Bài hát mộng dưới hoa – Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt)

Ngày đăng : 20/10/2013, 13 : 15

=======================& # # C Ĩ Mộng Dưới Hoa Tôi Chưa Œ cùng gặp « « « « « « « « « ˆ. ˆ ˙ « « « « em em tôi mơ Đinh Hùng .Phạm Đình Chương £ ˆ « « « « vẫn những ˆ « « « « nghó ˆ « « « « chốn ˙ _ « « « « nào rằng Œ ước ˆ « « « « ˆ « « « « nàng nguyền ˆ « « « « thiếu chung £ sống œ » » » » nữ ˆ « « « « đẹp mộng ˆ « « « « như trăng ll ll ll ll ==========================& # # ˙ « « « « sao trăng Œ sánh œ. » » » » » » » » mắt œ œ » » » ». vai xanh một là ˆ « « « « j mái bóng £ œ » » » » lầu ˆ « « « « dừa ˆ « « « « phong hoang ˙ « « « « dại nguyệt Œ hoa âu ˆ « « « « ˆ « « « «. bướm yếm vì nhìn ˆ _ « « « « j em £ ˆ « « « « tôi nghiêng ˆ « « « « không ˆ « « « « cánh nói ll ll ll ll ==========================& # # ˙ « « « « trao năng Œ Ta Hy ˆ.« « « « « « « « « gặp vọng ˆ ˙ « « « « thơm nhau như yêu £ ˆ « « « « má chẳng ˆ « « « « ˆ « « « « chớm hạn ˙ _ « « « « đào kỳ Œ anh mây ˆ « « « « ˆ « « « « chờ ngàn ˆ « « « « em gió núi £ œ » » » » tới ˆ « « « « hẹn đọng ˆ « « « « chiêm trên ll ll ll ll ==========================& # # ˙ « « « « bao mi Œ áo dưới œ. » » » » » » » » œ œ » » » ». hoa bay mở tưởng ˆ « « « « j khép £ œ » » » » thấy ˆ « « « « nghìn ngàn ˆ « « « « sao tâm ˙ « « « « rụng sự ‰. hò hoà ˆ_ « « « « k lệ hẹn ˆ _ .« « « « « « « « « ân lâu ˆ_ ˙ _ _ « « « « « tình rồi nguôi em ˆ « « « « khát nói ˆ « « « « ll ll ll ll ==========================& # # ˙ « « « « khao đi Œ Bước Nếu ˆ « « « « ˆ « « « «. khẽ bước ˆ « « « « j cho chân ˆ_ « « « «. lòng ngà nói ˆ « « « « j « « « « « « « « « « ˆ_. ˆ ˙ « « « « nhỏ. mỏi bao xin œ » » » » œ » » » » em nhiêu ˆ « « « « dựa mộng œ » » » » sát ước œ » » » » phù lòng ll ll ll ll ==========================& # # ˙ » » » » du anh Œ ta ta œ » » » » œ » » » ». xây đi vào thành #ˆ « « « « j ˆ « « « « tận mộng ˆ_. « « « « « « « « « rừng nghìn ˆ ˙ » » » » thu xanh Œ núi vớt œ » » » » œ » » » ». biếc cánh rong sông ˆ « « « « j ˆ « « « « vàng dài ˆ « « « « bên ghi ll ll ll ll ==========================& # # ˙ « « « « nhớ suối ‰. Ôi Ôi ˆ « « « « k chưa hoa ˆ.« « « « « « « « « gặp kề ˆ ˙ « « « « nhau vai như hương £ ˆ « « « « đã ngát ˆ « « « « ước mái ˆ « « « « ˙ _ « « « « thề đầu Œ mây đêm ˆ « « « « ll ll ll ==========================& # # ˆ « « « « nào hồng ˆ « « « « nghe giăng bước £ œ » » » » tám ˆ « « « « mộng ngả ˆ « « « « sơn trôi ˙ « « « « khê mau Œ bóng gió œ. » » » » » » » » œ œ » » » ». ơi hoa gởi ngã ˆ « « « « j £ œ » » » » xuống gió ˆ « « « « lời bàn ˆ « « « « tâm tay ll ll ll ==========================& # # ˙ « « « « niệm mộng và và ‰. ˆ_ « « « « k nguyện mộng « « « « « « « « « ˆ _. em muôn ˆ_ ˙ _ _ « « « « « cười chiều như ta ˆ « « « « giấc ˆ « « « « ˙ « « « «. mơ nhau Œ ll ll ”” . =======================& # # C Ĩ Mộng Dưới Hoa Tôi Chưa Œ cùng gặp « « « « « « « « « ˆ. ˆ ˙ « « « « em em tôi mơ Đinh Hùng .Phạm Đình Chương £ ˆ « « « « vẫn những. ˙ « « « « niệm mộng và và ‰. ˆ_ « « « « k nguyện mộng « « « « « « « « « ˆ _. em muôn ˆ_ ˙ _ _ « « « « « cười chiều như ta ˆ « « « « giấc có ˆ « « « « ˙

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài hát mộng dưới hoa – Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt), Bài hát mộng dưới hoa – Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt), Bài hát mộng dưới hoa – Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt)

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,