Múa hát: Chú mèo con – Tài liệu text

Múa hát: Chú mèo con

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (643.6 KB, 20 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON 4
HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
Đối tượng: 5 -6 tuổi
GVTH: Đinh Thị phương Dung

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

Nghe hát: Lý con sáo

Hát – múa: “ Chú mèo con”

TCÂN: Ai nhanh nhất

MỤC ĐÍCH

Kiến thức
-Trẻ hiểu nội dung bài hát.biết được làn điệu dân
ca

Kỹ năng
-Trẻ nắm được động tác múa, múa diễn cảm

Thái độ
– Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con
vật

CHUẨN BỊ
+ Cô thiết kế hình ảnh poiwerpoint.
+ Một số hịêu ứng hình ảnh

+ Mũ múa

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

*Chơi trò chơi: r a m t nh ử ặ ư mèo

-Trò chuyện về con mèo

-Gợi hỏi tên bài hát “Chú mèo con”

-Cho trẻ đứng vòng tròn

-Cả lớp hát lại bài hát 1 lần

-Cô tập cho trẻ từng động tác, kết hợp giải thích
– Chú mèo con lông trắng tinh: Đưa tay ngang nhún theo
nhòp mỗi bên một cái
– Mắt tròn xoe và tai rất xinh :hai tay dưa lên mắt, lên tai
vẫy theo nhạc
– Meo meo a con mèo nó rất ngoan : hai tay đưa ngang
miệng nhún theo nhạc

Bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt: Một tay đưa cao,
một tay dưới thấp cuộn cổ tay nhún theo nhạc

A con mèo nó rất ngoan, suốt ngày em đùa chơi với mèo
mèo: Hai tay đưa ngang vẫy lên vẫy xuống theo nhạc
– Cả lớp múa lại cả bài 2 lần
– Chơi trò chơi:Mèo rình bắt chuột
– Đứng 1 vòng tròn nam, 1 vòng tròn nữ, múa hát

– Đọc thơ: Chú mèo con, đi lên máy

– Coõ cho treỷ chụi troứ chụi aõm nhaùc Ai nhanh
nh t

* Cô giới thiệu bài hát “Lý con sáo Gò Công”
Dân ca Nam Bộ
– Cô hát cho trẻ nghe lần 1
– Lần 2 mở máy hát,cô cùng một nhóm trẻ
múa minh họa

– Nhóm, cá nhân lên hát múa bài “Chú mèo
con”
– Cả lớp đứng vòng tròn múa hát
-Kết thúc tiết học cho trẻ làm mèo đi bắt chuột

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON 4
HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
Đối tượng: 5 -6 tuổi
GVTH: Đinh Thị phương Dung

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
• Nghe hát: Lý con saùo
• Hát – múa: “ Chú mèo con”
• TCÂN: Ai nhanh nhất

MỤC ĐÍCH

Kiến thức
-Trẻ hiểu nội dung bài hát.biết được làn điệu dân
ca

Kỹ năng
-Trẻ nắm được động tác múa, múa diễn cảm

Thái độ
– Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con
vật

CHUẨN BỊ
+ Cô thiết kế hình ảnh poiwerpoint.
+ Một số hịêu ứng hình ảnh
+ Mũ múa

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

*Chơi trò chơi: r a m t nh ử ặ ư mèo

-Trò chuyện về con mèo

-Gợi hỏi tên bài hát “Chú mèo con”
• -Cho trẻ đứng vòng tròn
• -Cả lớp hát lại bài hát 1 lần

-Cô tập cho trẻ từng động tác, kết hợp giải thích
– Chú mèo con lông trắng tinh: Đưa tay ngang nhún theo nhòp
mỗi bên một cái
– Mắt tròn xoe và tai rất xinh :hai tay dưa lên mắt, lên tai vẫy

theo nhạc
– Meo meo a con mèo nó rất ngoan : hai tay đưa ngang miệng
nhún theo nhạc

Bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt: Một tay đưa cao,
một tay dưới thấp cuộn cổ tay nhún theo nhạc

A con mèo nó rất ngoan, suốt ngày em đùa chơi với mèo
mèo: Hai tay đưa ngang vẫy lên vẫy xuống theo nhạc
– Cả lớp múa lại cả bài 2 lần
– Chơi trò chơi:Mèo rình bắt chuột
– Đứng 1 vòng tròn nam, 1 vòng tròn nữ, múa hát
– Đọc thơ: Chú mèo con, đi lên máy

– Coõ cho treỷ chụi troứ chụi aõm nhaùc Ai nhanh
nh t

* Cô giới thiệu bài hát “Lý con sáo Gò Công”
Dân ca Nam Bộ
– Cô hát cho trẻ nghe lần 1
– Lần 2 mở máy hát,cô cùng một nhóm trẻ
múa minh họa

– Nhóm, cá nhân lên hát múa bài “Chú mèo
con”
– Cả lớp đứng vòng tròn múa hát
-Kết thúc tiết học cho trẻ làm mèo đi bắt chuột

+ Mũ múaTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG * Chơi game show : r a m t nh ử ặ ư mèo-Trò chuyện về con mèo-Gợi hỏi tên bài hát “ Chú mèo con ” – Cho trẻ đứng vòng tròn-Cả lớp hát lại bài hát 1 lần-Cô tập cho trẻ từng động tác, phối hợp lý giải – Chú mèo con lông trắng tinh : Đưa tay ngang nhún theonhòp mỗi bên một cái – Mắt tròn xoe và tai rất xinh : hai tay dưa lên mắt, lên taivẫy theo nhạc – Meo meo a con mèo nó rất ngoan : hai tay đưa ngangmiệng nhún theo nhạcBắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt : Một tay đưa cao, một tay dưới thấp cuộn cổ tay nhún theo nhạcA con mèo nó rất ngoan, suốt ngày em đùa chơi với mèomèo : Hai tay đưa ngang vẫy lên vẫy xuống theo nhạc – Cả lớp múa lại cả bài 2 lần – Chơi game show : Mèo rình bắt chuột – Đứng 1 vòng tròn nam, 1 vòng tròn nữ, múa hát – Đọc thơ : Chú mèo con, đi lên máy – Coõ cho treỷ chụi troứ chụi aõm nhaùc Ai nhanhnh t * Cô trình làng bài hát “ Lý con sáo Gò Công ” Dân ca Nam Bộ – Cô hát cho trẻ nghe lần 1 – Lần 2 mở máy hát, cô cùng một nhóm trẻmúa minh họa – Nhóm, cá thể lên hát múa bài “ Chú mèocon ” – Cả lớp đứng vòng tròn múa hát-Kết thúc tiết học cho trẻ làm mèo đi bắt chuộtPHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG MẦM NON 4HO ẠT ĐỘNG ÂM NHẠCĐối tượng : 5 – 6 tuổiGVTH : Đinh Thị phương DungHOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC • Nghe hát : Lý con saùo • Hát – múa : “ Chú mèo con ” • TCÂN : Ai nhanh nhấtMỤC ĐÍCHKiến thức-Trẻ hiểu nội dung bài hát. biết được làn điệu dâncaKỹ năng-Trẻ nắm được động tác múa, múa diễn cảmThái độ – Giáo dục đào tạo trẻ biết yêu quý và chăm nom những convậtCHUẨN BỊ + Cô phong cách thiết kế hình ảnh poiwerpoint. + Một số hịêu ứng hình ảnh + Mũ múaTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG * Chơi game show : r a m t nh ử ặ ư mèo-Trò chuyện về con mèo-Gợi hỏi tên bài hát “ Chú mèo con ” • – Cho trẻ đứng vòng tròn • – Cả lớp hát lại bài hát 1 lần-Cô tập cho trẻ từng động tác, phối hợp lý giải – Chú mèo con lông trắng tinh : Đưa tay ngang nhún theo nhòpmỗi bên một cái – Mắt tròn xoe và tai rất xinh : hai tay dưa lên mắt, lên tai vẫytheo nhạc – Meo meo a con mèo nó rất ngoan : hai tay đưa ngang miệngnhún theo nhạcBắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt : Một tay đưa cao, một tay dưới thấp cuộn cổ tay nhún theo nhạcA con mèo nó rất ngoan, suốt ngày em đùa chơi với mèomèo : Hai tay đưa ngang vẫy lên vẫy xuống theo nhạc – Cả lớp múa lại cả bài 2 lần – Chơi game show : Mèo rình bắt chuột – Đứng 1 vòng tròn nam, 1 vòng tròn nữ, múa hát – Đọc thơ : Chú mèo con, đi lên máy – Coõ cho treỷ chụi troứ chụi aõm nhaùc Ai nhanhnh t * Cô ra mắt bài hát “ Lý con sáo Gò Công ” Dân ca Nam Bộ – Cô hát cho trẻ nghe lần 1 – Lần 2 mở máy hát, cô cùng một nhóm trẻmúa minh họa – Nhóm, cá thể lên hát múa bài “ Chú mèocon ” – Cả lớp đứng vòng tròn múa hát-Kết thúc tiết học cho trẻ làm mèo đi bắt chuột

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,