Thánh Vịnh – Đáp Ca (01-50) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

TIÊN TRI ISAIA 12 + TIN MỪNG LUCA. Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Kim Loan Lời bài hát Linh hồn tôi nhảy mừng Tường Ân Lời bài hát + THÁNH VỊNH 1. Ai vui thú Hải Triều Lời bài hát Con đây vẫn tin Từ Duyên Lời bài hát Chúa dẫn đưa con Nguyễn Duy Lời bài hát Chúa Nhật 6C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 6C Thường Niên Từ Duyên Lời bài hát Chúa Nhật 6C Thường Niên Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 6C Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 6C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Hai con đường Lữ Hành Lời bài hát Hai nẻo đường Quốc Vinh Lời bài hát Hạnh phúc thay Hùng Lân Lời bài hát Hy vọng nơi Chúa Mi Giáng Lời bài hát Niềm tin cậy vào Chúa Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Người công chính Quang Hiệu Lời bài hát Như cây bên suối Kim Long Lời bài hát Phúc người công chính Hải Nguyễn Lời bài hát Phúc thay người tin cậy Chúa Tường Ân Lời bài hát Sống theo đường Chúa Giang Ân Lời bài hát Tin cậy vào Chúa Mi Giáng Lời bài hát Tin cậy vào Chúa Viễn Xứ Lời bài hát Tôi tớ trung tín Thành Tâm Lời bài hát Tươi đẹp thay Hải Triều Lời bài hát Thánh vịnh 1 Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 1 Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Thánh vịnh 1 Nhật Minh Lời bài hát Thánh vịnh 1 Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát + THÁNH VỊNH 2. Cha đã sinh con Ngọc Kôn Lời bài hát Giờ đây Kim Long Lời bài hát Thượng Đế con thờ Hải Ánh Lời bài hát + THÁNH VỊNH 3. Lạy Chúa Nguyễn Duy. Lời bài hát + THÁNH VỊNH 4. Con kêu cầu Chúa Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 3B Phục Sinh Xuân Minh Lời bài hát Khi con khẩn cầu Kim Long Lời bài hát Khi tôi kêu cầu Kim Long Lời bài hát Mong thấy Nhan Chúa Thành Tâm Lời bài hát Tâm tình ca 5 Thành Tâm Lời bài hát Thánh vịnh 4 Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 4 Thanh Lâm Lời bài hát Thánh vịnh 4 Trương Thế Bạch Lời bài hát Xin chiếu sáng La Thập Tự Lời bài hát Xin chiếu sáng Mi Giáng Lời bài hát Xin chiếu sáng Tường Ân Lời bài hát Xin chiếu sáng  Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin chiếu sáng Thiên Nhan Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Xin chiếu sáng Thiên Nhan Lữ Hành Lời bài hát Xin cho con thấy Viết Chung Lời bài hát Xin tỏa ánh Tôn Nhan Hải Triều Lời bài hát Xin tỏa ánh Tôn Nhan Quốc Vinh Lời bài hát + THÁNH VỊNH 5. Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ Hải Triều Lời bài hát Nương mình trong Chúa Kim Long Lời bài hát Ngày Mồng 2 Tết Hải Triều Lời bài hát Nhờ ơn Chúa bao la Kim Long Lời bài hát Từ buổi sớm Nguyễn Mộng Huỳnh Lời bài hát Từ sáng sớm Hùng Lân Lời bài hát Thánh vịnh 5 Nhật Minh Lời bài hát Xin lắng tai Khương Huệ Lời bài hát Xin lưu tâm đến con Tiến Linh Xin nghe tiếng con Đinh Công Huỳnh Lời bài hát + THÁNH VỊNH 6. Ánh mắt nhân từ Vinam Lời bài hát Đừng đoán phạt con Kim Long Lời bài hát Lạy Chúa đừng trách mắng con Hoài Đức Lời bài hát Niềm vinh dự Văn Chi Lời bài hát Xin thương con Nguyên Kha Lời bài hát + THÁNH VỊNH 7. + Con nương nhờ Ngài Đinh Công Huỳnh Lời bài hát + THÁNH VỊNH 8. Bao la kỳ công Văn Duy Tùng Lời bài hát Chiêm ngưỡng kỳ công Nguyên Kha Lời bài hát Chúa chúng tôi Vũ Đình Ân Lời bài hát Chúa uy linh Thành Tâm Lời bài hát Danh Chúa lạ lùng Hồng Trần Phạm Đình Đài Lời bài hát Danh Chúa tôi Vũ Đình Ân Lời bài hát Đáp ca Lễ Minh Niên Nguyễn Hùng Cường Lời bài hát Kỳ công của Chúa Thái Nguyên Lời bài hát Lạ lùng thay Viễn Xứ Lời bài hát Lạ lùng thay Danh Chúa Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lạ lùng thay danh Chúa Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Lạ lùng thay Danh Chúa Tường Ân Lời bài hát Lạy Chúa chúng con Mi Giáng Lời bài hát Lạy Chúa chúng con Nguyễn Duy Lời bài hát Lạy Thiên Chúa Vũ Đình Ân Lời bài hát Lẫy lừng thay Danh Chúa Hải Nguyễn Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Thái Nguyên Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi  Xuân Minh Lời bài hát Lạy Đức Chúa Quốc Vinh Lời bài hát Lễ Mồng Một Tết Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Hải Triều Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Từ Duyên Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Thiên Lý Lời bài hát Lễ Minh Niên Xuân Minh Lời bài hát Lễ Mồng 1 Tết Thái Nguyên Lời bài hát Ôi Giavê Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 8 Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 8 Nguyễn Văn Vinh Lời bài hát Thánh vịnh 8 Văn Duy Tùng Lời bài hát Vạn lạy Thượng Đế Kim Long Lời bài hát Vì Chúa yêu con Quốc Thái  Lời bài hát + THÁNH VỊNH 9. + Bài ca chúc tụng Trầm Hương Lời bài hát Con mong tìm Chúa Từ Duyên Lời bài hát Ngợi khen Chúa Hải Triều Lời bài hát Tạ ơn Chúa Quốc Vinh Lời bài hát Tôi không còn cô đơn Hùng Lân Lời bài hát + THÁNH VỊNH 10. Lễ mừng Sinh nhật Đức Maria Lời bài hát Người chính trực Lời bài hát + THÁNH VỊNH 12. Con Sẽ Hát Hải Triều Lời bài hát Cho tới bao giờ Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 7 Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Mãi tới bao giờ Nhật Minh Lời bài hát Tới bao giờ Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 12 Kim Long Lời bài hát + THÁNH VỊNH 13. Xin chiếu ánh huy hoàng trên chúng con Nguyên Kha Lời bài hát + THÁNH VỊNH 14. Ai đây sẽ đến La Thập Tự Lời bài hát Ai được cư ngụ Kim Long Lời bài hát Ai được cư ngụ (3 bè) Kim Long Lời bài hát Ai được cư ngụ La Thập Tự Lời bài hát Ai được cư ngụ Viễn Xứ Lời bài hát Ai được vào Quốc Vinh Lời bài hát Ai được vào Viết Chung Lời bài hát Ai sẽ được lên Kim Long Lời bài hát Ai sẽ được tiến vào Cao Thanh Hoàng Lời bài hát Ai sẽ được vào Quốc Vinh Lời bài hát Ai sẽ được vào Trần Hòa Yên Lời bài hát Ai sẽ được vào nhà Chúa Tường Ân Lời bài hát Ai vào nhà Chúa Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 22B Thường Niên Loan Hảo Lời bài hát Chúa Nhật 22B Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 22B Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 16C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 16C Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 16C Thường Niên Văn Duy Tùng Lời bài hát Chúa Nhật 16C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Ngụ trong nhà Chúa Nguyễn Duy Lời bài hát + THÁNH VỊNH 15. Ai được lên Núi Thánh Nguyên Kha Lời bài hát Ca tình tri âm Kim Long Lời bài hát Chính Chúa Dạy Con Hải Triều Lời bài hát Chúa dẫn con về lối đường sự sống Nguyên Kha Lời bài hát Chúa là gia nghiệp Kim Long Lời bài hát Chúa là gia nghiệp Trầm Thiên Thu Lời bài hát Chúa là phần gia nghiệp Tường Ân Lời bài hát Chúa là phần gia nghiệp tôi Nhật Minh Lời bài hát Chúa Nhật 3A Phục Sinh 1 Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 3A Phục Sinh 2 Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Bùi Ninh Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Thanh Lâm Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Thiên Lý Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 13C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 13C Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 13C Thường Niên Văn Duy Tùng Lời bài hát Chúa Nhật 13C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúa sẽ chỉ cho con Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Đường lối trường sinh Viễn Xứ Lời bài hát Gia nghiệp đời con Tường Ân Lời bài hát Lạy Chúa! Xin bảo toàn con Mi Giáng Lời bài hát Lối trường sinh Tường Ân Lời bài hát Ngài là gia nghiệp Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Nguồn Vui – Sức Sống Hải Triều Lời bài hát Tìm nương tựa Chúa Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Thứ Bảy Tuần Thánh (Bài đọc 2) Xuân Minh Lời bài hát Vọng Phục Sinh (Bài 2) Bùi Ninh Lời bài hát Vọng Phục Sinh (Bài 2) Thanh Lâm Lời bài hát Xin bảo toàn Viễn Xứ Lời bài hát Xin bảo toàn con Nguyên Kha Lời bài hát Xin bảo toàn con Phạm Xuân Chiến Lời bài hát Xin bảo toàn con Viết Chung Lời bài hát Xin bảo toàn tôi La Thập Tự Lời bài hát Xin bảo toàn tôi Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin Chúa bảo toàn Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Xin giữ gìn con Kim Long Lời bài hát Xin giữ gìn con Tường Ân Lời bài hát Xin giữ gìn con Vũ-Lương-Thiên-Phúc Lời bài hát + THÁNH VỊNH 16. Bước con đi Mai Nguyên Vũ Lời bài hát Con no thỏa Viễn Xứ Lời bài hát Chúa Nhật 15 Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Chúa Nhật 29 Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Chúa Nhật 32C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 32C Thường Niên Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 32C Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 32C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Khi Thức Giấc Hải Triều Lời bài hát Nhìn chân dung Chúa Tường Ân Lời bài hát Xin Chúa giữ con Kim Long Lời bài hát Xin thương giữ gìn Kim Long Lời bài hát + THÁNH VỊNH 17. Con yêu mến Ngài Nguyên Kha Lời bài hát Chúa là dũng lực Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Chúa là dũng lực Mi Giáng Lời bài hát Chúa là dũng lực Tường Ân Lời bài hát Chúa là dũng lực Viễn Xứ Lời bài hát Chúa là núi đá Nhật Minh Lời bài hát Chúa Là Thành Hải Triều Lời bài hát Chúa Nhật 8 Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Chúa Nhật 30A Thường Niên Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 30A Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 31B Thường Niên Kim Long Lời bài hát Ngài là dũng lực Phương Anh Lời bài hát + THÁNH VỊNH 18. Ca ngợi luật pháp Chúa Quốc Vinh Lời bài hát Ca ngợi vinh quang Chúa Quốc Vinh Lời bài hát Chúa là thần trí Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Chúa Nhật 3B Mùa Chay Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 3C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 3C Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 3C Thường Niên Văn Duy Tùng Lời bài hát Chúa Nhật 3C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 26B Thường Niên Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 26B Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 26B Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Giới răn của Chúa Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Giới răn của Chúa Mi Giáng Lời bài hát Giới răn Chúa  Tường Ân Lời bài hát Giới răn Chúa Viễn Xứ Lời bài hát Lề luật Chúa Bùi Ninh Lời bài hát Lời ban sự sống Tường Ân Lời bài hát Lời Chúa Viễn Xứ Lời bài hát Lời Chúa là sự sống Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống Tường Ân Lời bài hát Thứ Bảy Tuần Thánh (Bài đọc 6) Xuân Minh Lời bài hát Trời xanh tường thuật Ngọc Linh Lời bài hát Xin cứu con Nguyên Kha Lời bài hát + THÁNH VỊNH 19. Ca Mừng Danh Chúa Hải Triều Lời bài hát Hãy Vui Mừng Hải Triều Lời bài hát Lễ Hôn Phối Hải Triều Lời bài hát + THÁNH VỊNH 21 Bài ca Đức Cậy Thành Tâm Lời bài hát Bao Người Thấy Tôi Hồng Trần Lời bài hát Bởi vì Chúa Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Bởi vì Chúa Mi Trầm Lời bài hát Bởi vì Chúa Viễn Xứ Lời bài hát Ca Vang Giữa Đại Hội Tường Ân Lời bài hát Con dâng lời ca tụng Quốc Vinh Lời bài hát Chúa nỡ bỏ con sao Khuyết danh Lời bài hát Chúa nỡ bỏ con sao Vũ-Lương-Thiên-Phúc Lời bài hát Chúa Nhật 5B Phục Sinh Từ Duyên Lời bài hát Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thiên Lý Lời bài hát Chúa Nhật Lễ Lá Từ Duyên Lời bài hát Chúa Nhật Lễ Lá Thiên Lý Lời bài hát Chúa Nhật Lễ Lá Xuân Minh Lời bài hát Chúa Trời Hoàng Kim Lời bài hát Lạy Chúa! Sao Đành? Từ Duyên Lời bài hát Lạy Chúa xin đừng lánh xa Nguyễn Mộng Huỳnh Lời bài hát Lời Con Ca Ngợi  Mi Giáng Lời bài hát Muôn Lạy Chúa Vũ Đình Ân Lời bài hát Ngài Cứu Con Vinam Lời bài hát Ngài Nỡ Lòng Ruồng Bỏ Con Sao? Quốc Vinh Lời bài hát Ngước mắt trông Ngọc Linh Lời bài hát Ôi Lạy Chúa Quốc Vinh Lời bài hát Ôi Lạy Chúa Văn Duy Tùng Lời bài hát Ôi Thiên Chúa Bùi Ninh Lời bài hát Ôi Thiên Chúa Mi Giáng Lời bài hát Ôi Thiên Chúa  Vũ Đình Ân Lời bài hát Sao Cha Bỏ Con? Cao Huy Hoàng Lời bài hát Sao Cha Đành Im Lặng? Cao Huy Hoàng Lời bài hát Sao Chúa Bỏ Con? Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Sao Chúa bỏ con Kim Long Lời bài hát Sao Chúa Bỏ Con? Lữ Hành Lời bài hát Sao Chúa Bỏ Con Viễn Xứ Lời bài hát Sao Chúa Bỏ Con Vinam Lời bài hát Sao Chúa hoài im lặng Hồng Bính Lời bài hát Sao Chúa Nỡ Bỏ Rơi Con Quốc Việt – Quang Uy Lời bài hát Sao Chúa Nỡ Bỏ Rơi Tôi Sơn Dương Lời bài hát Sao Ngài Bỏ Con Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Sao Ngài Bỏ Con? Tường Ân Lời bài hát Sao Ngài Bỏ Tôi Hải Nguyễn Lời bài hát Sao Người bỏ con Cao Thanh Hoàng Lời bài hát Tôi Ca Ngợi Chúa Vũ Đình Ân Lời bài hát Thánh vịnh 21 Khuyết danh Lời bài hát Thánh Vịnh 21 Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Thánh vịnh 21 Thanh Lâm Lời bài hát Thánh vịnh 21 Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Thánh Vịnh 21 Thy Anh Lời bài hát Thiên Chúa Con Thờ Hải Nguyễn Lời bài hát Vang Lên Trong Đại Hội Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Xin Chúa cứu con Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 22 Bài ca mãn nguyện Nguyễn Văn Thư Lời bài hát Có Chúa Chăn Dắt Hải Triều Lời bài hát Chúa chăn dắt 1 Kim Long Lời bài hát Chúa chăn dắt 2 Kim Long Lời bài hát Chúa chăn dắt 3 Kim Long Lời bài hát Chúa chăn dắt 4 Kim Long Lời bài hát Chúa chăn dắt Nguyễn Sơn Lời bài hát Chúa chăn dắt con Kim Long Lời bài hát Chúa chăn dắt tôi Nguyễn Duy Lời bài hát Chúa chăn dắt tôi Tường Ân Lời bài hát Chúa chăn giữ tôi Hoài Chiên Lời bài hát Chúa chăn nuôi tôi Hải Nguyễn Lời bài hát Chúa chăn nuôi tôi La Thập Tự Lời bài hát Chúa chăn nuôi tôi Ngọc Linh Lời bài hát Chúa chăn nuôi tôi Quốc Vinh Lời bài hát Chúa chăn nuôi tôi Viễn Xứ Lời bài hát Chúa chăn nuôi và giữ gìn Tường Ân Lời bài hát Chúa chiên lành Kim Long Lời bài hát Chúa Kitô Vua Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Kitô Vua Xuân Minh Lời bài hát Chúa là Đấng chăn dắt tôi Hoàng Kim Lời bài hát Chúa là mục tử Bùi Ninh Lời bài hát Chúa là Mục tử Kim Long Lời bài hát Chúa là mục tử Nguyên Kha Lời bài hát Chúa Nhật 4A Mùa Chay Bùi Ninh Lời bài hát Chúa Nhật 4A Mùa Chay Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 4A Phục Sinh Bùi Ninh Lời bài hát Chúa Nhật 4A Phục Sinh Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 28A Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 28A Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 34A Thường Niên Huy Hoàng Lời bài hát Chúa Nhật 16B Thường Niên Bùi Ninh Lời bài hát Chúa Nhật 16B Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 16B Thường Niên Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 16B Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 16B Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúng Con Hồn Nhiên Hải Triều Lời bài hát Định cư nhà Chúa Tường Ân Lời bài hát Giêsu Nhân Lành Hải Triều Lời bài hát Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2/11 Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Lễ Thánh Phanxicô Xavie 3/12 Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Lễ Thánh Tâm Chúa Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Lễ Thánh Tâm Chúa Xuân Minh Lời bài hát Mục tử nhân hậu (Tv. 22) Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Suối nguồn nghỉ ngơi Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Tôi chẳng thiếu thốn gì Mi Giáng Lời bài hát Thánh vịnh 22 Giang Tâm Lời bài hát Thánh vịnh 22 Nhật Minh Lời bài hát Thánh vịnh 22-(B) Thanh Lâm Lời bài hát Thánh vịnh 22 Trinh Nguyên Lời bài hát Thánh vịnh 22 Trương Thế Bạch Lời bài hát Trong nhà Chúa Viễn Xứ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 23. Chúa chăn nuôi tôi Kim Long Lời bài hát Chúa chiên lành Ngọc Hân Lời bài hát Chúa dẫn tôi đi Nguyên Kha Lời bài hát Chúa là chủ trái đất Ngọc Linh Lời bài hát Chúa mạnh mẽ oai hùng Vũ Thiên Đúng Lời bài hát Chúa ngự qua Mi Giáng Lời bài hát Chúa ngự qua Tường Ân Lời bài hát Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Mi Giáng Lời bài hát Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thiên Lý Lời bài hát Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Xuân Minh Lời bài hát Chúc tụng danh Chúa Ngọc Linh Lời bài hát Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh 2/1 Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Dòng dõi người tìm Chúa Ngọc Linh Lời bài hát Để Chúa ngự đến  Tường Ân Lời bài hát Đức Vua hiển vinh Bùi Ninh Lời bài hát Hoan Hô Chúa Hải Triều Lời bài hát Hoan hô Đức Vua Bùi Ninh Lời bài hát Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Những người tìm Chúa Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Những người tìm Chúa Tường Ân Lời bài hát Thánh vịnh 23 Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Vào cung điện Chúa Văn Chi Lời bài hát Vua vinh hiển Viễn Xứ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 24. Con vươn linh hồn lên Mi Giáng Lời bài hát Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 1B Mùa Chay Xuân Minh Lời bài hát Hồn con nâng lên tới Chúa Tường Ân Lời bài hát Hướng lòng lên Viễn Xứ Lời bài hát Tất cả nẻo đường Tường Ân Lời bài hát Tất cả nẻo đường Chúa  Viễn Xứ Lời bài hát Xin hãy dạy con Ngọc Linh Lời bài hát Xin hãy nhớ Viễn Xứ Lời bài hát Xin hãy nhớ lại La Thập Tự Lời bài hát Xin nhớ lòng thương xót Chúa Tường Ân Lời bài hát + THÁNH VỊNH 26. Ánh sáng cứu độ Tường Ân Lời bài hát Cõi nhân sinh Viễn Xứ Lời bài hát Con sợ chi ai Viễn Xứ Lời bài hát Chúa là sự sáng Tường Ân Lời bài hát Chúa là sự sáng  Viễn Xứ Lời bài hát Chúa Nhật 2C Mùa Chay Xuân Minh Lời bài hát Nguồn ánh sáng cứu độ Tường Ân Lời bài hát + THÁNH VỊNH 28. Chúa sẽ chúc phúc Mi Giáng Lời bài hát Chúa sẽ chúc phúc dân Người  Tường Ân Lời bài hát Trong bình an Viễn Xứ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 29. Chúa đã cứu con Viễn Xứ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 30. Con xin phó thác Tường Ân Lời bài hát Thứ 6 Tuần Thánh Xuân Minh Lời bài hát Trú ẩn Viễn Xứ Lời bài hát Xin Ngài là núi đá Tường Ân Lời bài hát + THÁNH VỊNH 31. Chỗ dung thân Viễn Xứ Lời bài hát Chúa là chốn tựa nương Tường Ân Lời bài hát Tha thứ tội lỗi Viễn Xứ Lời bài hát Xin thứ tha tội con Tường Ân Lời bài hát + THÁNH VỊNH 32. Chúa Nhật 2A Mùa Chay Xuân Minh Lời bài hát Dân tộc Chúa chọn Tường Ân Lời bài hát Dân tộc mà Chúa chọn Viễn Xứ Lời bài hát Như chúng con cậy trông Tường Ân Lời bài hát Phúc thay dân tộc  Tường Ân Lời bài hát Tình thương Chúa dư tràn Tường Ân Lời bài hát Thứ 7 Tuần Thánh (Bài đọc 1) Xuân Minh Lời bài hát Xin đổ lòng từ bi Mi Giáng Lời bài hát Xin đổ lòng từ bi Viễn Xứ Lời bài hát Xin tỏ lòng từ bi Mi Giáng Lời bài hát + THÁNH VỊNH 33. Chúa Nhật 4C Mùa Chay Xuân Minh Lời bài hát Hãy nếm thử 2 Tường Ân Lời bài hát Hãy nếm thử Viễn Xứ Lời bài hát Hãy nếm thử 1 Viễn Xứ Lời bài hát Hãy nếm thử 2 Viễn Xứ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 36. Ký thác đường đời Tường Ân Lời bài hát + THÁNH VỊNH 39. Này con xin đến Viễn Xứ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 40. Xin sửa chữa hồn con Viễn Xứ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 41. Hồn Con Mòn Mỏi Hải Triều Lời bài hát Mong Chúa Hải Triều Lời bài hát + THÁNH VỊNH 42. Ghi khắc chân dung Ngài Văn Chi Lời bài hát Ước mong về Ngài Văn Chi Lời bài hát Xin dẫn con về Núi Thánh Kim Long Lời bài hát + THÁNH VỊNH 43. Xin Chúa thức giấc Kim Long Lời bài hát + THÁNH VỊNH 44. Hoàng Hậu bên hữu Đức Vua Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Hoàng Hậu sánh vai Ngọc Cẩn Lời bài hát Khấn Dòng Nữ Xuân Thảo Lời bài hát Lễ Chung Về Đức Mẹ  Hải Triều Lời bài hát Lễ Chung Về Thánh Trinh Nữ Hải Triều Lời bài hát Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15.08 Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15.08 Xuân Thảo Lời bài hát Nữ Hoàng Martino Lời bài hát Nữ Hoàng bên hữu Hải Triều Lời bài hát Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương Ngọc Linh Lời bài hát Hoàng Hậu sánh vai Ngọc Cẩn Lời bài hát Têrêsa Hài Đồng Giêsu Thái Nguyên Lời bài hát Thánh Nữ Đồng Trinh Xuân Thảo Lời bài hát Xin hãy nghe Ngọc Linh Lời bài hát + THÁNH VỊNH 45. Cung Hiến Đền Thờ Latêranô 02.11 Đỗ Vy Hạ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 46. Ca mừng Thiên Chúa Thiên Ân Lời bài hát Ca mừng Thượng Đế Nhật Minh Lời bài hát Chúa là Đấng Thánh Vinam Lời bài hát Chúa lên trời Hải Triều Lời bài hát Chúa ngự lên Mi Giáng Lời bài hát Chúa ngự lên Ngọc Cẩn Lời bài hát Chúa ngự lên Thành Tâm Lời bài hát Chúa ngự lên Vũ Đình Ân Lời bài hát Chúa ngự lên trời Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Chúa Nhật 13 Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Chúa ở với con Nguyễn Mộng Huỳnh Lời bài hát Lễ Thăng Thiên Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Lễ Thăng Thiên Sơn Dương Lời bài hát Lễ Thăng Thiên Từ Duyên Lời bài hát Lễ Thăng Thiên Thái Nguyên Lời bài hát Lễ Thăng Thiên Thiên Lý Lời bài hát Lễ Thăng Thiên Văn Duy Tùng Lời bài hát Lễ Thăng Thiên Xuân Đường Lời bài hát Lễ Thăng Thiên Xuân Minh Lời bài hát Mừng Chúa là Vua Quốc Vinh Lời bài hát Thiên Chúa ngự lên Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Thiên Chúa ngự lên Hải Nguyễn Lời bài hát Thiên Chúa ngự lên Mi Giáng Lời bài hát Thiên Chúa ngự lên Ngô Thạch Cẩm Lời bài hát Thiên Chúa ngự lên Viễn Xứ Lời bài hát Trẻ Do Thái Bùi Ninh Lời bài hát Vạn phúc Đấng ngự đến Hải Triều Lời bài hát Vỗ tay đi Kim Long Lời bài hát + THÁNH VỊNH 47. Chúa là Thượng Đế Nhật Minh Lời bài hát + THÁNH VỊNH 48. Nước Thiên Chúa Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát + THÁNH VỊNH 49. Ai đi đường ngay Viễn Xứ Lời bài hát Ai đi đường ngay Mi Giáng Lời bài hát Ai sống đời công chính Ngọc Linh Lời bài hát + THÁNH VỊNH 50. Con luôn vững tin Anh Tuấn Lời bài hát Con sẽ trỗi dậy Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Con vươn hồn lên Hùng Lân Lời bài hát Cho con quả tim trong sạch Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 1A Mùa Chay Vũ Thành An Lời bài hát Chúa Nhật 1A Mùa Chay Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 5B Mùa Chay Từ Duyên Lời bài hát Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 5B Mùa Chay Vũ Thành An Lời bài hát Chúa Nhật 5B Mùa Chay Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 5B Mùa Chay Xuân Thảo Lời bài hát Chúa Nhật 24C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 24C Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Chúa Nhật 24C Thường Niên Kim Nguyễn Lời bài hát Chúa Nhật 24C Thường Niên Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Chúa Nhật 24C Thường Niên Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 24C Thường Niên Thiên Lý Lời bài hát Chúa Nhật 24C Thường Niên Văn Duy Tùng Lời bài hát Chúa Nhật 24C Thường Niên Xuân Thảo Lời bài hát Chúa ơi xin Ngài xót thương Hoàng Kim Lời bài hát Chúa ơi xin tái tạo Từ Duyên Lời bài hát Lễ Tro Xuân Minh Lời bài hát Lòng nhân hậu Chúa (Lễ Tro) Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lòng nhân hậu Chúa (1A Mùa Chay) Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lòng nhân hậu Chúa Viễn Xứ Lời bài hát Lòng nhân hậu Ngài Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Lòng nhân hậu xót thương Ngọc Cẩn Lời bài hát Lời kinh sám hối Văn Chi Lời bài hát Nếu Chúa nhớ Vương Diệu Lời bài hát Nguyện Chúa 1 Bùi Ninh Lời bài hát Nguyện Chúa 2 Bùi Ninh Lời bài hát Nguyện thương con 1 Mi Giáng Lời bài hát Nguyện thương con 2 Mi Giáng Lời bài hát Nguyện thương con Vũ Đình Ân Lời bài hát Nguyện xót thương (1A Mùa Chay) Bùi Ninh Lời bài hát Nguyện xót thương (Lễ Tro) Bùi Ninh Lời bài hát Ngước trông lên Chúa Vũ Đình Ân Lời bài hát Ôi lạy Chú Mi Giáng Lời bài hát Ôi lạy Chúa Vũ Đình Ân Lời bài hát Quả tim trong sạch Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Tâm hồn mới, tinh thần mới Cao Huy Hoàng Lời bài hát Tấm lòng trong trắng Ngọc Cẩn Lời bài hát Tôi sẽ chỗi dậy Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Tôi sẽ chỗi dậy Mi Giáng Lời bài hát Tôi sẽ chỗi dậy Ngọc Cẩn Lời bài hát Thánh vịnh 50 Giuse BCD Lời bài hát Thân con là tro bụi Nguyễn Mộng Huỳnh Lời bài hát Thứ Bảy Tuần Thánh (VII) Thiên Lý Lời bài hát Thứ Tư Lễ Tro Sơn Dương Lời bài hát Thứ Tư Lễ Tro Từ Duyên Lời bài hát Thứ Tư Lễ Tro Thái Nguyên Lời bài hát Thứ Tư Lễ Tro Thanh Lâm Lời bài hát Thứ Tư Lễ Tro Thiên Lý Lời bài hát Thứ Tư Lễ Tro Văn Duy Tùng Lời bài hát Thứ Tư Lễ Tro Vũ Thành An Lời bài hát Trái tim tinh tuyền Mi Trầm Lời bài hát Trái tim trong sạch Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Trái tim trong sạch Phạm Xuân Chiến Lời bài hát Vọng Phục Sinh /Bài 7 Xuân Thảo Lời bài hát Xin Chúa tái tạo Martino Lời bài hát Xin Chúa tái tạo Martino Lời bài hát Xin Chúa thứ Tha Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin Chúa xót thương Hải Triều Lời bài hát Xin dẫn đưa con về Ân Đức Lời bài hát Xin dủ lòng thương Hải Triều Lời bài hát Xin dủ lòng thương Thành Tâm Lời bài hát Xin nghe lời con Nguyễn Duy Lời bài hát Xin tái tạo lòng con Quốc Vinh Lời bài hát Xin tái tạo lòng con Thành Tâm Lời bài hát Xin tạo cho con Mi Giáng Lời bài hát Xin thương xót con Kim Long Lời bài hát Xin thương con 1 Kim Long Lời bài hát Xin thương con 2 Kim Long Lời bài hát Xin thương con Văn Duy Tùng Lời bài hát Xin thương con Vinam Lời bài hát Xin xót thương Ngọc Kôn Lời bài hát Xin xót thương con Giuse BCD Lời bài hát Xin xót thương con Hồng Trần Lời bài hát

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,