Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 (Du wo bu du ta) – Phiên âm [Vietsub+Kara] có Pinyin

Tiếng Trung Chinese xin gửi tới các bạn bài hát: Độ tôi không độ cô ấy / 渡我不渡她 (Du wo bu du ta) – Độ ta không độ nàng – Nhạc hot Tiktok Trung Quốc.
Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi học tiếng Trung.

Lời và phiên âm bài hát Độ ta không độ nàng/渡我不渡她 (Du wo bu du ta)

Độ tôi không độ cô ấy 渡我不渡她 (Dù wǒ bùdù tā)
Độ ta không độ nàng

我前几世种下
Wo qian ji shi zhong xia
不断的是牵挂
Bu duan de shi qian gua

小僧回头了吗
Xiao seng hui tou le ma
诵经声变沙哑
Song jing sheng bian sha ya

这寺下再无她
Zhe si xia zai wu ta
菩提不渡她
Pu ti bu du ta

几卷经书难留
Ji juan jing shu nan liu
这满院的冥花
Zhe man yuan de ming hua

你离开这个家
Ni li kai zhe ge jia
爱恨都无处洒
Ai hen dou wu chu sa

还能回头了吗
Hai neng hui tou le ma
看你微笑脸颊
Kan ni wei xiao lian jia

怎能脱下袈裟
Zen neng tuo xia jia sha
来还你一个家
Lai hai ni yi ge jia

为何渡我不渡她
Wei he du wo bu du ta
这风儿还在刮
Zhe feng er hai zai gua

乱了谁的年华
Luan le shei de nian hua
她留起了长发
Ta liu qi le chang fa

手起木鱼吧
Shou qi mu yu ba
菩提下再无她
Pu ti xia zai wu ta

又度过几个夏
You du guo ji ge xia
眼睛还红吗
Yan jing hai hong ma

她已经不在啦
Ta yi jing bu zai la
晨钟在敲几下
Chen zhong zai qiao ji xia

不渡世间繁花
Bu du shi jian fan hua
我也低头笑着
Wo ye di tou xiao zhe

再不见你长发
Zai bu jian ni zhang fa
笑问佛祖啊
Xiao wen fu zu a

渡千百万人家
Du qian bai wan ren jia
为何渡我不渡她
Wei he du wo bu du ta

Bài hát tiếng Hoa : Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā – Tô Đàm Đàm và Giai Bằng 苏谭谭 và 佳鹏
Lời bài hát Độ ta không độ nàng tiếng Trung + phiên âm + âm bồi + dịch nghĩa :

我前几世种下不断的是牵挂
wǒ qiān jǐ shì zhǒng xià bùduàn de shì qiānguà
ủa tren chỉ sư chủng xe pu toan tơ sư tren qua
Những vướng bận tư vài kiếp trước vẫn mãi không dứt

小僧回头了嘛诵经声变沙哑
xiǎo sēng huítóu le ma sòng jīng shēng biàn shāyǎ
xẻo xâng huấy thấu lơ ma xung chinh sâng pen sa dả
Tiểu tang hoàn tục rồi sao, tiếng tụng kinh ngày một nhỏ đi

这寺下再无她菩提不渡她
zhè sì xià zài wú tā pútí bù dù tā
chưa xư xe chai ú tha p’ú thí pu tu tha
Ngôi chùa này vẫn không có cô ấy, bồ đề không độ cô ấy

几卷经文难留这满院的冥花
jǐ juǎn jīng wén nán liú zhè mǎn yuàn de míng huā
chỉ choẻn chinh uấn nán liếu chưa mản doen tơ mính hoa
Thì vài cuốn kinh thư khó mà giữ được cô ấy, cả một sân đầy hoa bỉ ngạn

你离开这个家爱恨都无处洒
nǐ líkāi zhè·ge jiā ài hèn dōu wú chǔ sǎ
nỉ lí khai chưa cưa che ai hân tâu ú trủ xả
Nàng rời khỏi ngôi nhà này khiến mọi yêu hận đều không có nơi giãi bày

还能回头了嘛看你微笑脸颊
hái néng huítóu le ma kàn nǐ wēixiào liǎnjiá
hái nấng huấy thấu lơ ma khan nỉ uây xeo lẻn ché
Còn có thể quay đầu lại sao, để nhìn nàng mỉm cười

怎能脱下袈裟来还你一个家
zěn néng tuō xià jiāshā lái hái nǐ yī gè jiā
chẩn nấng thua xe che sa lái hái nỉ i cưa che
Làm sao để cởi xuống áo cà sa để trả lại cho em một ngôi nhà

为何渡我不渡她
wèihé dù wǒ bù dù tā
uây hứa tu ủa pu tu tha
Tại sao độ ta không độ nàng

这风儿还在刮乱了谁的年华
zhè fēng ér hái zài guā luàn le shuí de niánhuá
chưa phâng ớ hái chai qua loan lơ suấy tơ nén hóa
Gió vẫn đang thổi, làm đảo lộn tuổi tác của ai

他留起了长发收起了木鱼吧
tā liú qǐ le cháng fā shōu qǐ le mùyú ba
tha liếu trỉ lơ tráng pha sâu trỉ lơ mu úy pa
Cô ấy nuôi lại tóc dài, cất mõ đi

菩提下再无她又度过几个夏
pútí xià zài wú tā yòu dùguò jǐgè xià
p’ú thí xe chai ú tha dâu tu cua chỉ cưa xe
Dưới cây bồ đề sẽ không còn cô ấy, qua thêm vài mùa hè nữa

眼睛还红嘛她已经不在啦
yǎn·jing hái hóng ma tā yǐ·jing bùzài la
dẻn chinh hái húng ma tha ỉ chinh pu chai la
Mắt vẫn còn đỏ sao, cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi

晨钟再敲几下不渡世间繁花
chén zhōng zài qiāo jǐ xià bù dù shìjiān fánhuā
trấn chung chai treo chỉ xe pu tu sư chen phán hoa
Tiếp tục gõ chuông sớm không độ qua những phồn hoa trên thế gian

我也低头笑着再不见你长发
wǒ yě dītóu xiào zhe zài·bu jiàn nǐ cháng fā
ủa dể ti thấu xeo chưa chai pu chen nỉ tráng pha
Ta cũng cúi đầu cười, sẽ không còn được nhìn thấy mái tóc nàng nữa

笑问佛祖啊渡千百万人家
xiào wèn fózǔ ā dù qiān bǎiwàn rénjiā
xeo uân phú chủ a tu tren pải oan rấn che
Cười hỏi Phật tổ, độ qua trăm ngàn người

为何渡我不渡她
wèihé dù wǒ bù dù tā
uây hứa tu ủa pu tu tha
Tại sao độ ta không độ nàng

这风儿还在刮乱了谁的年华
zhè fēng ér hái zài guā luàn le shuí de niánhuá
chưa phâng ớ hái chai qua loan lơ suấy tơ nén hóa
Gió vẫn đang thổi, làm đảo lộn tuổi tác của ai

他留起了长发收起了木鱼吧
tā liú qǐ le cháng fā shōu qǐ le mùyú ba
tha liếu trỉ lơ tráng pha sâu trỉ lơ mu úy pa
Cô ấy nuôi lại tóc dài, cất mõ đi

菩提下再无她又度过几个夏
pútí xià zài wú tā yòu dùguò jǐgè xià
p’ú thí xe chai ú tha dâu tu cua chỉ cưa xe
Dưới cây bồ đề sẽ không còn cô ấy, qua thêm vài mùa hè nữa

眼睛还红嘛她已经不在啦
yǎn·jing hái hóng ma tā yǐ·jing bùzài la
dẻn chinh hái húng ma tha ỉ chinh pu chai la
Mắt vẫn còn đỏ sao, cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi

晨钟再敲几下不渡世间繁花
chén zhōng zài qiāo jǐ xià bù dù shìjiān fánhuā
trấn chung chai treo chỉ xe pu tu sư chen phán hoa
Tiếp tục gõ chuông sớm không độ qua những phồn hoa trên thế gian

我也低头笑着再不见你长发
wǒ yě dītóu xiào zhe zài·bu jiàn nǐ cháng fā
ủa dể ti thấu xeo chưa chai pu chen nỉ tráng pha
Ta cũng cúi đầu cười, sẽ không còn được nhìn thấy mái tóc nàng nữa

笑问佛祖啊渡千百万人家
xiào wèn fózǔ ā dù qiān bǎiwàn rénjiā
xeo uân phú chủ a tu tren pải oan rấn che
Cười hỏi Phật tổ, độ qua trăm ngàn người

为何渡我不渡她
wèihé dù wǒ bù dù tā
uây hứa tu ủa pu tu tha
Tại sao độ ta không độ nàng

这菩提下再无他
zhè pútí xià zài wú tā
chưa p’ú thí xe chai ú tha
Dưới cây bồ đề sẽ không còn cô ấy

这凡众一啊你还能听到吗
zhè fán zhòng yī ā nǐ hái néng tīng dào ma
chưa phán chung i a nỉ hái nấng thing tao ma
Phàn Chúng Nhất, ngài vẫn nghe thấy chứ

你曾渡了千百万人家
nǐ céng dù le qiān bǎiwàn rénjiā
nỉ trấng tu lơ tren pải oan rấn che
Ngài từng độ trăm ngàn người

可可是为什么
kěkě shì wèishén·me
khửa khửa sư uây sấn mơ
Nhưng, nhưng vì sao

渡我不渡她啊
dù wǒ bù dù tā ā
tu ủa pu tu tha a
Độ ta lại không độ nàng


la
la

Lời việt bài hát Độ Ta Không Độ Nàng Cover 渡我不渡她 Khánh Phương

Lời cover tiếng việt Độ Ta Không Độ Nàng hay nhất:

♫ Lyrics (歌词)
Phật ở trên kia cao quá
Mãi mãi không độ tới nàng
Vạn vật tương tư vì ai
Tiếng mõ vang lên phũ phàng

Chùa này không thấy bóng nàng
Bồ đề chẳng muốn nở hoa
Dòng kinh còn lưu vạn chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu

Hồng trần hôm nay xa quá
Ái ố không thể giải bày
Hỏi người ra đi vì đâu
Chắc chắn không thể quay đầu

Mộng này tan theo bóng Phật
Trả lại người áo cà sa
Vì sao độ ta không độ nàng

我前几世种下
Wo qian ji shi zhong xia
不断的是牵挂
Bu duan de shi qian gua

小僧回头了吗
Xiao seng hui tou le ma
诵经声变沙哑
Song jing sheng bian sha ya

这寺下再无她
Zhe si xia zai wu ta
菩提不渡她
Pu ti bu du ta

几卷经书难留
Ji juan jing shu nan liu
这满院的冥花
Zhe man yuan de ming hua

你离开这个家
Ni li kai zhe ge jia
爱恨都无处洒
Ai hen dou wu chu sa

还能回头了吗
Hai neng hui tou le ma
看你微笑脸颊
Kan ni wei xiao lian jia

怎能脱下袈裟
Zen neng tuo xia jia sha
来还你一个家
Lai hai ni yi ge jia

为何渡我不渡她
Wei he du wo bu du ta

Vì người hoa rơi hữu ý
Khiến nước chảy càng vô tình
Người ta lúc hợp tan
Có lẽ là duyên phận

Giờ ta không thấy nàng
Chẳng thấy đâu
Người nơi đâu!!!

Một đời tay ta gõ mõ
Phá nát cương thương biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ ta không thấy nàng

Hỏi Phật tu trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng

*** Xem tổng hợp các bài hát tiếng Trung hay nhất tại đây

Chúc những bạn học tốt tiếng Trung !

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,