Lời bài hát Van Cau Be – Xuan Hinh –

Lời bài hát

Bắc đẩu tinh quân theo lời
Bắc đẩu tinh quân
Truyền ban Hoàng tử xuống trần đầu thai
Dọc
Tỏa sáng điềm lành năm ấy
Tỏa sáng điềm lành
Nhuận ba ngày bẩy phúc tinh í i ì ra đời
Anh hùng có một không hai
Côn quyền, kiếm kích gồm tài, hì kinh luân í ì i
Ngự chỉ sắc phong vua ban
Ngự chỉ sắc phong í i
Cậu đi chấm lính nhận đồng hì gần xa
Thương người hiếu kính mẹ cha
Thương người vì nước vì nhà,hì vì dân í ì i
Mộ đạo ân cần thương người
Mộ đạo ân cần ỉ i
Thương người có đức có nhân í i ì có tài ỉ ì i
Lừa lọc đơn sai giận phường
Lừa lọc đơn sai í i
Niệm mô phật bụng ai í ì i tâm xà
Chân tâm niệm chữ di đà
Tiếng chuông cảnh tỉnh gần xa í i ì sớm chiều ỉ ì i
Khai Quang
Nhất bái, Cậu bái thượng thiên
Nhị bái, Cậu bái thượng ngàn
Tam bái Cậu bái Thoải Phủ
Tứ bái Cậu bái tứ phủ công đồng
Rồi bình thân lễ tất a
Múa Cung Kiếm
Đủng đỉnh tiêu dao, ngựa hồng
Đủng đỉnh tiêu dao
Khi chơi Yên Tử
Lúc vào quỳnh lâm
Đường đường dáng vẻ đai cân
Cung tên yên ngựa
Đem quân lên ngàn
Ba quân nghe lệnh truyền ban
Nghe lệnh truyền ban
Ba quân nghe lệnh truyền ban
Bốn phương tám hướng
Quanh ngàn bủa vây
Cung vàng cầm chắc trong tay
Tên thần lắp sẵn buông rơi kịp thời
Tên bay rẽ đất rợp trời
Chuốc rượu
Vỉa
Trước đền Cậu ngự thong dong
Tay Tiên chuốc chén, rượu nồng, thiết tha
Nào là lưu thủy đào hoa Các cô chuốc rượu nay đà tới nơi
Tay cô đôi nàng Tiên
Nâng chén quỳnh là quỳnh lên rót
Nâng tiễn lên ngai vàng
Xin mời Cậu Hoàng nâng chén
Nhất tuần sơ đã rót chén Hoàng hoa dâng mời
Mừng vui mùa xuân non nước
Đây chén sơ dâng mời
Xin mời Cậu Hoàng say sưa
Chén lưu ly chân cô quỳ mà tay cô rót
Dâng tiễn lên ngai vàng
Xin mời Cậu Hoàng nâng chén
Chén tuần đôi đã rót chén Hoàng hoa dâng mời
Mừng vui mùa xuân non nước
Đây chén đôi dâng mời
Xin rước mời Cậu Hoàng say sưa
Chén tương tri chân cô quỳ mà tay cô rót
Dâng tiễn lên ngai vàng
Xin mời Cậu Hoàng nâng chén
Chén tuần tam đã rót
Chén tuần tam đã rót chén Hoàng hoa dâng mời
Mừng vui mùa xuân non nước
Đây chén tam dâng mời
Xin mời Cậu Hoàng say sưa
Vỉa
Rượu tam tuần,Cậu hiến xong rồi
Đàn cầm dưới nguyệt, Cậu ngồi Cậu so dây
Tiếng tơ tiếng trúc vơi đầy
Khiến bao đệ tử lòng ngây ngất lòng
Dịu êm khoan nhặt bổng trầm í i ì i
Dịu êm í i ì khoan nhặt bổng trầm
Nghe như gió giục mây vần mưa xa
Đục như nước lũ Hồng Hà
Trong như nước suối thác đà trắng phau
Gần như canh bạc đêm thâu í i ì i
Gần như canh bạc đêm thâu
Xa như tráng sĩ, vó câu dặm ngàn
Xui hoa nở, giục hoa tàn
Đông Hồ
Đêm xuân đốt đỉnh nhang trầm
Khói bay, kìa khói bay nghi ngút
Tiết sang xuân dồi dào
( Dàn thời đào)2 là cứ đêm xuân
Trăng thanh gió mát
Cậu bé Hoàng ngỏ cửa ra chơi vườn í ì đào í i ì i
Nửa vầng
Tang tính tình trăng khuyết i, a à ới à
Lóng lánh 3 sao giữa trời là lên, tình có ai lên
Ai lên cung trăng, kìa ai lên cung nguyệt
Cho Cậu bé Hoàng nhắn hỏi khách ông trăng già í i ì i
Cô 3 tang tính tình cô 4, a à ới a
Cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10
Cô nào hồng nhan
Là thơm cánh bông huê thơm
Bông hoa tươi tốt, bông hoa tốt đẹp
Tiễn dâng Cậu Hoàng í i ì i
Tre non mà chưa đủ lá a á ới à
Hỏi đan sàng làm sao
Là đi tình có ai đi
Ai đi lễ Mẫu, ai đi trẩy hội trên phủ Tây hồ í i ì i
A … xuất tinh binh dương uy thần vũ
Tướng theo hầu giáp trụ chi ân
Sắp đặt sẵn sàng kiệu hoa
Sắp đặt sẵn sàng
Rước Cậu Hoàng bé lên đàng du xuân ì í ì ì i i
Thẳng ngọn cờ đào hú ba quân
Thẳng ngọn cờ đào
Trống dong cờ mở
Quân reo bốn bề i í ì ì i i
Xe loan thánh giá hồi cung

Bạn đánh giá chất lượng

bản lyrics

này như thế nào?

Tốt

Tệ

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,