Thánh Vịnh – Đáp Ca (1-50) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH 1.     +     Ai vui thú Hải Triều Lời bài hát Con đây vẫn tin Từ Duyên Lời bài hát Chúa dẫn đưa con Nguyễn Duy Lời bài hát Chúa Nhật 6C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 6C Thường Niên Từ Duyên Lời bài hát Chúa Nhật 6C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Hai con đường Lữ Hành Lời bài hát Hai nẻo đường Quốc Vinh Lời bài hát Hạnh phúc thay Hùng Lân Lời bài hát Hy vọng nơi Chúa Mi Giáng Lời bài hát Niềm tin cậy vào Chúa Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Người công chính Quang Hiệu Lời bài hát Như cây bên suối Kim Long Lời bài hát Phúc người công chính Hải Nguyễn Lời bài hát Phúc thay người tin cậy Chúa Tường Ân Lời bài hát Sống theo đường Chúa Giang Ân Lời bài hát Tin cậy vào Chúa Mi Giáng Lời bài hát Tin cậy vào Chúa Viễn Xứ Lời bài hát Tôi tớ trung tín Thành Tâm Lời bài hát Tươi đẹp thay Hải Triều Lời bài hát Thánh vịnh 1 Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 1 Ninh Doãn Hùng Lời bài hát Thánh vịnh 1 Nhật Minh Lời bài hát Thánh vịnh 1 Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 2.     +     Cha đã sinh con Ngọc Kôn Lời bài hát Giờ đây Kim Long Lời bài hát Thượng Đế con thờ Hải Ánh Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 3.     +     Lạy Chúa Nguyễn Duy. Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 4.     +     Con kêu cầu Chúa Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 3B Phục Sinh Xuân Minh Lời bài hát Khi con khẩn cầu Kim Long Lời bài hát Khi tôi kêu cầu Kim Long Lời bài hát Mong thấy Nhan Chúa Thành Tâm Lời bài hát Tâm tình ca 5 Thành Tâm Lời bài hát Thánh vịnh 4 Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 4 Thanh Lâm Lời bài hát Thánh vịnh 4 Trương Thế Bạch Lời bài hát Xin chiếu sáng La Thập Tự Lời bài hát Xin chiếu sáng Mi Giáng Lời bài hát Xin chiếu sáng Tường Ân Lời bài hát Xin chiếu sáng Viễn Xứ Lời bài hát Xin chiếu sáng  Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin chiếu sáng Thiên Nhan Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Xin chiếu sáng Thiên Nhan Lữ Hành Lời bài hát Xin cho con thấy Viết Chung Lời bài hát Xin tỏa ánh Tôn Nhan Hải Triều Lời bài hát Xin tỏa ánh Tôn Nhan Quốc Vinh Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 5.     +     Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ Hải Triều Lời bài hát Nương mình trong Chúa Kim Long Lời bài hát Ngày Mồng 2 Tết Hải Triều Lời bài hát Nhờ ơn Chúa bao la Kim Long Lời bài hát Từ buổi sớm Nguyễn Mộng Huỳnh Lời bài hát Từ sáng sớm Hùng Lân Lời bài hát Thánh vịnh 5 Nhật Minh Lời bài hát Xin lắng tai Khương Huệ Lời bài hát Xin nghe tiếng con Đinh Công Huỳnh Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 6.     +     Ánh mắt nhân từ Vinam Lời bài hát Đừng đoán phạt con Kim Long Lời bài hát Lạy Chúa đừng trách mắng con Hoài Đức Lời bài hát Niềm vinh dự Văn Chi Lời bài hát Xin thương con Nguyên Kha Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 7.     +     Con nương nhờ Ngài Đinh Công Huỳnh Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 8.     +     Bao la kỳ công Văn Duy Tùng Lời bài hát Chiêm ngưỡng kỳ công Nguyên Kha Lời bài hát Chúa chúng tôi Vũ Đình Ân Lời bài hát Chúa uy linh Thành Tâm Lời bài hát Danh Chúa lạ lùng Hồng Trần Phạm Đình Đài Lời bài hát Danh Chúa tôi Vũ Đình Ân Lời bài hát Đáp ca Lễ Minh Niên Nguyễn Hùng Cường Lời bài hát Kỳ công của Chúa Thái Nguyên Lời bài hát Lạ lùng thay Viễn Xứ Lời bài hát Lạ lùng thay Danh Chúa Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lạ lùng thay danh Chúa Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Lạ lùng thay Danh Chúa Tường Ân Lời bài hát Lạy Chúa chúng con Mi Giáng Lời bài hát Lạy Chúa chúng con Nguyễn Duy Lời bài hát Lạy Thiên Chúa Vũ Đình Ân Lời bài hát Lẫy lừng thay Danh Chúa Hải Nguyễn Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Thái Nguyên Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi  Xuân Minh Lời bài hát Lạy Đức Chúa Quốc Vinh Lời bài hát Lễ Mồng Một Tết Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Hải Triều Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Từ Duyên Lời bài hát Lễ Chúa Ba Ngôi Thiên Lý Lời bài hát Lễ Minh Niên Xuân Minh Lời bài hát Lễ Mồng 1 Tết Thái Nguyên Lời bài hát Ôi Giavê Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 8 Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 8 Nguyễn Văn Vinh Lời bài hát Thánh vịnh 8 Văn Duy Tùng Lời bài hát Vạn lạy Thượng Đế Kim Long Lời bài hát Vì Chúa yêu con Quốc Thái Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 9.     +     Bài ca chúc tụng Trầm Hương Lời bài hát Con mong tìm Chúa Từ Duyên Lời bài hát Ngợi khen Chúa Hải Triều Lời bài hát Tạ ơn Chúa Quốc Vinh Lời bài hát Tôi không còn cô đơn Hùng Lân Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 10.     +     Lễ mừng Sinh nhật Đức Maria   Lời bài hát Người chính trực   Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 12.     +     Con Sẽ Hát Hải Triều Lời bài hát Cho tới bao giờ Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 7 Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Mãi tới bao giờ Nhật Minh Lời bài hát Tới bao giờ Kim Long Lời bài hát Thánh vịnh 12 Kim Long Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 13.     +     Xin chiếu ánh huy hoàng trên chúng con Nguyên Kha Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 14.     +     Ai đây sẽ đến La Thập Tự Lời bài hát Ai được cư ngụ Kim Long Lời bài hát Ai được cư ngụ (3 bè) Kim Long Lời bài hát Ai được cư ngụ La Thập Tự Lời bài hát Ai được cư ngụ Viễn Xứ Lời bài hát Ai được vào Quốc Vinh Lời bài hát Ai được vào Viết Chung Lời bài hát Ai sẽ được lên Kim Long Lời bài hát Ai sẽ được tiến vào Cao Thanh Hoàng Lời bài hát Ai sẽ được vào Quốc Vinh Lời bài hát Ai sẽ được vào Trần Hòa Yên Lời bài hát Ai sẽ được vào nhà Chúa Tường Ân Lời bài hát Ai vào nhà Chúa Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 22B Thường Niên Loan Hảo Lời bài hát Chúa Nhật 22B Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 22B Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 16C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 16C Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 16C Thường Niên Văn Duy Tùng Lời bài hát Chúa Nhật 16C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Ngụ trong nhà Chúa Nguyễn Duy Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 15.     +     Ai được lên Núi Thánh Nguyên Kha Lời bài hát Ca tình tri âm Kim Long Lời bài hát Chính Chúa Dạy Con Hải Triều Lời bài hát Chúa dẫn con về lối đường sự sống Nguyên Kha Lời bài hát Chúa là gia nghiệp Kim Long Lời bài hát Chúa là gia nghiệp Trầm Thiên Thu Lời bài hát Chúa là phần gia nghiệp Tường Ân Lời bài hát Chúa là phần gia nghiệp tôi Nhật Minh Lời bài hát Chúa Nhật 3A Phục Sinh 1 Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 3A Phục Sinh 2 Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Bùi Ninh Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Thanh Lâm Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Thiên Lý Lời bài hát Chúa Nhật 33B Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 13C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 13C Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 13C Thường Niên Văn Duy Tùng Lời bài hát Chúa Nhật 13C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúa sẽ chỉ cho con Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Đường lối trường sinh Viễn Xứ Lời bài hát Gia nghiệp đời con Tường Ân Lời bài hát Lạy Chúa! Xin bảo toàn con Mi Giáng Lời bài hát Lối trường sinh Tường Ân Lời bài hát Ngài là gia nghiệp Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Nguồn Vui – Sức Sống Hải Triều Lời bài hát Tìm nương tựa Chúa Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Thứ Bảy Tuần Thánh (Bài đọc 2) Xuân Minh Lời bài hát Vọng Phục Sinh (Bài 2) Bùi Ninh Lời bài hát Vọng Phục Sinh (Bài 2) Thanh Lâm Lời bài hát Xin bảo toàn Viễn Xứ Lời bài hát Xin bảo toàn con Nguyên Kha Lời bài hát Xin bảo toàn con Phạm Xuân Chiến Lời bài hát Xin bảo toàn con Viết Chung Lời bài hát Xin bảo toàn tôi La Thập Tự Lời bài hát Xin bảo toàn tôi Vũ Đình Ân Lời bài hát Xin Chúa bảo toàn Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Xin giữ gìn con Kim Long Lời bài hát Xin giữ gìn con Tường Ân Lời bài hát Xin giữ gìn con Vũ-Lương-Thiên-Phúc Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 16.     +     Bước con đi Mai Nguyên Vũ Lời bài hát Con no thỏa Viễn Xứ Lời bài hát Chúa Nhật 15 Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Chúa Nhật 29 Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Chúa Nhật 32C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 32C Thường Niên Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 32C Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 32C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Khi Thức Giấc Hải Triều Lời bài hát Nhìn chân dung Chúa Tường Ân Lời bài hát Xin Chúa giữ con Kim Long Lời bài hát Xin thương giữ gìn Kim Long Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 17.     +     Con yêu mến Ngài Nguyên Kha Lời bài hát Chúa là dũng lực Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Chúa là dũng lực Mi Giáng Lời bài hát Chúa là dũng lực Tường Ân Lời bài hát Chúa là dũng lực Viễn Xứ Lời bài hát Chúa là núi đá Nhật Minh Lời bài hát Chúa Là Thành Hải Triều Lời bài hát Chúa Nhật 8 Thường Niên Hải Triều Lời bài hát Chúa Nhật 30A Thường Niên Kim Long Lời bài hát Chúa Nhật 30A Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 31B Thường Niên Kim Long Lời bài hát Ngài là dũng lực Phương Anh Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 18.     +     Ca ngợi luật pháp Chúa Quốc Vinh Lời bài hát Ca ngợi vinh quang Chúa Quốc Vinh Lời bài hát Chúa là thần trí Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Chúa Nhật 3B Mùa Chay Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 3C Thường Niên Đỗ Vy Hạ Lời bài hát Chúa Nhật 3C Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 3C Thường Niên Văn Duy Tùng Lời bài hát Chúa Nhật 3C Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Chúa Nhật 26B Thường Niên Thái Nguyên Lời bài hát Chúa Nhật 26B Thường Niên Thanh Lâm (Song Mộc) Lời bài hát Chúa Nhật 26B Thường Niên Xuân Minh Lời bài hát Giới răn của Chúa Huỳnh Minh Kỳ Lời bài hát Giới răn Chúa  Tường Ân Lời bài hát Giới răn Chúa Viễn Xứ Lời bài hát Lề luật Chúa Bùi Ninh Lời bài hát Lời ban sự sống Tường Ân Lời bài hát Lời ban sự sống Viễn Xứ Lời bài hát Lời Chúa Viễn Xứ Lời bài hát Lời Chúa là sự sống Đinh Công Huỳnh Lời bài hát Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống Tường Ân Lời bài hát Thứ Bảy Tuần Thánh (Bài đọc 6) Xuân Minh Lời bài hát Trời xanh tường thuật Ngọc Linh Lời bài hát Xin cứu con Nguyên Kha Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 19.     +     Ca Mừng Danh Chúa Hải Triều Lời bài hát Hãy Vui Mừng Hải Triều Lời bài hát Lễ Hôn Phối Hải Triều Lời bài hát +     THÁNH VỊNH 21.     Bài ca Đức Cậy Thành Tâm   Bao Người Thấy Tôi Hồng Trần   Bởi vì Chúa Đỗ Vy Hạ   Bởi vì Chúa Mi Trầm   Bởi vì Chúa Viễn Xứ   Ca Vang Giữa Đại Hội Tường Ân   Con dâng lời ca tụng Quốc Vinh   Chúa nỡ bỏ con sao Khuyết danh   Chúa Nhật 5B PS Từ Duyên   Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thái Nguyên   Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thiên Lý   Chúa Nhật Lễ Lá Từ Duyên   Chúa Nhật Lễ Lá Thiên Lý   Chúa Nhật Lễ Lá Xuân Minh   Chúa Trời Hoàng Kim   Lạy Chúa xin đừng lánh xa Nguyễn Mộng Huỳnh   Lời Con Ca Ngợi  Mi Giáng   Muôn Lạy Chúa Vũ Đình Ân   Ngài Cứu Con Vinam   Ngài Nỡ Lòng Ruồng Bỏ Con Sao? Quốc Vinh   Ngước mắt trông Ngọc Linh   Ôi Lạy Chúa Quốc Vinh   Ôi Lạy Chúa Văn Duy Tùng   Ôi Thiên Chúa Bùi Ninh   Ôi Thiên Chúa Mi Giáng   Ôi Thiên Chúa  Vũ Đình Ân   Sao Cha Bỏ Con? Cao Huy Hoàng   Sao Cha Đành Im Lặng? Cao Huy Hoàng   Sao Chúa Bỏ Con? Đinh Công Huỳnh   Sao Chúa bỏ con Kim Long   Sao Chúa Bỏ Con? Lữ Hành   Sao Chúa Bỏ Con Viễn Xứ   Sao Chúa Bỏ Con Vinam   Sao Chúa hoài im lặng Hồng Bính   Sao Chúa Nỡ Bỏ Rơi Con Quốc Việt – Quang Uy   Sao Chúa Nỡ Bỏ Rơi Tôi Sơn Dương   Sao Ngài Bỏ Con Đinh Công Huỳnh   Sao Ngài Bỏ Con? Tường Ân   Sao Ngài Bỏ Tôi Hải Nguyễn   Sao Người bỏ con Cao Thanh Hoàng   Tôi Ca Ngợi Chúa Vũ Đình Ân   Thánh vịnh 21 Khuyết danh   Thánh Vịnh 21 Ninh Doãn Hùng   Thánh vịnh 21 Thanh Lâm   Thánh vịnh 21 Thanh Lâm (Song Mộc)   Thánh Vịnh 21 Thy Anh   Thiên Chúa Con Thờ Hải Nguyễn   Vang Lên Trong Đại Hội Đinh Công Huỳnh   Xin Chúa cứu con Huỳnh Minh Kỳ   +     THÁNH VỊNH 22.     Bài ca mãn nguyện Nguyễn Văn Thư   Bên đồng cỏ xanh Nguyễn Duy   Có Chúa Chăn Dắt Hải Triều   Có Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) La Thập Tự   Chúa chăn dắt 1 Kim Long   Chúa chăn dắt 2 Kim Long   Chúa chăn dắt 3 Kim Long   Chúa chăn dắt 4 Kim Long   Chúa chăn dắt Nguyễn Sơn   Chúa chăn dắt con Kim Long   Chúa chăn dắt tôi Nguyễn Duy   Chúa chăn dắt tôi Tường Ân   Chúa chăn giữ tôi Hoài Chiên   Chúa chăn nuôi tôi Hải Nguyễn   Chúa chăn nuôi tôi La Thập Tự   Chúa chăn nuôi tôi Ngọc Linh   Chúa chăn nuôi tôi Quốc Vinh   Chúa chăn nuôi tôi Viễn Xứ   Chúa chăn nuôi và giữ gìn Tường Ân   Chúa chiên lành Kim Long   Chúa Kitô Vua Xuân Minh   Chúa là Đấng chăn dắt tôi Hoàng Kim   Chúa là Mục tử Kim Long   Chúa là Mục tử Nguyên Kha   Chúa Nhật 4A Mùa Chay Xuân Minh   Chúa Nhật 4A Phục Sinh Xuân Minh   Chúa Nhật 28A Thường Niên Xuân Minh   Chúa Nhật 16B Thường Niên Đỗ Vy Hạ   Chúa Nhật 16B Thường Niên Xuân Minh   Chúng Con Hồn Nhiên Hải Triều   Đấng chăn nuôi tôi (4AMC) Bùi Ninh   Đấng chăn nuôi tôi (4APS) Bùi Ninh   Đấng chăn nuôi tôi (16BTN) Bùi Ninh   Định cư nhà Chúa Tường Ân   Giêsu Nhân Lành Hải Triều   Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2/11 Đỗ Vy Hạ   Lễ Thánh Phanxicô Xavie 3/12 Đỗ Vy Hạ   Lễ Thánh Tâm Chúa Đỗ Vy Hạ   Lễ Thánh Tâm Chúa Xuân Minh   Mục tử nhân hậu (Tv. 22) Đinh Công Huỳnh   Suối nguồn nghỉ ngơi Huỳnh Minh Kỳ   Thánh vịnh 22 Giang Tâm   Thánh vịnh 22 Nhật Minh   Thánh vịnh 22 Thanh Lâm (Song Mộc)   Thánh vịnh 22 Thanh Lâm (Song Mộc)   Thánh vịnh 22 Thanh Lâm (Song Mộc)   Thánh vịnh 22 Trinh Nguyên   Thánh vịnh 22 Trương Thế Bạch   Trong nhà Chúa Viễn Xứ   +     Con luôn vững tin Anh Tuấn   Con sẽ trỗi dậy Đinh Công Huỳnh 24C Thường Niên Con vươn hồn lên Hùng Lân   Cho con quả tim trong sạch Đinh Công Huỳnh 5B Mùa Chay Chúa Nhật 1 Mùa Chay Thái Nguyên   Chúa Nhật 5B Mùa Chay Từ Duyên   Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thái Nguyên   Chúa Nhật 24C Thường Niên Đỗ Vy Hạ   Chúa Nhật 24C Thường Niên Thái Nguyên   Chúa Nhật 24 C Thường Niên Thiên Lý   Chúa ơi xin Ngài xót thương Hoàng Kim   Chúa ơi xin tái tạo Từ Duyên   Lòng nhân hậu Chúa Đinh Công Huỳnh Lễ Tro Lòng nhân hậu Chúa Đinh Công Huỳnh 1A Mùa Chay Lòng nhân hậu Chúa Viễn Xứ   Lòng nhân hậu Ngài Huỳnh Minh Kỳ   Lòng nhân hậu xót thương Ngọc Cẩn   Lời kinh sám hối Văn Chi   Nếu Chúa nhớ Vương Diệu   Nguyện Chúa /1 Bùi Ninh 5B Mùa Chay Nguyện Chúa /2 Bùi Ninh Vọng Phục Sinh /Bài 7 Nguyện thương con /1 Mi Giáng Lễ Tro Nguyện thương con /2 Mi Giáng 1A Mùa Chay Nguyện thương con Tường Ân   Nguyện thương con Vũ Đình Ân   Nguyện xót thương Bùi Ninh 1A Mùa Chay Nguyện xót thương Bùi Ninh Lễ Tro Ngước trông lên Chúa Vũ Đình Ân   Ôi lạy Chúa Mi Giáng Thứ Bảy Tuần Thánh Ôi lạy Chúa Vũ Đình Ân 5B Mùa Chay Quả tim trong sạch Đinh Công Huỳnh Vọng Phục Sinh /7 Quả tim trong sạch Tường Ân   Tâm hồn mới, tinh thần mới Cao Huy Hoàng   Tấm lòng trong trắng Ngọc Cẩn   Tôi sẽ chỗi dậy Huỳnh Minh Kỳ   Tôi sẽ chỗi dậy Mi Giáng 24C Thường Niên Tôi sẽ chỗi dậy Ngọc Cẩn   Thánh vịnh 50 Giuse BCD   Thánh vịnh 50 Hải Triều 24C Thường Niên Thánh vịnh 50 Kim Nguyễn   Thánh vịnh 50 Kim Nguyễn 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Martino 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50 Ninh Doãn Hùng 24C Thường Niên Thánh vịnh 50 Sơn Dương Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Thanh Lâm Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Văn Duy Tùng Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Văn Duy Tùn 24C Thường Niên Thánh vịnh 50 Vũ Thành An Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Vũ Thành An 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50 Vũ Thành An 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Xuân Minh 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Xuân Thảo 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Xuân Thảo Vọng Phục Sinh /Bài 7 Thánh vịnh 50 Xuân Thảo 24C Thường Niên Thân con là tro bụi Nguyễn Mộng Huỳnh   Thứ Bảy Tuần Thánh (VII) Thiên Lý   Thứ Tư Lễ Tro Từ Duyên   Thứ Tư Lễ Tro Thái Nguyên   Thứ Tư Lễ Tro Thiên Lý   Trái tim tinh tuyền Mi Trầm   Trái tim trong sạch Huỳnh Minh Kỳ 24C Thường Niên Trái tim trong sạch Phạm Xuân Chiến   Về cùng cha tôi Tường Ân   Về cùng cha tôi Viễn Xứ   Xin Chúa tái tạo Martino 5B Mùa Chay Xin Chúa tái tạo Martino Vọng Phục Sinh Xin Chúa thứ Tha Vũ Đình Ân   Xin Chúa xót thương Hải Triều   Xin dẫn đưa con về Ân Đức   Xin dủ lòng thương Hải Triều   Xin dủ lòng thương Thành Tâm   Xin nghe lời con Nguyễn Duy   Xin tái tạo lòng con Quốc Vinh   Xin tái tạo lòng con Thành Tâm 5B Mùa Chay Xin tạo cho con Mi Giáng 5B Mùa Chay Xin thương xót con Kim Long   Xin thương con 1 Kim Long   Xin thương con 2 Kim Long   Xin thương con Văn Duy Tùng   Xin thương con Vinam   Xin xót thương Ngọc Kôn   Xin xót thương con Giuse BCD   Xin xót thương con Hồng Trần  

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,