Bài hát Bất Quá Nhân Gian / 不过人间 – Hải Lai A Mộc (Hai Lai A Mu)

Lời bài hát: Bất Quá Nhân Gian / 不过人间

Ca sĩ: Hải Lai A Mộc (Hai Lai A Mu)

哪怕事事都大度宽容

nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng

Cho dù mọi thứ đều bao dung độ lượng

伤害又何曾停止

shānghài yòu hécéng tíngzhǐ

Thì cũng không thể tránh khỏi những tổn thương

哪怕事事都温柔忍耐

nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài

Cho dù mọi thứ đều nhẹ nhàng êm đềm

难过又何曾减少

nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo

Thì nỗi buồn cũng khó mà vơi đi hết

善良的你掏心掏肺

shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi

Bạn quá tốt bụng và chân thành

想看你出丑的人却太多

xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō

Nhưng những người muốn bạn bẽ mặt lại quá nhiều

你自己也不好过

nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò

Cuộc sống của bạn cũng không dễ dàng gì

却要替别人的故事感动

què yào tì biérén de gùshì gǎndòng

Nhưng lại muốn cảm động trước câu chuyện của người khác

月亮月亮你别睡

yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì

Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ

迷茫的人他已酒醉

mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì

Người đàn ông lạc lối kia đã đắm chìm trong men rượu cay

思念的人已经不在

sīniàn de rén yǐ·jing bùzài

Người ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念

rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn

Cuộc đời chỉ còn lại những nỗi nhớ thương day dứt

月亮月亮你别睡

yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì

Trăng ơi trăng sáng, trăng đừng ngủ

捱过这段艰难日子

Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi

Đau khổ hết giai đoạn khó khăn này

想起来也不过如此

xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ

Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接

xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē

Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

哪怕事事都大度宽容

nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng

Cho dù mọi thứ đều bao dung độ lượng

伤害又何曾停止

shānghài yòu hécéng tíngzhǐ

Thì cũng không thể tránh khỏi những tổn thương

哪怕事事都温柔忍耐

nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài

Cho dù mọi thứ đều nhẹ nhàng êm đềm

难过又何曾减少

nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo

Thì nỗi buồn cũng khó mà vơi đi hết

善良的你掏心掏肺

shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi

Bạn quá tốt bụng và chân thành

想看你出丑的人却太多

xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō

Nhưng những người muốn bạn bẽ mặt lại quá nhiều

你自己也不好过

nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò

Cuộc sống của bạn cũng không dễ dàng gì

却要替别人的故事感动

què yào tì biérén de gùshì gǎndòng

Nhưng lại muốn cảm động trước câu chuyện của người khác

月亮月亮你别睡

yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì

Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ

迷茫的人他已酒醉

mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì

Người đàn ông lạc lối kia đã đắm chìm trong men rượu cay

思念的人已经不在

sīniàn de rén yǐ·jing bùzài

Người ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念

rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn

Cuộc đời chỉ còn lại những nỗi nhớ thương day dứt

月亮月亮你别睡

yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì

Trăng ơi trăng sáng, trăng đừng ngủ

捱过这段艰难日子

Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi

Đau khổ hết giai đoạn khó khăn này

想起来也不过如此

xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ

Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接

xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē

Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

月亮月亮你别睡

yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì

Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ

迷茫的人他已酒醉

mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì

Người đàn ông lạc lối kia đã đắm chìm trong men rượu cay

思念的人已经不在

sīniàn de rén yǐ·jing bùzài

Người ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念

rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn

Cuộc đời chỉ còn lại những nỗi nhớ thương day dứt

月亮月亮你别睡

yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì

Trăng ơi trăng sáng, trăng đừng ngủ

捱过这段艰难日子

Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi

Đau khổ hết giai đoạn khó khăn này

想起来也不过如此

xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ

Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接

xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē

Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

想起来也不过如此

xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ

Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接

xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē

Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..