Quảng Xương – Wikipedia tiếng Việt

Quảng Xương là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ, Việt Nam.

Huyện Quảng Xương có vị trí địa lý :
Quảng Xương có dân số là 199.943 người ( dân số chỉ đứng sau thành phố Thanh Hóa, , Thị xã Nghi Sơn, huyện Triệu Sơn, huyện Hoằng Hóa ). Là huyện đông dân mà diện tích quy hoạnh đất thì nhỏ nên tỷ lệ dân số Quảng Xương rất cao ( hơn 1.168 người / km2 ), dân số đông đã gây áp lực đè nén không nhỏ lên tài nguyên đất, nước và thiên nhiên và môi trường. 3,1 % dân số theo đạo Thiên Chúa .

– Đô thị: Thị trấn Tân Phong và xã Quảng Bình chuẩn đô thị loạI V, đề xuất công nhận xã Tiên Trang đạt chuẩn đô thị loại V

Sau năm 1954, huyện Quảng Xương gồm 47 xã : Quảng Bình, Quảng Cát, Quảng Châu Trung Quốc, Quảng Chính, Quảng Cư, Quảng Đại, Quảng Định, Quảng Đông, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Hùng, Quảng Hưng, Quảng Khê, Quảng Lĩnh, Quảng Lộc, Quảng Lợi, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Minh, Quảng Ngọc, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Phong, Quảng Phú, Quảng Phúc, Quảng Sơn, Quảng Tâm, Quảng Tân, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Thịnh, Quảng Thọ, Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Trường, Quảng Tường, Quảng Văn, Quảng Vinh, Quảng Vọng và Quảng Yên .Ngày 19 tháng 4 năm 1963, xã Quảng Sơn sáp nhập với khu nghỉ mát Sầm Sơn thành thị xã Sầm Sơn thường trực Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa. Các cơ quan hành chính huyện đóng tại xã Quảng Phong. [ 2 ]Ngày 21 tháng 8 năm 1971, xã Quảng Thắng được sáp nhập vào thị xã Thanh Hóa ( nay là thành phố Thanh Hóa ). [ 3 ]Ngày 18 tháng 12 năm 1981, thị xã Sầm Sơn và 3 xã : Quảng Cư, Quảng Tiến, Quảng Tường được tách ra để xây dựng thị xã Sầm Sơn ( nay là thành phố Sầm Sơn ). [ 4 ]Ngày 13 tháng 4 năm 1991, xây dựng thị xã Quảng Xương ( thị xã huyện lỵ huyện Quảng Xương ) trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của những xã Quảng Tân và Quảng Phong. [ 5 ]Ngày 6 tháng 12 năm 1995, chuyển hai xã Quảng Hưng và Quảng Thành về thành phố Thanh Hóa quản trị. [ 6 ]Ngày 29 tháng 2 năm 2012, chuyển 5 xã : Quảng Thịnh, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tâm và Quảng Cát về thành phố Thanh Hóa quản trị. [ 7 ]Ngày 15 tháng 5 năm năm ngoái, chuyển 6 xã : Quảng Châu Trung Quốc, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng và Quảng Đại về thị xã Sầm Sơn quản trị. [ 8 ]Sau khi kiểm soát và điều chỉnh địa giới, huyện Quảng Xương còn lại 171,26 km² diện tích quy hoạnh tự nhiên và 202.230 người, với 29 xã : Quảng Bình, Quảng Chính, Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Khê, Quảng Lĩnh, Quảng Lộc, Quảng Lợi, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Ngọc, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Tân, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Vọng, Quảng Yên và thị xã Quảng Xương .Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 786 / NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp những đơn vị chức năng hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa ( nghị quyết có hiệu lực hiện hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 ) [ 9 ]. Theo đó :

  • Sáp nhập các xã Quảng Tân, Quảng Phong và thị trấn Quảng Xương để thành lập thị trấn Tân Phong
  • Sáp nhập các xã Quảng Lợi và Quảng Lĩnh thành xã Tiên Trang
  • Sáp nhập xã Quảng Vọng vào xã Quảng Phúc.

Huyện Quảng Xương có 1 thị xã và 25 xã như lúc bấy giờ .
Huyện Quảng Xương có 26 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Tân Phong ( huyện lỵ ) và 25 xã : Quảng Bình, Quảng Chính, Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Khê, Quảng Lộc, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Ngọc, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Phúc, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Yên, Tiên Trang .

Danh nhân, người nổi tiếng, anh hùng cách mạng[sửa|sửa mã nguồn]

– GS. Nguyễn Xuân Nguyên ( xã Quảng Giao )- Phạm Tiến Năng- Ca sĩ : Anh Thơ, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Hồ Quang Tám- Anh Hùng lực lượng công an nhân dân : Lê Thế Bùi ( xã Quảng Hòa )

– Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Cao Xuân Thăng (xã Quảng Văn), Vũ Phi Trừ (xã Quảng Khê)

– Anh hùng lao động : Đõ Xuân Diễn ( xã Quảng Đức )- Bà mẹ Nước Ta anh hùng : Trương Thị Dư ( Thị trấn Tân Phong ), Lê Thị Lý ( xã Quảng Ngọc )

Kinh tế – xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Trong những năm qua, huyện Quảng Xương đã tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy, tiến hành thực thi Chương trình tiềm năng Quốc gia thiết kế xây dựng NTM bằng nhiều giải pháp hiệu suất cao, đặc biệt quan trọng là tăng trưởng kinh tế tài chính trên địa phận. Huyện đã tăng trưởng sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao gắn với tái cơ cấu tổ chức ngành nông nghiệp. Năm 2018, giá trị mẫu sản phẩm thu được trung bình 1 ha đất trồng trọt đạt 104 triệu đồng ; 1 ha đất nuôi trồng thủy hải sản đạt 220 triệu đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng, xử lý việc làm cho hơn 6.000 lao động. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình từ năm 2011 đến năm 2018 đạt 14,3 %, tăng 2,5 % so với tiến trình 2005 – 2010. Thu nhập trung bình đầu người đạt 52 triệu đồng / người / năm ( 2020 ). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,8 % năm 2010 xuống còn 3,25 % năm 2018. Kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân được nâng lên, huyện có điều kiện kèm theo kêu gọi nguồn lực thực thi Chương trình tiềm năng Quốc gia thiết kế xây dựng NTM trên địa phận. Công tác kiến thiết xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị những cấp, kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cung ứng nhu yếu, trách nhiệm. Tình hình bảo mật an ninh chính trị, trật tự bảo đảm an toàn xã hội trên địa phận trong những năm qua luôn được giữ vững và duy trì không thay đổi .Với những tác dụng đạt được trong quy trình kiến thiết xây dựng NTM, ngày 10 – 7 – 2019, Thủ tướng nhà nước đã ký Quyết định công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018. Phát huy tác dụng đạt được, huyện Quảng Xương phấn đấu đến năm 2020, thu nhập trung bình đầu người đạt hơn 50 triệu đồng / người / năm, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn NTM ; đến năm 2030, thu nhập trung bình đầu người đạt 130 triệu đồng / người / năm. Phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và trở thành thị xã thường trực tỉnh Thanh Hóa .

Giao thông, khu công trình công cộng[sửa|sửa mã nguồn]

– Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, tỉnh lộ 47- Các tuyến đường trong nước : Tố Hữu, Nguyễn Bá Ngọc, Bùi Sỹ Lâm, Thanh Niên, Vũ Phi Trừ, Đắc Thọ, Phạm Tiến Năng, …. ( Thị trấn Tân Phong )- Công viên Hòa Vang ( đường Tố Hữu, Thị trấn Tân Phong )- Cổng chào huyện Quảng xương ( đường Tố Hữu, thị xã Tân Phong )- Nhà tranh tài đa năng huyện Quảng Xương ( đường Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Tân Phong )- Sân vận động huyện Quảng Xương ( đường Nguyễn Bá Ngọc, Thị trấn Tân Phong )

Thắng cảnh, Di tích lịch sử dân tộc[sửa|sửa mã nguồn]

– Bãi Biển Tiên Trang ( xã Tiên Trang )- Bến phà Ghép ( Xã Quảng Trung )- Đền thờ Trần Nhật Duật ( Quảng Ngọc )- Chùa Mậu Xương ( Xã Quảng Lưu )- Mộ và đền Bùi Sỹ Lâm ( Thị trấn Tân Phong ) – Di tích lịch sử dân tộc cấp vương quốc

– Mộ và đền Hoàng Bùi Hoàn (Xã Quảng Trạch) – Di tích lịch sử cấp quốc gia

– Nước khoáng ( xã Quảng Yên ), ……

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com