Học tiếng Trung qua bài hát – Hồng Chiêu Nguyện – 紅昭願 – Hóng zhāo yuàn (Vietsub,pinyin)

手中雕刻生花 Shǒuzhōng diāokè shēnghuā Tay cầm bông hoa chạm trổ 刀锋千转蜿蜒成画 Dāofēng qiān zhuǎn wān yán chéng hùa Ngàn vết khắc uốn lượn thành tranh 盛名功德塔 Shèngmíng gōngdé tǎ Tháp công đức khét tiếng 是桥畔某处人家 Shì qíao pàn mǒu chù rénjiā Nằm bên cầu cạnh nhà ai đó 春风绕过发梢红纱 Chūnfēng ràoguò fā shāo hóng shā Gió xuân thổi bay ngọn tóc với khăn hồng 刺绣赠他 Cìxìu zèng tā Thêu dành khuyến mãi người 眉目刚烈拟作妆嫁 Méimù gāngliè nǐzuò zhuāng jìa Mắt phượng mày ngài tựa điểm trang 轰烈流沙枕上白发 Hōng liè líushā zhěnshàng bái fà Cát chảy cuồn cuộn, tóc trắng gối vương 杯中酒比划 Bēi zhōng jiǔ bǐhua Chén rượu họa từng đường 年少风雅鲜衣怒马 Níanshào fēngyā xiān yī nù mǎ Thiếu niên xiêm y phong nhã bên tuấn mã 也不过一刹那 Yě bùguò yīchànà Cũng trôi qua trong nháy mắt thôi 难免疏漏儿时檐下 Nánmiǎn shūlòu er shí yán xìa Tránh sao được mái dột sương rơi 莫测变化 Mò cè bìanhùa Khó lường trước vật đổi sao rời 隔却山海 Gé què shānhǎi Núi sông cách trở 转身从容煎茶 Zhuǎnshēn shí cóngróng jiānchá ( Yīshēngzhǎng ) Xoay người từ tốn sao trà 重寄一段过往 Zhòng jì yīdùan guòwǎng Ký thác lại một góc dĩ vãng đã qua 将希冀都流放 Jiāng xījì dōu líufàng Thả trôi hết cả bao kỳ vọng 可曾添些荒唐 Kě céng tiān xiē huāngtáng Thêm vào đó là nỗi hoang đường 才记得你的模样 Cái jìde nǐ de múyàng ( Yīshēn shuāng ) Mới nhớ được hình bóng người thương 谁提笔只两行 Shúi tí bǐ zhǐ liǎng xíng Ai nhấc bút viết đôi hàng 换一隅你安康 Hùan yīyú nǐ ānkāng Đổi lại cho chàng một góc thịnh vượng 便销得这沧桑 Bìan xiāo de zhè cāngsāng Tiêu tan đi bao nỗi thăng trầm 你还在我的心上 Nǐ hái zài wǒ de xīn shàng Chàng vẫn mãi trong lòng ta 彼时南面隔春风 Bǐ shí nánmìan gé chūnfēng 一刀裁入断玲珑 Yīdāo cái rù dùan línglóng 寥落晨时须臾问 Líaoluò chen shí xūyú wèn 长游不归莫相送 Zhǎng yóu bù guī mò xiāng sòng 何年东君迟来久 Hé nían dōng jūn chí lái jiǔ 细数银丝鬓上逢 Xì shù yín sī bìn shàng féng 恐有街头胭脂色 Kǒng yǒu jiētóu yānzhī sè 柳絮沾白雪沾红 Liǔxù zhān báixuě zhān hóng 轰烈流沙枕上白发 Hōng liè líushā zhěnshàng bái fà 杯中酒比划 Bēi zhōng jiǔ bǐhua 年少风雅鲜衣怒马 Níanshào fēngyā xiān yī nù mǎ 也不过一刹那 Yě bùguò yīchànà 难免疏漏儿时檐下 Nánmiǎn shūlòu er shí yán xìa 莫测变化 Mò cè bìanhùa 隔却山海 Gé què shānhǎi 转身从容煎茶 Zhuǎnshēn shí cóngróng jiānchá ( Yīshēngzhǎng ) 重寄一段过往 Zhòng jì yīdùan guòwǎng 将希冀都流放 Jiāng xījì dōu líufàng 可曾添些荒唐 Kě céng tiān xiē huāngtáng 才记得你的模样 Cái jìde nǐ de múyàng ( Yīshēn shuāng ) 谁提笔只两行 Shúi tí bǐ zhǐ liǎng xíng 换一隅你安康 Hùan yīyú nǐ ānkāng 便销得这沧桑 Bìan xiāo de zhè cāngsāng 你还在我的心上 Nǐ hái zài wǒ de xīn shàng手中雕刻生花 Shǒuzhōng diāokè shēnghuā Tay cầm bông hoa chạm trổ 刀锋千转蜿蜒成画 Dāofēng qiān zhuǎn wān yán chéng hùa Ngàn vết khắc uốn lượn thành tranh 盛名功德塔 Shèngmíng gōngdé tǎ Tháp công đức khét tiếng 是桥畔某处人家 Shì qíao pàn mǒu chù rénjiā Nằm bên cầu cạnh nhà ai đó 春风绕过发梢红纱 Chūnfēng ràoguò fā shāo hóng shā Gió xuân thổi bay ngọn tóc với khăn hồng 刺绣赠他 Cìxìu zèng tā Thêu dành khuyến mãi người 眉目刚烈拟作妆嫁 Méimù gāngliè nǐzuò zhuāng jìa Mắt phượng mày ngài tựa điểm trang 轰烈流沙枕上白发 Hōng liè líushā zhěnshàng bái fà Cát chảy cuồn cuộn, tóc trắng gối vương 杯中酒比划 Bēi zhōng jiǔ bǐhua Chén rượu họa từng đường 年少风雅鲜衣怒马 Níanshào fēngyā xiān yī nù mǎ Thiếu niên xiêm y phong nhã bên tuấn mã 也不过一刹那 Yě bùguò yīchànà Cũng trôi qua trong nháy mắt thôi 难免疏漏儿时檐下 Nánmiǎn shūlòu er shí yán xìa Tránh sao được mái dột sương rơi 莫测变化 Mò cè bìanhùa Khó lường trước vật đổi sao rời 隔却山海 Gé què shānhǎi Núi sông cách trở 转身从容煎茶 Zhuǎnshēn shí cóngróng jiānchá ( Yīshēngzhǎng ) Xoay người từ tốn sao trà 重寄一段过往 Zhòng jì yīdùan guòwǎng Ký thác lại một góc dĩ vãng đã qua 将希冀都流放 Jiāng xījì dōu líufàng Thả trôi hết cả bao kỳ vọng 可曾添些荒唐 Kě céng tiān xiē huāngtáng Thêm vào đó là nỗi hoang đường 才记得你的模样 Cái jìde nǐ de múyàng ( Yīshēn shuāng ) Mới nhớ được hình bóng người thương 谁提笔只两行 Shúi tí bǐ zhǐ liǎng xíng Ai nhấc bút viết đôi hàng 换一隅你安康 Hùan yīyú nǐ ānkāng Đổi lại cho chàng một góc an khang – thịnh vượng 便销得这沧桑 Bìan xiāo de zhè cāngsāng Tiêu tan đi bao nỗi thăng trầm 你还在我的心上 Nǐ hái zài wǒ de xīn shàng Chàng vẫn mãi trong lòng ta 彼时南面隔春风 Bǐ shí nánmìan gé chūnfēng 一刀裁入断玲珑 Yīdāo cái rù dùan línglóng 寥落晨时须臾问 Líaoluò chen shí xūyú wèn 长游不归莫相送 Zhǎng yóu bù guī mò xiāng sòng 何年东君迟来久 Hé nían dōng jūn chí lái jiǔ 细数银丝鬓上逢 Xì shù yín sī bìn shàng féng 恐有街头胭脂色 Kǒng yǒu jiētóu yānzhī sè 柳絮沾白雪沾红 Liǔxù zhān báixuě zhān hóng 轰烈流沙枕上白发 Hōng liè líushā zhěnshàng bái fà 杯中酒比划 Bēi zhōng jiǔ bǐhua 年少风雅鲜衣怒马 Níanshào fēngyā xiān yī nù mǎ 也不过一刹那 Yě bùguò yīchànà 难免疏漏儿时檐下 Nánmiǎn shūlòu er shí yán xìa 莫测变化 Mò cè bìanhùa 隔却山海 Gé què shānhǎi 转身从容煎茶 Zhuǎnshēn shí cóngróng jiānchá ( Yīshēngzhǎng ) 重寄一段过往 Zhòng jì yīdùan guòwǎng 将希冀都流放 Jiāng xījì dōu líufàng 可曾添些荒唐 Kě céng tiān xiē huāngtáng 才记得你的模样 Cái jìde nǐ de múyàng ( Yīshēn shuāng ) 谁提笔只两行 Shúi tí bǐ zhǐ liǎng xíng 换一隅你安康 Hùan yīyú nǐ ānkāng 便销得这沧桑 Bìan xiāo de zhè cāngsāng 你还在我的心上 Nǐ hái zài wǒ de xīn shàngBài hát Hồng Chiêu Nguyện – lời Trung, phiên âm, lời Việt 手中雕刻生花 Shǒuzhōng diāokè shēnghuā Tay cầm bông hoa chạm trổ 刀锋千转蜿蜒成画 Dāofēng qiān zhuǎn wān yán chéng hùa Ngàn vết khắc uốn lượn thành tranh 盛名功德塔 Shèngmíng gōngdé tǎ Tháp công đức khét tiếng 是桥畔某处人家 Shì qíao pàn mǒu chù rénjiā Nằm bên cầu cạnh nhà ai đó 春风绕过发梢红纱 Chūnfēng ràoguò fā shāo hóng shā Gió xuân thổi bay ngọn tóc với khăn hồng 刺绣赠他 Cìxìu zèng tā Thêu dành Tặng Ngay người 眉目刚烈拟作妆嫁 Méimù gāngliè nǐzuò zhuāng jìa Mắt phượng mày ngài tựa điểm trang 轰烈流沙枕上白发 Hōng liè líushā zhěnshàng bái fà Cát chảy cuồn cuộn, tóc trắng gối vương 杯中酒比划 Bēi zhōng jiǔ bǐhua Chén rượu họa từng đường 年少风雅鲜衣怒马 Níanshào fēngyā xiān yī nù mǎ Thiếu niên xiêm y phong nhã bên tuấn mã 也不过一刹那 Yě bùguò yīchànà Cũng trôi qua trong nháy mắt thôi 难免疏漏儿时檐下 Nánmiǎn shūlòu er shí yán xìa Tránh sao được mái dột sương rơi 莫测变化 Mò cè bìanhùa Khó lường trước vật đổi sao rời 隔却山海 Gé què shānhǎi Núi sông cách trở 转身从容煎茶 Zhuǎnshēn shí cóngróng jiānchá ( Yīshēngzhǎng ) Xoay người thư thả sao trà 重寄一段过往 Zhòng jì yīdùan guòwǎng Ký thác lại một góc dĩ vãng đã qua 将希冀都流放 Jiāng xījì dōu líufàng Thả trôi hết cả bao kỳ vọng 可曾添些荒唐 Kě céng tiān xiē huāngtáng Thêm vào đó là nỗi hoang đường 才记得你的模样 Cái jìde nǐ de múyàng ( Yīshēn shuāng ) Mới nhớ được hình bóng người thương 谁提笔只两行 Shúi tí bǐ zhǐ liǎng xíng Ai nhấc bút viết đôi hàng 换一隅你安康 Hùan yīyú nǐ ānkāng Đổi lại cho chàng một góc thịnh vượng 便销得这沧桑 Bìan xiāo de zhè cāngsāng Tiêu tan đi bao nỗi thăng trầm 你还在我的心上 Nǐ hái zài wǒ de xīn shàng Chàng vẫn mãi trong lòng ta 彼时南面隔春风 Bǐ shí nánmìan gé chūnfēng 一刀裁入断玲珑 Yīdāo cái rù dùan línglóng 寥落晨时须臾问 Líaoluò chen shí xūyú wèn 长游不归莫相送 Zhǎng yóu bù guī mò xiāng sòng 何年东君迟来久 Hé nían dōng jūn chí lái jiǔ 细数银丝鬓上逢 Xì shù yín sī bìn shàng féng 恐有街头胭脂色 Kǒng yǒu jiētóu yānzhī sè 柳絮沾白雪沾红 Liǔxù zhān báixuě zhān hóng 轰烈流沙枕上白发 Hōng liè líushā zhěnshàng bái fà 杯中酒比划 Bēi zhōng jiǔ bǐhua 年少风雅鲜衣怒马 Níanshào fēngyā xiān yī nù mǎ 也不过一刹那 Yě bùguò yīchànà 难免疏漏儿时檐下 Nánmiǎn shūlòu er shí yán xìa 莫测变化 Mò cè bìanhùa 隔却山海 Gé què shānhǎi 转身从容煎茶 Zhuǎnshēn shí cóngróng jiānchá ( Yīshēngzhǎng ) 重寄一段过往 Zhòng jì yīdùan guòwǎng 将希冀都流放 Jiāng xījì dōu líufàng 可曾添些荒唐 Kě céng tiān xiē huāngtáng 才记得你的模样 Cái jìde nǐ de múyàng ( Yīshēn shuāng ) 谁提笔只两行 Shúi tí bǐ zhǐ liǎng xíng 换一隅你安康 Hùan yīyú nǐ ānkāng 便销得这沧桑 Bìan xiāo de zhè cāngsāng 你还在我的心上 Nǐ hái zài wǒ de xīn shàng

Bài hát : Hồng Chiêu Nguyện là 1 bài hát nổi tiếng do Từ Vi trình bày – 紅昭願 – Hóng zhāo yuàn ( Vietsub,pinyin,remix )

Bài hát : Hồng Chiêu Nguyện là 1 bài hát nổi tiếng do Từ Vi trình diễn – 紅昭願 – Hóng zhāo yuàn ( Vietsub, pinyin, remix )Bài hát : Hồng Chiêu Nguyện là 1 bài hát nổi tiếng do Từ Vi trình diễn – 紅昭願 – Hóng zhāo yuàn ( Vietsub, pinyin, remix )Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
( Chương trình dành riêng cho những bạn muốn cải tổ trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình )

Gửi đăng ký
Gọi ngay hotline để ĐK nhanh hơn 09.4400.4400

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,