Hợp âm Nhớ chiến khu – Thanh Hiền

Còn

[

Am

]

đâu trên chiến khu trong rừng

[C]

chiều

[Em]

Bên

[Am]

đèo lắng suối reo ngàn thông

[C]

réo

[Em]

Còn

[Am]

đâu trên chiến khu trong rừng

[C]

chiều!

[Em]

Bên

[Am]

đèo đoàn quân

[Em]

réo đạn bay

[Am]

vèo

Hôm nay

[C]

đây vai vác

[G]

súng trông mây,

[E]

trăng gió buồn

[Am]

đứng

[F]

Chiều

[E]

vàng nhớ núi

[Am]

rừng

Còn

[Am]

đâu trên chiến khu trong rừng

[C]

chiều

[Em]

Bên

[Am]

đèo lắng suối reo ngàn thông

[C]

réo

[Em]

Còn

[Am]

đâu trên chiến khu trong rừng

[C]

chiều!

[Em]

Bên

[Am]

đèo đoàn quân

[Em]

réo đạn bay

[Am]

vèo

Hôm nay

[C]

đây vai vác

[G]

súng trông mây,

[E]

trăng gió buồn

[Am]

đứng

[F]

Chiều

[E]

vàng nhớ núi

[Am]

rừng

[

Am

]

Tiến! Lời hô vang

[F]

bên ngàn còn dư

[C]

vang

[Am]

Máu thắm còn hư loang,

[F]

trên ngàn còn đỏ

[Am]

hoang

Hỡi chiến

[Am]

sĩ đoàn chinh phu với chiến khu

Hãy quay về đem xương máu ngăn quân

[Am]

thù

Hỡi chiến

[Am]

sĩ người chinh phu với chiến khu

Hãy quay về thề đem máu rửa quốc

[Am]

thù

[F]

Tiến quân hò

[G]

dân hò

[C]

xa

Khắp muôn trùng

[Am]

ầm chiêng trống

Tiếng

[Em]

quân hò,

[G]

dân hò

[C]

vang

[Em]

trên đường

[Am]

xa

Chiều

[Am]

nay xa chiến khu trên đường

[C]

về

[Em]

Sương

[Am]

chiều lác đác rơi trời dần

[C]

tối

[Em]

Rừng

[Am]

sâu xa, núi cao cao

[C]

mờ

Tiếng quân

[Am]

hò lời chưa

[Em]

dứt dưới bóng

[Am]

cờ

Thôi chia

[C]

ly vai vác

[G]

súng trông mây

[Em]

trăng gió buồn

[Am]

đứng

[F]

Chiều

[Em]

vàng

[E]

nhớ núi

[Am]

rừng

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,