Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường>

 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường & Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 2 : Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường và Tập đọc nhạc : TĐN số 1 trang 8
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Mùa xuân nho nhỏ.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 3 : Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường, Ôn tập TĐN số 1 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Mùa xuân nho nhỏ trang 11
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 4: Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 4 : Học hát : Bài Lý dĩa bánh bò trang 13
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2.

  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2.

 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2. & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sỹ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 6 : Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 2. và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sỹ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 8: Học hát: Bài Tuổi hồng.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 8 : Học hát : Bài Tuổi hồng .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 9: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh & Tập đọc nhạc: TĐN số 3
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 9 : Ôn tập bài hát : Tuổi hồng ; Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh và Tập đọc nhạc : TĐN số 3
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 10: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Ôn tập TĐN số 3 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát: Bóng cây Kơ- nia.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 10 : Ôn tập bài hát : Tuổi hồng ; Ôn tập TĐN số 3 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát : Bóng cây Kơ – nia .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 11: Học hát: Bài Hò ba lí
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 11 : Học hát : Bài Hò ba lí
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Hò ba lí; Nhạc lý & Tập đọc nhạc: TĐN số 4
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 12 : Ôn tập bài hát : Hò ba lí, Nhạc lý : Thứ tự những dấu thăng, giáng ở hóa biểu – Giọng cùng tên, Tập đọc nhạc : TĐN số 4 .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 13: Ôn tập bài hát Hò ba lí; Ôn tập TĐN số 4 & Âm nhạc thưởng thức

  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 13: Ôn tập bài hát Hò ba lí; Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 & Âm nhạc thưởng thức: Một số nhạc cụ dân tộc

 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 19: Học hát: Khát vọng mùa xuân
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 19 : Học hát : Khát vọng mùa xuân
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 20: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Nhạc lý & Tập đọc nhạc
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 20 : Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân ; Nhạc lý : Nhịp 6/8 và Tập đọc nhạc : TĐN số 5
 • Soạn bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 21: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Ôn tập TĐN số 5 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và bài hát: Biết ơn chị Võ Thị Sáu.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 21 : Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân ; Ôn tập TĐN số 5 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và bài hát : Biết ơn chị Võ Thị Sáu .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 22: Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 22 : Học hát : Nổi trống lên những bạn ơi
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 23: Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi & Tập đọc nhạc: TĐN số 6
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 23 : Ôn tập bài hát : Nổi trống lên những bạn ơi và Tập đọc nhạc : TĐN số 6 .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 26: Học hát: Ngôi nhà chung của chúng ta
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 26 : Học hát : Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 27: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta & Tập đọc nhạc: TĐN số 7

  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 27: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta & Tập đọc nhạc: TĐN số 7

 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 28: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta; Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sỹ Sô- Panh và bản nhạc buồn.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 28 : Ôn tập bài hát : Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta ; Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 7 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sỹ Sô – Panh và bản nhạc buồn .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 29: Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 29 : Học hát : Bài Tuổi đời bát ngát
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 30:Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông & Tập đọc nhạc: TĐN số 8
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 30 : Ôn tập bài hát : Tuổi đời bát ngát và Tập đọc nhạc : TĐN số 8

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..