dạy thơ xe đạp nhà trẻ 24 – 36 tháng – Tài liệu text

dạy thơ xe đạp nhà trẻ 24 – 36 tháng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.36 KB, 4 trang )

GIÁO ÁN: LÀM QUEN VĂN HỌC
Chủ điểm: Phương tiện giao thông
Nội dung: Thơ Xe đạp
Lứa tuổi: 24 – 36 tháng
Số lượng trẻ: 15-20trẻ
Thời gian: 15-20phút
Người soạn: Phương Thanh Huyền
Người dạy: Phương Thanh Huyền
Ngày soạn:
Ngày dạy:
I.Mục đích-Yêu cầu
1. Kiến thức:
– Trẻ biết tên bài thơ “Xe đạp”
– Trẻ nhớ và hiểu nội dung bài thơ: Xe đạp thân thiết với con người; xe
đạp dùng để chở hàng, để chở người, để chở củi.
2. Kĩ năng:
– Trẻ đọc rõ lời bài thơ ,diễn cảm bài thơ theo cô.
– Rèn khả năng tập trung ghi nhớ cho trẻ.
3. Thái độ:
– Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc thơ và đọc theo cô
– Giáo dục trẻ giữ gìn các loại phương tiện giao thông có trong gia đình.
II.Chuẩn bị
1.Xác định cách ngắt nhịp:
– Nhịp điệu: nhẹ nhàng
– Cách ngắt nhịp:
+ Nhịp 2/2: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
– Nhấn giọng ở các từ: Thân thiết, có xe có xe.
2.Đồ dùng của cô:
– Tranh bài thơ “ Xe đạp”
+ Tranh 1: Chiếc xe đạp
+ Tranh 2: Bố đạp xe qua khe suối

+ Tranh 3: Bố đèo em bé bằng xe đạp
+ Tranh 4: Bố đi xe đạp chở hàng, mẹ đi xe đạp chở củi.
– Hình ảnh một số phương tiện giao thông: xe máy, xe ô tô, máy bay, tàu
hỏa…
– Nhạc bài hát “ Bé tập lái ô tô”.
1
3.Chuẩn bị của trẻ:
– Trẻ quần áo gọn gàng
– Ghế cho trẻ ngồi.
III.Cách tiến hành
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ
chức

-Cô gọi “Xúm xít xúm xít”
– Hôm này chúng mình được
ông bà bố mẹ đưa tới trường
bằng xe gì?
– Cô biết 1 loại phương tiện vừa
có thể chở người, vừa có thể chở
hàng chở củi nữa đấy!
-Để biết đó là phương tiện gì thì
chúng mình hãy lắng nghe cô
đọc bài thơ “xe đạp” nhé!
– Trẻ chạy gần bên cô
– Trẻ lắng nghe và trả
lời
2 – 3 trẻ trả lời
2.Bài mới
2.1: Đọc thơ

diễn cảm:
-Cô vừa đọc
cho các con
nghe bài thơ
gì?
2.2: Đàm
thoại, trích
dẫn:
+ Cô vừa đọc
cho các con
nghe bài thơ
gì?
+ Trong bài thơ
có nói đến
phương tiện
nào?
• Cô đọc bài thơ lần 1:
( cô đọc diển cảm, đọc chậm, rõ
lời, biểu cảm thể hiện tình cảm
và nhịp điệu bài thơ)
-Cô vừa đọc cho các con nghe
bài thơ “ Xe đạp”
• Cô đọc thơ lần 2:
( Kết hợp với tranh)
+ Cô vừa đọc cho các con bài
thơ “ Xe đạp”
+ Cho trẻ xem tranh 1
+Trong bài thơ có nói đến chiếc
xe đạp
+ Trích dẫn: “ Xe đạp thân

thiết”
– Trẻ lắng nghe
– Trẻ trả lời
( 2- 3 trẻ)
-Trẻ lắng nghe và quan
sát
-Trẻ trả lời( 2- 3 trẻ)
-Trẻ trả lời
( 2- 3 trẻ)
+ Trẻ lắng nghe
2
+Xe đạp đi qua
những đâu?
+ Xe đạp để
chở những gì?
+ Các con thấy
xe đạp có giúp
ích nhiều cho
chúng ta
không? Các
con sẽ làm gì
để giữ gìn bảo
vệ xe nhỉ?
2.3: Dạy trẻ
đọc thơ:
+ Cho trẻ xem tranh 2
+ Xe đạp đi qua khe qua suối
+ Cho trẻ xem tranh 3, 4
+ Xe đạp để chở hàng, chở
người, chở củi

+ Trích dẫn:
“Xe đạp chở người
Dù xa dù vội
Chở hàng chở củi
Có xe có xe”.
+ Xe đạp giúp ích nhiều cho
chúng ta. Các con phải giữ gìn
cẩn thận để dùng được lâu bền.
-Cho trẻ đọc thơ cùng cô ( cô
đọc chậm rãi, rõ ràng).
+ Cả lớp đọc 2- 3 lần theo cô
+Cô thấy lớp mình đã thuộc
bài thơ rồi đấy.Bây giờ cô sẽ
cho lớp mình thi đua giữa các
tổ,xem tổ nào đọc to và đúng
nhip bài thơ
+ Cô giáo cho tổ, nhóm, cá
nhân đọc
( Cô chú ý sửa sai, sửa giọng
cho trẻ đọc đúng lời, đúng nhịp
thơ)
+ Hỏi lại trẻ tên bài thơ
“ Cô vừa cho các con đọc bài
thơ gì?”
+ Cho cả lớp đọc lại 1 lần
-Trẻ trả lời( 2- 3 trẻ)
-Trẻ trả lời
( 2- 3 trẻ)
-Trẻ trả lời
( 2- 3 trẻ)

-Cả lớp đọc
Trẻ trả lời
3. kết thúc – Cô thấy hôm nay các con học
rất là ngoan. Cô khen cả lớp
3
nào!
– Bây giờ, cô mời chúng mình
cùng đứng lên hát và vận động
theo bài hát “ Bé tập lái ô tô”
nào!
– Cô nhận xét khuyến khích trẻ
và nhẹ nhàng chuyển hoạt động.
Trẻ hát cùng cô
Trẻ lắng nghe
4
+ Tranh 3 : Bố đèo em bé bằng xe đạp + Tranh 4 : Bố đi xe đạp chở hàng, mẹ đi xe đạp chở củi. – Hình ảnh một số ít phương tiện đi lại giao thông vận tải : xe máy, xe xe hơi, máy bay, tàuhỏa … – Nhạc bài hát “ Bé tập lái xe hơi ”. 3. Chuẩn bị của trẻ : – Trẻ quần áo ngăn nắp – Ghế cho trẻ ngồi. III.Cách tiến hànhHoạt động của cô Hoạt động của trẻ1. Ổn định tổchức-Cô gọi “ Xúm xít xúm xít ” – Hôm này chúng mình đượcông bà cha mẹ đưa tới trườngbằng xe gì ? – Cô biết 1 loại phương tiện đi lại vừacó thể chở người, vừa hoàn toàn có thể chởhàng chở củi nữa đấy ! – Để biết đó là phương tiện đi lại gì thìchúng mình hãy lắng nghe côđọc bài thơ “ xe đạp ” nhé ! – Trẻ chạy gần bên cô – Trẻ lắng nghe và trảlời2 – 3 trẻ trả lời2. Bài mới2. 1 : Đọc thơdiễn cảm : – Cô vừa đọccho những connghe bài thơgì ? 2.2 : Đàmthoại, tríchdẫn : + Cô vừa đọccho những connghe bài thơgì ? + Trong bài thơcó nói đếnphương tiệnnào ? • Cô đọc bài thơ lần 1 : ( cô đọc diển cảm, đọc chậm, rõlời, biểu cảm thể hiện tình cảmvà nhịp điệu bài thơ ) – Cô vừa đọc cho những con nghebài thơ “ Xe đạp ” • Cô đọc thơ lần 2 : ( Kết hợp với tranh ) + Cô vừa đọc cho những con bàithơ “ Xe đạp ” + Cho trẻ xem tranh 1 + Trong bài thơ có nói đến chiếcxe đạp + Trích dẫn : “ Xe đạp thânthiết ” – Trẻ lắng nghe – Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Trẻ lắng nghe và quansát-Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) + Trẻ lắng nghe + Xe đạp đi quanhững đâu ? + Xe đạp đểchở những gì ? + Các con thấyxe đạp có giúpích nhiều chochúng takhông ? Cáccon sẽ làm gìđể giữ gìn bảovệ xe nhỉ ? 2.3 : Dạy trẻđọc thơ : + Cho trẻ xem tranh 2 + Xe đạp đi qua khe qua suối + Cho trẻ xem tranh 3, 4 + Xe đạp để chở hàng, chởngười, chở củi + Trích dẫn : “ Xe đạp chở ngườiDù xa dù vộiChở hàng chở củiCó xe có xe ”. + Xe đạp giúp ích nhiều chochúng ta. Các con phải giữ gìncẩn thận để dùng được lâu bền. – Cho trẻ đọc thơ cùng cô ( côđọc chậm rãi, rõ ràng ). + Cả lớp đọc 2 – 3 lần theo cô + Cô thấy lớp mình đã thuộcbài thơ rồi đấy. Bây giờ cô sẽcho lớp mình thi đua giữa cáctổ, xem tổ nào đọc to và đúngnhip bài thơ + Cô giáo cho tổ, nhóm, cánhân đọc ( Cô quan tâm sửa sai, sửa giọngcho trẻ đọc đúng lời, đúng nhịpthơ ) + Hỏi lại trẻ tên bài thơ “ Cô vừa cho những con đọc bàithơ gì ? ” + Cho cả lớp đọc lại 1 lần-Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Trẻ vấn đáp ( 2 – 3 trẻ ) – Cả lớp đọcTrẻ trả lời3. kết thúc – Cô thấy thời điểm ngày hôm nay những con họcrất là ngoan. Cô khen cả lớpnào ! – Bây giờ, cô mời chúng mìnhcùng đứng lên hát và vận độngtheo bài hát “ Bé tập lái xe hơi ” nào ! – Cô nhận xét khuyến khích trẻvà nhẹ nhàng chuyển hoạt động giải trí. Trẻ hát cùng côTrẻ lắng nghe

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,