Đồng bộ hóa nội dung iTunes trên PC với thiết bị của bạn

Đồng bộ hóa nội dung iTunes trên PC với thiết bị của bạn

Để thêm những mục trên máy tính vào iPhone, iPad hoặc iPod, bạn đồng nhất hóa chúng bằng iTunes. Bạn hoàn toàn có thể đặt để iTunes tự động hóa đồng điệu hóa những mục ( đây là tùy chọn nhanh nhất ) hoặc kéo những mục vào thiết bị của bạn theo cách bằng tay thủ công ( điều này giúp bạn trấn áp được nhiều hơn ) – hoặc bạn hoàn toàn có thể thực thi cả hai cách. Bạn cũng hoàn toàn có thể xóa những mục khỏi thiết bị của mình tự động hóa hoặc theo cách thủ công bằng tay .Nếu bạn có iPhone, iPad hoặc iPod touch có iOS 5 hoặc mới hơn, bạn hoàn toàn có thể đồng nhất hóa không dây thiết bị khi máy tính và thiết bị của bạn được liên kết với cùng một mạng Wi-Fi. Nếu bạn không có liên kết Wi-Fi, bạn cần đồng điệu hóa thiết bị của mình bằng USB .Bạn hoàn toàn có thể đồng nhất hóa nhiều thiết bị với thư viện iTunes và sử dụng những setup khác nhau cho từng thiết bị .

Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đọc Câu hỏi thường gặp về đồng bộ hóa – Giới thiệu về đồng bộ hóa trong iTunes trên PC.

Chọn các mục để đồng bộ hóa tự động

 1. Kết nối thiết bị với máy tính của bạn .Bạn hoàn toàn có thể liên kết thiết bị của mình bằng cáp USB hoặc USB-C hoặc liên kết Wi-Fi. Để bật đồng nhất hóa Wi-Fi, hãy xem Đồng bộ hóa nội dung iTunes trên PC với thiết bị trên mạng Wi-Fi .
 2. Trong ứng dụng iTunes trên PC, bấm vào nút Thiết bị ở gần trên cùng bên trái của hành lang cửa số iTunes .Nút Thiết bị được chọn ở gần đầu cửa sổ iTunes.
 3. Chọn loại nội dung mà bạn muốn đồng nhất hóa ( ví dụ : Nhạc hoặc Chương trình TV ) trong thanh bên ở bên trái .Tóm tắt được chọn trong thanh bên phía bên trái. Loại nội dung xuất hiện có thể thay đổi, tùy thuộc vào thiết bị và nội dung của thư viện iTunes của bạn.Ghi chú : Nếu bạn sử dụng Ảnh iCloud và Apple Music, những ảnh và nhạc của bạn được tự động hóa đồng điệu hóa với iCloud. Khi bạn bấm vào Nhạc hoặc Ảnh thì không có tùy chọn nào Open để đồng nhất hóa .
 4. Chọn hộp kiểm Đồng bộ hóa, sau đó chọn những mục bạn muốn đồng điệu hóa tự động hóa mỗi khi bạn liên kết thiết bị của mình .Đồng bộ hóa Nhạc gần trên cùng bên trái được chọn với các tùy chọn đồng bộ hóa toàn bộ thư viện hoặc chỉ các mục được chọn.
 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho từng loại nội dung mà bạn muốn gồm có trên thiết bị của mình .Thanh ở dưới cùng của hành lang cửa số cho biết dung tích trống còn lại trên thiết bị sau khi bạn đồng nhất hóa .Di chuyển con trỏ qua thanh ở cuối cửa sổ để xem chi tiết về nội dung bạn đang đồng bộ hóa cũng như để xem dung lượng còn lại cho nội dung khác.
 6. Theo mặc định, iTunes sẽ đồng điệu hóa thiết bị của bạn mỗi khi bạn liên kết thiết bị với máy tính. Nếu bạn muốn iTunes hỏi bạn trước khi đồng nhất hóa, triển khai một trong những tác vụ sau :
  • Yêu cầu lời nhắc trước khi đồng nhất hóa thiết bị này : Bấm vào Tóm tắt, sau đó bỏ chọn “ Tự động đồng điệu hóa khi [ thiết bị ] này được liên kết ” .
  • Yêu cầu lời nhắc trước khi đồng nhất hóa toàn bộ những thiết bị : Chọn Sửa > Tùy chọn, bấm vào Thiết bị, sau đó chọn “ Ngăn iPod, iPhone và iPad đồng điệu hóa tự động hóa ” .
 7. Khi bạn sẵn sàng chuẩn bị đồng nhất hóa, bấm Áp dụng .

Mẹo: Để tự động đồng bộ hóa thiết bị được kết nối bất kỳ lúc nào, chọn Tệp > Thiết bị > Đồng bộ hóa [tên thiết bị].

CẢNH BÁO: Nếu bạn xóa mục đã đồng bộ hóa tự động khỏi thư viện iTunes, mục đã xóa sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn khi bạn đồng bộ hóa lần tiếp theo.

Thêm các mục vào thiết bị của bạn theo cách thủ công

Bạn hoàn toàn có thể thêm thủ công bằng tay nhạc, phim, chương trình TV và podcast vào thiết bị của mình. Bạn không hề thêm thủ công bằng tay ảnh, danh bạ hoặc thông tin khác .

 1. Kết nối thiết bị với máy tính của bạn .Bạn hoàn toàn có thể liên kết thiết bị của mình bằng cáp USB hoặc USB-C hoặc liên kết Wi-Fi. Để bật đồng điệu hóa Wi-Fi, hãy xem Đồng bộ hóa nội dung iTunes trên PC với thiết bị trên mạng Wi-Fi .
 2. Trong ứng dụng iTunes trên PC, hãy chọn một tùy chọn ( ví dụ : Nhạc hoặc Phim ) từ menu bật lên ở trên cùng bên trái, sau đó bấm vào Thư viện .Nút Thư viện trong thanh điều hướng.
 3. Trong thư viện iTunes, hãy bấm vào Đã tải về trong thanh bên ở bên trái .Ghi chú : Bạn chỉ hoàn toàn có thể thêm những mục mình đã tải về vào thiết bị .
 4. Bấm chuột phải vào một mục, chọn Thêm vào thiết bị, sau đó chọn thiết bị của bạn .

Để xóa mục đã được thêm theo cách bằng tay thủ công, hãy bấm vào Trên thiết bị của tôi, chọn một mục ( hoặc những mục ), nhấn phím Delete rồi bấm vào Xóa .

Tiếp tục tự động đồng bộ hóa các mục

Nếu có một số mục mà bạn không khi nào muốn đồng điệu hóa ( ví dụ : nếu chúng quá lớn để tương thích với thiết bị của bạn ), bạn hoàn toàn có thể ngăn đồng nhất hóa chúng .Bạn cũng hoàn toàn có thể tắt đồng điệu hóa tự động hóa so với nhạc, phim và chương trình TV. Bạn phải thực thi điều này nếu muốn đồng điệu hóa iPod classic, iPod nano hoặc iPod shuffle với nhiều thư viện iTunes hoặc tự động hóa điền bài hát vào thiết bị của mình bằng Tự động điền ( xem tác vụ tiếp theo, bên dưới ) .Ghi chú : Để đồng điệu hóa nội dung từ máy tính của bạn với iPod classic, iPod nano hoặc iPod shuffle, hãy sử dụng iTunes trên Windows 10 trở lên .

 1. Kết nối thiết bị với máy tính của bạn .

  Bạn có thể kết nối thiết bị của mình bằng cáp USB hoặc USB-C hoặc kết nối Wi-Fi. Để bật đồng bộ hóa Wi-Fi, hãy xem Đồng bộ hóa nội dung iTunes trên PC với thiết bị trên mạng Wi-Fi.

 2. Trong ứng dụng iTunes trên PC, bấm vào nút Thiết bị ở gần trên cùng bên trái của hành lang cửa số iTunes .
 3. Bấm vào Tóm tắt .Cửa sổ Thiết bị, với Tóm tắt được chọn trong thanh bên phía bên trái.
 4. Thực hiện bất kể tác vụ nào sau đây :
  • Ngăn đồng điệu hóa từng mục : Chọn “ Chỉ đồng nhất hóa [ những mục ] được chọn ”. Sau đó bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh bất kỳ mục nào trong thư viện iTunes mà bạn không muốn đồng nhất hóa .Ghi chú : Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy chọn Sửa > Tùy chọn, bấm vào Cài đặt chung, sau đó bảo vệ “ Hộp kiểm chính sách xem list ” được chọn .
  • Tắt đồng điệu hóa tự động hóa so với nhạc, phim và chương trình TV : Chọn “ Quản lý [ mục ] theo cách bằng tay thủ công ” .
 5. Bấm vào Áp dụng .

Điền lựa chọn ngẫu nhiên các bài hát vào thiết bị của bạn bằng Tự động điền

Nếu bạn không muốn luôn nghe cùng một loại nhạc trên thiết bị, bạn hoàn toàn có thể đặt để iTunes điền lựa chọn ngẫu nhiên những bài hát vào thiết bị của bạn bằng cách sử dụng tính năng Tự động điền .Để sử dụng tính năng Tự động điền, bạn phải tắt đồng điệu hóa tự động hóa so với nhạc và video. Xem Tiếp tục tự động hóa đồng điệu hóa những mục .

 1. Kết nối thiết bị với máy tính của bạn .Bạn hoàn toàn có thể liên kết thiết bị của mình bằng cáp USB hoặc USB-C hoặc liên kết Wi-Fi. Để bật đồng nhất hóa Wi-Fi, hãy xem Đồng bộ hóa nội dung iTunes trên PC với thiết bị trên mạng Wi-Fi .
 2. Trong ứng dụng iTunes trên PC, bấm vào nút Thiết bị ở gần trên cùng bên trái của hành lang cửa số iTunes .
 3. Bấm vào Nhạc trong thanh bên ở bên trái, bên dưới Trên thiết bị của tôi .Phần Trên Thiết bị của tôi của thanh bên đang hiển thị Nhạc được chọn.
 4. Bấm vào menu bật lên Tự động điền từ ở cuối khung Nhạc, sau đó chọn bài hát bạn muốn đồng nhất hóa .Tùy chọn Tự động điền ở cuối khung Nhạc. Ở phía ngoài cùng bên trái là menu bật lên Tự động điền từ, tại đây bạn chọn thêm bài hát từ playlist hay từ toàn bộ thư viện của bạn. Ở phía ngoài cùng bên phải là hai nút – Cài đặt, để thay đổi các tùy chọn Tự động điền khác nhau và Tự động điền. Khi bạn bấm vào Tự động điền, thiết bị của bạn sẽ điền các bài hát phù hợp với tiêu chí.
 5. Để kiểm soát và điều chỉnh thiết lập Tự động điền, bấm Cài đặt .Hộp thoại Cài đặt tự động điền đang hiển thị bốn tùy chọn, từ trên xuống dưới. Nếu bạn có nhạc trên thiết bị và muốn tính năng Tự động điền thay thế tất cả các mục bằng các bài hát mới, hãy chọn tùy chọn “Thay thế tất cả các mục khi Tự động điền”; nếu không, hãy bỏ chọn tùy chọn đó để điền vào dung lượng còn lại trên thiết bị của bạn. Để thêm các bài hát theo thứ tự chúng xuất hiện trong thư viện hoặc playlist được chọn, hãy bỏ chọn “Chọn các mục ngẫu nhiên”. Tùy chọn tiếp theo, “Chọn các mục được xếp hạng cao hơn thường xuyên hơn” chỉ có sẵn khi bạn chọn tùy chọn “Chọn các mục ngẫu nhiên”. Nếu bạn muốn đặt không gian sang một bên để sử dụng như ổ đĩa cứng, hãy điều chỉnh thanh trượt để đặt dung lượng đĩa.Để biết thêm chi tiết cụ thể, hãy xem Cài đặt Tự động điền .
 6. Khi bạn hoàn tất, bấm OK .
 7. Bấm Tự động điền, sau đó bấm Đồng bộ hóa .

Mỗi khi bạn sử dụng Tự động điền, iTunes thêm những bài hát khác nhau vào thiết bị của bạn .Để xóa mục đã được thêm bằng tính năng Tự động điền, hãy bấm vào Trên thiết bị của tôi, chọn một mục ( hoặc những mục ), nhấn phím Delete rồi bấm vào Xóa .

Tự động xóa các mục đã đồng bộ hóa khỏi thiết bị của bạn

 1. Kết nối thiết bị với máy tính của bạn .Bạn hoàn toàn có thể liên kết thiết bị của mình bằng cáp USB hoặc USB-C hoặc liên kết Wi-Fi. Để bật đồng điệu hóa Wi-Fi, hãy xem Đồng bộ hóa nội dung iTunes trên PC với thiết bị trên mạng Wi-Fi .
 2. Trong ứng dụng iTunes trên PC, triển khai một trong những tác vụ sau đây :
  • Bỏ chọn hộp kiểm cho mục trong thư viện iTunes của bạn, sau đó chọn “ Chỉ đồng nhất hóa [ những mục ] được chọn ” trong khung Tóm tắt .
  • Nếu mục được thêm vì nó là một phần của playlist được đồng điệu hóa, xóa mục khỏi playlist .
  • Thay đổi cài đặt đồng bộ hóa của bạn để ngăn đồng bộ hóa mục này.

 3. Đồng bộ hóa thiết bị của bạn .

Các loại nội dung mà bạn hoàn toàn có thể đồng nhất hóa nhờ vào vào thiết bị mà bạn có. Để biết thêm thông tin, hãy xem chương Nhạc của hướng dẫn sử dụng cho iPhone, iPad hoặc iPod touch. Đối với thiết bị không sử dụng phiên bản iOS hoặc iPadOS mới nhất, hãy tải hướng dẫn sử dụng từ trang web Hướng dẫn tương hỗ của Apple .

Quan trọng: Trước khi ngắt kết nối thiết bị khỏi máy tính của bạn, hãy bấm vào nút Tháo .

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,