Bản văn ông Hoàng Bảy đầy đủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu

Dưới đây là bản văn ông Hoàng Bảy được đọc trong chầu văn ông .

Bản văn ông Hoàng Bảy số 1

Gió nam thoảng đưa hương bay ngào ngạt
Bóng ác tà đã gác non tây

Trăng in mặt nước vơi đầy

Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền
Quan Hoàng Bảy trần miền Băc địa
Hợp binh hùng lục thuỷ Thao Giang
Quân cơ mưu lược luận bàn
Doang trung thường có hai hoàng vào ra
Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị
Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Hai
Can qua dâu bể biến dời
Anh hùng xưa đã ra người cung tiên
Nhớ công đức lập đền phụng sự
Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dâng hoa
Thú vui điếu khách bàn trà
Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông
Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp
Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca
Nhắn ai lên đất Bảo Hà
Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên
Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích
Quan Bảo Hà thực đích trung quân
Sinh thời làm tướng trung thần
Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn
Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết
Thử ra tài cho biết oai danh
Bao phen lẫm liệt tung hoành
Định an xã tắc đề binh cõi ngoài
Đất Tỉnh Lào Cai là nơi dụng võ
Quyết ra tay đội ngũ tiến công
Biên cương súng nổ đùng đùng
Sa trường sương núi máu sông chẳng nề
Đem quân về Thất Khê phòng thủ
Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên
Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần
Bỗng một trận sầu vân ám kết
Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam
Vui cùng nước biếc trăng ngàn
Tốt tươi quả lạ trăng vàng vắng vẻ
Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn
Cõi Nước Ta Bắc trấn oai danh
Từ bi cải dữ làm lành
Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấm đồng
Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
Ai khẩn cầu tế độ thì qua
Hoàng về trắc giáng điện toà
Hộ trì đệ tử vẻ vang thọ trường .

Bản văn ông Hoàng Bảy số 2

Ai lên Trái Hút Bảo Hà
Đền thờ ông Bảy ấy là cảnh tiên
Trước cửa đền vạn vật thiên nhiên tạo dựng
Núi xếp tâng vách đứng cheo leo
Suối trong uốn lượn qua đèo
Sông sâu nước chảy thác reo quanh đồi
Đất Lao Cai chung linh dục tú
Huyện Bảo Yên mọi thú mọi xinh
Quan Bảy Hoàng tối tú anh linh
Sử xanh ghi chép lưu danh muôn đời
Khắp muôn nơi ơn nhờ đức cả
Vâng mệnh trời giáng hạ trần gian
Quan Hoàng vâng lệnh thiên nhan
Bách tiên chư tướng tiễn Hoàng xuất cung
Năm Cảnh Hưng hậu Lê lưu tích
Giặc Bắc phương đạo nghịch bất dung
Quan Bảy Hoàng đội lệnh tiên phong
Khởi binh dẹp loạn lên công số 1
Vùng Quy Hóa ai hầu dễ biết
Châu Văn Bàn lập địa thành sơn
Gió mưa trăm trận chẳng sờn
Mưu cao kế hiểm biết hơn liệu đường
Gương trung chính cương thường hiếu nghĩa
Định thiên cơ trận địa chẳng sai
Thất nguyệt, chính nhật, nhật lai
Điện minh phụng bệ long ngai hiển thần
Nổi một trận phong vân gió thét
Mới hiển thần khắp hết đâu đâu
Bốn phương nam bắc khẩn cầu
Bảo Hà thắng tích nhiệm mầu còn ghi
Quan Hoàng Bảy độ trì ban phước
Thượng đẳng thần đã được sắc phong
Quyền cai tam phủ công đồng
Quyền Hoàng quản lý thanh đồng bốn phương
Khi rảnh rỗi bàn đèn điếu thuốc
Chén rượu quỳnh càng chuốc càng say
Trà sen trà cúc thơm bay
Ô Long tiên tửu vơi đầy đầy vơi
Nay đệ tử văn mời giáng hạ
Thỉnh đức Hoàng xa giá ngự lên
Hoàng về trắc giáng bản đền
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường .

Bản 3

Thơ ( ngâm trước khi chuốc trà ngự thuốc … )
Khi vui hiến tửu nhậm trà
Ô long nha phiến yên hà rất sang
Diên tẩu thiết nhĩ đồng đen
Khay tầm hổ phách lạng nguyên vàng mười
Đầu xe bít ngọc tam khôi
Tiêm vàng móc bạc có chuôi bằng ngà
Khay tầm giát những vàng hoa
Chụp đèn ngọc thạch in hoa tứ bình
Hộp trầu ông khảm tứ linh
Bên trong long phượng đua tranh đôi đầu
Thuốc răm chính cống bên tàu
Mười hai tiên nữ tiêm hầu Hoàng xơi
Khói bay ngát bốn phương trời
Hút dăm ba điếu ngự vui nhàn nhã
Cô dâng nghiên mực bằng vàng
Cô dâng bút ngọc Quan Hoàng đề thơ
Thơ phú trong văn ông Bảy
phú :
Trần ai tri kỷ
Khách tài tình hồ dễ mấy ai hay
Cõi nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày
Say cũng luỵ không say thời cũng tục
Khoảng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả trả vay
Trái càn khôn hun đúc vững chắc tay
Kho vô tận không xoay mà vẫn đủ
Giáo trăm trận xông pha ngoài huyệt hổ
Khách tài tình còn nợ thú phong phú
Bóng hoa đăng soi tỏ mặt anh hào
Dẫu khanh tướng cũng siêu siêu mùi thế vị
Ai đã biết trần ai tri kỉ
Có hay lòng tráng sĩ lúc đêm xuân
Sáo vi vu gió đục mây vần
Cho bõ lúc tang bồng non với nước
Gió xuân thổi hương bay ngào ngạt
Vẳng cung đàn khúc hát gợi hồn xuân
Tài tình hỡi khách thi nhân
Vậy có thơ rằng :
Trù hoạch quân cơ tạm đắc nhàn
Nung gan thành sắt luyện tiên đan
Vi vu sáo trúc trời mây khói
Kỳ cục thâu canh đất nổi hoàng
Tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt
Cương thường nặng gánh dạ sắt son
Ấy mùi phong nguyệt là thế thế
Giục ả phù dung Cuốc gọi hồn
Nẩy kiều :
Đượm mùi phong nguyệt nước non non
Đê mê quốc tuý quốc hồn lâu nay
Phù dung hồn hiện đau đây
Hình như ngọn cỏ cành cây la đà
Hay còn đắm nguyệt say hoa
Mau ra tiêm thuốc pha trà Quan Hoàng Bảy xơi
Ông bảy là :
Con Vua Thượng Đế Đức Vua cha
Giáng tại sơn lâm trấn Bảo Hà
Diện mạo hồng hào tươi vẻ ngọc
Dung nghi xanh tươi khác nào hoa
Khi vui cung kiếm khi đàn hát
Nhã thú nhã yên lúc ẩm trà

Say thơ say phú say câu hát

Say nợ tang bồng tỉnh lại say
Say tình non nước câu kim cổ
Say với tổ quốc chuyện tháng ngày
Khách trần hồ dễ ai hay
Tang bồng hồ thỉ hẹn ngày vinh quang
Tuyết trắng trăng trong, hoa thơm gió mát
Mượn cung đàn câu hát, diễn hồn thơ
Man mác khoảng trống, hương đưa khói toả
Chí tang bồng muôn ngả khắp mọi nơi
Trong ngoài hành tinh rộng không quốc tế
Giấc mơ màng cõi ấy bồng lai
Cảnh u nhàn tùng cúc trúc mai
Nơi tĩnh mịch thú riêng người biết thú
Nâng chén rượu ngâm câu thơ cổ
Phải chăng hồn Lý, Đỗ còn đây
Rượu bồ đào, nhấp cạn chưa say
Trà long tỉnh, hương bay thoang thoảng
Hát nhịp một :
Nhắn ai lên đất Bảo Hà
Nếm mùi phong nguyệt đó là cảnh tiên
Hỏi rằng mói gặp đào nguyên
Yên hà mới gặp cảnh tiên nơi phàm trần
Cỏ cây hoa lá tần ngần
Hoa đào năm ngoái mười phần kém xa
Phàm trần phút gặp người tiên
Lạ thay Lưu, Nguyễn cũng duyên vô tình
Cung trăng ai hẹn khi nào
Vì đường đi hái thuốc vô tình gặp tiên
Lâng lâng rũ sạch ba nghìn
Một ngày đệ tử cũng duyên nợ nhiều
Giang tay mở khoá động đào
Rẽ mây cho tỏ lối vào Bảo Hà Sơn
Non xanh ai đúc nên bầu
Trần gian ai dễ được hầu mà theo
Xanh xanh toà đá phủ rêu
Ai người có phúc được theo Ông Bảy Bảo Hà

Thập nhị tiên nàng văn

Lệnh sai thập nhị tiên nàng
Cô nào việc ấy sửa sang ra hầu
Cô Cả pha nước trà tàu
Sơn lâm vừa lòng gật đầu ban khen
Cô Đôi dâng bộ khay đèn
Xe ngà tẩu sứ móc tiêm nạm vàng
Cô Ba dâng hộp thuốc ngang
Thế là vừa lòng ông Hoàng sơn lâm
Cô Tư đốt đỉnh nhang trầm
Ngọn đèn khêu tỏ tay cầm móc tiêm
Cô Năm dâng hộp bánh nguyên
Kẹo lạc thuốc cống, cảnh tiên ai bì
Cô Sáu tính nết nhu mì
Dâng con tuấn mã, Hoàng đi chấm đồng
Cô Bảy nảy khúc đàn thông
Miệng ca tay múa năm cung nõn nà
Cô Tám dâng chiếc lược ngà
Hai tay chải chuốt thật là khéo thay
Cô Chín yểu điệu ai tày
Ngày ngày dâng một đôi giày hầu ông
Cô Mười thắt đáy sống lưng ong
Canh ba giờ tí lồng đèn bước ra
Cô Mười Một quạt nước pha trà
Ấm tiên bình ngọc, tay ngà dâng lên
Cô Mười Hai múa lượn sênh tiền
Mười hai tố nữ đôi bên rõ ràng về trắc giáng bản đền
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường

Văn đánh bài tổ tôm

Cảnh thảnh thơi Ông về giá ngự
Ngự về Đồng ông dự hội Tổ tôm
Màn loan chắn gió Đông nồm
Tiên Rồng bóng quế chiều hôm đánh bài .
Bóng ông hoàng khoan thai cách điệu ,
Sập Công đồng trải chiếu Long vân .
Hương xông tỏa ngát xa gần
Giang tay châu báu kim ngân xoay bài .
Tiên Tứ cố Tam khôi Nhất Kính .
Tứ Thập Hồng, Bạch định, chi chi .
Tôm, lèo bạch thủ gà ly
Bí Tứ xuyên lục, nước gò Hoàng cũng chơi
Thất Văn đen xạm đen xì
Cùng cây tam sách cho vào đĩa tô
Hồi đầu bạch thủ ù chi
Hai lèo, tám đỏ lại thêm cửa trì .
Các cô mừng cuống hò reo .
Hồi sau thông Bạch định, cả Chì cả tôm .
Nhắn ai lên tới chợ Cầu Nôm .
Hỏi chàng Cửu vạn chiều hôm đợi chờ .
Sông sâu nước chẩy lững lờ .
Cửu Vạn, Bát Sách còn chờ Chi Chi
Lúc thư thả còn gì mê hoặc
Chơi ván bài so trí thấp cao
Ông Hoàng còn thú thanh tao
Bộ bài một trăm hai mươi nước những cô trao cho Hoàng
Tay tiên bắt những tiên nàng
Tam vạn tam sách có chàng thất văn
Ông cho hưởng lộc làm ăn
Buôn may bán tốt quanh năm lộc tài
Hồi sau chéo cánh xoay bài .
Xuống hai dịch một ai nào dám chơi
Trước Điện Tiên mua vui vào hội .
Dâng đào tiên đỏ ối điểm tâm .
Xoay bài chuyển nhạc bát âm .
Đàn thông nhạc vũ hòa cùng phụng minh
Lên Thiên đình vui cùng Tiên nữ .
Về Trần gian phụng sự uy linh .
Thần thông biến hóa hiện hình .
Độ cho Đệ tử hiển vinh đời đời .
Lệnh truyền điếu ống đồi mồi
Thuôc lào Vĩnh Bảo hút chơi vài tuần
Khói thơm tỏa khắp xa gần
Hương bay ngào ngạt hương xuân trẻ già
Kêu ròn tựa thể pháo hoa
Thuốc lào Tiên Lãng gần xa tiếng đồn
Đượm mùi phong nguyệt nước non
Đê mê quốc túy quốc hồn lâu nay
Đố ai hút thuốc không say
Ông hoàng hút thuốc khói bay rợp trời
Hoa thơm quả ngọt tốt tươi
Lộc ban già trẻ mọi người bình an
Mấy khi giá ngự trần phàm
Văn hay tiền hết hoàng ban khăn hồng
Lệnh truyền xa giá hồi cung
Ghế đem tiền chuộc khăn hồng dâng lên

Văn đánh bài Tam Cúc

Cuộc cờ xoá xoá bày bày
Ván bài tam cúc lâu nay tức cười
Được thua ván kết mà thôi
Khi suy tướng sĩ cũng đi đời nhà ma
Khi bình địa, lúc phong ba
Hiếu trung giữ tốt ấy là tài danh
Pháo kia nổi hiệu lôi oanh
Tốt không bảo vệ giữ mình được sao
Người nay đợi lệnh Thiên tào
Giữ xe pháo mã điều vào giáp công
Tốt đều mở hội xung phong
Bắc cầu sĩ tượng xe hồng tiến ra
Xưa nay việc nước việc nhà
Giữ bền sĩ tốt ấy là thành công xuất sắc

Văn chơi xóc đĩa

Đĩa vàng bát ngọc bày ra
Bạn tiên trải chiếu bày ra tức thì
Phàm tâm tả hữu hồ kỳ
Ông Bảy ngồi xóc đĩa bốn bề rối loạn
Tiếng tiền trong đĩa rào rào
Ông Bảy bán chẵn ghế nào dám cân
May ai có phúc có phần
Mở ra một sấc mười phân vẹn mười
Một quan giam lại thành hai
Ván sau gấp bốn hoàng thắng hoài như không
Trần gian khát nước tứ tung
Bảo nhau đánh lẻ khắp trong một bàn
Tiền tài lộc bạc dư muôn
Biết dâu đen đỏ thiệt hơn thế nào

Cơn đen như gió thổi ào

Năm canh hoàng trút cả vào trần gian
Những toan xe giá về ngàn
Vẳng nghe tiếng hát quan hoàng lại ngự vui .

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,