phải trải qua rất nhiều khó khăn giông bão

Tin tưởng bản thân cuối cùng rồi sẽ thành công

Đừng vì gặp khó khăn mà dừng bước

Kiên trì rồi sẽ có chỉ dẫn cho mình thôi

Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này

Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

Tôi vẫn là cậu thanh niên lúc đó

Tôi vẫn là cậu thanh niên lúc đó

Tôi vẫn là cậu thanh niên trước mặt này

Tôi vẫn là cậu thanh niên trước mặt này

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..