Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: CHÚ ẾCH CON pps – Tài liệu text

Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: CHÚ ẾCH CON pps

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (162.87 KB, 4 trang )

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 28

Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: HAI
TIẾT 28: Học hát bài: CHÚ ẾCH CON

I. MỤC TIÊU:
– Kiến thức: Học sinh biết bài hát: “Chú ếch con” là một bài hát
của nhạc sĩ Phan Nhân. Học sinh biết tên một số loài
chim, cá; noi gương học tập, chăm chỉ của Chú ếch
con.
– Kĩ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái,
nhẹ nhàng.
– Thái độ: Học sinh biết tên một số loài chim, cá; noi gương học
tập, chăm chỉ của Chú ếch con
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
– Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát Chú ếch con
– Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách,…
– Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát).
2. Học sinh:
– Tập bài hát lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
A. Kiểm tra bài cũ (5’): Chim chích bông
– Trước khi kiểm tra, giáo viên cho học sinh hát lại 2 lần.
– Gọi vài 3 em lên trước lớp hát và vận động tại chỗ.
– Giáo viên nhận xét, cho điểm
B. Giới thiệu bài (1’) :
Bài hát chúng ta sẽ học hôm nay là bài “Chú ếch con”.
C. Các hoạt động dạy học (30’):

1. Hoạt động 1: Dạy bài hát Chú ếch con (20’):
– Mục tiêu: Học sinh biết bài hát: “Chú ếch con” là một bài hát của
nhạc sĩ Phan Nhân. Đọc đúng lời ca, hát đồng đều, hoà giọng
với cả lớp.
– Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát băng (đĩa), Tập bài hát lớp 2.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
 Phương pháp: Làm mẫu, đàm thoại  Hình thức: Cá nhân,
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 28

a) Giới thiệu bài hát:
Trong giờ học hôm nay, các em sẽ
được học bài: “Chú ếch con” là bài hát
của nhạc sĩ Phan Nhân. Kể về một chú
ếch chăm học, chú được khen là bé
ngoan nhất nhà. Mỗi khi học xong chú
lại thi hát cùng chim họa mi. Tiếng ếch,
tiếng hoạ mi hoà với nhau làm cho chim
ri và cá rô phi thích thú lắng nghe và cất
tiếng cười vui vẻ.
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
b) Hát mẫu:
Hát mẫu hoặc mở băng cho học sinh
nghe
c) Khởi động giọng:
Hướng dẫn học sinh xướng theo
mẫu âm: đô rê mi pha son la si đô (theo
âm “a, ô, u”)
d) Đọc lời ca:

Giáo viên chia bài hát làm 6 câu hát
ngắn.
1. Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi
mắt tròn.
2. Chú ngồi học bài một mình bên hố
bom kề vườn xoan.
3. Bao nhiêu chú tre non cùng bao cô
cá rô ron.
4. Tung tăng chiếc vẫy son, nhịp theo
tiếng ếch vang dồn
5. Kìa chú là chú ếch con bé ngoan là
ngoan nhất nhà.
6. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát
thi cùng hoạ mi.
7. Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô
cá rô phi.
8. Nghe tiếng hát mê li cùng vui thích
nhóm, cả lớp
Lắng nghe và ghi nhớ.

Lắng nghe.

Xướng theo mẫu âm.

Đọc lời ca từng câu theo

hướng dẫn của giáo viên.

Học sinh đọc lời ca theo
yêu cầu của giáo viên.

Lắng nghe.
Tập hát theo hướng dẫn
của giáo viên.
1-3 học sinh hát
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 28

chí cười khì
Yêu cầu học sinh đọc lời ca theo
từng nhóm, đọc đối đáp, cả lớp và một
vài cá nhân.

e) Dạy hát từng câu:
Hát mẫu từng câu.
Hướng dẫn học sinh hát câu 1, câu 2
và ôn lại 2 câu theo lối móc xích cho
đến hết bài.
Gọi vài học sinh hát để điều chỉnh
sai sót
Gọi vài nhóm học sinh lên biểu diễn

1-2 nhóm học sinh lên hát

2. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm phụ hoạ theo bài hát (10’):
– Mục tiêu: Học sinh biết hát và và gõ đệm thành thạo theo bài hát.
– Đồ dùng: Nhạc cụ gõ đệm, Tâp bài hát lớp 2.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
 Phương pháp: Làm mẫu, đàm
thoại, luyện tập
Giáo viên cho học sinh hát kết hợp
gõ đệm đều đặn, nhịp nhàng theo tiết
tấu lời ca.

Kìa chú là chú ếch con có đôi l
à
đôi mắt tròn
x x x x x x x x x
x x x
Giáo viên cho học sinh so sánh tiết

tấu 2 câu hát ( cách gõ giống nhau hay
khác nhau ? )
Giáo viên cho học sinh so sánh cách
gõ tiết tấu 2 câu hát: câu 3 và câu
Giáo viên cho học sinh so sánh tiết
 Hình thức: Cá nhân,
nhóm, cả lớp
Tập gõ đệm theo hướng
dẫn của giáo viên

Học sinh trả lời

Học sinh thực hiện theo
hướng dẫn của giáo viên.

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 28

tấu 2 câu hát : câu 1 và câu 3
Cho học sinh hát nối tiếp: chia 4
nhóm, mỗi nhóm hát một câu
 Nhóm 1 hát: Kìa …… mắt tròn

 Nhóm 2 hát: Chú ngồi học bài
 Nhóm 3 hát: Bao nhiêu chú trê
non
 Nhóm 4 hát: Tung tăng chiếc vây
son
Giáo viên điều khiển để các nhóm
hát nối tiếp không bị lỡ nhịp. Sau khi
hát hết 1 lần, thay đổi các nhóm để
luyện cho các em thuộc bài tại lớp.
Giáo viên cho học sinh hát kết hợp
đệm nhạc cụ ( dùng thanh phách, song
loan, trống nhỏ )
Giáo viên nghe và sửa cho học sinh
Giáo dục tư tưởng cho học sinh

Các nhóm hát nối tiếp

Hát kết hợp gõ đệm bằng
nhạc cụ

D. Củng cố, dặn dò (4’):

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Củng cố kiến thức:
Chia lớp thành 2 đội A và B. Tổ
chức cho học sinh thi hát các bài hát
có tên các loài vật.

Cho cả lớp hát lại và vỗ tay theo
phách
b) Dặn dò:
Dặn học sinh ôn lại bài hát cho
thuộc
Nhận xét tiết học

Học sinh tham gia trò chơi

Học sinh hát

Lắng nghe

1. Hoạt động 1 : Dạy bài hát Chú ếch con ( 20 ’ ) : – Mục tiêu : Học sinh biết bài hát : “ Chú ếch con ” là một bài hát củanhạc sĩ Phan Nhân. Đọc đúng lời ca, hát đồng đều, hoà giọngvới cả lớp. – Đồ dùng : Băng nhạc, máy hát băng ( đĩa ), Tập bài hát lớp 2. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học viên  Phương pháp : Làm mẫu, đàm thoại  Hình thức : Cá nhân, Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 28 a ) Giới thiệu bài hát : Trong giờ học thời điểm ngày hôm nay, những em sẽđược học bài : “ Chú ếch con ” là bài hátcủa nhạc sĩ Phan Nhân. Kể về một chúếch chăm học, chú được khen là béngoan nhất nhà. Mỗi khi học xong chúlại thi hát cùng chim họa mi. Tiếng ếch, tiếng hoạ mi hoà với nhau làm cho chimri và cá rô phi thú vị lắng nghe và cấttiếng cười vui tươi. Giáo viên ghi tựa bài lên bảngb ) Hát mẫu : Hát mẫu hoặc mở băng cho học sinhnghec ) Khởi động giọng : Hướng dẫn học viên xướng theomẫu âm : đô rê mi pha son la si đô ( theoâm “ a, ô, u ” ) d ) Đọc lời ca : Giáo viên chia bài hát làm 6 câu hátngắn. 1. Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôimắt tròn. 2. Chú ngồi học bài một mình bên hốbom kề vườn xoan. 3. Bao nhiêu chú tre non cùng bao côcá rô ron. 4. Tung tăng chiếc vẫy son, nhịp theotiếng ếch vang dồn5. Kìa chú là chú ếch con bé ngoan làngoan nhất nhà. 6. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hátthi cùng hoạ mi. 7. Bao nhiêu chú chim ri cùng bao côcá rô phi. 8. Nghe tiếng hát mê li cùng vui thíchnhóm, cả lớpLắng nghe và ghi nhớ. Lắng nghe. Xướng theo mẫu âm. Đọc lời ca từng câu theohướng dẫn của giáo viên. Học sinh đọc lời ca theoyêu cầu của giáo viên. Lắng nghe. Tập hát theo hướng dẫncủa giáo viên. 1-3 học viên hátTrường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 28 chí cười khìYêu cầu học viên đọc lời ca theotừng nhóm, đọc đối đáp, cả lớp và mộtvài cá thể. e ) Dạy hát từng câu : Hát mẫu từng câu. Hướng dẫn học viên hát câu 1, câu 2 và ôn lại 2 câu theo lối móc xích chođến hết bài. Gọi vài học viên hát để điều chỉnhsai sótGọi vài nhóm học viên lên biểu diễn1-2 nhóm học viên lên hát2. Hoạt động 2 : Hát phối hợp gõ đệm phụ hoạ theo bài hát ( 10 ’ ) : – Mục tiêu : Học sinh biết hát và và gõ đệm thành thạo theo bài hát. – Đồ dùng : Nhạc cụ gõ đệm, Tâp bài hát lớp 2. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học viên  Phương pháp : Làm mẫu, đàmthoại, luyện tậpGiáo viên cho học viên hát kết hợpgõ đệm đều đặn, uyển chuyển theo tiếttấu lời ca. Kìa chú là chú ếch con có đôi lđôi mắt trònx x x x x x x x xx x xGiáo viên cho học viên so sánh tiếttấu 2 câu hát ( cách gõ giống nhau haykhác nhau ? ) Giáo viên cho học viên so sánh cáchgõ tiết tấu 2 câu hát : câu 3 và câuGiáo viên cho học viên so sánh tiết  Hình thức : Cá nhân, nhóm, cả lớpTập gõ đệm theo hướngdẫn của giáo viênHọc sinh trả lờiHọc sinh thực hiện theohướng dẫn của giáo viên. Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 28 tấu 2 câu hát : câu 1 và câu 3C ho học viên hát tiếp nối đuôi nhau : chia 4 nhóm, mỗi nhóm hát một câu  Nhóm 1 hát : Kìa … … mắt tròn  Nhóm 2 hát : Chú ngồi học bài  Nhóm 3 hát : Bao nhiêu chú trênon  Nhóm 4 hát : Tung tăng chiếc vâysonGiáo viên tinh chỉnh và điều khiển để những nhómhát tiếp nối đuôi nhau không bị lỡ nhịp. Sau khihát hết 1 lần, biến hóa những nhóm đểluyện cho những em thuộc bài tại lớp. Giáo viên cho học viên hát kết hợpđệm nhạc cụ ( dùng thanh phách, songloan, trống nhỏ ) Giáo viên nghe và sửa cho học sinhGiáo dục tư tưởng cho học sinhCác nhóm hát nối tiếpHát tích hợp gõ đệm bằngnhạc cụD. Củng cố, dặn dò ( 4 ’ ) : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinha ) Củng cố kỹ năng và kiến thức : Chia lớp thành 2 đội A và B. Tổchức cho học viên thi hát những bài hátcó tên những loài vật. Cho cả lớp hát lại và vỗ tay theopháchb ) Dặn dò : Dặn học viên ôn lại bài hát chothuộcNhận xét tiết họcHọc sinh tham gia trò chơiHọc sinh hátLắng nghe

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..