Quan Đệ Nhất – Văn Chương – https://nhacchuong.net

Giãi lòng trần khải tấu linh thông
Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông
Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng
Anh linh lục trí thần thông
Quyền cai tam giới uy phong phép màu
Thượng thiên xe giá lên chầu
Khâm thừa sắc chỉ công hầu ra uy
Nổi cơn mưa gió tức thì
Sấm vang tám cõi mây che ngất trời
Đượm nhuần thiên hạ đi nơi
Thừa nhàn loan giá lên chơi các toà
Ba mươi sáu động tiên nga
Bồng Lai tiên cảnh chẳng xa chút nào
Bạn tiên dâng quả bàn đào
Rượu tiên thơ thánh thấp cao đòi tuần
Đàn huyền gảy khúc nam xuân
Cờ tiên rượu thánh thơ tuần ngâm nga
Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra
Bước vào bái tạ xuống qua cõi trần
Kíp đòi thổ địa long thần
Hỏi xem thiên hạ vạn dân thế nào
Sớ lên tâu nộp thiên tào
Ngọc Hoàng giá ngự ngôi cao đế đình
Dưới toà thuỷ tế long cung
Vua cha thấy mặt trong lòng yêu tin
Triều thần văn võ đôi bên
Ông tâu các việc thượng thiên lệnh hành
Xuống chầu thuỷ điện long tinh
Mười hai cửa bể cảnh thanh tú mầu
Long xà ngư biếc về chầu
Sóng xô mấy lớp nước triều mấy phen
Uy thanh trấn động kinh thiên
Phút thôi ông đã ngự lên lâm tùng
Có phen giá ngự sơn trung
Thạch bàn xe giá mây rồng tàn che
Dư muôn thú vật cầm thi
Dâng hoa tiến quả bốn bề xôn xao
Bạn tiên mừng rỡ đón chào
Cảnh nào là chẳng mĩ miều thanh tân
Xuống trần vui thú cõi trần
Thiên Đình có khách hồng trần dâng hoa
Dưới thuỷ tề long xà phục củng
Sơn lâm đều mến đức tôn vương
Trải qua thiên hạ bốn phương
Lòng trần khải tấu thắp hương khấn cầu
Tự nhiên ứng biến nhiệm mầu
Hoặc ai số hệ về đâu những là
Đệ tử hiến cúng hương hoa
Khấu đấu vọng bái ông đà độ cho
Sắm sanh gà lợn trâu bò
Đèn hương trầu quả thấu cho cõi lòng
Chí thành hữu cảm tất thông
Sở cầu tất ứng giáng lâm độ trì
Chữ rằng thánh giáng lưu ân
Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường

Phú :
Bóng kim ô ánh vàng choi chói
Cõi trăng già vời vợi ngôi cao
Trời xanh vằng vặc ngôi sao
Mây tuôn năm sắc đỏ đào bốn phương
Phóng hào quang khắp hòa thiên hạ
Vầng nguyệt soi chiếu cả hư không
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Muôn dân mới biết âm dương phép màu
Trên thượng lầu Ngọc Hoàng thái cực
Dưới bách thần chầu chực hôm mai
Ngọc Hoàng ngự cảnh thiên thai
Đền rồng cao ngất cửa đài trang nghiêm
Mới ứng điềm rồng bay phượng múa
Tứ lân vờn thất bộ sao sa
Tám nghìn tiên nữ bách hoa
Sớm khuya chầu chực vua cha Ngọc Hoàng
Trong đền vàng hương bay trầm xạ
Ngoài thành mây khói tỏa nguy nga
Mây rồng năm thức phủ che
Thánh hoàng thái hậu tức thì thụ thai
Năm Bính Dần mồng mười tháng tám
Thái hậu bà sinh giáng tôn ông
Bách quan vọng bái cửu trùng
Châu phê long bút sắc phong thái hoàng
Trên thượng giới tôn quan giáng thế
Vâng sắc trời cứu thế độ dân
Sắc vua phong Thượng đẳng linh thần
Khắp thiên hạ muôn dân đảo cầu.
Trong tám cõi cửu châu vọng bái
Quan độ cho quốc thái dân an
Khâm thừa sắc lệnh vua ban
Sổ sinh,sổ tử liệt hàng châu phê
Đủ mọi bề tài kiêm văn võ
Trong bách thần nào có nhường ai
Lược thao văn võ toàn tài
Đình thần tứ phủ nào ai dám bì
Đức dung nghi bẩm sinh tài thánh
Biến lạ thường đức tính tinh anh
Uy gia khắp hết thiên đình
Làm mưa làm gió mở thành, khai sông
Chuyển trời đất mưa tuôn chớp lói
Nổi cơn giông cây cối đổ xô
Mây tuôn gió thổi mịt mù
Muôn loài quỷ mị làm cho rụng rờihú :

Hương một triện chín lần soi thấuGiãi lòng trần khải tấu linh thôngThỉnh mời Đệ Nhất tôn ôngLai lâm chứng giám điện trung uy hùngAnh linh lục trí thần thôngQuyền cai tam giới uy phong phép màuThượng thiên xe giá lên chầuKhâm thừa sắc chỉ công hầu ra uyNổi cơn mưa gió tức thìSấm vang tám cõi mây che ngất trờiĐượm nhuần thiên hạ đi nơiThừa nhàn loan giá lên chơi các toàBa mươi sáu động tiên ngaBồng Lai tiên cảnh chẳng xa chút nàoBạn tiên dâng quả bàn đàoRượu tiên thơ thánh thấp cao đòi tuầnĐàn huyền gảy khúc nam xuânCờ tiên rượu thánh thơ tuần ngâm ngaNgọc Hoàng ngự chỉ phán raBước vào bái tạ xuống qua cõi trầnKíp đòi thổ địa long thầnHỏi xem thiên hạ vạn dân thế nàoSớ lên tâu nộp thiên tàoNgọc Hoàng giá ngự ngôi cao đế đìnhDưới toà thuỷ tế long cungVua cha thấy mặt trong lòng yêu tinTriều thần văn võ đôi bênÔng tâu các việc thượng thiên lệnh hànhXuống chầu thuỷ điện long tinhMười hai cửa bể cảnh thanh tú mầuLong xà ngư biếc về chầuSóng xô mấy lớp nước triều mấy phenUy thanh trấn động kinh thiênPhút thôi ông đã ngự lên lâm tùngCó phen giá ngự sơn trungThạch bàn xe giá mây rồng tàn cheDư muôn thú vật cầm thiDâng hoa tiến quả bốn bề xôn xaoBạn tiên mừng rỡ đón chàoCảnh nào là chẳng mĩ miều thanh tânXuống trần vui thú cõi trầnThiên Đình có khách hồng trần dâng hoaDưới thuỷ tề long xà phục củngSơn lâm đều mến đức tôn vươngTrải qua thiên hạ bốn phươngLòng trần khải tấu thắp hương khấn cầuTự nhiên ứng biến nhiệm mầuHoặc ai số hệ về đâu những làĐệ tử hiến cúng hương hoaKhấu đấu vọng bái ông đà độ choSắm sanh gà lợn trâu bòĐèn hương trầu quả thấu cho cõi lòngChí thành hữu cảm tất thôngSở cầu tất ứng giáng lâm độ trìChữ rằng thánh giáng lưu ânĐa tài đa lộc thiên xuân thọ trườngPhú :Bóng kim ô ánh vàng choi chóiCõi trăng già vời vợi ngôi caoTrời xanh vằng vặc ngôi saoMây tuôn năm sắc đỏ đào bốn phươngPhóng hào quang khắp hòa thiên hạVầng nguyệt soi chiếu cả hư khôngBốn mùa xuân hạ thu đôngMuôn dân mới biết âm dương phép màuTrên thượng lầu Ngọc Hoàng thái cựcDưới bách thần chầu chực hôm maiNgọc Hoàng ngự cảnh thiên thaiĐền rồng cao ngất cửa đài trang nghiêmMới ứng điềm rồng bay phượng múaTứ lân vờn thất bộ sao saTám nghìn tiên nữ bách hoaSớm khuya chầu chực vua cha Ngọc HoàngTrong đền vàng hương bay trầm xạNgoài thành mây khói tỏa nguy ngaMây rồng năm thức phủ cheThánh hoàng thái hậu tức thì thụ thaiNăm Bính Dần mồng mười tháng támThái hậu bà sinh giáng tôn ôngBách quan vọng bái cửu trùngChâu phê long bút sắc phong thái hoàngTrên thượng giới tôn quan giáng thếVâng sắc trời cứu thế độ dânSắc vua phong Thượng đẳng linh thầnKhắp thiên hạ muôn dân đảo cầu.Trong tám cõi cửu châu vọng báiQuan độ cho quốc thái dân anKhâm thừa sắc lệnh vua banSổ sinh,sổ tử liệt hàng châu phêĐủ mọi bề tài kiêm văn võTrong bách thần nào có nhường aiLược thao văn võ toàn tàiĐình thần tứ phủ nào ai dám bìĐức dung nghi bẩm sinh tài thánhBiến lạ thường đức tính tinh anhUy gia khắp hết thiên đìnhLàm mưa làm gió mở thành, khai sôngChuyển trời đất mưa tuôn chớp lóiNổi cơn giông cây cối đổ xôMây tuôn gió thổi mịt mùMuôn loài quỷ mị làm cho rụng rờihú :

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,