Cầu Hồn – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Album: Lời cầu Nhạc sĩ Thế Thông Album: Phận người Nhạc sĩ Bạch Vân Album: Tiếng hồn ai Nhạc sĩ Thanh Bình + Ai đó chờ tôi Đại Tài Lời bài hát Ai sẽ làm Mai Thiên Lời bài hát Alpha – Omega Tín Vy Lời bài hát Alleluia Cầu hồn Ninh Doãn Hùng Lời bài hát An bình ra đi Trầm Thiên Thu Lời bài hát Ánh mắt và thụ tạo Ân Đức Lời bài hát Ánh sáng ngàn thu Mỹ Sơn Lời bài hát Ánh sáng ngàn thu Trầm Thiên Thu Lời bài hát + Bài ca an bình ra đi Trầm Thiên Thu Lời bài hát Bài ca bái biệt (*) Ân Duy Lời bài hát Bao la tình Mẹ Cha Nguyễn Chánh Lời bài hát Biết tìm đâu Mẹ Cha Quang Uy Lời bài hát Bình an của Chúa Hoài Bắc Lời bài hát Bình an trong Chúa Lời bài hát Bộ lễ Cầu Hồn Mỹ Sơn Lời bài hát + Ca dâng lễ Vũ Đình Ân Lời bài hát Ca khúc biệt ly Trọng Khẩn Lời bài hát Ca khúc chờ mong Lời bài hát Ca nhập lễ Lời bài hát Cát bụi Trùng Dương Lời bài hát Cát bụi mong manh Ngọc Linh Lời bài hát Cánh hạc hoài hương Ngọc Linh Lời bài hát Cát bụi hư vô Trầm Hương Lời bài hát Cát bụi mong manh Ngọc Linh Lời bài hát Cầu hồn – An táng (Tv. 24) Thái Nguyên Lời bài hát Cầu kinh cho con Nguyễn Văn Tuyên Lời bài hát Cầu Mẹ chữa bầu Thanh Bình Lời bài hát Cầu Mẹ thương Thế Thông Lời bài hát Cậy lòng Chúa nhân từ Ngọc Hân Lời bài hát Cậy trông Chúa nhân từ Ngọc Hân Lời bài hát Có Chúa hạnh phúc trong đời Lời bài hát Con chỉ mong Lời bài hát Con chờ đến bao giờ Trương Thế Bạch Lời bài hát Con chưa sẵn sàng Trịnh Vĩnh Thành Lời bài hát Con dâng Chúa Mi Trầm Lời bài hát Con đặt hy vọng Hoàng Kim Lời bài hát Con hỡi con ơi La Thập Tự Lời bài hát Con kêu cầu Chúa Trương Thế Bạch Lời bài hát Con kêu lên Ngài (Tv. 16) Từ Duyên Lời bài hát Con luôn trông cậy Ngọc Linh Lời bài hát Con mong chờ Chúa Giang Tâm Lời bài hát Con nhớ Mẹ yêu La Thập Tự Lời bài hát Con thiết tha van nài Kim Long Lời bài hát Con về cùng Chúa Tiến Thành Lời bài hát Con vươn tới Chúa (Tv. 24) Lời bài hát Con xin vâng Mi Trầm Lời bài hát Con xin về bên Chúa Sơn Dương Lời bài hát Còn gì cho ngày mai Lời bài hát Của lễ cậy trông Trinh Nguyên Lời bài hát Của lễ con dâng /1 Nguyễn Quang Huy Lời bài hát Của lễ đền tội Đức Hùng Lời bài hát Cùng đích đời người Huy Hoàng Lời bài hát Cuộc đời chóng qua Viễn Xứ Lời bài hát Cuộc đời trần gian Mi Trầm Lời bài hát + Cha ơi con đã về Đăng Thiên Lời bài hát Cha ơi xin giã biệt Cha Trần Quang Phục Lời bài hát Chết là mối lợi Kim Loan Lời bài hát Chết với Đức Kitô Kim Loan Lời bài hát Chỉ có Mẹ thôi Vĩnh Phúc Lời bài hát Chỉ còn yêu thương Ái Diệu Vy Linh Lời bài hát Chỉ là phù du Hoàng Hương Lời bài hát Chỉ là phù hoa Từ Duyên Lời bài hát Chị ra đi  La Thập Tự Lời bài hát Cho con được yên nghỉ  Hoài Chiên Lời bài hát Cho con về quê Thy Anh Lời bài hát Chốn luyện hình Nguyên Hữu Lời bài hát Chốn thảm sầu Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Chốn thảm sầu Nguyễn Duy Lời bài hát Chúa bao từ ái Lời bài hát Chúa chăn nuôi tôi Lời bài hát Chúa chăn nuôi tôi Duy Thiên Lời bài hát Chúa chí ái Lê Đăng Ngôn Lời bài hát Chúa dẫn con về Lời bài hát Chúa đã thương gọi con về Trùng Dương Lời bài hát Chúa đến gọi con Linh Huyền Dung Lời bài hát Chúa đưa con về Thái Nguyên Lời bài hát Chúa giầu ơn cứu độ Vũ Đình Ân Lời bài hát Chúa gọi con về Kim Loan Lời bài hát Chúa gọi con về Lan Thanh Lời bài hát Chúa gọi con về (4 bè) Văn Chi Lời bài hát Chúa gọi con về Vũ Đình Ân Lời bài hát Chúa không hẹn Cao Huy Hoàng Lời bài hát Chúa là Đấng từ bi Thế Thông Lời bài hát Chúa là mục tử  Nguyễn Duy Vy Lời bài hát Chúa là nơi con nương tựa (Tv. 26) Hoàng Kim Lời bài hát Chúa là phần gia nghiệp Lời bài hát Chúa luôn khoan hồng Vũ Đình Ân Lời bài hát Chúa luôn xót thương Vũ Đình Ân Lời bài hát Chúa nhân hậu (Tv. 35)  Xuân Tưởng Lời bài hát Chúa ơi phận người ra đi Trùng Dương Lời bài hát Chúa sẽ đến (*) Dao Kim Lời bài hát Chúa sẽ đến Từ Duyên Lời bài hát Chúa sẽ đến lúc không ngờ Cao Huy Hoàng Lời bài hát Chúa sẽ lau khô nước mắt Trương Thế Bạch Lời bài hát Chúa tới gọi con Nguyễn Quang Hưng Lời bài hát Chúa thương gọi về Kim Loan Lời bài hát Chung cuộc đời con (Tv. 38) Hoài Bắc Lời bài hát Chuông trầm ngâm Mai Nguyên Vũ Lời bài hát + Dâng cầu  Trương Thế Bạch Lời bài hát Dâng Chúa người thân Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Dâng lễ an táng /1 Cao Huy Hoàng Lời bài hát Dâng lễ an táng /2 Cao Huy Hoàng Lời bài hát Dâng lễ an táng /3 Cao Huy Hoàng Lời bài hát Dâng lễ an táng /4 Cao Huy Hoàng Lời bài hát Dâng lễ cuối đời Trầm Thiên Thu Lời bài hát Dâng Nữ Vương luyện hình Phương Anh Lời bài hát Dâng tấm linh hồn Thy Anh Lời bài hát Dâng trọn niềm Viễn Xứ Lời bài hát Dòng đời  Giang Ân Lời bài hát Dòng sông ly biệt Cao Huy Hoàng Lời bài hát Dưới vực sâu Hoài Đức Lời bài hát + Đáp ca Lời bài hát Đáp lại tiếng gọi Kim Loan Lời bài hát Đấng từ bi (Tv. 103) Viết Chung Lời bài hát Đấng từ bi nhân ái  Trinh Nguyên Lời bài hát Đây bánh rượu Duy Tân Lời bài hát Đây bánh rượu Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Để con hướng tới Ngài Cao Huy Hoàng Lời bài hát Đến giờ đã điểm Lữ Hành Lời bài hát Đến trình diện Cha Nguyễn Duy Lời bài hát Đến trước Thiên tòa Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Đi về miền đất hứa Nguyên Long Lời bài hát Đi về nhà Cha Trinh Quang Lời bài hát Đời còn lại gì? Nguyễn Văn Tuyên Lời bài hát Đời người Kim Loan Lời bài hát Đời người như cánh hoa Trinh Quang Lời bài hát Đời người phôi pha Trùng Dương Lời bài hát Đời sống trần gian Thế Thông Lời bài hát Đưa con về Trời Lại Quốc Hùng Lời bài hát Đức Kitô sống trong tôi Kim Loan Lời bài hát Đừng chấp chi con Nguyễn Duy Lời bài hát Đừng đoán phạt con (Tv. 6) Kim Long Lời bài hát Đứng trước Nhan Ngài Ân Đức Lời bài hát + Em ra đi (3 bè)  Hoàng Kim Tốt Lời bài hát + Gắn bó với Chúa Hoài Bắc Lời bài hát Giấc ngủ bình yên Viễn Xứ Lời bài hát Giây phút bất ngờ Hoài Bắc Lời bài hát Giêsu lân tuất Hùng Lân Lời bài hát Giêsu Maria Giuse Vương Diệu Lời bài hát Giòng lệ xót thương Viễn Xứ Lời bài hát Giọt sầu cậy tin Quốc Thái Lời bài hát Giờ Chúa đến Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Giờ đây lạy Chúa Viết Chung Lời bài hát Giờ nào Chúa đến Nguyễn Văn Tuyên Lời bài hát Giữa nơi vực sâu Nhật Tân Lời bài hát + Hạnh phúc bên Cha Thy Anh Lời bài hát Hạnh phúc cho người  Ngọc Linh Lời bài hát Hạnh phúc thứ tha Lời bài hát Hành trang Nước Trời Phạm Vĩnh Sơn Lời bài hát Hát tiễn hồn Cha Hải Nguyễn Lời bài hát Hát tiễn hồn Mẹ Hải Nguyễn Lời bài hát Hãy lắng nghe Ngọc Linh Lời bài hát Hãy tin vào Chúa Kim Loan Lời bài hát Hiến lễ cậy trông Hiền Hòa Lời bài hát Hiến lễ mới Vũ Đình Ân Lời bài hát Hoài vọng Thánh Nhan Ngọc Linh Lời bài hát Hồn con an vui Kim Loan Lời bài hát Hồn con cô đơn Vũ Đình Ân Lời bài hát Hồn con trông Chúa Bùi Lữ Lời bài hát Hồn trông chờ Chúa (Tv. 130) Trầm Thiên Thu Lời bài hát Hy lễ cuối đời Kim Loan Lời bài hát Hy lễ Vượt Qua Ngọc Linh Lời bài hát Hy lễ Vượt Qua Việt Khôi Lời bài hát Hy vọng vào Chúa Thái Nguyên Lời bài hát + Kiếp người Thanh Bình Lời bài hát Kiếp người mong manh Ngọc Hân Lời bài hát Kiếp nhân sinh Trầm Thiên Thu Lời bài hát Kinh cầu cho các linh hồn Lời bài hát Kinh cầu hồn Thiên Duy Lời bài hát Kinh cầu hồn (Tv. 129) Võ Thanh Lời bài hát Khao khát mong Ngài Thế Thông Lời bài hát Khóc con Nguyễn Mộng Huỳnh Lời bài hát Khóc Cha hiền  Hồ Trung Trinh Lời bài hát Khúc biệt ly Thế Thông Lời bài hát Khúc cậy trông (*) Giang Tâm Lời bài hát Khúc cậy trông 2 (*) Giang Tâm Lời bài hát Khúc phân ưu Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát + Là hạt bui (St. 3) Nguyễn Duy Lời bài hát Là viên cát Trinh Quang Lời bài hát Lạy Các Thánh Thiên Thần Ngọc Linh Lời bài hát Lạy Chúa Vũ Đình Ân Lời bài hát Lạy Chúa con nâng linh hồn (Tv. 24) Mi Trầm Lời bài hát Lạy Chúa, Chúa đã thấy Lan Thanh Lời bài hát Lạy Chúa đừng trách mắng con (Tv. 6) Hoài Đức Lời bài hát Lạy Chúa Giêsu (Ga. 11) Lời bài hát Lạy Chúa xin hãy xót thương Trùng Dương Lời bài hát Lễ an táng (Nhập lễ) Lời bài hát Lễ an táng (Hiệp lễ) Lời bài hát Lễ dâng cuộc đời Giang Ân Lời bài hát Lễ dâng cuối cùng (*) Ân Duy Lời bài hát Lễ dâng linh hồn /1 Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Lễ hiến dâng Hoàng Kim Tốt Lời bài hát Lễ hiến dâng (2 bè) Hoàng Kim Tốt Lời bài hát Libera Me Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Linh ca /2  Vũ Mộng Thơ Lời bài hát Linh ca /3 (Mt. 35) Vũ Mộng Thơ Lời bài hát Linh ca /4 Vũ Mộng Thơ Lời bài hát Linh ca /5 Vũ Mộng Thơ Lời bài hát Linh hồn con khao khát Giang Tâm Lời bài hát Lòng cậy tin dâng Chúa Sơn Dương Lời bài hát Lời cầu trong tăm tối Hồng Trần Lời bài hát Lời cầu từ vực sâu Hải Nguyễn Lời bài hát Lời cầu từ vực sâu Xuân Hải Lời bài hát Lời cầu xin Hải Nguyễn Lời bài hát Lời cuối Nguyễn Duy Lời bài hát Lời kêu xin lên Mẹ Trương Thế Bạch Lời bài hát Lời kinh cho Mẹ Ngọc Linh Lời bài hát Lời kinh tạm biệt Nguyễn Duy Lời bài hát Lời khấn nguyện Hiền Hòa Lời bài hát Lời nguyện cầu trong đêm Trương Thế Bạch Lời bài hát Lời nguyện vực sâu Biên Hà Lời bài hát Lời tạ từ Ngọc Linh Lời bài hát Lời từ biệt Ân Đức Lời bài hát Lời từ biệt Linh Huyền Dung Lời bài hát Lời từ ly Hải Nguyễn Lời bài hát Lời van dưới vực sâu Nguyễn Văn Thư Lời bài hát Lý hồng ân Hải Nguyễn Lời bài hát + Maria Nữ Vương luyện hình Hương Đan Lời bài hát Mất nhau rồi Hoàng Hương Lời bài hát Mẹ ơi có nghe chăng Vũ Đình Ân Lời bài hát Mẹ ơi xót thương Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Mong chờ ngày Chúa đến Trịnh Vĩnh Thành Lời bài hát Mong đợi  Từ Duyên Lời bài hát Mỗi người  Đức Khải Lời bài hát Một cuộc giã từ Văn Chi Lời bài hát Mơ về bên Chúa Ân Duy Lời bài hát Mở cánh vươn lên Ngọc Linh Lời bài hát + Nay con đến bên Cha Ngọc Linh Lời bài hát Này con xin đến Hoài Bắc Lời bài hát Niềm hy vọng hằng sống Giang Tâm Lời bài hát Niềm tin của chúng ta Kim Loan Lời bài hát Nỗi lòng thai nhi Thế Thông Lời bài hát Nơi mồ hoang Vũ Đình Ân Lời bài hát Nơi thẳm sâu Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Nơi Thiên Chúa Giang Tâm Lời bài hát Nơi vực sâu Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Nữ vương luyện hình Hoài Đức Lời bài hát + Ngày an táng Cha (Mẹ) Nguyễn Văn Thư Lời bài hát Ngày ấy  Mi Trầm Lời bài hát Ngày cuối cuộc đời Kim Long Lời bài hát Ngày trở về Thụy An Lời bài hát Ngục sâu đau thương Bùi Ninh Lời bài hát Nguyện xin Chúa Nhật Minh Lời bài hát Nguyện xin Chúa thương Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Nguyện xin Thiên Chúa nhân thay Xuân Đàn Lời bài hát Nguyện xin thương con Xuân Đàn Lời bài hát Người đã ra đi rồi Hiền Hòa Lời bài hát Người nằm đó, người còn đây Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Người thân yêu ơi Mi Trầm Lời bài hát Người ơi có biết Đức Khải Lời bài hát Người từ bụi đất Vinam Lời bài hát + Nhớ nguồn Ân Đức Lời bài hát Nhớ người đã khuất Hoài Đức Lời bài hát Nhớ sự chết Trầm Thiên Thu Lời bài hát Như cỏ cây Mai Thiện Lời bài hát Như cơn gió thoáng qua Trùng Dương Lời bài hát Như Đức Kitô Dao Kim Lời bài hát Như nai rừng Thế Thông Lời bài hát Như nai rừng khát khao Ngọc Linh Lời bài hát + Ớ Chúa tôi Hoàng Diệp Lời bài hát + Phận người đổi thay Giuse BCD Lời bài hát Phó thác linh hồn Trầm Thiên Thu Lời bài hát Phù hoa Cao Huy Hoàng Lời bài hát Phút biệt ly Thiên Lý Lời bài hát + Quê hương hy vọng Lời bài hát + Ra đi trong yêu thương Văn Chi Lời bài hát Rồi một ngày mai Mi Trầm Lời bài hát Rước lên Cung Thánh Hàn Thư Sinh Lời bài hát + Lời bài hát Sẵn sàng Ái Diệu Vy Linh Lời bài hát Sẵn sàng theo Ngài Vũ Đình Ân Lời bài hát Sầu ca mất cha Hải Nguyễn Lời bài hát Sầu ca mất mẹ Hải Nguyễn Lời bài hát Sẽ có một ngày  Đức Khải Lời bài hát Sẽ có một ngày Từ Duyên Lời bài hát Sống chết cho Chúa Kim Loan Lời bài hát Sống ở đời La Thập Tự Lời bài hát + Ta là sự sống lại (Ga. 11) Kim Loan Lời bài hát Tạ từ Trinh Quang Lời bài hát Tà-Pao ơi! Thôi mất Cha rồi Linh Huyền Dung Lời bài hát Tạm biệt Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Tiếng con khẩn cầu Kim Long Lời bài hát Tiếng con nguyện cầu Thái Nguyên Lời bài hát Tiếng nghẹn ngào Kim Long Lời bài hát Tiếng vọng từ vực sâu Xuân Hải Lời bài hát Tiếng vực sâu  Biên Hà Lời bài hát Tin sống lại Thanh Bình Lời bài hát Tín thác nơi Chúa Sơn Dương Lời bài hát Tình Mẹ Cha Thế Thông Lời bài hát Tình Mẹ thương Trinh Quang Lời bài hát Tình người tình Chúa Huy Hoàng Lời bài hát Tôi biết rằng Thế Thông Lời bài hát Tôi kêu cầu Nguyễn Văn Trinh Lời bài hát Tôi ra đi Viễn Xứ Lời bài hát Tôi sẽ sống lại Ngọc Linh Lời bài hát Tôi sẽ tiến lên Ngọc Linh Lời bài hát Tôi sợ gì  Ngọc Linh Lời bài hát Từ chốn âu sầu Thông Vi Vu Lời bài hát Từ dương gian (Tv. 129) Vinh Hạnh Lời bài hát Từ nơi thẳm sâu Nguyên Thanh Lời bài hát Từ nơi thương đau Từ Duyên Lời bài hát Từ nơi tối tăm Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Từ nơi u tối Liên Bình Định Lời bài hát Từ nơi vực sâu Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Từ trần gian Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Từ trong vực sâu Lời bài hát Từ u tối vực sâu Trùng Dương Lời bài hát Từ vực sâu Đăng Thiên Lời bài hát Từ vực sâu Kim Long Lời bài hát Từ vực sâu Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Từ vực sâu Nguyễn Khắc Xuyên Lời bài hát Từ vực sâu Nguyễn Quang Hưng Lời bài hát Từ vực sâu Nhật Minh Lời bài hát Từ vực sâu Từ Duyên Lời bài hát Từ vực sâu con kêu Vương Diệu Lời bài hát Từ vực sâu này Hải Ánh Lời bài hát Từ vực sâu u tối Trùng Dương Lời bài hát Từ vực tối Kim Long Lời bài hát Từ vực thẳm Kim Long Lời bài hát Từ vực thẳm con kêu cầu (Tv. 129) Nguyễn Sơn Lời bài hát + Thắp hương Hải Triều Lời bài hát Thắp nén hương trầm Trinh Quang Lời bài hát Thân con bụi đất Giang Ân Lời bài hát Thân lạy Chúa Hoan Ka Lời bài hát Thân phận bụi tro Thế Thông Lời bài hát Thân phận con người Trùng Dương Lời bài hát Thân tôi cát bụi Từ Duyên Lời bài hát Thức tỉnh tâm hồn Hoài Bắc Lời bài hát Thương bạn Trinh Quang Lời bài hát Thương Mẹ Trinh Quang Lời bài hát + Trần gian ngày đó Vinam Lời bài hát Trình diện Chúa Hải Triều Lời bài hát Trình diện Chúa Từ Duyên Lời bài hát Trình diện Nhan Chúa Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Trọn đời con Kim Loan Lời bài hát Trong lũng sâu Xuân Tưởng Lời bài hát Trong tay Ngài Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Trong  tay Ngài Thế Thông Lời bài hát Trông mong Chúa Trời Nguyễn Sơn Lời bài hát Trông ngóng bóng Mẹ Vũ Đình Ân Lời bài hát Trước ảnh cha (*) Mi Trầm Lời bài hát Trước ảnh Tổ tiên (*) Mi Trầm Lời bài hát Trước Nhan Ngài Thái Nguyên Lời bài hát + Van cầu tình Cha Đạo Tử Lời bài hát Vào cõi đời đời  Trầm Thiên Thu Lời bài hát Vào nơi cao sang (*) Ân Duy Lời bài hát Về bên Chúa Đạt Đức Lời bài hát Về bên Chúa Nguyễn Mộng Huỳnh Lời bài hát Về bên nhan Chúa Hải Nguyễn Lời bài hát Về đây trước nhan Ngài Đạt Đức Lời bài hát Về đây trước nhan Ngài Trần Kim Lan Lời bài hát Về nguồn yêu thương Nguyễn Mộng Huỳnh Lời bài hát Về sống bình an Lời bài hát Về với cội nguồn Trọng Khẩn Lời bài hát Vì Chúa nhân hậu Hải Nguyễn Lời bài hát Vọng ca (*) Hương Giang Lời bài hát Vọng lời kinh Trầm Thiên Thu Lời bài hát Vọng tiếng linh hồn Trương Thế Bạch Lời bài hát Vọng tiếng vực sâu Lê Đăng Ngôn Lời bài hát Vòng xoáy cuộc đời Hoài Bắc Lời bài hát Vực sâu buồn đau Thế Thông Lời bài hát Vực sâu chờ mong Trương Thế Bạch Lời bài hát Vực sâu thương đau Từ Duyên Lời bài hát Vực sâu tối tăm Văn Chi Lời bài hát Vững tin tình Chúa Trầm Thiên Thu Lời bài hát + Xác đất vật hèn Giang Tâm Lời bài hát Xin Các Thánh phù giúp Xuân Thảo Lời bài hát Xin cho các linh hồn Hoài Bắc Lời bài hát Xin cho các linh hồn (*) Mi Trầm Lời bài hát Xin chớ quên tôi Thanh Bình Lời bài hát Xin Chúa hãy nhìn Hoài Đức Lời bài hát Xin Chúa khoan dung Ngọc Hân Lời bài hát Xin Chúa xót thương Thái Nguyên Lời bài hát Xin Chúa xót thương Trọng Khẩn Lời bài hát Xin dẫn con về Lời bài hát Xin dẫn đưa Ngọc Linh Lời bài hát Xin dẫn đưa Nguyễn Duy Lời bài hát Xin dâng Chúa Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Xin dủ lòng thương Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Xin dủ thương Trần Minh Hứa Lời bài hát Xin để lại anh em Lời bài hát Xin để lại anh em Thiện Cẩm Lời bài hát Xin đoái nhìn Lời bài hát Xin đoái nhìn (Tv. 12) Thế Thông Lời bài hát Xin đón nhận Viễn Xứ Lời bài hát Xin đưa con về Từ Duyên Lời bài hát Xin được hồi sinh Hồng Trần Lời bài hát Xin được nghỉ yên Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Xin giã từ Bạch Quỳnh Lời bài hát Xin giữ gìn con (Tv. 15) Thế Thông Lời bài hát Xin hãy mở Ngọc Linh Lời bài hát Xin lắng nghe Vũ Mộng Thơ Lời bài hát Xin Mẹ cứu các linh hồn Trương Thế Bạch Lời bài hát Xin mở cửa thiên đàng  Lời bài hát Xin Ngài đến ngay bên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Xin nghe con cầu khấn Từ Duyên Lời bài hát Xin nghe tiếng con Thế Thông Lời bài hát Xin người nhớ rằng La Thập Tự Lời bài hát Xin nhớ đến chúng tôi Dấu Chân Lời bài hát Xin ơn cứu rỗi Sơn Dương Lời bài hát Xin ơn tha thứ Lời bài hát Xin từ giã cuộc đời  Nguyễn Chánh Lời bài hát Xin thương các linh hồn Ngọc Kôn Lời bài hát Xin thương con /2 Lời bài hát Xin thương Chúa ơi Từ Duyên Lời bài hát Xin thương nghe Nhật Minh Lời bài hát Xin thương xót con Lời bài hát Xin thương xót những linh hồn /1 Cao Huy Hoàng Lời bài hát Xin thương xót những linh hồn /2 Cao Huy Hoàng Lời bài hát Xin vĩnh biệt (+ Đinh Công Lý) Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Xin vĩnh biệt Mi Trầm Lời bài hát Xin xót thương Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin xót thương con Hồng Trần Lời bài hát Xin xót thương con Nguyễn Duy Lời bài hát Xin xót thương (Tv. 50) Thế Thông Lời bài hát +

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,