[Lyrics + Vietsub] Romeo & Juliet – Salem Ilese – Lyrics Hot

Bài hát: Romeo & Juliet – Salem Ilese

Lời bài hát / Lời dịch

Romeo and Juliet
Romeo và Juliet
Ended up like Rose and Jack
Đã kết thúc giống như Rose và Jack vậy
Now every promise that they kept
Giờ đây mỗi lời hứa mà họ đã giữ
Doesn’t matter anymore
Ko có ý nghĩa nữa
Brad and Angelina too
Brad và Angelia cũng vậy
Reminded me of me and you
Gợi nhớ cho em về em và anh
Everything we said we’d do
Mọi điều ta đã nói ta sẽ làm
Doesn’t matter anymore
Ko có ý nghĩa nữa rồi
Everybody goes through tragedy
Những ai đi qua thảm kịch
Looks a little like reality
Có vẻ mang đặc thù xác nhận một chút ít
You almost made me face the fantasy
Anh kì thực khiến cho em đương đầu với sự ảo tưởng
But it’s make believe
Nhưng đó là tạo niềm tin
If Romeo and Juliet couldn’t get it right
Nếu Romeo và Juliet không hề làm cho tình yêu của họ là đúng đắn
Tell me why did I, tell me why did I
Think we could keep us good
Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể khiến cho chuyện tình chúng mình là tốt đẹp
If Romeo and Juliet couldn’t get it right
Nếu Romeo và Juliet không hề làm cho tình yêu của họ là đúng đắn
Tell me why did I, tell me why did I
Think we could keep us good
Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể khiến cho chuyện tình chúng mình là tốt đẹp
Joking ’ bout our honeymoon
Nói đùa về tuần trăng mật của tất cả chúng ta
You said you’d take me to the moon
Anh đã nói anh sẽ đưa em tới mặt trăng
We’d do it in an air-balloon
Ta sẽ làm điều đó trên một quả khinh khí cầu
Doesn’t matter anymore
Chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả
Everybody goes through tragedy
Những ai đi qua thảm kịch
Looks a little like reality
Có vẻ mang đặc thù xác nhận một chút ít
You almost made me face the fantasy
Anh kì thực khiến cho em đương đầu với sự ảo tưởng
But it’s make believe
Nhưng đó là tạo niềm tin

If Romeo and Juliet couldn’t get it right

Nếu Romeo và Juliet không hề làm cho tình yêu của họ là đúng đắn
Tell me why did I, tell me why did I
Think we could keep us good
Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể khiến cho chuyện tình chúng mình là tốt đẹp
If Romeo and Juliet couldn’t get it right
Nếu Romeo và Juliet không hề làm cho tình yêu của họ là đúng đắn
Tell me why did I, tell me why did I
Think we could keep us good
Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể khiến cho chuyện tình chúng mình là tốt đẹp
Tell me why did I, tell me why did I
Think we could
Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể
Tell me why did I, tell me why did I
Think we could
Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể
Never seen a happy ending
Chưa khi nào thấy một hồi kết niềm hạnh phúc
Least not one that’s worth remembering
Nhất là chẳng có ai đáng nhớ cả
Everything that’s ends are wasting
Mọi thứ mà là sự chấm hết đều sẽ gây
Hurts a little bit
Tổn thương đôi chút
Never seen a happy ending
Chưa khi nào thấy một hồi kết niềm hạnh phúc
Least not one that’s worth remembering
Nhất là chẳng có ai đáng nhớ cả
All the best things leave you guessing
Mọi điều tốt đẹp nhất đều rời xa anh
Just a little bit, oh
Chắc là chỉ một chút ít thôi
If Romeo and Juliet couldn’t get it right
Nếu Romeo và Juliet không hề làm cho tình yêu của họ là đúng đắn
Tell me why did I, tell me why did I
Think we could keep us good
Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể khiến cho chuyện tình chúng mình là tốt đẹp
If Romeo and Juliet couldn’t get it right
Nếu Romeo và Juliet không hề làm cho tình yêu của họ là đúng đắn
Tell me why did I, tell me why did I
Think we could keep us good
Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể khiến cho chuyện tình chúng mình là tốt đẹp
Tell me why did I, tell me why did I
Think we could
Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể
Tell me why did I, tell me why did I

Think we could

Nói em nghe tại sao em lại nghĩ
Ta hoàn toàn có thể

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,