Hỡi Cô Lái Đò Sao Phụ Tình Tôi, Lời Bài Hát Hỡi Cô Lái Đò

Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát… Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bạn đang xem:

Có ai đưa đò cho tui buồn nhắn gởi câu hò hò rằng tôi thương cô lái đò giờ đang ở đâu cô có nghe bao đêm trắng tôi chờ người vui bên ấy đau lòng tôi thương nhớ bên này. Nước trôi xa nguồn không quay về bến khổ bao giờ ngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sương nhưng cớ sao không đi hết con đường bỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi.Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta cô theo chồng bỏ bạn tôi đứng khóc bên bờ chỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trông tan nát cõi lòng đò xa bến sông.Nước trôi xa nguồn không quay về bến khổ bao giờ ngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sương nhưng cớ sao không đi hết con đường bỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi.Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta cô theo chồng bỏ bạn tôi đứng khóc bên bờ chỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trông tan nát cõi lòng đò xa bến sông.ĐK :Hỡi! hỡi cô lái đò sao phụ tình tôi có nghe tôi buồn theo dòng trôi đã thương nhau rồi sao người ơi nỡ đành chia lứa đôi. Có! có ai đưa đò ơi đò ơi để tôi qua đò 1 lần thôi nói câu giã từ với người ta dẫu lòng tôi xót xa…Bình chọn: 3 + 6Các phiên bản khácTủi Phận – Dương Ngọc TháiĐóng góp: The Red DevilsCó ai đưa đòcho tui buồn nhắn gởi câu hòhò rằng tôi thương cô lái đò giờ đang ở đâucô có nghe bao đêm trắng tôi chờngười vui bên ấy đau lòng tôi thương nhớ bên này.Nước trôi xa nguồn không quay về bến khổ bao giờngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sươngnhưng cớ sao không đi hết con đườngbỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi.Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần nghe sóng xô bờtôi nhớ người ta cô theo chồng bỏ bạntôi đứng khóc bên bờchỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trôngtan nát cõi lòng đò xa bến sông.Nước trôi xa nguồn không quay về bến khổ bao giờngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sươngnhưng cớ sao không đi hết con đườngbỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi.Hỡi cô lái đò ơi!đêm thức giấc bao lầnnghe sóng xô bờ tôi nhớ người tacô theo chồng bỏ bếntôi đứng khóc bên bờchỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trôngtan nát cõi lòng đò xa bến sông.ĐK :Hỡi! hỡi cô lái đò sao phụ tình tôi có nghe tôi buồn theo dòng trôi đã thương nhau rồi sao người ơi nỡ đành chia lứa đôi. Có! có ai đưa đò ơi đò ơi để tôi qua đò 1 lần thôi nói câu giã từ với người ta dẫu lòng tôi xót xa…Bình chọn: 0 + 6Các phiên bản khácTủi Phận – Dương Ngọc TháiĐóng góp: nguyen van trienHỡi Cô Lái Đò – Dương Ngọc TháiCó ai đưa đò? cho tui buồn nhắn gởi câu hò, hò rằng tôi thương, cô lái đò giờ đang ở đâu? cô có nghe? bao đêm trắng tôi chờ, người vui bên ấy, đau lòng tôi thương nhớ bên này. Nước trôi xa nguồn, không quay về bến cũ bao giờ ngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sương. nhưng cớ sao? không đi hết con đường? bỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi?Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần, nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta .cô theo chồng bỏ bến, tôi đứng khóc bên bờ, chỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trông. tan nát cõi lòng đò xa bến sông.Nước trôi xa nguồn không quay về bến cũ bao giờ, ngày nào cô thương thân tôi nghèo đời bao gió sương, nhưng cớ sao không đi hết con đường bỏ tôi giữa khơi, sao cô đành bỏ bạn người ơi?Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần, nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta, cô theo chồng bỏ bến, tôi đứng khóc bên bờ chỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trông tan nát cõi lòng đò xa bến sông.ĐK :Hỡi! hỡi cô lái đò, sao phụ tình tôi? có nghe tôi buồn, theo dòng trôi đã thương nhau rồi sao người ơi nỡ đành chia lứa đôi. Có! có ai đưa đò ơi đò ơi để tôi qua đò một lần thôi nói câu giã từ với người ta. dẫu lòng tôi xót xa…

Xem thêm:

*

Xem thêm:

co ai dua do cho tui buon nhan goi cau ho ho rang toi thuong co lai do gio dang o dau co co nghe bao dem trang toi cho nguoi vui ben ay dau long toi thuong nho ben nay. nuoc troi xa nguon khong quay ve ben kho bao gio ngay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suong nhung co sao khong di het con duong bo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi.hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan nghe song xo bo toi nho nguoi ta co theo chong bo ban toi dung khoc ben bo chi moi toi kho doi mua dung trong tan nat coi long do xa ben song.nuoc troi xa nguon khong quay ve ben kho bao gio ngay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suong nhung co sao khong di het con duong bo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi.hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan nghe song xo bo toi nho nguoi ta co theo chong bo ban toi dung khoc ben bo chi moi toi kho doi mua dung trong tan nat coi long do xa ben song.dk :hoi! hoi co lai do sao phu tinh toi co nghe toi buon theo dong troi da thuong nhau roi sao nguoi oi no danh chia lua doi. co! co ai dua do oi do oi de toi qua do 1 lan thoi noi cau gia tu voi nguoi ta dau long toi xot xa…binh chon: 3 + 6cac phien ban khactui phan – duong ngoc thaidong gop: the red devilsco ai dua docho tui buon nhan goi cau hoho rang toi thuong co lai do gio dang o dauco co nghe bao dem trang toi chonguoi vui ben ay dau long toi thuong nho ben nay.nuoc troi xa nguon khong quay ve ben kho bao giongay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suongnhung co sao khong di het con duongbo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi.hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan nghe song xo botoi nho nguoi ta co theo chong bo bantoi dung khoc ben bochi moi toi kho doi mua dung trongtan nat coi long do xa ben song.nuoc troi xa nguon khong quay ve ben kho bao giongay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suongnhung co sao khong di het con duongbo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi.hoi co lai do oi!dem thuc giac bao lannghe song xo bo toi nho nguoi taco theo chong bo bentoi dung khoc ben bochi moi toi kho doi mua dung trongtan nat coi long do xa ben song.dk :hoi! hoi co lai do sao phu tinh toi co nghe toi buon theo dong troi da thuong nhau roi sao nguoi oi no danh chia lua doi. co! co ai dua do oi do oi de toi qua do 1 lan thoi noi cau gia tu voi nguoi ta dau long toi xot xa…binh chon: 0 + 6cac phien ban khactui phan – duong ngoc thaidong gop: nguyen van trienhoi co lai do – duong ngoc thaico ai dua do? cho tui buon nhan goi cau ho, ho rang toi thuong, co lai do gio dang o dau? co co nghe? bao dem trang toi cho, nguoi vui ben ay, dau long toi thuong nho ben nay. nuoc troi xa nguon, khong quay ve ben cu bao gio ngay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suong. nhung co sao? khong di het con duong? bo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi?hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan, nghe song xo bo toi nho nguoi ta .co theo chong bo ben, toi dung khoc ben bo, chi moi toi kho doi mua dung trong. tan nat coi long do xa ben song.nuoc troi xa nguon khong quay ve ben cu bao gio, ngay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suong, nhung co sao khong di het con duong bo toi giua khoi, sao co danh bo ban nguoi oi?hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan, nghe song xo bo toi nho nguoi ta, co theo chong bo ben, toi dung khoc ben bo chi moi toi kho doi mua dung trong tan nat coi long do xa ben song.dk :hoi! hoi co lai do, sao phu tinh toi? co nghe toi buon, theo dong troi da thuong nhau roi sao nguoi oi no danh chia lua doi. co! co ai dua do oi do oi de toi qua do mot lan thoi noi cau gia tu voi nguoi ta. dau long toi xot xa…

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD:… Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấuBạn đang xem: Hỡi cô lái đò sao phụ tình tôi Có ai đưa đò cho tui buồn nhắn gởi câu hò hò rằng tôi thương cô lái đò giờ đang ở đâu cô có nghe bao đêm trắng tôi chờ người vui bên ấy đau lòng tôi thương nhớ bên này. Nước trôi xa nguồn không quay về bến khổ bao giờ ngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sương nhưng cớ sao không đi hết con đường bỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi.Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta cô theo chồng bỏ bạn tôi đứng khóc bên bờ chỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trông tan nát cõi lòng đò xa bến sông.Nước trôi xa nguồn không quay về bến khổ bao giờ ngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sương nhưng cớ sao không đi hết con đường bỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi.Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta cô theo chồng bỏ bạn tôi đứng khóc bên bờ chỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trông tan nát cõi lòng đò xa bến sông.ĐK :Hỡi! hỡi cô lái đò sao phụ tình tôi có nghe tôi buồn theo dòng trôi đã thương nhau rồi sao người ơi nỡ đành chia lứa đôi. Có! có ai đưa đò ơi đò ơi để tôi qua đò 1 lần thôi nói câu giã từ với người ta dẫu lòng tôi xót xa…Bình chọn: 3 + 6Các phiên bản khácTủi Phận – Dương Ngọc TháiĐóng góp: The Red DevilsCó ai đưa đòcho tui buồn nhắn gởi câu hòhò rằng tôi thương cô lái đò giờ đang ở đâucô có nghe bao đêm trắng tôi chờngười vui bên ấy đau lòng tôi thương nhớ bên này.Nước trôi xa nguồn không quay về bến khổ bao giờngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sươngnhưng cớ sao không đi hết con đườngbỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi.Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần nghe sóng xô bờtôi nhớ người ta cô theo chồng bỏ bạntôi đứng khóc bên bờchỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trôngtan nát cõi lòng đò xa bến sông.Nước trôi xa nguồn không quay về bến khổ bao giờngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sươngnhưng cớ sao không đi hết con đườngbỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi.Hỡi cô lái đò ơi!đêm thức giấc bao lầnnghe sóng xô bờ tôi nhớ người tacô theo chồng bỏ bếntôi đứng khóc bên bờchỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trôngtan nát cõi lòng đò xa bến sông.ĐK :Hỡi! hỡi cô lái đò sao phụ tình tôi có nghe tôi buồn theo dòng trôi đã thương nhau rồi sao người ơi nỡ đành chia lứa đôi. Có! có ai đưa đò ơi đò ơi để tôi qua đò 1 lần thôi nói câu giã từ với người ta dẫu lòng tôi xót xa…Bình chọn: 0 + 6Các phiên bản khácTủi Phận – Dương Ngọc TháiĐóng góp: nguyen van trienHỡi Cô Lái Đò – Dương Ngọc TháiCó ai đưa đò? cho tui buồn nhắn gởi câu hò, hò rằng tôi thương, cô lái đò giờ đang ở đâu? cô có nghe? bao đêm trắng tôi chờ, người vui bên ấy, đau lòng tôi thương nhớ bên này. Nước trôi xa nguồn, không quay về bến cũ bao giờ ngày nào cô thương thân tôi nghèo đợi bao gió sương. nhưng cớ sao? không đi hết con đường? bỏ tôi giữa khơi sao cô đành bỏ bạn người ơi?Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần, nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta .cô theo chồng bỏ bến, tôi đứng khóc bên bờ, chỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trông. tan nát cõi lòng đò xa bến sông.Nước trôi xa nguồn không quay về bến cũ bao giờ, ngày nào cô thương thân tôi nghèo đời bao gió sương, nhưng cớ sao không đi hết con đường bỏ tôi giữa khơi, sao cô đành bỏ bạn người ơi?Hỡi cô lái đò ơi! đêm thức giấc bao lần, nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta, cô theo chồng bỏ bến, tôi đứng khóc bên bờ chỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trông tan nát cõi lòng đò xa bến sông.ĐK :Hỡi! hỡi cô lái đò, sao phụ tình tôi? có nghe tôi buồn, theo dòng trôi đã thương nhau rồi sao người ơi nỡ đành chia lứa đôi. Có! có ai đưa đò ơi đò ơi để tôi qua đò một lần thôi nói câu giã từ với người ta. dẫu lòng tôi xót xa…Xem thêm: Cách Làm Mỳ Ý Sốt Phô Mai Chuẩn Vị, Thơm Ngon Béo Ngậy, Mỳ Ý Sốt Bò Bằm Phô Mai Xem thêm: #1 Cách Nấu Nước La Hán Quả, 1 Quả La Hán Nấu Với Bao Nhiêu Nước co ai dua do cho tui buon nhan goi cau ho ho rang toi thuong co lai do gio dang o dau co co nghe bao dem trang toi cho nguoi vui ben ay dau long toi thuong nho ben nay. nuoc troi xa nguon khong quay ve ben kho bao gio ngay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suong nhung co sao khong di het con duong bo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi.hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan nghe song xo bo toi nho nguoi ta co theo chong bo ban toi dung khoc ben bo chi moi toi kho doi mua dung trong tan nat coi long do xa ben song.nuoc troi xa nguon khong quay ve ben kho bao gio ngay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suong nhung co sao khong di het con duong bo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi.hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan nghe song xo bo toi nho nguoi ta co theo chong bo ban toi dung khoc ben bo chi moi toi kho doi mua dung trong tan nat coi long do xa ben song.dk :hoi! hoi co lai do sao phu tinh toi co nghe toi buon theo dong troi da thuong nhau roi sao nguoi oi no danh chia lua doi. co! co ai dua do oi do oi de toi qua do 1 lan thoi noi cau gia tu voi nguoi ta dau long toi xot xa…binh chon: 3 + 6cac phien ban khactui phan – duong ngoc thaidong gop: the red devilsco ai dua docho tui buon nhan goi cau hoho rang toi thuong co lai do gio dang o dauco co nghe bao dem trang toi chonguoi vui ben ay dau long toi thuong nho ben nay.nuoc troi xa nguon khong quay ve ben kho bao giongay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suongnhung co sao khong di het con duongbo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi.hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan nghe song xo botoi nho nguoi ta co theo chong bo bantoi dung khoc ben bochi moi toi kho doi mua dung trongtan nat coi long do xa ben song.nuoc troi xa nguon khong quay ve ben kho bao giongay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suongnhung co sao khong di het con duongbo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi.hoi co lai do oi!dem thuc giac bao lannghe song xo bo toi nho nguoi taco theo chong bo bentoi dung khoc ben bochi moi toi kho doi mua dung trongtan nat coi long do xa ben song.dk :hoi! hoi co lai do sao phu tinh toi co nghe toi buon theo dong troi da thuong nhau roi sao nguoi oi no danh chia lua doi. co! co ai dua do oi do oi de toi qua do 1 lan thoi noi cau gia tu voi nguoi ta dau long toi xot xa…binh chon: 0 + 6cac phien ban khactui phan – duong ngoc thaidong gop: nguyen van trienhoi co lai do – duong ngoc thaico ai dua do? cho tui buon nhan goi cau ho, ho rang toi thuong, co lai do gio dang o dau? co co nghe? bao dem trang toi cho, nguoi vui ben ay, dau long toi thuong nho ben nay. nuoc troi xa nguon, khong quay ve ben cu bao gio ngay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suong. nhung co sao? khong di het con duong? bo toi giua khoi sao co danh bo ban nguoi oi?hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan, nghe song xo bo toi nho nguoi ta .co theo chong bo ben, toi dung khoc ben bo, chi moi toi kho doi mua dung trong. tan nat coi long do xa ben song.nuoc troi xa nguon khong quay ve ben cu bao gio, ngay nao co thuong than toi ngheo doi bao gio suong, nhung co sao khong di het con duong bo toi giua khoi, sao co danh bo ban nguoi oi?hoi co lai do oi! dem thuc giac bao lan, nghe song xo bo toi nho nguoi ta, co theo chong bo ben, toi dung khoc ben bo chi moi toi kho doi mua dung trong tan nat coi long do xa ben song.dk :hoi! hoi co lai do, sao phu tinh toi? co nghe toi buon, theo dong troi da thuong nhau roi sao nguoi oi no danh chia lua doi. co! co ai dua do oi do oi de toi qua do mot lan thoi noi cau gia tu voi nguoi ta. dau long toi xot xa…

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,