học hát thật là hay Âm nhạc lớp 2 – Tài liệu text

học hát thật là hay Âm nhạc lớp 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (522.42 KB, 31 trang )

Âm nhạc lớp 2
Tiết 2&3

Học hát bài
THẬT LÀ HAY
Tác giả: Hoàng Lân

Mời các em đứng lên
KHỞI ĐỘNG GIỌNG

LUYỆN THANH

MẪU 1

ĐỒ RÊ MÍ RÊ

LUYỆN THANH

MẪU 2

àaaáaáa
á

LUYỆN THANH

MẪU 3

ĐỒ RÊ MI PHA
SON lA XI ĐỐ

Đàn gà con.
Hát tập thể

Nhạc: Phi-líp-pen-cô.
Lời Việt: Việt Anh

Trông kia đàn gà con
lông vàng 
Đi theo mẹ tìm ăn
trong vườn 
Cùng tìm mồi ăn
ngon ngon 
Đàn gà con đi lon
ton 

Thóc vãi rồi nhặt ăn
cho nhiều 
Uống nước vào là no
căng diều 
Rồi cùng nhau ta đi
chơi 
Đàn gà con xinh kia
ơi

Thật


hay
Nghe bài hát

Tác Giả: Hoàng Lân

Nghe véo von trong vòm cây
hoạ mi với sơn ca. Hai chú
chim cao giọng hát hót líu lo
vang lừng. Vui rất vui bay từ
xa chim oanh tới hát theo. li lí
li, lí lì li, thật là hay hay hay.

Âm nhạc lớp 2
Tiết 2

Học hát bài
THẬT LÀ HAY
Tác giả: Hoàng Lân

Đọc lời

Thật là hay
Tác Giả: Hoàng Lân

Nghe véo von trong vòm cây
hoạ mi với sơn ca. Hai chú
chim cao giọng hát hót líu lo

vang lừng. Vui rất vui bay từ
xa chim oanh tới hát theo. li lí
li, lí lì li, thật là hay hay hay.

Thật là hay
Tác Giả: Hoàng Lân
Câu 1

Hai chú chim cao
giọng hát hót líu lo
vang lừng.

Thật là hay
Câu 2

Tác Giả: Hoàng Lân

Hai chú chim cao
giọng hát hót líu lo
vang lừng.

Thật là hay
Câu 1, 2

Tác Giả: Hoàng Lân

Nghe véo von trong vòm

cây hoạ mi với sơn ca.
Hai chú chim cao giọng
hát hót líu lo vang lừng.

Thật là hay
Câu 3

Tác Giả: Hoàng Lân

Vui rất vui bay từ xa
chim oanh tới hát
theo.

Thật là hay
Câu 4

Tác Giả: Hoàng Lân

Li lí li, lí lì li,
thật là hay hay hay.

Thật là hay
Câu 3,4

Tác Giả: Hoàng Lân

Vui rất vui bay từ xa

chim oanh tới hát theo.
Li lí li, lí lì li,
thật là hay hay hay.

Thật

hay
Nghe bài hát

Tác Giả: Hoàng Lân

Nghe véo von trong vòm cây
hoạ mi với sơn ca. Hai chú
chim cao giọng hát hót líu lo
vang lừng. Vui rất vui bay từ
xa chim oanh tới hát theo. li lí
li, lí lì li, thật là hay hay hay.

Thật là hay

Hát với nhạc

Tác Giả: Hoàng Lân

Nghe véo von trong vòm cây
hoạ mi với sơn ca. Hai chú
chim cao giọng hát hót líu lo
vang lừng. Vui rất vui bay từ

xa chim oanh tới hát theo. li lí
li, lí lì li, thật là hay hay hay.

Thật

hay
Hát cá nhân

Tác Giả: Hoàng Lân

Nghe véo von trong vòm cây
hoạ mi với sơn ca. Hai chú
chim cao giọng hát hót líu lo
vang lừng. Vui rất vui bay từ
xa chim oanh tới hát theo. li lí
li, lí lì li, thật là hay hay hay.

Ai là tác giả bài hát
thật là hay?

Hoàng Lân

Về nhà tập lại và
học thuộc bài

Nhận xét lớp

Good bye!

Buổi học kết thúc

Hát tập thể

Đi tới trường
Nhạc Đức Bằng
Lời: Theo học vần lớp 1 cũ

Từ nhà sàn xinh xắn đó.
Chúng em đi tới trường nào.
Lội suối lại lên nương cao.
Nghe véo von chim hót hay
Thật là hay hay

Đây là bài hát nào? Tác giả?

Bài hát:
Thật là hay

Tác giả : Hoàng Lân

ĐỒ RÊ MI PHASON lA XI ĐỐĐàn gà con. Hát tập thểNhạc : Phi-líp-pen-cô. Lời Việt : Việt AnhTrông kia đàn gà conlông vàngĐi theo mẹ tìm ăntrong vườnCùng tìm mồi ănngon ngonĐàn gà con đi lontonThóc vãi rồi nhặt ăncho nhiềuUống nước vào là nocăng diềuRồi cùng nhau ta đichơiĐàn gà con xinh kiaơiThậtlàhayNghe bài hátTác Giả : Hoàng LânNghe véo von trong vòm câyhoạ mi với sơn ca. Hai chúchim cao giọng hát hót líu lovang lừng. Vui rất vui bay từxa chim oanh tới hát theo. li líli, lí lì li, thật là hay hay hay. Âm nhạc lớp 2T iết 2H ọc hát bàiTHẬT LÀ HAYTác giả : Hoàng LânĐọc lờiThật là hayTác Giả : Hoàng LânNghe véo von trong vòm câyhoạ mi với sơn ca. Hai chúchim cao giọng hát hót líu lovang lừng. Vui rất vui bay từxa chim oanh tới hát theo. li líli, lí lì li, thật là hay hay hay. Thật là hayTác Giả : Hoàng LânCâu 1H ai chú chim caogiọng hát hót líu lovang lừng. Thật là hayCâu 2T ác Giả : Hoàng LânHai chú chim caogiọng hát hót líu lovang lừng. Thật là hayCâu 1, 2T ác Giả : Hoàng LânNghe véo von trong vòmcây hoạ mi với sơn ca. Hai chú chim cao giọnghát hót líu lo vang lừng. Thật là hayCâu 3T ác Giả : Hoàng LânVui rất vui bay từ xachim oanh tới háttheo. Thật là hayCâu 4T ác Giả : Hoàng LânLi lí li, lí lì li, thật là hay hay hay. Thật là hayCâu 3,4 Tác Giả : Hoàng LânVui rất vui bay từ xachim oanh tới hát theo. Li lí li, lí lì li, thật là hay hay hay. ThậtlàhayNghe bài hátTác Giả : Hoàng LânNghe véo von trong vòm câyhoạ mi với sơn ca. Hai chúchim cao giọng hát hót líu lovang lừng. Vui rất vui bay từxa chim oanh tới hát theo. li líli, lí lì li, thật là hay hay hay. Thật là hayHát với nhạcTác Giả : Hoàng LânNghe véo von trong vòm câyhoạ mi với sơn ca. Hai chúchim cao giọng hát hót líu lovang lừng. Vui rất vui bay từxa chim oanh tới hát theo. li líli, lí lì li, thật là hay hay hay. ThậtlàhayHát cá nhânTác Giả : Hoàng LânNghe véo von trong vòm câyhoạ mi với sơn ca. Hai chúchim cao giọng hát hót líu lovang lừng. Vui rất vui bay từxa chim oanh tới hát theo. li líli, lí lì li, thật là hay hay hay. Ai là tác giả bài hátthật là hay ? Hoàng LânVề nhà tập lại vàhọc thuộc bàiNhận xét lớpGood bye ! Buổi học kết thúcHát tập thểĐi tới trườngNhạc Đức BằngLời : Theo học vần lớp 1 cũTừ nhà sàn xinh xắn đó. Chúng em đi tới trường nào. Lội suối lại lên nương cao. Nghe véo von chim hót hayThật là hay hayĐây là bài hát nào ? Tác giả ? Bài hát : Thật là hayTác giả : Hoàng Lân

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,