Bài hát: Nhớ trường xưa – Tài liệu text

Bài hát: Nhớ trường xưa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.06 MB, 16 trang )

Thø 6 ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2011

Khởi động giọng:

a
O
U
i

Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011

ÂM NHạC
Mi cỏc em lng nghe giai iu
Giai điệu các em vừa nghe có trong bài hát nào đã học ?
v oỏn tờn bi hỏt

?

Bµi h¸t : §Êt níc t¬i ®Ñp sao

Cả lớp cùng hát bài
Đất nớc tơi đẹp sao

Em h·y quan s¸t vµ cho biÕt bøc tranh vÏ g×?

Thứ t ngày 11 tháng 3 năm 2009

Âm nhạc
Tiết 26. Học hát: Bài Em vẫn nhớ trờng xa
Nhạc và lời :Thanh Sơn

Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011

Âm nhạc
Tiết 26. Học hát: Bài Em vẫn nhớ trờng xa
Nhạc và lời :Thanh Sơn

Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011
Âm nhạc
Tiết 26: Học hát: Bài

em vẫn nhớ trờng xa

Đọc lời caNhạc và lời: Thanh Sơn

/

Trng lng em cú hng tre xanh. Cõy rp búng mỏt yờu i yờn lnh.
Nhp cu tre li v nh em, qua ry nng xanh thy vui ờm m .

/

/

Tỡnh quờ hng gn lin yờu thng, bao mựa ma nng em vn n
trng
Thy cụ em ó dy cho em, yờu nc yờu quờ v yờu gia ỡnh .

/

Tre xanh kia s cú ngy ri gi, chi non v n lờn th m cõy v n m t m

/

/

/

Trng hc ny l cõy hoa, cũn n ci l hng hoa. Bay t a kh p quờ nh.

/
Dự cuc i nhp thoi a, tng mựa hố tng cn m a. Em v n/
nh tr ngx a./
Em siờng nng gng hc hnh ngy ngy,ri mai sau õy s nờn ng i thnhti

Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011
Âm nhạc
Tiết 26: Học hát: Bài em vẫn nhớ trờng xa
Nhạc và lời: Thanh Sơn

TP HT
Trng lng em cú hng tre xanh, cõy rp búng mỏt yờu i yờn lnh.
Nhp cu tre li v nh em, qua ry nng xanh thy vui ờm m.
Tỡnh quờ hng gn lin yờu thng, bao mựa ma nng em vn n trng.
Thy cụ em ó dy cho em, yờu nc yờu quờ v yờu gia ỡnh.

Tre xanh kia s cú ngy ri gi, chi non vn lờn thm cõy vn mt m.
Trng hc ny l cõy hoa, cũn n ci l hng hoa bay ta khp quờ nh.
Em siờng nng gng hc hnh ngy ngy, ri mai sau õy s nờn ngi thnh
ti.
Dự cuc i nhp thoi a, tng mựa hố tng cn ma. Em vn nh trng xa.
nho truong xua.wa v

2. Ho¹t ®éng kÕt hîp
Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách.
Đoạn 1: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
Trường làng em có hàng tre xanh, cây rợp bóng mát yêu đời yên lành
X

X

X

X

Nhịp cầu tre lối về nhà em, qua rẫy nương xanh thấy vui êm đềm
X

X

X

X

Tình quê hương gắn liền yêu thương, bao mùa mưa nắng em vẫn đến trường.
X

X

X

X

Thầy cô em đã dạy cho em, yêu nước yêu quê và yêu gia đình.
X

X

X

X

Đoạn 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách:

Tre xanh kia sẽ có ngày rồi già, chồi non vươn lên thắm cây vườn mượt mà.
X

X

X

X

X

X

X

X

Trường học này là cây hoa, còn nụ cười là hương hoa bay tỏa khắp quê nhà
X

X

X

X

X

X

XX

Em siêng năng gắng học hành ngày ngày, rồi mai sau đây sẽ nên người thành tài
X

X

X

X

X

X

X

X

Dù cuộc đời nhịp thoi đưa, từng mùa hè từng cơn mưa em vẫn nhớ trường xưa.
X

X

X

X

X

X

XX

Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011

Âm nhạc
Tiết 26. Học hát: Bài Em vẫn nhớ trờng xa
Nhạc và lời :Thanh Sơn

Hỏt kt hp
vn ng

nho truong xua.wav

Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011

Âm nhạc
Tiết 26: Học hát: Bài

em vẫn nhớ trờng xa
Nhạc và lời: Thanh Sơn

1. Học hát.
2. Hoạt động kết hợp.
a. Hỏt kt hp gừ m theo nhp, theo phỏch
b. Hỏt kt hp vn ng

Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011

Âm nhạc
Tiết 26: Học hát: Bài

em vẫn nhớ trờng xa
Nhạc và lời: Thanh Sơn

Ni dung bi hỏt
núi lờn iu gỡ?

*********

* Hát đúng giai điệu lời ca bài :Em vẫn nhớ trường xưa
* Luyện tập gõ đệm theo nhịp, theo phách và vận động

Cả lớp cùng hát bàiĐất nớc tơi đẹp saoEm h · y quan s ¸ t vµ cho biÕt bøc tranh vÏ g × ? Thứ t ngày 11 tháng 3 năm 2009 Âm nhạcTiết 26. Học hát : Bài Em vẫn nhớ trờng xaNhạc và lời : Thanh SơnThứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011 Âm nhạcTiết 26. Học hát : Bài Em vẫn nhớ trờng xaNhạc và lời : Thanh SơnThứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011 Âm nhạcTiết 26 : Học hát : Bàiem vẫn nhớ trờng xaĐọc lời caNhạc và lời : Thanh SơnTrng lng em cú hng tre xanh. Cõy rp búng mỏt yờu i yờn lnh. Nhp cu tre li v nh em, qua ry nng xanh thy vui ờm m. Tỡnh quờ hng gn lin yờu thng, bao mựa ma nng em vn ntrngThy cụ em ó dy cho em, yờu nc yờu quờ v yờu gia ỡnh. Tre xanh kia s cú ngy ri gi, chi non v n lờn th m cõy v n m t mTrng hc ny l cõy hoa, cũn n ci l hng hoa. Bay t a kh p quờ nh. Dự cuc i nhp thoi a, tng mựa hố tng cn m a. Em v n / nh tr ngx a. / Em siờng nng gng hc hnh ngy ngy, ri tương lai õy s nờn ng i thnhtiThứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011 Âm nhạcTiết 26 : Học hát : Bài em vẫn nhớ trờng xaNhạc và lời : Thanh SơnTP HTTrng lng em cú hng tre xanh, cõy rp búng mỏt yờu i yờn lnh. Nhp cu tre li v nh em, qua ry nng xanh thy vui ờm m. Tỡnh quờ hng gn lin yờu thng, bao mựa ma nng em vn n trng. Thy cụ em ó dy cho em, yờu nc yờu quờ v yờu gia ỡnh. Tre xanh kia s cú ngy ri gi, chi non vn lờn thm cõy vn mt m. Trng hc ny l cõy hoa, cũn n ci l hng hoa bay ta khp quờ nh. Em siờng nng gng hc hnh ngy ngy, ri tương lai õy s nờn ngi thnhti. Dự cuc i nhp thoi a, tng mựa hố tng cn ma. Em vn nh trng xa.nho truong xua.wa v2. Ho¹t ® éng kÕt hîpHát phối hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách. Đoạn 1 : Hát tích hợp gõ đệm theo nhịpTrường làng em có hàng tre xanh, cây rợp bóng mát yêu đời yên lànhNhịp cầu tre lối về nhà em, qua rẫy nương xanh thấy vui êm đềmTình quê nhà gắn liền yêu thương, bao mùa mưa nắng em vẫn đến trường. Thầy cô em đã dạy cho em, yêu nước yêu quê và yêu mái ấm gia đình. Đoạn 2 : Hát tích hợp gõ đệm theo phách : Tre xanh kia sẽ có ngày rồi già, chồi non vươn lên thắm cây vườn mềm mịn và mượt mà. Trường học này là cây hoa, còn nụ cười là hương hoa bay tỏa khắp quê nhàXXEm siêng năng gắng học tập ngày ngày, rồi mai sau đây sẽ nên người thành tàiDù cuộc sống nhịp thoi đưa, từng mùa hè từng cơn mưa em vẫn nhớ trường xưa. XXThứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011 Âm nhạcTiết 26. Học hát : Bài Em vẫn nhớ trờng xaNhạc và lời : Thanh SơnHỏt kt hpvn ngnho truong xua. wavThứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011 Âm nhạcTiết 26 : Học hát : Bàiem vẫn nhớ trờng xaNhạc và lời : Thanh Sơn1. Học hát. 2. Hoạt động phối hợp. a. Hỏt kt hp gừ m theo nhp, theo phỏchb. Hỏt kt hp vn ngThứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011 Âm nhạcTiết 26 : Học hát : Bàiem vẫn nhớ trờng xaNhạc và lời : Thanh SơnNi dung bi hỏtnúi lờn iu gỡ ? * * * * * * * * * * Hát đúng giai điệu lời ca bài : Em vẫn nhớ trường xưa * Luyện tập gõ đệm theo nhịp, theo phách và hoạt động

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,