Đặt báo thức trên iPhone

Đặt báo thức trên iPhone

Trong ứng dụng Đồng hồ , bạn có thể đặt các báo thức thông thường cho bất kỳ giờ nào trong ngày và để chúng lặp lại vào một hoặc nhiều ngày trong tuần.

Siri: Nói điều gì đó như: “Wake me up tomorrow at 7 a.m.” Tìm hiểu cách hỏi Siri.

Ghi chú : Cảnh báo Thức dậy trong Đồng hồ được đặt trong ứng dụng Sức khỏe như một phần của lịch trình ngủ vừa đủ ( gồm có giờ đi ngủ, giờ thức dậy, v.v. ). Nếu không muốn thiết lập lịch trình ngủ, bạn hoàn toàn có thể đặt báo thức thường thì trong Đồng hồ cho giờ mà bạn muốn thức dậy .

Đặt báo thức thông thường

Bạn có thể đặt báo thức thông thường cho bất kỳ giờ nào, bao gồm báo thức cho giờ mà bạn muốn thức dậy. (Báo thức thông thường không liên quan đến bất kỳ lịch trình ngủ nào).

Bạn đang đọc: Đặt báo thức trên iPhone

 1. Chạm vào Báo thức, sau đó chạm vào nút thêm.

  Tab Báo thức, đang hiển thị bốn báo thức được đặt cho các giờ khác nhau, nút để đặt báo thức thông thường ở trên cùng bên phải và cảnh báo Thức dậy với một nút để thay đổi lịch trình ngủ trong ứng dụng Sức khỏe.

 2. Đặt thời hạn, sau đó chọn bất kể tùy chọn nào sau đây :
  • Lặp lại : Chọn những ngày trong tuần .
  • Nhãn : Đặt tên cho báo thức, ví dụ điển hình như “ Tưới cây ” .
  • Âm thanh : Chọn một kiểu rung, bài hát hoặc nhạc chuông .
  • Báo lại : Cho phép bạn ngủ thêm một vài phút nữa .
 3. Chạm vào Lưu .

Để đổi khác báo thức, hãy chạm vào Sửa ở trên cùng bên trái, sau đó chạm vào giờ báo thức .

Tắt báo thức thông thường

Chạm vào nút bên cạnh giờ báo thức .

Xóa báo thức thông thường

Để xóa một báo thức thông thường trong ứng dụng Đồng hồ, hãy chạm vào Sửa ở trên cùng bên trái, chạm vào nút Xóa , sau đó chạm vào Xóa.

Thay đổi cảnh báo thức dậy tiếp theo

Cảnh báo thức dậy trong ứng dụng Đồng hồ hiển thị giờ thức dậy tiếp theo trong lịch trình ngủ của bạn ( nếu bạn đã thiết lập lịch trình ngủ trong ứng dụng Sức khỏe ). Mặc dù bạn không đặt cảnh báo thức dậy trong Đồng hồ nhưng bạn hoàn toàn có thể triển khai đổi khác trong Đồng hồ sau khi đã thiết lập lịch trình ngủ .

 1. Chạm vào báo thức, sau đó chạm vào Thay đổi .
 2. Điều chỉnh giờ đi ngủ và thức dậy của bạn .

  Kéo nút Thức dậy để thay đổi giờ thức dậy của bạn, nút Giờ đi ngủ để thay đổi giờ đi ngủ của bạn hoặc hình bán nguyệt giữa các biểu tượng để thay đổi đồng thời cả hai giờ.

 3. Cuộn xuống đến Tùy chọn báo thức để đổi khác bất kể tùy chọn nào sau đây :
  • Cảnh báo Thức dậy : Chạm để tắt hoặc bật cảnh báo nhắc nhở .
  • Âm thanh và Cảm ứng : Chạm để chọn một kiểu rung hoặc nhạc chuông .
  • Âm lượng báo thức : Kéo thanh trượt .
  • Báo lại : Bật để cho phép bạn ngủ thêm một vài phút nữa .

  Một màn hình để thay đổi cảnh báo thức dậy của ngày mai, với các nút để kéo để thay đổi giờ đi ngủ và giờ thức dậy, một nút để thay đổi lịch trình ngủ trong ứng dụng Sức khỏe và một nút để tắt hoặc bật cảnh báo Thức dậy.

Để thực thi biến hóa cho lịch trình ngủ vượt quá cảnh báo thức dậy tiếp theo của bạn, hãy chạm vào Sửa lịch trình ngủ trong Sức khỏe. ( Hãy xem Thêm hoặc biến hóa lịch trình ngủ trong Sức khỏe trên iPhone ) .

Tắt cảnh báo thức dậy tiếp theo

Bạn hoàn toàn có thể tắt cảnh báo thức dậy tiếp theo trong lịch trình ngủ hoặc bạn hoàn toàn có thể tắt tổng thể cảnh báo thức dậy cho lịch trình ngủ .

 1. Chạm vào báo thức, sau đó chạm vào Thay đổi .
 2. Cuộn xuống đến Tùy chọn báo thức, sau đó tắt Cảnh báo thức dậy .
 3. Chạm vào Xong, sau đó chọn một trong những tác vụ sau đây :
  • Chỉ đổi khác báo thức tiếp theo
  • Thay đổi lịch trình này

Xóa cảnh báo thức dậy

Bạn có thể xóa cảnh báo thức dậy bằng cách xóa hoặc tắt lịch trình ngủ của mình.

Thực hiện một trong những tác vụ sau :

 • Chạm vào Thay đổi, chạm vào Sửa lịch trình ngủ trong Sức khỏe, sau đó tắt Lịch trình ngủ .
 • Đi tới ứng dụng Sức khỏe, sau đó xóa lịch trình ngủ hoặc tắt tổng thể lịch trình ngủ .

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com