Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: HOA LÁ MÙA XUÂN ppsx – Tài liệu text

Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: HOA LÁ MÙA XUÂN ppsx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (165.75 KB, 5 trang )

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 21

Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: HAI
TIẾT 21: Học hát bài: HOA LÁ MÙA XUÂN

I. MỤC TIÊU:
– Kiến thức: Học sinh biết bài hát: “Hoa lá mùa xuân” là một bài
hát do nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác.
– Kĩ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái,
nhẹ nhàng.
– Hát đồng đều, rõ lời, vừa hát vừa vỗ tay theo phách, theo
tiết tấu lời ca
– Biết lấy hơi ở cuối mỗi câu hát.
– Qua bài hát, học sinh cảm nhận về cảnh sắc mùa xuân
tươi đẹp với giai điệu vui, rộn ràng.
– Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
– Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát Hoa lá mùa xuân
– Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách,…
– Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát).
2. Học sinh:
– Tập bài hát lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
A. Kiểm tra bài cũ (5’)
– Trước khi kiểm tra, giáo viên cho học sinh hát lại 2 lần.
– Gọi vài 3 em lên trước lớp hát và vận động tại chỗ.
– Giáo viên nhận xét, cho điểm
B. Giới thiệu bài (1’) :

Bài hát chúng ta sẽ học hôm nay là bài “Hoa lá mùa xuân”.
C. Các hoạt động dạy học (30’):
1. Hoạt động 1: Dạy bài hát Hoa lá mùa xuân (20’):
– Mục tiêu: Học sinh biết bài hát : Hoa lá mùa xuân do nhạc sĩ Hoàng
Hà sáng tác.
Đọc đúng lời ca, hát đồng đều, hoà giọng với cả lớp.
– Phương pháp: Hát mẫu và luyện hát từng câu theo nhóm, cả lớp, cá
nhân.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 21

– Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát băng (đĩa)
Tập bài hát lớp 2.

Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Giới thiệu bài hát:
Khi mùa xuân về cây cối đâm
chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi, vạn
vật như bừng tỉnh sau những ngày
đông lạnh giá. Nhạc sĩ Hoàng Hà
đã sáng tác bài hát Hoa lá mùa
xuân để ca ngợi cảnh sắc thiên
nhiên tươi đẹp, các em cùng ca
hát với mùa xuân. Trong giờ học
hôm nay, các em sẽ được học một
bài hát : “Hoa lá mùa xuân”
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
b) Hát mẫu:

Hát mẫu hoặc mở băng cho
học sinh nghe
c) Khởi động giọng:
Hướng dẫn học sinh xướng
theo mẫu âm: đô rê mi pha son la
si đô (theo âm “a, ô, u”)
d) Đọc lời ca:
Giáo viên chia bài hát làm 4
câu hát ngắn. Câu thứ nhất và câu
thứ ba có giai điệu giống nhau,
câu thứ hai và câu thứ tư giai điệu
giống nhau, cuối câu 4 được mở
rộng thêm một nhịp:
1. Tôi là lá, tôi là hoa. Tôi là
hoa lá hoa mùa xuân.
2. Tôi cùng múa, tôi cùng ca.
Tôi cùng ca múa ca mừng
xuân.

Lắng nghe và ghi nhớ.

Lắng nghe.

Xướng theo mẫu âm.

Đọc lời ca từng câu
theo hướng dẫn của giáo
viên.

Học sinh đọc lời ca theo
yêu cầu của giáo viên.

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 21

3. Xuân vừa đến trên cành cao.
Cho ngàn muôn lá hoa đẹp
tươi.
4. Cho nhựa mới, cho đời vui.
Cho người muôn tiếng ca
rộn vang nơi nơi.
Yêu cầu học sinh đọc lời ca
theo từng nhóm, đọc đối đáp, cả

lớp và một vài cá nhân.
e) Dạy hát từng câu:
Hát mẫu từng câu.
Hướng dẫn học sinh hát câu
1, câu 2 và ôn lại 2 câu theo lối
móc xích cho đến hết bài.
Gọi vài học sinh hát để điều
chỉnh sai sót
Gọi vài nhóm học sinh lên
biểu diễn trước lớp, giáo viên sửa
lỗi cho các em.

Lắng nghe.
Tập hát theo hướng dẫn
của giáo viên.
1-3 học sinh hát
1-2 nhóm học sinh lên
hát
2. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm phụ hoạ theo bài hát (10’):
– Mục tiêu: Học sinh biết hát và và gõ đệm thành thạo theo bài hát.
– Phương pháp: Trực quan, đàm thoại và luyện tập theo nhóm, cá
nhân, cả lớp.
– Đồ dùng: Nhạc cụ gõ đệm, Tâp bài hát lớp 2.

Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Hát kết hợp gõ đệm theo tiết
tấu lời ca:
Bài hát viết theo nhịp

4
2
. Nhịp
đầu tiên là nhịp lấy đà. Khi đánh
nhịp hoặc gõ đệm theo hát đến
tiếng “lá” ( tôi là lá ) mới vào
phách mạnh.

Lắng nghe

Học sinh thực hiện theo
hướng dẫn của giáo viên.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 21

Giáo viên cho học sinh hát
kết hợp gõ đệm đều đặn, nhịp
nhàng theo tiết tấu.

Tôi là lá tôi là hoa tôi
là hoa lá hoa mùa xuân

x x x x x x x x
x x x x x
b) Hát kết hợp gõ đệm theo

phách:

Tôi là lá tôi là hoa tôi
là hoa lá hoa mùa xuân

x x x x x
x x x
Giáo viên cho cả lớp đứng tại
chỗ vừa hát, vừa bước đều tại
chỗ, vung tay nhịp nhàng.
Cho học sinh thi hát theo dãy,
tổ, cá nhân
Cho học sinh hát nối tiếp.
Gọi vài nhóm khá lên biểu
diễn trước lớp.
Giáo viên nghe và sửa cho
học sinh

Thực hiện theo yêu cầu
của giáo viên
Học sinh hát thi với
nhau

Các nhóm biểu diễn
Nhận xét nhóm bạn

D. Củng cố, dặn dò (4’):

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Củng cố kiến thức:
Yêu cầu học sinh nhắc lại tên bài

Bài hát “Hoa lá mùa xuân”
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 21

hát? Tên tác giả của bài hát vừa học?
Cho cả lớp hát lại và vỗ tay theo
phách
b) Dặn dò:
Dặn học sinh ôn lại bài hát cho
thuộc
Nhận xét tiết học

của tác giả Hoàng Hà.
Học sinh hát

Lắng nghe

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:

RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám
hiệu

Bài hát tất cả chúng ta sẽ học ngày hôm nay là bài “ Hoa lá mùa xuân ”. C. Các hoạt động giải trí dạy học ( 30 ’ ) : 1. Hoạt động 1 : Dạy bài hát Hoa lá mùa xuân ( 20 ’ ) : – Mục tiêu : Học sinh biết bài hát : Hoa lá mùa xuân do nhạc sĩ HoàngHà sáng tác. Đọc đúng lời ca, hát đồng đều, hoà giọng với cả lớp. – Phương pháp : Hát mẫu và luyện hát từng câu theo nhóm, cả lớp, cánhân. Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 21 – Đồ dùng : Băng nhạc, máy hát băng ( đĩa ) Tập bài hát lớp 2. ThờigianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinha ) Giới thiệu bài hát : Khi mùa xuân về cây cối đâmchồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi, vạnvật như bừng tỉnh sau những ngàyđông mát mẻ. Nhạc sĩ Hoàng Hàđã sáng tác bài hát Hoa lá mùaxuân để ca tụng cảnh sắc thiênnhiên tươi đẹp, những em cùng cahát với mùa xuân. Trong giờ họchôm nay, những em sẽ được học mộtbài hát : “ Hoa lá mùa xuân ” Giáo viên ghi tựa bài lên bảngb ) Hát mẫu : Hát mẫu hoặc mở băng chohọc sinh nghec ) Khởi động giọng : Hướng dẫn học viên xướngtheo mẫu âm : đô rê mi pha son lasi đô ( theo âm “ a, ô, u ” ) d ) Đọc lời ca : Giáo viên chia bài hát làm 4 câu hát ngắn. Câu thứ nhất và câuthứ ba có giai điệu giống nhau, câu thứ hai và câu thứ tư giai điệugiống nhau, cuối câu 4 được mởrộng thêm một nhịp : 1. Tôi là lá, tôi là hoa. Tôi làhoa lá hoa mùa xuân. 2. Tôi cùng múa, tôi cùng ca. Tôi cùng ca múa ca mừngxuân. Lắng nghe và ghi nhớ. Lắng nghe. Xướng theo mẫu âm. Đọc lời ca từng câutheo hướng dẫn của giáoviên. Học sinh đọc lời ca theoyêu cầu của giáo viên. Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 213. Xuân vừa đến trên cành cao. Cho ngàn muôn lá hoa đẹptươi. 4. Cho nhựa mới, cho đời vui. Cho người muôn tiếng carộn vang nơi nơi. Yêu cầu học viên đọc lời catheo từng nhóm, đọc đối đáp, cảlớp và một vài cá thể. e ) Dạy hát từng câu : Hát mẫu từng câu. Hướng dẫn học viên hát câu1, câu 2 và ôn lại 2 câu theo lốimóc xích cho đến hết bài. Gọi vài học viên hát để điềuchỉnh sai sótGọi vài nhóm học viên lênbiểu diễn trước lớp, giáo viên sửalỗi cho những em. Lắng nghe. Tập hát theo hướng dẫncủa giáo viên. 1-3 học viên hát1-2 nhóm học viên lênhát2. Hoạt động 2 : Hát tích hợp gõ đệm phụ hoạ theo bài hát ( 10 ’ ) : – Mục tiêu : Học sinh biết hát và và gõ đệm thành thạo theo bài hát. – Phương pháp : Trực quan, đàm thoại và rèn luyện theo nhóm, cánhân, cả lớp. – Đồ dùng : Nhạc cụ gõ đệm, Tâp bài hát lớp 2. ThờigianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinha ) Hát phối hợp gõ đệm theo tiếttấu lời ca : Bài hát viết theo nhịp. Nhịpđầu tiên là nhịp lấy đà. Khi đánhnhịp hoặc gõ đệm theo hát đếntiếng “ lá ” ( tôi là lá ) mới vàophách mạnh. Lắng ngheHọc sinh thực hiện theohướng dẫn của giáo viên. Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 21G iáo viên cho học viên hátkết hợp gõ đệm đều đặn, nhịpnhàng theo tiết tấu. Tôi là lá tôi là hoa tôilà hoa lá hoa mùa xuânx x x x x x x xx x x x xb ) Hát tích hợp gõ đệm theophách : Tôi là lá tôi là hoa tôilà hoa lá hoa mùa xuânx x x x xx x xGiáo viên cho cả lớp đứng tạichỗ vừa hát, vừa bước đều tạichỗ, vung tay uyển chuyển. Cho học viên thi hát theo dãy, tổ, cá nhânCho học viên hát tiếp nối đuôi nhau. Gọi vài nhóm khá lên biểudiễn trước lớp. Giáo viên nghe và sửa chohọc sinhThực hiện theo yêu cầucủa giáo viênHọc sinh hát thi vớinhauCác nhóm biểu diễnNhận xét nhóm bạnD. Củng cố, dặn dò ( 4 ’ ) : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinha ) Củng cố kỹ năng và kiến thức : Yêu cầu học viên nhắc lại tên bàiBài hát “ Hoa lá mùa xuân ” Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 21 hát ? Tên tác giả của bài hát vừa học ? Cho cả lớp hát lại và vỗ tay theopháchb ) Dặn dò : Dặn học viên ôn lại bài hát chothuộcNhận xét tiết họccủa tác giả Hoàng Hà. Học sinh hátLắng ngheNHẬN XÉT TIẾT DẠY : RÚT KINH NGHIỆM : Ngày … … … tháng … … … Năm … … … …. Ngày … … … tháng … … … Năm … … … …. Khối trưởng Ban giámhiệu

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..