Bài hát: Em Đừng Đi – Nhạc Hoa – Ni mo zou 你莫走 ⇒by tiếng Trung Chinese

Lời bài hát Em Đừng Đi Ni mo zou phiên âm tiếng Trung (tiếng Hoa)

Chàng shǒu gēgē er bǎ nǐ liú
Gē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíng
Gē zhōng yǒu nǐ de wēnróu

Gēgēgēgē wǒ bù zǒu
Mèimei péi nǐ dào báitóu
Péi nǐ zhídào xīngxīng bù zhǎyǎn
Péi nǐ zhídào yuèliàng duǒ shāngōu

Nǐ mò zǒu
Wǒ bù zǒu
Dǔguò zhòu
Lāguò gōu

Nǐ mò zǒu
Wǒ bù zǒu
Tiān zuò bèi
De dàngpù

Mèi er yātou nǐ mò zǒu
Chàng shǒu gē gē er bǎ nǐ liú
Gē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíng
Gē zhōng yǒu nǐ de wēnróu

Gē gē gē gē wǒ bù zǒu
Mèimei péi nǐ dào báitóu
Péi nǐ zhídào xīngxīng bù zhǎyǎn
Péi nǐ zhídào yuèliàng duǒ shāngōu

Nǐ mò zǒu
Wǒ bù zǒu
Diǎn gè dēng
Xiū gè wū

Nǐ mò zǒu
Wǒ bù zǒu
Shēng gè wá
Yǎng tiáo gǒu

Nǐ mò zǒu
Wǒ bù zǒu
Diǎn gè dēng
Xiū gè wū

Nǐ mò zǒu
Wǒ bù zǒu
Shēng gè wá
Yǎng tiáo gǒu

Shēng gè wá
Yǎng tiáo gǒu
Nǐ mò zǒu

Lời bài hát Em Đừng tiếng Trung (tiếng Hoa)

你莫走 – 山水组合
作词:许勇
作曲:舒维
编曲:TAPE音乐工作室
混音:邢卫民
吉他:8度先生
树叶吹奏:徐城武

男:妹儿丫头你莫走
唱首歌歌儿把你留
歌中有我对你的真情
歌中有你的温柔
女:哥哥哥哥我不走
妹妹陪你到白头
陪你直到星星不眨眼
陪你直到月亮躲山沟
男:你莫走
女:我不走
男:赌过咒
女:拉过勾
男:你莫走
女:我不走
男:天做被
女:地当铺
男:妹儿丫头你莫走
唱首歌歌儿把你留
歌中有我对你的真情
歌中有你的温柔
女:哥哥哥哥我不走
妹妹陪你到白头
陪你直到星星不眨眼
陪你直到月亮躲山沟
男:你莫走
女:我不走
男:点个灯
女:修个屋
男:你莫走
女:我不走
男:生个娃
女:养条狗
男:你莫走
女:我不走
男:点个灯
女:修个屋
男:你莫走
女:我不走
男:生个娃
女:养条狗
男:生个娃
女:养条狗
男:你莫走

pinyin :

nán :mèi ér yā tóu nǐ mò zǒu
chàng shǒu gē gē ér bǎ nǐ liú
gē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíng
gē zhōng yǒu nǐ de wēn róu
nǚ :gē gē gē gē wǒ bú zǒu
mèi mèi péi nǐ dào bái tóu
péi nǐ zhí dào xīng xīng bú zhǎ yǎn
péi nǐ zhí dào yuè liàng duǒ shān gōu
nán :nǐ mò zǒu
nǚ :wǒ bú zǒu
nán :dǔ guò zhòu
nǚ :lā guò gōu
nán :nǐ mò zǒu
nǚ :wǒ bú zǒu
nán :tiān zuò bèi
nǚ :dì dāng pù
nán :mèi ér yā tóu nǐ mò zǒu
chàng shǒu gē gē ér bǎ nǐ liú
gē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíng
gē zhōng yǒu nǐ de wēn róu
nǚ :gē gē gē gē wǒ bú zǒu
mèi mèi péi nǐ dào bái tóu
péi nǐ zhí dào xīng xīng bú zhǎ yǎn
péi nǐ zhí dào yuè liàng duǒ shān gōu
nán :nǐ mò zǒu
nǚ :wǒ bú zǒu
nán :diǎn gè dēng
nǚ :xiū gè wū
nán :nǐ mò zǒu
nǚ :wǒ bú zǒu
nán :shēng gè wá
nǚ :yǎng tiáo gǒu
nán :nǐ mò zǒu
nǚ :wǒ bú zǒu
nán :diǎn gè dēng
nǚ :xiū gè wū
nán :nǐ mò zǒu
nǚ :wǒ bú zǒu
nán :shēng gè wá
nǚ :yǎng tiáo gǒu
nán :shēng gè wá
nǚ :yǎng tiáo gǒu
nán :nǐ mò zǒu

Lời bài hát Em Đừng Đi tiếng Việt

Ngồi hát bài hát ngày xưa
Gọi tên em trong đêm mưa buồn
Lời hát với tất cả tình yêu anh gửi trao
Mai đây em ra đi xa mãi.

Em sẽ chẳng đi đâu người ơi
Ta bên nhau yêu mãi muôn đời
Nhưng số kiếp không cho mình yêu mãi thôi
Đành hẹn lại người ơi duyên ta kiếp nào.

Em đừng đi
Em phải đi
Anh chờ em
Mãi muôn đời
Duyên trời đã
Chia tình ta
Nay đành thôi
Duyên lỡ rồi.

Video bài hát Em Đừng Đi tiếng Việt (Vietnamese Cover) – Lâm Hùng, Hoàng Châu

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,