Giáo án âm nhạc bầu và bí – Tài liệu text

Giáo án âm nhạc bầu và bí

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.34 KB, 5 trang )

Giáo án
Lĩnh vực : Phát triển thẩm mỹ
Chủ đề : Thế giới thực vật
Tên bài : – ND trọng tâm: – Dạy hát: Bầu và bí ( Sáng tác: Phạm Tuyên)
– ND kết hợp: – Nghe hát: Em yêu cây xanh
– Trò chơi: Nhanh tay nhanh mắt.
Độ tuổi: 5-6 tuổi
Số lượng trẻ: 20-25 trẻ
Thời gian: 25-30 phút
Ngày soạn: 15/03/2015
Ngày dạy: 18/03/2015
Người soạn: Âu Thị Thu Hiền
1. Mục đích yêu cầu:
*Kiến thức:
– Trẻ nhớ tên bài hát: Bầu và bí. Hát thuộc lời và đúng giai điệu bài hát.
– Trẻ hiểu nội dung bài hát Bầu và Bí ,trẻ biết được bầu bí là thức ăn có ích
đối với con người.
– Cảm nhận được giai điệu,sắc thái bài ca Em yêu cây xanh.
* Kỹ năng:
– Trẻ hát đúng giai điệu bài hát, theo lời bài hát.
– Phát triển tai nghe và năng khiếu âm nhạc cho trẻ.
* Thái độ:
– Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động âm nhạc.
– Có ý thức đoàn kết, thân ái trong hoạt động tập thể.
2. Chuẩn bị:
– Nhạc bài hát: Bầu và Bí.
– Tranh để trẻ ghép.
3. Cách tiến hành:
Hoạt động của cô
1. Hoạt động 1: Ổn định,gây hứng
thú

– Trò chuyện với trẻ:
+ Chúng mình cùng nhìn lên đây

Hoạt động của trẻ

– Trẻ trả lời

xem cô có gì?
Có một câu ca dao nói đến hai loại
quả bầu và quả bí,cô sẽ đọc cho lớp
chúng mình nhé.
Cô đọc câu ca dao :
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung
một giàn”
Câu ca dao trên còn được thể hiện
trong bài hát Bầu Và Bí do nhạc sĩ
Phạm Tuyên sáng tác,xin mời các
bạn cùng lắng nghe cô hát
2. Hoạt động 2: Dạy hát Bầu và Bí
– Cô hát mẫu lần 1

– Trẻ lắng nghe.

– Trẻ nghe cô hát

+Cô vừa hát cho chúng mình nghe
bài hát gì? Do ai sáng tác?
– Bài hát Bầu và bí do nhạc sĩ Phạm

– Trẻ trả lời
– Trẻ lắng nghe

Tuyên sáng tác có giai điệu vui
tươi,rộn ràng. Bài hát nói về tình cảm
quả bầu và bí tuy khác giống nhưng
thương yêu,gắn bó với nhau vì thế
chúng mình là bạn bè phải biết yêu
thương,đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
các con đã nhớ chưa?
– Cô cho cả lớp hát.

– Trẻ trả lời
– Trẻ hát.

+ Các con vừa hát bài gì? Do ai sáng
tác?

– Trẻ trả lời

Chúng mình cùng đứng lên hát lại
bài hát một lần nữa nhé.
– Trẻ hát bài hát lần 2.
– Hát thi đua giữa các tổ:

– Trẻ hát

+ Tổ 1 hát.

(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
+ Tổ 2 hát.
(Trẻ nhận xét)

– Trẻ trả lời

+ Tổ 3 hát
– Nhóm hát:

– Trẻ hát

+ Nhóm 7 bạn hát.
(Trẻ nhận xét)
+ Nhóm 5 bạn hát.
– Cá nhân hát.
Có một yêu cầu khó hơn chúng mình
phải thật chú ý lắng nghe nhé.

– Trẻ lắng nghe

Khi cô vòng tay đưa ra xa thì chúng
mình hát to,còn khi cô đưa tay lại
gần phía trước thì các con hát nhỏ
lại,chúng mình đã rõ chưa?
– Cả lớp hát cùng hát một lần nữa.

– Trẻ hát

3. Hoạt động 3: Nghe hát Em yêu
cây xanh.

– Hôm nay cô sẽ hát tặng các con
một bài hát đó là bài “Em yêu cây
xanh” sáng tác Hoàng Văn Yến mời
các con cùng nghe.
– Cô hát cho trẻ nghe.

– Trẻ nghe cô hát

– Cô vừa hát cho các con nghe bài
hát gì?

– Trẻ trả lời

– cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài – Trẻ lắng nghe
hát em yêu cây xanh cho chúng ta
biết tác dụng của cây xanh.cây cho

bóng mát,cho môi trường xanh sạch
đẹp chính vì thế chúng mình cần phải
chăm sóc cho cây và không được – Trẻ trả lời.
ngắt lá bẻ cành,các con đã nhớ chưa?
– Cô hát lần 2.

– Trẻ lắng nghe.

4. Hoạt động 4: Chơi trò chơi
Nhanh tay nhanh mắt.
Hôm nay lớp mình học rất là giỏi,hát – Trẻ lắng nghe.
hay nữa cô sẽ thưởng cho chúng

mình một trò chơi,chúng mình có
thích không?
Trò chơi có tên gọi “Nhanh tay
nhanh mắt”
– Luật chơi: các con phải ghép đúng
và hoàn chỉnh bức tranh mà cô yêu
cầu.
– Cách chơi: cô chia lớp ra thành 3
đội. Nhiệm vụ của các con là sẽ thi
nhau ghép các miếng cắt rời có đánh
số thứ tự tạo thành bức tranh hoàn
chỉnh giống với tranh mẫu cô đưa ra.
Trò chơi được bắt đầu và kết thúc
bằng 1 bản nhạc. Trò chơi kết thúc
nếu đội nào ghép nhanh, ghép đúng
sẽ là đội giành chiến thắng.
* Kết thúc: Cô nhận xét và cho trẻ
chuyển sang hoạt động tiếp theo.

– Trẻ chơi trò chơi.

– Trò chuyện với trẻ : + Chúng mình cùng nhìn lên đâyHoạt động của trẻ – Trẻ trả lờixem cô có gì ? Có một câu ca dao nói đến hai loạiquả bầu và quả bí, cô sẽ đọc cho lớpchúng mình nhé. Cô đọc câu ca dao : “ Bầu ơi thương lấy bí cùngTuy rằng khác giống nhưng chungmột giàn ” Câu ca dao trên còn được thể hiệntrong bài hát Bầu Và Bí do nhạc sĩPhạm Tuyên sáng tác, xin mời cácbạn cùng lắng nghe cô hát2. Hoạt động 2 : Dạy hát Bầu và Bí – Cô hát mẫu lần 1 – Trẻ lắng nghe. – Trẻ nghe cô hát + Cô vừa hát cho chúng mình nghebài hát gì ? Do ai sáng tác ? – Bài hát Bầu và bí do nhạc sĩ Phạm – Trẻ vấn đáp – Trẻ lắng ngheTuyên sáng tác có giai điệu vuitươi, rộn ràng. Bài hát nói về tình cảmquả bầu và bí tuy khác giống nhưngthương yêu, gắn bó với nhau vì thếchúng mình là bạn hữu phải biết yêuthương, đoàn kết giúp sức lẫn nhaucác con đã nhớ chưa ? – Cô cho cả lớp hát. – Trẻ vấn đáp – Trẻ hát. + Các con vừa hát bài gì ? Do ai sángtác ? – Trẻ trả lờiChúng mình cùng đứng lên hát lạibài hát một lần nữa nhé. – Trẻ hát bài hát lần 2. – Hát thi đua giữa những tổ : – Trẻ hát + Tổ 1 hát. ( Cô quan tâm sửa sai cho trẻ ) + Tổ 2 hát. ( Trẻ nhận xét ) – Trẻ vấn đáp + Tổ 3 hát – Nhóm hát : – Trẻ hát + Nhóm 7 bạn hát. ( Trẻ nhận xét ) + Nhóm 5 bạn hát. – Cá nhân hát. Có một nhu yếu khó hơn chúng mìnhphải thật quan tâm lắng nghe nhé. – Trẻ lắng ngheKhi cô vòng tay đưa ra xa thì chúngmình hát to, còn khi cô đưa tay lạigần phía trước thì những con hát nhỏlại, chúng mình đã rõ chưa ? – Cả lớp hát cùng hát một lần nữa. – Trẻ hát3. Hoạt động 3 : Nghe hát Em yêucây xanh. – Hôm nay cô sẽ hát Tặng những conmột bài hát đó là bài “ Em yêu câyxanh ” sáng tác Hoàng Văn Yến mờicác con cùng nghe. – Cô hát cho trẻ nghe. – Trẻ nghe cô hát – Cô vừa hát cho những con nghe bàihát gì ? – Trẻ vấn đáp – cô trình làng nội dung bài hát : Bài – Trẻ lắng nghehát em yêu cây xanh cho chúng tabiết công dụng của cây xanh. cây chobóng mát, cho môi trường tự nhiên xanh sạchđẹp chính vì vậy chúng mình cần phảichăm sóc cho cây và không được – Trẻ vấn đáp. ngắt lá bẻ cành, những con đã nhớ chưa ? – Cô hát lần 2. – Trẻ lắng nghe. 4. Hoạt động 4 : Chơi trò chơiNhanh tay nhanh mắt. Hôm nay lớp mình học rất là giỏi, hát – Trẻ lắng nghe.hay nữa cô sẽ thưởng cho chúngmình một game show, chúng mình cóthích không ? Trò chơi có tên gọi “ Nhanh taynhanh mắt ” – Luật chơi : những con phải ghép đúngvà hoàn hảo bức tranh mà cô yêucầu. – Cách chơi : cô chia lớp ra thành 3 đội. Nhiệm vụ của những con là sẽ thinhau ghép những miếng cắt rời có đánhsố thứ tự tạo thành bức tranh hoànchỉnh giống với tranh mẫu cô đưa ra. Trò chơi được khởi đầu và kết thúcbằng 1 bản nhạc. Trò chơi kết thúcnếu đội nào ghép nhanh, ghép đúngsẽ là đội giành thắng lợi. * Kết thúc : Cô nhận xét và cho trẻchuyển sang hoạt động giải trí tiếp theo. – Trẻ chơi game show .

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,