Dâng/2 – Nguyễn Duy.

Imprimatur – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
1.
Con xin tiến dâng rượu bánh nơi nương đồng. Do bông lúa thơm và nho chín sạch trong. Đôi tay tháng ngày gắng công vun trồng. Của lễ tỏa hương quyện áng mây hồng.
ĐK.
Con xin dâng Ngài này hiến lễ tinh tuyền. Cùng tiếng ngợi ca một tình khúc dịu êm. Xin Cha thương nhận trọn niềm con yêu mến. Đến muôn đời nguyện thề không dám quên.
2.
Con xin tiến dâng trọn xác thân linh hồn. Con xin tiến dâng hợp với bánh rượu ngon. Xin thương chúc lành lễ dâng chân thành. Rượu Bánh trở nên nguồn sống nhân trần.
*
(Pdf.)
________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) .

 • Dâng Chúa mùa Xuân *- Nguyễn Duy.
 • Dâng Chúa xuân – Lm. Nguyễn Duy.
 • Dâng/2 – Nguyễn Duy.
 • Dìu nhau trao yêu thương – Lm. Nguyễn Duy.
 • Dù con chưa thấy Ngài (Tv. 24) – Nguyễn Duy.
 • Dẫn con từng bước – Lm. Nguyễn Duy.
 • Dắt vào tình yêu – Nguyễn Duy.
 • Dự tiệc hồng ân – Nguyễn Duy.
 • * Đừng để con đơn hành – Nguyễn Duy.
 • * Đi gieo Tin Mừng – Nguyễn Duy.
 • * Đường đi theo Chúa – Nguyễn Duy.
 • Đêm hồng phúc – Lm. Nguyễn Duy.
 • Đêm vắng sao – Lm. Nguyễn Duy.
 • Đầu năm dâng lễ – Lm. Nguyễn Duy.
 • Đến dự tiệc thánh – Nguyễn Duy.
 • Đến trong tình yêu – Lm. Nguyễn Duy
 • Đến để phục vụ – Nguyễn Duy.
 • Đền đáp hồng ân – Lm. Nguyễn Duy.
 • Đời Linh mục – Nguyễn Duy.
 • Đừng lo ngày mai * – Nguyễn Duy.
 • Đi trên sóng nước (Mt. 14) * – Mi Trầm.
 • Điều gì phải lo – Nguyễn Duy.
 • Đường con đi – Nguyễn Duy.
 • Được nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy.
 • Êm đềm biết bao (Tv. 121) * – Nguyễn Duy (Lm.)

Dâng lễ. (D.)
.

 • * Dâng – Anh Tuấn.
 • * Dâng Chúa Trời – Bùi Ninh.
 • * Dâng người cha – Mi Trầm.
 • * Dâng niềm cảm mến – Phanxicô.
 • * Dâng thân phận – Thái Nguyên.
 • Dâng – Thanh Lâm.
 • Dâng 6 – Trần Xuân Long.
 • Dâng 7 – Phương Trần & Mỹ Huyền.
 • Dâng Cha nhân từ – Nguyên Kha.
 • Dâng Cha rượu lành bánh thơm – Liên Bình Định.
 • Dâng Cha/1 – Hương Vĩnh.
 • Dâng Chúa *- Phanxicô.
 • Dâng Chúa càn khôn – Hương Vĩnh.
 • Dâng Chúa cuộc đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
 • Dâng Chúa gia đình – Thanh Hạ.
 • Dâng Chúa hiến lễ đời con – Hải Ánh.
 • Dâng Chúa Trời – Phanxicô.
 • Dâng Chúa đời con – Trần Công Danh.
 • Dâng hồn xác – Hùng Lân.
 • Dâng lên – Duy Thiên.
 • Dâng lên Ba Ngôi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên & Phương Quang.
 • Dâng lên Cha – Hải Nguyễn.
 • Dâng lên Cha – Từ Duyên.
 • Dâng lên Chúa – Phanxicô.
 • Dâng lên Ngài – Đỗ Vy Hạ.
 • Dâng lên Ngài – Giang Ân.
 • Dâng lễ cầu hồn 4 – Cao Huy Hoàng.
 • Dâng lễ toàn thiêu – Duy Thiên.
 • Dâng lễ/1 – Lm. Phạm Liên Hùng & Trọng Văn.
 • Dâng lễ/15 – Phạm Liên Hùng.
 • Dâng lời cảm mến – Ngọc Linh.
 • Dâng lời nguyện cầu * – Ngọc Linh.
 • Dâng Ngài – Thy Yên.
 • Dâng Người – Phanxicô.
 • Dâng những buồn vui – Lm. Nguyễn Hùng Cường.
 • Dâng tiến Cha – Xuân Hy Vọng.
 • Dâng trọn cuộc đời – Phanxicô.
 • Dâng về Ngài – Hải Nguyễn.
 • Dâng về Nhan Chúa Chí Linh – Quốc Vinh.
 • Dâng viên đá đầu tiên/1 – Nguyên Lễ.
 • Dâng viên đá đầu tiên/2 – Nguyên Lễ.
 • Dâng viên đá đầu tiên/3 – Nguyên Lễ.
 • Dâng/2 – Nguyễn Duy.

*
1.
Con xin tiến dâng rượu bánh nơi nương đồng. Do bông lúa thơm và nho chín sạch trong. Đôi tay tháng ngày gắng công vun trồng. Của lễ tỏa hương quyện áng mây hồng.
ĐK.
Con xin dâng Ngài này hiến lễ tinh tuyền. Cùng tiếng ngợi ca một tình khúc dịu êm. Xin Cha thương nhận trọn niềm con yêu mến. Đến muôn đời nguyện thề không dám quên.
2.
Con xin tiến dâng trọn xác thân linh hồn. Con xin tiến dâng hợp với bánh rượu ngon. Xin thương chúc lành lễ dâng chân thành. Rượu Bánh trở nên nguồn sống nhân trần.
*
(Pdf.)
________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) .

 • Dâng Chúa mùa Xuân *- Nguyễn Duy.
 • Dâng Chúa xuân – Lm. Nguyễn Duy.
 • Dâng/2 – Nguyễn Duy.
 • Dìu nhau trao yêu thương – Lm. Nguyễn Duy.
 • Dù con chưa thấy Ngài (Tv. 24) – Nguyễn Duy.
 • Dẫn con từng bước – Lm. Nguyễn Duy.
 • Dắt vào tình yêu – Nguyễn Duy.
 • Dự tiệc hồng ân – Nguyễn Duy.
 • * Đừng để con đơn hành – Nguyễn Duy.
 • * Đi gieo Tin Mừng – Nguyễn Duy.
 • * Đường đi theo Chúa – Nguyễn Duy.
 • Đêm hồng phúc – Lm. Nguyễn Duy.
 • Đêm vắng sao – Lm. Nguyễn Duy.
 • Đầu năm dâng lễ – Lm. Nguyễn Duy.
 • Đến dự tiệc thánh – Nguyễn Duy.
 • Đến trong tình yêu – Lm. Nguyễn Duy
 • Đến để phục vụ – Nguyễn Duy.
 • Đền đáp hồng ân – Lm. Nguyễn Duy.
 • Đời Linh mục – Nguyễn Duy.
 • Đừng lo ngày mai * – Nguyễn Duy.
 • Đi trên sóng nước (Mt. 14) * – Mi Trầm.
 • Điều gì phải lo – Nguyễn Duy.
 • Đường con đi – Nguyễn Duy.
 • Được nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy.
 • Êm đềm biết bao (Tv. 121) * – Nguyễn Duy (Lm.)

Dâng lễ. (D.)
.

 • * Dâng – Anh Tuấn.
 • * Dâng Chúa Trời – Bùi Ninh.
 • * Dâng người cha – Mi Trầm.
 • * Dâng niềm cảm mến – Phanxicô.
 • * Dâng thân phận – Thái Nguyên.
 • Dâng – Thanh Lâm.
 • Dâng 6 – Trần Xuân Long.
 • Dâng 7 – Phương Trần & Mỹ Huyền.
 • Dâng Cha nhân từ – Nguyên Kha.
 • Dâng Cha rượu lành bánh thơm – Liên Bình Định.
 • Dâng Cha/1 – Hương Vĩnh.
 • Dâng Chúa *- Phanxicô.
 • Dâng Chúa càn khôn – Hương Vĩnh.
 • Dâng Chúa cuộc đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
 • Dâng Chúa gia đình – Thanh Hạ.
 • Dâng Chúa hiến lễ đời con – Hải Ánh.
 • Dâng Chúa Trời – Phanxicô.
 • Dâng Chúa đời con – Trần Công Danh.
 • Dâng hồn xác – Hùng Lân.
 • Dâng lên – Duy Thiên.
 • Dâng lên Ba Ngôi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên & Phương Quang.
 • Dâng lên Cha – Hải Nguyễn.
 • Dâng lên Cha – Từ Duyên.
 • Dâng lên Chúa – Phanxicô.
 • Dâng lên Ngài – Đỗ Vy Hạ.
 • Dâng lên Ngài – Giang Ân.
 • Dâng lễ cầu hồn 4 – Cao Huy Hoàng.
 • Dâng lễ toàn thiêu – Duy Thiên.
 • Dâng lễ/1 – Lm. Phạm Liên Hùng & Trọng Văn.
 • Dâng lễ/15 – Phạm Liên Hùng.
 • Dâng lời cảm mến – Ngọc Linh.
 • Dâng lời nguyện cầu * – Ngọc Linh.
 • Dâng Ngài – Thy Yên.
 • Dâng Người – Phanxicô.
 • Dâng những buồn vui – Lm. Nguyễn Hùng Cường.
 • Dâng tiến Cha – Xuân Hy Vọng.
 • Dâng trọn cuộc đời – Phanxicô.
 • Dâng về Ngài – Hải Nguyễn.
 • Dâng về Nhan Chúa Chí Linh – Quốc Vinh.
 • Dâng viên đá đầu tiên/1 – Nguyên Lễ.
 • Dâng viên đá đầu tiên/2 – Nguyên Lễ.
 • Dâng viên đá đầu tiên/3 – Nguyên Lễ.
 • Dâng/2 – Nguyễn Duy.

Bạn đang đọc: Dâng/2 – Nguyễn Duy.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,