dạy thơ xe đạp nhà trẻ 24 – 36 tháng – Tài liệu text

dạy thơ xe đạp nhà trẻ 24 – 36 tháng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.36 KB, 4 trang )

GIÁO ÁN: LÀM QUEN VĂN HỌC
Chủ điểm: Phương tiện giao thông
Nội dung: Thơ Xe đạp
Lứa tuổi: 24 – 36 tháng
Số lượng trẻ: 15-20trẻ
Thời gian: 15-20phút
Người soạn: Phương Thanh Huyền
Người dạy: Phương Thanh Huyền
Ngày soạn:
Ngày dạy:
I.Mục đích-Yêu cầu
1. Kiến thức:
– Trẻ biết tên bài thơ “Xe đạp”
– Trẻ nhớ và hiểu nội dung bài thơ: Xe đạp thân thiết với con người; xe
đạp dùng để chở hàng, để chở người, để chở củi.
2. Kĩ năng:
– Trẻ đọc rõ lời bài thơ ,diễn cảm bài thơ theo cô.
– Rèn khả năng tập trung ghi nhớ cho trẻ.
3. Thái độ:
– Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc thơ và đọc theo cô
– Giáo dục trẻ giữ gìn các loại phương tiện giao thông có trong gia đình.
II.Chuẩn bị
1.Xác định cách ngắt nhịp:
– Nhịp điệu: nhẹ nhàng
– Cách ngắt nhịp:
+ Nhịp 2/2: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
– Nhấn giọng ở các từ: Thân thiết, có xe có xe.
2.Đồ dùng của cô:
– Tranh bài thơ “ Xe đạp”
+ Tranh 1: Chiếc xe đạp
+ Tranh 2: Bố đạp xe qua khe suối

+ Tranh 3: Bố đèo em bé bằng xe đạp
+ Tranh 4: Bố đi xe đạp chở hàng, mẹ đi xe đạp chở củi.
– Hình ảnh một số phương tiện giao thông: xe máy, xe ô tô, máy bay, tàu
hỏa…
– Nhạc bài hát “ Bé tập lái ô tô”.
1
3.Chuẩn bị của trẻ:
– Trẻ quần áo gọn gàng
– Ghế cho trẻ ngồi.
III.Cách tiến hành
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ
chức

-Cô gọi “Xúm xít xúm xít”
– Hôm này chúng mình được
ông bà bố mẹ đưa tới trường
bằng xe gì?
– Cô biết 1 loại phương tiện vừa
có thể chở người, vừa có thể chở
hàng chở củi nữa đấy!
-Để biết đó là phương tiện gì thì
chúng mình hãy lắng nghe cô
đọc bài thơ “xe đạp” nhé!
– Trẻ chạy gần bên cô
– Trẻ lắng nghe và trả
lời
2 – 3 trẻ trả lời
2.Bài mới
2.1: Đọc thơ

diễn cảm:
-Cô vừa đọc
cho các con
nghe bài thơ
gì?
2.2: Đàm
thoại, trích
dẫn:
+ Cô vừa đọc
cho các con
nghe bài thơ
gì?
+ Trong bài thơ
có nói đến
phương tiện
nào?
• Cô đọc bài thơ lần 1:
( cô đọc diển cảm, đọc chậm, rõ
lời, biểu cảm thể hiện tình cảm
và nhịp điệu bài thơ)
-Cô vừa đọc cho các con nghe
bài thơ “ Xe đạp”
• Cô đọc thơ lần 2:
( Kết hợp với tranh)
+ Cô vừa đọc cho các con bài
thơ “ Xe đạp”
+ Cho trẻ xem tranh 1
+Trong bài thơ có nói đến chiếc
xe đạp
+ Trích dẫn: “ Xe đạp thân

thiết”
– Trẻ lắng nghe
– Trẻ trả lời
( 2- 3 trẻ)
-Trẻ lắng nghe và quan
sát
-Trẻ trả lời( 2- 3 trẻ)
-Trẻ trả lời
( 2- 3 trẻ)
+ Trẻ lắng nghe
2
+Xe đạp đi qua
những đâu?
+ Xe đạp để
chở những gì?
+ Các con thấy
xe đạp có giúp
ích nhiều cho
chúng ta
không? Các
con sẽ làm gì
để giữ gìn bảo
vệ xe nhỉ?
2.3: Dạy trẻ
đọc thơ:
+ Cho trẻ xem tranh 2
+ Xe đạp đi qua khe qua suối
+ Cho trẻ xem tranh 3, 4
+ Xe đạp để chở hàng, chở
người, chở củi

+ Trích dẫn:
“Xe đạp chở người
Dù xa dù vội
Chở hàng chở củi
Có xe có xe”.
+ Xe đạp giúp ích nhiều cho
chúng ta. Các con phải giữ gìn
cẩn thận để dùng được lâu bền.
-Cho trẻ đọc thơ cùng cô ( cô
đọc chậm rãi, rõ ràng).
+ Cả lớp đọc 2- 3 lần theo cô
+Cô thấy lớp mình đã thuộc
bài thơ rồi đấy.Bây giờ cô sẽ
cho lớp mình thi đua giữa các
tổ,xem tổ nào đọc to và đúng
nhip bài thơ
+ Cô giáo cho tổ, nhóm, cá
nhân đọc
( Cô chú ý sửa sai, sửa giọng
cho trẻ đọc đúng lời, đúng nhịp
thơ)
+ Hỏi lại trẻ tên bài thơ
“ Cô vừa cho các con đọc bài
thơ gì?”
+ Cho cả lớp đọc lại 1 lần
-Trẻ trả lời( 2- 3 trẻ)
-Trẻ trả lời
( 2- 3 trẻ)
-Trẻ trả lời
( 2- 3 trẻ)

-Cả lớp đọc
Trẻ trả lời
3. kết thúc – Cô thấy hôm nay các con học
rất là ngoan. Cô khen cả lớp
3
nào!
– Bây giờ, cô mời chúng mình
cùng đứng lên hát và vận động
theo bài hát “ Bé tập lái ô tô”
nào!
– Cô nhận xét khuyến khích trẻ
và nhẹ nhàng chuyển hoạt động.
Trẻ hát cùng cô
Trẻ lắng nghe
4
+ Tranh 3 : Bố đèo em bé bằng xe đạp + Tranh 4 : Bố đi xe đạp chở hàng, mẹ đi xe đạp chở củi. – Hình ảnh một số ít phương tiện đi lại giao thông vận tải : xe máy, xe xe hơi, máy bay, tàuhỏa … – Nhạc bài hát “ Bé tập lái xe hơi ”. 3. Chuẩn bị của trẻ : – Trẻ quần áo ngăn nắp – Ghế cho trẻ ngồi. III.Cách tiến hànhHoạt động của cô Hoạt động của trẻ1. Ổn định tổchức-Cô gọi “ Xúm xít xúm xít ” – Hôm này chúng mình đượcông bà cha mẹ đưa tới trườngbằng xe gì ? – Cô biết 1 loại phương tiện đi lại vừacó thể chở người, vừa hoàn toàn có thể chởhàng chở củi nữa đấy ! – Để biết đó là phương tiện đi lại gì thìchúng mình hãy lắng nghe côđọc bài thơ “ xe đạp ” nhé ! – Trẻ chạy gần bên cô – Trẻ lắng nghe và trảlời2 – 3 trẻ trả lời2. Bài mới2. 1 : Đọc thơdiễn cảm : – Cô vừa đọccho những connghe bài thơgì ? 2.2 : Đàmthoại, tríchdẫn : + Cô vừa đọccho những connghe bài thơgì ? + Trong bài thơcó nói đếnphương tiệnnào ? • Cô đọc bài thơ lần 1 : ( cô đọc diển cảm, đọc chậm, rõlời, biểu cảm thể hiện tình cảmvà nhịp điệu bài thơ ) – Cô vừa đọc cho những con nghebài thơ “ Xe đạp ” • Cô đọc thơ lần 2 : ( Kết hợp với tranh ) + Cô vừa đọc cho những con bàithơ “ Xe đạp ” + Cho trẻ xem tranh 1 + Trong bài thơ có nói đến chiếcxe đạp + Trích dẫn : “ Xe đạp thânthiết ” – Trẻ lắng nghe – Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Trẻ lắng nghe và quansát-Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) + Trẻ lắng nghe + Xe đạp đi quanhững đâu ? + Xe đạp đểchở những gì ? + Các con thấyxe đạp có giúpích nhiều chochúng takhông ? Cáccon sẽ làm gìđể giữ gìn bảovệ xe nhỉ ? 2.3 : Dạy trẻđọc thơ : + Cho trẻ xem tranh 2 + Xe đạp đi qua khe qua suối + Cho trẻ xem tranh 3, 4 + Xe đạp để chở hàng, chởngười, chở củi + Trích dẫn : “ Xe đạp chở ngườiDù xa dù vộiChở hàng chở củiCó xe có xe ”. + Xe đạp giúp ích nhiều chochúng ta. Các con phải giữ gìncẩn thận để dùng được lâu bền. – Cho trẻ đọc thơ cùng cô ( côđọc chậm rãi, rõ ràng ). + Cả lớp đọc 2 – 3 lần theo cô + Cô thấy lớp mình đã thuộcbài thơ rồi đấy. Bây giờ cô sẽcho lớp mình thi đua giữa cáctổ, xem tổ nào đọc to và đúngnhip bài thơ + Cô giáo cho tổ, nhóm, cánhân đọc ( Cô quan tâm sửa sai, sửa giọngcho trẻ đọc đúng lời, đúng nhịpthơ ) + Hỏi lại trẻ tên bài thơ “ Cô vừa cho những con đọc bàithơ gì ? ” + Cho cả lớp đọc lại 1 lần-Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Cả lớp đọcTrẻ trả lời3. kết thúc – Cô thấy thời điểm ngày hôm nay những con họcrất là ngoan. Cô khen cả lớpnào ! – Bây giờ, cô mời chúng mìnhcùng đứng lên hát và vận độngtheo bài hát “ Bé tập lái xe hơi ” nào ! – Cô nhận xét khuyến khích trẻvà nhẹ nhàng chuyển hoạt động giải trí. Trẻ hát cùng côTrẻ lắng nghe

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..