Tiết 12: Học hát bài: “Hò Ba Lý” – Tài liệu text

Tiết 12: Học hát bài: “Hò Ba Lý”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.83 MB, 23 trang )

ÂM NHẠC LỚP 8
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
ÂM NHẠC LỚP 8
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Tiết 12: Học hát bài: “Hò Ba Lý”
Dân ca Quảng Nam
I. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:
Em hãy cho biết tác giả của
bài hát Hò ba lí?
Nhân dân Quảng Nam
ĐÞa
danh
tØnh
Qu¶ng
Nam
trªn
b¶n ®å
ViÖt
Nam
Em hãy chỉ địa danh tỉnh Quảng Nam trên bản đồ Việt Nam?
Quảng Nam
Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
Việt Nam, là vùng đất còn lưu giữ nhiều dấu tích của nền Văn
hóa Chămpa. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là “mở rộng về
Phương Nam”. Quảng Nam còn được biết đến là vùng đất “Địa
Linh Nhân Kiệt”, “Ngũ Phụng Tề Phi” nơi đã sinh ra nhiều hiền
tài cho đất nước như: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Chinh.
Quảng Nam còn nổi tiếng là địa phương đi đầu trong kháng chiến
chống giặc ngoại xâm .
Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc vùng Nam Trung Bộ – Việt

Nam, phía bắc giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế,
phía nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía đông giáp
biển Đông, phía tây giáp tỉnh Sêkoong của nước CHDCND Lào.
Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Tam Kỳ. Quảng Nam
nổi tiếng với hai di sản văn hóa thế giới là Hội An và Mỹ Sơn.
Tiết 12 : Học hát bài: “Hò Ba Lý”
Dân ca Quảng Nam
I. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả: Nhân dân Quảng Nam
2. Tác phẩm:
HỌC HÁT: HÒ BA LÍ
Em hãy nêu những nhận xét của mình về bài hát Hò ba lí?

Tiết 12 : Học hát bài “Hò Ba Lý”
Dân ca Quảng Nam
I. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả: Nhân dân Quảng Nam
2. Tác phẩm:

Ngời ta thờng căn cứ vào đâu để đặt tên
cho điệu hò ?
– Căn cứ vào nội dung công việc: Hò giã gạo, hò
kéo gỗ.
– Thờng lấy địa danh nơi xuất xứ: Hò đồng tháp
hò sông Mã.
– Lấy tiếng xô hay tiếng đệm độc đáo để đặt
tên: Hò khoan, hò hụi, hò ba lí.
– Hò ba lí là điệu hò đã dùng các từ ba lí làm
câu xô, đợc nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Mục đích của các điệu hò là gì?
+ Thúc đẩy nhịp độ lao động.
+ Động viên cổ vũ ngời lao động.
+ Để giải trí, giải lao.
+ Để thể hiện tình yêu quê hơng, đất nớc, tình
yêu đôi lứa

Lời ca trong các điệu hò thờng bắt nguồn từ đâu?
+ Từ những câu thơ lục bát:
kéo buồm mau kéo buồm lên
Ta nh chim trắng lợn trên biển lành.
( Hò hụi )

+ Hò ba lí là dân ca Quảng Nam, đợc xây dựng từ một câu ca
dao:
Trèo lên trên rẫy khoai lang
Chẻ tre đan sịa cho nàng phơi khoai.

(*Sa: l tờn mt dng c c an bng tre, na gn ging
nh nong, nia ca nụng dõn ng bng Bc B).
HÒ BA LÍ
Theo em bài hát có thể chia làm bao nhiêu câu?
II. LUYỆN THANH: Trò chơi Luyện thanh:
Hát theo nguyên âm A, i, u, o, ô theo giai điệu bài Lý dĩa bánh bò
A a a … A u u … O i i …O ô ô…….
A………………………………………… U………….
…………………………….O……………………………I……
…………………………………O………………………. Ô
………………………ê…………………………a…….a….a
HÒ BA LÍ

III. NGHE HÁT MẪU:
Em hãy cho biết nội dung của bài hát?
N i dung bài hát:ộ

Bài hát miêu t c nh lao đ ng c a ng i ả ả ộ ủ ườ
dân t o nên m t b c tranh r t sinh ạ ộ ứ ấ
đ ng. ộ
IV.TËp h¸t: Bµi Hß ba lÝ

V. HÁT CẢ BÀI: HÒ BA LÍ
VI. TRINH BAY BAI HAT HOAN CHINH:
VI. TRINH BAY BAI HAT HOAN CHINH:
Tập cách hát đối đáp:
Tập cách hát đối đáp:

phõn
phõn

xớng
xớng

và phần
và phần

VI. TRINH BAY BAI HAT HOAN CHINH:
VI. TRINH BAY BAI HAT HOAN CHINH:
Tập cách hát đối đáp:
Tập cách hát đối đáp:

phõn
phõn

xớng
xớng

và phần
và phần
: Ba lí tang tình tình tang

: Ba lí tang tình tình tang

Xớng
Xớng
: Trèo lên trên rẫy khoai lang
: Trèo lên trên rẫy khoai lang: Ba lí tang tình tình tang
: Ba lí tang tình tình tang

Xớng
Xớng
: Chẻ tre mà đan sịa
: Chẻ tre mà đan sịa: Là hố
: Là hố

Xớng
Xớng
: Cho nàng phơi khoai

: Cho nàng phơi khoai: Khoan hố khoan là hố hò khoan
: Khoan hố khoan là hố hò khoan
Hát theo điệu Hò ba lí: “Muốn sang thì bắt cầu kiều
Muốn con (mà) hay chữ phải yêu lấy thầy”
HÒ BA LÍ
Muốn sang thì bắt cầu kiều
Muốn con (mà) hay chữ
phải yêu lấy thầy
Theo điệu Hò ba lí – Dân ca Quảng Nam
Vừa phải
Nhớ ơn thầy cô

.
Ghi nhớ ơn thầy ơn cô, tháng ngày dưới ánh đèn khuya dìu dắt đàn
em. Vượt qua sóng gió gian nan, vẫn vững tay chèo, đưa em tới
bờ tri thức ngày mai ơn nghĩa thật sâu. Chúng em (mà) chăm học, là
hố, điểm mười nở hoa em hát ca dâng đến thầy cô
VII. CỦNG CỐ BÀI:
VIII. DẶN DÒ:
* T×m mét c©u ca dao hoÆc tù viÕt mét c©u lôc b¸t ®Ó
cã thÓ h¸t theo ®iÖu hß ba lÝ.
* H·y t×m mét sè bµi h¸t cã ®iÖu hß mµ em biÕt?
* Xem trước bài mới.

Nam, phía bắc giáp thành phố TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía nam giáp tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía đông giápbiển Đông, phía tây giáp tỉnh Sêkoong của nước CHDCND Lào. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Tam Kỳ. Quảng Namnổi tiếng với hai di sản văn hóa truyền thống quốc tế là Hội An và Mỹ Sơn. Tiết 12 : Học hát bài : “ Hò Ba Lý ” Dân ca Quảng NamI. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm : 1. Tác giả : Nhân dân Quảng Nam2. Tác phẩm : HỌC HÁT : HÒ BA LÍEm hãy nêu những nhận xét của mình về bài hát Hò ba lí ? Tiết 12 : Học hát bài “ Hò Ba Lý ” Dân ca Quảng NamI. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm : 1. Tác giả : Nhân dân Quảng Nam2. Tác phẩm : Ngời ta thờng địa thế căn cứ vào đâu để đặt têncho điệu hò ? – Căn cứ vào nội dung việc làm : Hò giã gạo, hòkéo gỗ. – Thờng lấy địa điểm nơi nguồn gốc : Hò đồng tháphò sông Mã. – Lấy tiếng xô hay tiếng đệm độc lạ để đặttên : Hò khoan, hò hụi, hò ba lí. – Hò ba lí là điệu hò đã dùng những từ ba lí làmcâu xô, đợc nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mục đích của những điệu hò là gì ? + Thúc đẩy nhịp độ lao động. + Động viên cổ vũ ngời lao động. + Để vui chơi, giải lao. + Để bộc lộ tình yêu quê hơng, đất nớc, tìnhyêu đôi lứaLời ca trong những điệu hò thờng bắt nguồn từ đâu ? + Từ những câu thơ lục bát : kéo buồm mau kéo buồm lênTa nh chim trắng lợn trên biển lành. ( Hò hụi ) + Hò ba lí là dân ca Quảng Nam, đợc thiết kế xây dựng từ một câu cadao : Trèo lên trên rẫy khoai langChẻ tre đan sịa cho nàng phơi khoai. ( * Sa : l tờn mt dng c c an bng tre, na gn gingnh nong, nia ca nụng dõn ng bng Bc B ). HÒ BA LÍTheo em bài hát hoàn toàn có thể chia làm bao nhiêu câu ? II. LUYỆN THANH : Trò chơi Luyện thanh : Hát theo nguyên âm A, i, u, o, ô theo giai điệu bài Lý dĩa bánh bòA a a … A u u … O i i … O ô ô … …. A … … … … … … … … … … … … … … … … U … … … …. … … … … … … … … … … …. O … … … … … … … … … … … I … … … … … … … … … … … … … … … O … … … … … … … … …. Ô … … … … … … … … … ê … … … … … … … … … … a … …. a …. aHÒ BA LÍIII. NGHE HÁT MẪU : Em hãy cho biết nội dung của bài hát ? N i dung bài hát : ộBài hát miêu t c nh lao đ ng c a ng i ả ả ộ ủ ườdân t o nên m t b c tranh r t sinh ạ ộ ứ ấđ ng. ộIV. TËp h ¸ t : Bµi Hß ba lÝV. HÁT CẢ BÀI : HÒ BA LÍVI. TRINH BAY BAI HAT HOAN CHINH : VI. TRINH BAY BAI HAT HOAN CHINH : Tập cách hát đối đáp : Tập cách hát đối đáp : phõnphõnxớngxớngvà phầnvà phầnxôxôVI. TRINH BAY BAI HAT HOAN CHINH : VI. TRINH BAY BAI HAT HOAN CHINH : Tập cách hát đối đáp : Tập cách hát đối đáp : phõnphõnxớngxớngvà phầnvà phầnxôxôXôXô : Ba lí tang tình tình tang : Ba lí tang tình tình tangXớngXớng : Trèo lên trên rẫy khoai lang : Trèo lên trên rẫy khoai langXôXô : Ba lí tang tình tình tang : Ba lí tang tình tình tangXớngXớng : Chẻ tre mà đan sịa : Chẻ tre mà đan sịaXôXô : Là hố : Là hốXớngXớng : Cho nàng phơi khoai : Cho nàng phơi khoaiXôXô : Khoan hố khoan là hố hò khoan : Khoan hố khoan là hố hò khoanHát theo điệu Hò ba lí : “ Muốn sang thì bắt cầu kiềuMuốn con ( mà ) hay chữ phải yêu lấy thầy ” HÒ BA LÍMuốn sang thì bắt cầu kiềuMuốn con ( mà ) hay chữphải yêu lấy thầyTheo điệu Hò ba lí – Dân ca Quảng NamVừa phảiNhớ ơn thầy côGhi nhớ ơn thầy ơn cô, tháng ngày dưới ánh đèn khuya dìu dắt đànem. Vượt qua sóng gió nguy hiểm, vẫn vững tay chèo, đưa em tớibờ tri thức ngày mai ơn nghĩa thật sâu. Chúng em ( mà ) chăm học, làhố, điểm mười nở hoa em hát ca dâng đến thầy côVII. CỦNG CỐ BÀI : VIII. DẶN DÒ : * T × m mét c © u ca dao hoÆc tù viÕt mét c © u lôc b ¸ t ® Ócã thÓ h ¸ t theo ® iÖu hß ba lÝ. * H · y t × m mét sè bµi h ¸ t cã ® iÖu hß mµ em biÕt ? * Xem trước bài mới .

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,