Auld Lang Syne – Du Học Trung Quốc 2022 – Wiki Tiếng Việt

Lịch sử

Ca từ

Bài hát bắt đầu bằng cách đặt ra một câu hỏi tu từ, đại ý mặc dù sự thật rằng những kỷ niệm xưa cũ bị lãng quên, và thường được hiểu như một lời gợi nhắc để nhớ tới những tình cảm bạn bè tri kỷ.[11]Hợp tuyển Ca khúc Scotland của George Thomson được xuất bản vào năm 1799, trong đó đoạn lời thứ hai về những lời chào và chúc tụng đã được chuyển xuống vị trí hiện tại của nó ở phần cuối bài hát.[11]

Hầu hết cách sử dụng phổ cập của bài hát chỉ gồm có phần lời một và phần điệp khúc. Câu sau cuối của mỗi lời thường được hát thêm vào những từ như ” For the sake of ” hay ” And days of “, so với lời ca gốc của Robert Burns. Điều này được cho phép một nốt gắn với một từ, thay vì đoạn melisma nhẹ thiết yếu để tương thích với lời gốc của Burns so với giai điệu. Auld lang syne là một cụm từ, có nghĩa là thời hạn trôi qua với những thời xưa êm ái. [ 12 ]

Lời đầy đủ của bài hát
Lời gốc tiếng Scotland của Robert Burns[4] Phỏng dịch tiếng Anh Phiên âm tiếng Scotland hiện đại Phiên âm IPA[13]

(Burn’s own Ayrshire dialect)

Should auld acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
and auld lang syne*?

CHORUS:
For auld lang syne, my jo,
for auld lang syne,
we’ll tak a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.

And surely ye’ll be your pint-stowp!
and surely I’ll be mine!
And we’ll tak a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.

CHORUS

We twa hae run about the braes,
and pu’d the gowans fine;
But we’ve wander’d mony a weary fit,
sin auld lang syne.

CHORUS

We twa hae paidl’d i’ the burn,
frae morning sun till dine;
But seas between us braid hae roar’d
sin auld lang syne.

CHORUS

And there’s a hand, my trusty fiere!
and gie’s a hand o’ thine!
And we’ll tak a right gude-willy waught,
for auld lang syne.

CHORUS

Should old acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should old acquaintance be forgot,
and old lang syne?

CHORUS:
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we’ll take a cup of kindness yet,
for auld lang syne.

And surely you’ll buy your pint cup!
and surely I’ll buy mine!
And we’ll take a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.

CHORUS

We two have run about the slopes,
and picked the daisies fine;
But we’ve wandered many a weary foot,
since auld lang syne.

CHORUS

We two have paddled in the stream,
from morning sun till dine†;
But seas between us broad have roared
since auld lang syne.

CHORUS

And there’s a hand my trusty friend!
And give me a hand o’ thine!
And we’ll take a right good-will draught,
for auld lang syne.

CHORUS

Shid ald akwentans bee firgot,
an nivir brocht ti mynd?
Shid ald akwentans bee firgot,
an ald lang syn*?

CHORUS:
Fir ald lang syn, ma jo,
fir ald lang syn,
wil tak a cup o kyndnes yet,
fir ald lang syn.

An sheerly yil bee yur pynt-staup!
an sheerly al bee myn!
An will tak a cup o kyndnes yet,
fir ald lang syn.

CHORUS

We twa hay rin aboot the braes,
an pood the gowans fyn;
Bit weev wandert monae a weery fet,
sin ald lang syn.

CHORUS

We twa hay pedilt in the burn,
fray mornin sun til dyn;
But seas between us bred hay roard
sin ald lang syn.

CHORUS

An thers a han, my trustee feer!
an gees a han o thyn!
And we’ll tak a richt‡ gude-willie-waucht‡,
fir ald lang syn.

CHORUS

ʃɪd o̜ːld ə.kwɛn.təns bi fəɾ.ɡot,
ən nɪ.vəɾ brɔxt tɪ məin?
ʃɪd o̜ːld ə.kwɛn.təns bi fəɾ.ɡot,
ən o̜ːl lɑŋ səin?

CHORUS:
fəɾ o ̜ ːl lɑŋ səin, mɑ dʒo,
fəɾ o ̜ ːl lɑŋ səin,
wiːl tɑk ə kʌp ə kəin. nəs jɛt,
fəɾ o ̜ ːl lɑŋ səin.

ən ʃeːr.li jiːl bi juːɾ pəin.stʌup!
ən ʃeːr.li ɑːl bi məin!
ən wiːl tɑk ə kʌp ə kəin.nəs jɛt,
fəɾ o̜ːl lɑŋ səin.

CHORUS

wi two̜̜ː heː rɪn ə.but ðə breːz,
ən puːd ðə ɡʌu.ənz fəin;
bʌt wiːv wɑn.əɾt mʌ.ne ə wiːɾɪ fɪt,
sɪn o̜ːl laŋ səin.

CHORUS

wi two̜̜ː heː pe.dlt ɪn ðə bʌɾn,
freː moːɾ.nɪn sɪn tɪl dəin;
bʌt siːz ə.twin ʌs bred heː roːrd
sɪn o̜lː laŋ səin.

CHORUS

ən ðeːrz ə ho̜ːn, mɑ trʌs.tɪ fiːɾ!
əŋ ɡiːz ə ho̜ːn ə ðəin!
ən wiːl tak ə rɪxt ɡɪd wʌ.lɪ wo̜ːxt,
fəɾ o̜lː laŋ səin.

CHORUS

† dine = “dinner time”, bữa ăn chiều
ch = voiceless velar fricative (chỉ âm gió của những âm run lưỡi thuộc màng khẩu cái), /x/, ở vòm miệng trên như /k/ nhưng với miệng mở một phần như /f/. Tương tự như “Bach” trong tiếng Đức
* syne = “since” – phát âm giống như “sign” hơn là “zine”.

Lời Việt

Cùng điệu nhạc này, người Việt hát theo lời sau đây vào những lúc kết thúc buổi sinh hoạt tập thể như trại hè hoặc hướng đạo:

Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau giã từ lòng còn lưu luyến
Cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn được gặp nhau.
Nhạc hát thêm: Cách xa nhưng ta hằng mong giờ đây cách xa thì lòng xao xuyến.
Cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn được gặp nhau.

Giai điệu

Sử dụng

Các nghệ sĩ có cover đáng chú ý quan tâm

  Thu âm ” Auld Lang Syne ” cổ xưa của Dàn nhạc Les Deux Love .

 • John Philip Sousa
 • Cliff Richard
 • Dan Fogelberg
 • Straight No Chaser
 • Barenaked Ladies
 • Billy Joel
 • Kenny G
 • Overboard
 • Bobby Darin
 • Dàn nhạc Salsoul
 • Mariah Carey
 • Die Toten Hosen

Chú thích

Liên kết ngoài

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,